Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide

TIMPUL

 • Array

Trec clipele prin acele de ceas –prea multele-ntrebări încep să doară,din câte-au fost, din câte-au mai rămaspe gânduri se aștern ca o povară. Răspunsuri n-am găsit până acum,dar…

VRAJA VISULUI PIERDUT

 • Array

Parfumul delicat al florilor de teine conducea pe calea temerarăa pașilor rămași pe lungile alei la marginea vacanțelor de vară. O, cum s-au dus acele zile înapoi,spre zările…

SFÂRȘIT DE AN

 • Array

Sfârşit de an şi început de iarnă, cu amintiri întoarse din trecut, aduc regrete care-ncep să cearnă păreri de rău pe visul renăscut. Un vis ajuns la poarta…

DRUM SPRE ETERNITATE

 • Array

Ani mulți s-au adunat în urma mea,încep să simt a timpului povară,dar tot a mai rămas câte cevade adunat din clipele ce zboară.Abia acum, privind înspre trecut,găsesc minuni…

TĂCERE AMÂNATĂ

 • Array

A fost, desigur, falsă nebunie adusă de un vânt fără hotar pe florile de alb mărgăritarcusute în pieptaru-ți de la ie. Curgea încet tăcerea amânată,iar visul neuitat, venit-napoi,…

HANUL DINTRE MERI

 • Array

De sus de pe deal coboram în derivă, tăiam serpentinele-n curbe pieziș,nimic nu părea să îmi stea împotrivă,scrâșnea anvelopa rulând în pietriș.Zăream acareturi urcând dintre meri,cu turlele-ntoarse-n apusul…

ADUN ÎN MINE…

 • Array

Adun în mine ani cu hărniciedin frunzele copacilor nemuritorica să-i sădesc în vițele de viecând toamna-n brume cade peste flori.Nu mă opresc din mersul meu prin lume,neobosit colind…

DOAR UN VIS

 • Array

Trecutul și prezentul, împreună,pe margine de timp nedespărțite,pe zi ce trece-n cuget îmi adunăpăreri de rău în haine de ispite.Aud cum vin pe cântec de sibileși mă cuprind…

VÂRFU CU DOR

 • Array

Atâtea amintiri ce mă-nconjoară,cu vechi iubiri sosite seara-n zbor,un nevăzut şi magic Vârf cu Dor îmi readuc pe strune de ghitară. Un Vârf cu Dor și chipurile voastre,femei…

TĂRÂM DE VÂNTURI MĂTURAT

 • Array

O, știu că ne-am iubit cu-nverșunare,fără s-avem vreo teamă că ar fi păcat!A fost un zbor de păsări călătoarespre un tărâm străin, de vânturi măturat.O noapte cât un…

PĂCALĂ CEL VEȘNIC

 • Array

Prea multe întrebări s-au adunat,nici nu găsim răspunsuri pe măsură,căci tot prezentul parcă-i răsturnatîntr-un cazan alimentat cu ură.Ne răsucim pe aspre amăgiri,purtăm în suflet false jurăminte,dintr-un trecut cu…

NEAGU CORNELIU: SEARĂ DE TOAMNĂ

 • Array

Când seara de toamnă îmi bate la ușăcu vântul sihastru venit dinspre nord,văd flacăra zveltă urcând din cenușă,trecând prin tăciunii în plin dezacord.Prin fanta rămasă din nou redeschisă,aruncă…

NEAGU CORNELIU: REVERIE

 • Array

Stau culcat privind printre arinicum se-ntinde apa-nvolburatăpeste gândurile care-mi vindintr-o lume ce-mi părea uitată.Şi revăd măceşii înfloriţiadunându-şi crengile-ncărcatesub alunii stând nedumeriţi lângă zidul rupt de la cetate. Înlăuntru…

NEAGU CORNELIU: VEȘNICIE

 • Array

Statui rămase-n neuitarecu ochii rezemaţi pe cercitesc poeme milenareaduse de un dor stingher. Din ritmurile lor celeste,cu rime faste pe contur,adună magică povesteîn ochii din granitul dur. Se…

NEAGU CORNELIU: KARMA TĂCERII

 • Array

Cresc clipe haine din umbra opacă,întinse de-a latul pe gândul hoinar,când orele mute se scurg în zadar,strivite de vechi amăgiri care pleacă. Regrete păgâne, venite din urmă, aleargă-n…

ALTĂ TOAMNĂ

 • Array

O altă toamnă bate la fereastrăcu frunze ruginii și dantelate,se ofilesc garoafele în glastră,de-atâtea amintiri necenzurate. Revin acum, la început de toamnă,când vara-și plânge umbrele opace,iar Carul Mare…

URSITA

 • Array

Stau visurile toate pe brâu de neuitareîn magica poveste lipsită de sfârșit,lăsată într-o seară sub umbrele amare venite fără veste dintr-un apus rănit. Rămas în așteptare, pe creasta…

ULTIMA ORĂ

La marginea nopții întârzie somnulîn gândul rămas lângă ușă stingherpe franje de karma ce umplu ecranulcu doruri căzute de-a valma din cer. Le văd la fereastră venind încărcate…

ECOUL CLIPEI TRECĂTOARE

 • Array

Un glas fără cuvinte din adâncul meuajunge nevăzut la margine de gânduripe trunchiul despicat al unui curcubeucu capetele prinse-n albia din prunduri. Izvoarele din albii au secat demult,…

CHEMAREA

 • Array

Tăcerea răzvrătită, ivită dintr-o teamălăsată deoparte pe vârful unui dâmb,în prag de insomnie fără răgaz îşi cheamă dulăii neuitării legaţi de gândul strâmb. Trec orele haine şi somnul…

CÂNTECUL URSITEI

 • Array

Pe la miez de noapte cântecul ursitei, lângă poarta sorții, mă recheamă iar,să privesc prin vreme trupul Afroditei,ridicat din valuri de un zvon bizar… Se întinde zvonul dincolo…

DOÑA ALBA, DOÑA SOL

 • Array

Mă-ntorc peste timp și uimit te revăd,trecând majestos peste podul Triana,în urmă pe unde tresaltă coroanadesprinsă din umbra-ți rămasă pe pod.Ești doña Alba, sau doña Sol? – aleargă…

TRENUL NEUITĂRII

 • Array

Vara obosită a plecat spre searăîntr-o zi senină, fără paşaport,când, pe ocolite, apăruse-n garătrenul neuitări izgonit din port. A lăsat în urmă toamna revenităcu un vânt sihastru rece…

NE ÎNȚELEGEM NUMAI DIN PRIVIRI

 • Array

Nu cred că-a fost capriciul întâmplării ca viața să ne-aducă pe același drum, târziu, spre toamnă, când plecau cocoriipe vechile cărări pe care trec și-acum. Doar din priviri…

BEMOLII DIN FLIGOARNE

 • Array

Cu amintiri ajunse, în clipa prea târzie,regretele rănite mă tulbură din nou ! – venite să-mi așeze cuvinte-n poezie,le-aud, nedeslușite, la margini de ecou.Plecate pe-nserate din triste carnavale,în…

TUNETUL

 • Array

Tunetul căzut din norul strâmbmi-amintea că încă este vară , luna prinsă-n colţul unui dâmbcobora pe umbra de la scară. Dar deodată, parcă din senin,dinspre munţi venea o…

PĂCALĂ CEL VEȘNIC

 • Array

Prea multe întrebări s-au adunat,nici nu găsim răspunsuri pe măsură,căci tot prezentul parcă-i răsturnatîntr-un cazan alimentat cu ură.Ne răsucim pe strâmte amăgiri,purtăm în suflet false jurăminte,dintr-un trecut cu…

OMAGIU

 • Array

Ani mulți s-au adunat în urma mea cu amintiri venind necenzurate și timpu-n loc parcă ar vrea să stea ca să-mi adun păcatele uitate. Vă simt pe toate,…

DILEMĂ

 • Array

Marea agitată lângă stâncăcerne gândurile sus pe mal,numai dorul rătăcește încăagățat de creasta unui val. A plecat vaporul neuitării fără nici-n pasager la bord,au rămas pe umbra înserăriigândurile…

TĂCERILE

 • Array

Ce grele sunt tăcerile din jurul meu,când mă cuprind și le ascult pe toate! –revin din arcul frânt al unui curcubeu cu lungi păreri de rău nevindecate. În…

PLECARE IMINENTĂ

 • Array

O punte nevăzută mă duce peste vremesă regăsesc uitarea, în timp nedefinit,când dorurile mute încearcă să mă chemela vechile hotare, pe unde ne-am iubit.Dar căile uitării sunt tot…

LUMEA CA UN VIS

 • Array

Mai trece-o zi, mai facem un popasprin amintirile ce dau năvală,și nici măcar cadranele de ceasnu pot să țină-această socoteală.Prea multe gânduri strânse la un locne bântuie cu…

MAGICA SUCALĂ

 • Array

Reascult povestea magicei sucaledepănând prin vreme șiruri de fioricare vin adesea pe aceeași caleredeschisă iarăși peste vechi uitări.Ne ajung din urmă false jurămintespuse într-o noapte într-un lan de…

ECOURILE ETERNEI NEUITĂRI

 • Array

Rădăcinile invizibile ale vieții mele se împletesc cu rădăcinile acestui măr secular. A fost sădit de bunicul din partea mamei, Ion Frățilă, decedat pe frontul de la Mărășești,…

APUSUL

 • Array

Mă tulbură și-acum privirea tavenind din amintirile pierdutepe marginile unui ciob de steadintr-un văzduh cu forme nevăzute. Mă-ndepărtez, cu sufletul mai greu, de umbrele din karma-ți temerară ce-ajung…

EVOLUȚIA ȘI CONSOLIDAREA CIVILIZAȚIEI EUROPENE

 • Array

Civilizaţia europeană este caracterizată printr-o combinaţie unică de artă şi cultură, derivată din tradiţia iudeo-creştină. Această civilizaţie este unică prin faptul că şi-a dezvoltat o activitate umană bazată…

NEIERTAREA

 • Array

Să vină o furtună, să șteargă neiertarearămasă agățată pe muchii reci de timp,în umbra unor visuri venite pe cărarealegendelor cu zâne furate din Olimp. Apollo din Parnasul cu…

GRĂDINA ICOANEI

 • Array

Nu mi-ar ajunge o mie şi una de nopţi ca să scriu despre ea, regina încoronată a visului meu. Mi-a adus Gradina Icoanei în suflet, pe care vom…

CÂT VALOREAZĂ O PRIETENIE?

 • Array

Ne întâlneam și petrecem „departe de lumea dezlănțuită”, în grupul nostru de prieteni fienezi, adunați de prin zările sorții fiecăruia. De Crăciun, de Paște, de ziua Sfinților Apostoli…

LA ROCHELLE, ECOURI PESTE TIMP

 • Array

La Rochelle, poarta atâtor amintiri de neuitat ale sufletului meu! Amintiri ce se desprind de pe turnurile medievale ce domină Vieux Port şi se tot duc până în…

NAGODA DIN VIS

 • Array

Venea dinspre luncă o veste bizară,trecând peste apa crescută din râu –un duh nevăzut apărea înspre searăs-aducă licornul din lanul de grâu..Păștea în răstavul lăsat între holdemiresme din…

MIȘCAREA DEFRAGMENTATĂ

 • Array

Încă de pe vremea când eram copil m-au fascinat coroanele copacilor puse în mișcare de acțiunea rafalelor de vânt. Priveam uimit legănarea inegală și, aparent, dezordonată a ramurilor,…

UITAT LA TINE-N ȚARĂ

 • Array

Ne răsucim pe muchii de-ntrebări, stau gândurile-n margini de redută sub ploi de spaimă aducând fiori dintr-un văzduh cu formă nevăzută. Ne amăgim trecând încă un prag al…

GARĂ FANTASTICĂ

 • Array

La marginea uitării începe să apară o umbră nevăzută venită din trecut cu dorurile toate lăsate într-o gară în seara fără miză de care m-am temut. Te așteptam…

BALADĂ PENTRU ZIUA MEA

 • Array

De mine câteodată-mi este dor, o, Doamne, ce bărbat eram odată! Treceam și gardurile ei în zbor de poarta rămânea nedescuiată. Poate și azi aș face tot la…

DIN TOT CE AM…

 • Array

A mai trecut o zi, a mai trecut un ceas, simt clipele prin amintiri cum zboară din câte-au fost, din câte-au mai rămas duc mai departe-a timpului povară….

CUIE RUGINITE

 • Array

CUIE RUGINITE (Ziua întâia) Vin ciorile pe crengile căzute și umbrele prin curte se-ndesesc, în poama acră-a mărului crețesc briceagul tatei singur se ascute. Ulucile din garduri stau…

ADUNĂ IUBITO TĂCIUNII…

 • Array

Adună, iubito, tăciunii pe vatră și pune cu râvnă butuci peste jar…! Auzi oare vântul în horn?- parcă latră, mi-e teamă de viscol, sărută-mă iar! Și spune-mi aceeași…

MULTIPLELE FEȚETE ALE STIGMERGIEI

 • Array

Cuvântul stigmergie a fost introdus de către biologul francez Pierre-Paul Grassé în anul 1959 pentru a desemna fenomenul prin care insectele sociale (furnici, albine, termite etc.) sunt stimulate…

LA MARGINE DE TIMP

 • Array

La margine de timp, cu dorul călător, te mai zăresc trecând câteodată prin amintirile ce-ajung în zbor pe-o aripă de toamnă-ntârziată. Te pierzi însă prin umbrele rebele din…