Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » Traduceri » Prof. Dr. Cornelia Păun Heinzel: “Timp“ – traducere în vietnameză: Nguyen Khanh Huyen (Adriana) şi Anna Cake

Prof. Dr. Cornelia Păun Heinzel: “Timp“ – traducere în vietnameză: Nguyen Khanh Huyen (Adriana) şi Anna Cake

Thời gian

Translation In Vietnamese Nguyen Khanh Huyen (Adriana) and Anna Cake

 

Mọi khoảnh khắc đều có ý nghỉa riêng của nó

cho tôi, cho bạn, cho anh ấy.

Trong mọi khoảnh khắc đều có nơi cho hoạt động quan trọng

cho tôi, cho bạn, cho anh ấy.

Thời gian sẽ luôn luôn quyết định

cho tôi, cho bạn, cho anh ấy.

Mọi khoảnh khắc đều có thể thay đổi

cuộc sống của bạn, của tôi, của anh ấy

bất cứ khi nao.

Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia và mãi mãi

Cho một thời gian ngắn, bạn có thể trở thành một vị vua vĩ đại

trên tôi, trên bạn, trên anh ấy

Trong một thời điểm bạn có thể bị mất đi

tất cả, một chút, hay không gì cả….