Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Eugen Oniscu: PSALMUL IZBĂVIRII

Eugen Oniscu: PSALMUL IZBĂVIRII

În ultimul timp, viața umană se aseamănă cu o mare agitată de furtunile vieții. Auzim vuietul tot mai puternic al valurilor și ne cuprinde teama că aceste valuri puternice ce ne lovesc ne vor distruge. De aceea teama îi cuprinde pe cei mai mulți oameni și peste tot domnește o neîncredere în clasa politică aflată la putere. După tot dezastrul produs de criza coronavirus, oamenii vor să se ridice din nou la viață și peste tot persistă întrebarea: ,,Cum va fi viața după această criză ce practic a oprit economia lumii?” Oamenii simplii, simt că viețile lor ce curgeau liniștite au fost oprite din cursul lor și aruncate în haos și sărăcie. Iar unele vieți au fost decimate de virusul ucigaș. În tot acest context sumbru se pune întrebarea: ,,Oare mai este posibil un nou început?”

Mai este legitimă o astfel de întrebare în contextul în care globaliștii ne anunță că un nou val al acestui virus va lovi din nou omenirea? Iar în toată această criză se lucrează din umbră pentru implementarea noii ordini mondiale, și unele lucruri devin foarte vizibile și clare. Se pare că există în spatele scenei politice un întreg mecanism menit să conducă omenirea spre un nou stil de viață, unde viața tuturor oamenilor trebuie să fie controlată, și toate libertățile pierdute în favoarea cauzei comune adică a ,,bunăstării tuturor”. Și se pare că în această nouă orânduire a te închina lui Dumnezeu în duh și adevăr, într-un mod liber nu va mai fi posibil. Pentrucă în noua orânduire a vieții, totul trebuie impus și dictat în așa fel încât omul să devină înrobit la maxim.

Noul sistem trebuie să fie necruțător cu orice formă de libertate individuală, totul va fi prescris iar cine se abate de la normele prescrise este dușmanul tuturor pentrucă nu dorește ,,bunăstarea universală”. Globaliștii se comportă ca niște regi ai planetei uitând faptul că mai presus de imperiul lor tronează Dumnezeu, și El din veșnicia Sa privește spre fii oamenilor și lucrează după înțelepciunea Sa, pentruca oamenii să primească mărturia Evangheliei. Planurile pline de răutate ale globaliștilor pot înainta doar până unde Dumnezeu îngăduie, acolo unde există un hotar pus de Dumnezeu, nici Satana și nici oamenii nu mai pot face absolut nimic. Trăim vremuri în care providența lui Dumnezeu lucrează foarte mult, chiar și în ciuda acestui context sumbru în care ne desfășurăm viața.

Cred că într-o astfel de criză ca ceea pe care o trăim, contează foarte mult unde privim atunci când valurile puternice ale vieții lovesc existența noastră și când furtuni năprasnice amenință să ne distrugă. Doresc ca prin intermediul acestui eseu să-i îndemn pe toți cei ce se simt îndurerați în mijlocul acestei crize ce a lovit omenirea, să privească spre Iisus Hristos pentrucă de la El va veni izbăvirea. De aceea țin să subliniez că doar la El există pentru noi toți speranță, după cum spunea un evanghelist de talie internațională, Iisus este speranța noastră.

Într-un mod magistral David ne enunță acest lucru în Psalmul 46, ce conține un mesaj de speranță, de încredere în Dumnezeu și în capacitatea Sa de a gestiona orice fel de criză. Și chiar dacă de aici evenimentele se vor derula spre criza finală, avem mari promisiuni despre o lume nouă, nu a globaliștilor, ci a acelei lumi clădite de Dumnezeu pentru toți cei ce îl iubesc. Îmi place cum David își începe minunatul său Psalm: ,,Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.” (Psalmul 46 – 1) În acest prim verset ni se făgăduiește prezența și ajutorul lui Dumnezeu cu noi în necazurile noastre. Orice povară a vieții o putem duce mai ușor împreună cu El. Viața umană despărțită de Dumnezeu nu înseamnă decât întuneric și durere. Mai departe în următoarele versete ale Psalmului ni se spune: ,,De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.” (Psalmul 46; 2-5)

În acest Psalm ca și în alte cărți ale Bibliei, Dumnezeu ne spune să nu ne temem, să nu agonizăm sub teroarea fricii, pentrucă El este la cârma tuturor lucrurilor, chiar dacă ne trăim viața în contextul luptei milenare dintre Hristos și Satana. Comentatorii acestui Psalm ne spun că în contrast cu oceanul agitat al vieții umane, ni se prezintă un râu liniștit ca o ilustrație a vieții celor ce își pun încrederea în Dumnezeu. Iar cetatea despre care ni se vorbește reprezintă Noul Ierusalim, locul unde peregrinii de aici își vor găsi un loc de odihnă. Mesajul acestui Psalm este cel al izbăvirii ce vine de la Dumnezeu și se coboară în viețile celor lipsiți de speranță, acelor ce nu mai au perspective luminoase în ceea ce privește viitorul.

Comentatorii ne spun că acest Psalm a fost preferat de Martin Luther și la parafrazat în imnul ,,Cetate tare-i Dumnezeu” pe care îi plăcea să-l cânte în timpuri grele. Cred că versetul șapte reprezintă inima acestui Psalm: ,,Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.” Acest mesaj enunțat atât de sublim de David, reprezintă marea speranță a tuturor celor lipsiți de apărare în fața oricărei furtuni a vieții. Dumnezeu este un turn de scăpare unde nici valurile și furtunile nu ne pot distruge. De aceea avem nevoie ca pe marea învolburată a vieții umane, să distingem prezența lui Iisus ce umblă pe valuri și vine la noi pentru a ne izbăvi și inspira speranță. Da, este posibil ca în contextul zilelor de astăzi să avem speranță și să privim viitorul cu încredere.

Psalmul se încheie într-o notă de triumf absolut: ,,Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”-Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.” (Psalmul 46: 10-11) În aceste momente când se pare că lumea întreagă s-a oprit, avem nevoie să știm cine este Dumnezeu și să încercăm să-L cunoaștem prin prisma Cărții Sale. Iar stilul de viață axat pe secularism ar trebui abandonat, pentrucă nu ne va conduce spre un deznodământ fericit. În Psalmul 46 ni se prezintă cine este Cel ce tronează cu adevărat peste pământ și popoarele ce îl populează. Apoi ni se repetă faptul că Dumnezeu este cu noi și că El este un turn de scăpare pentru noi.

Am observat că Dumnezeu atunci când caută să ne imprime adevăruri importante în mintea noastră, folosește repetiția. Tot așa a procedat și Iisus atunci când spre sfârșitul celor trei ani și jumătate de lucrare publică a repetat unele din mesajele sale în speranța că oamenii le vor înțelege mai bine. Este bine ca în aceste timpuri haotice să nu ne pierdem credința și speranța în capacitatea lui Dumnezeu de a ne ajuta. Și mai ales să privim neîncetat spre Cel ce ne poate oferi izbăvire din necazurile noastre.