Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » PASTORALA » Scrisoare pastorală – Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi, Anul XVII(2017), nr. 364(16 –31 Decembrie)

Scrisoare pastorală – Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi, Anul XVII(2017), nr. 364(16 –31 Decembrie)

Dragii mei enoriași!

Slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și celelalte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet, iar Anul Nou care vine să ne găsească în pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire în Duh și Adevăr!
Sfintele Sărbători cu sănătate și fericire!
La mulți ani!
*
Înțelepciunea lui Iosif. An de an ne reamintim, cu lux de amănunte, istoria Nașterii Domnului Iisus Hristos în peștera de lângă Betleem. În prim plan se situează Pruncul Iisus, Sfânta Fecioară Maria, îngerii, păstorii, magii, ba chiar și înfiorătorul Irod, ca personaj negativ. Foarte puține referiri se fac la un personaj-cheie, Bătrânul Iosif. El se situează mereu în planul doi, este ca o umbră a Maicii Domnului. Doar câteva versete vorbesc despre el. Și, totuși! Iosif joacă un rol aproape esențial în primele zile și în primii ani ai vieții pământești a Mântuitorului.
Iosif era un om în vârstă, de aproape 80 de ani. Nu mai avea familie. Probabil îi murise soția, sau poate nu fusese căsătorit niciodată. Sf. Evanghelie nu face precizări de acest gen. Nu știm nici dacă avea sau nu copii. Faptul că era ruda cea mai apropiată a Sfintei Fecioare, conform legii iudaice, îl obliga s-o ia în grija sa la ieșirea acesteia din școala-internat. Ea era o copilă orfană de 16-17 ani, avea nevoie de ocrotire, avea nevoie de cineva care să-i asigure existența până la căsătorie. Iosif dă dovadă de înțelepciune. Se supune legii, dar, în același timp, își împlinește și datoria față de fratele său, Ioachim, care decedase cu puțin înainte. Cum ar fi putut să-și lase nepoata pe drumuri, pe mâna oricui?! Vârsta l-ar fi ajutat să se scape de această sarcină. Nu putea fi obligat s-o ia în custodie, fiindcă era un om bătrân. Simțul datoriei îi dă curaj și putere. Fie ce-o fi, el va fi cel mai fidel ocrotitor și garant al cinstei nepoatei sale.
În înțelepciunea sa de om bătrân, Iosif cere să se logodească cu Maria. Logodna nu era căsătorie. Logodna era promisiune, așa cum a rămas și în cultul creștin. Fiind logodită, Sfânta Fecioară se înconjura de un ,,zid de protecție”. Tinerii nu-i mai puteau cere mâna, atâta vreme cât logodna era în vigoare. Ea nu se putea căsători cu altcineva, atâta vreme cât logodna era valabilă. Ea era făgăduită logodnicului. Numai dacă acesta rupea logodna, ori murea, ori dispărea, logodnica era liberă să-și găsească un alt ales. Logodna lui Iosif și a Mariei a fost un act strategic, o ,,cetate de scăpare” pentru tânăra copilă, care-i garanta cinstea, castitatea. Logodna putea evolua în căsătorie, dar aceasta nu era obligatorie. Dacă între logodnici aveau loc relații intime, iar logodnica rămânea gravidă, logodnicul era obligat s-o ia de nevastă. Dacă el nu recunoștea că a rămas gravidă cu el, ea era condamnată la moarte prin ucidere cu pietre la marginea localității. Așadar, ,,manevra” pe care o face Iosif logodindu-se cu Sfânta Fecioară, avea rolul de a îndepărta pe eventualii pretendenți la mâna prea tinerei sale nepoate, dar în același timp o punea și pe ea în gardă cu privire la importanța păstrării castității pentru însăși viața ei. Semnele înțelepciunii bătrânului sunt evidente.
La un moment dat, Sfânta Fecioară se dovedește a fi gravidă. Iosif nu avusese relații cu ea. Nici măcar nu se gândise la această posibilitate. Așadar, nepoțica lui nu fusese cuminte, îl înșelase. Procedează părintește. Nu o denunță autorităților că nu și-a păstrat cinstea, că a încălcat legile foarte clare ale logodnei. Ar fi fost ucisă. Se hotărăște să dispară, să plece undeva departe și să lase lucrurile sub semnul întrebării. Nu mai era nevoit nici să o denunțe, nici să mintă. Dispărând el, ea rămânea, oficial, logodnica lui, care-l așteaptă. Logodna urma să se concretizeze într-o căsătorie în viitorul apropiat. Lucrul acesta o salva de la moarte! Semnele înțelepciunii sunt evidente!
În vis i se arată arhanghelul Gavriil lui Iosif și-i descoperă taina dumnezeirii: Sfânta Fecioară a fost aleasă dintre toate femeile din lume, ca din ea să se nască Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Cel vestit prin prooroci. Sfânta Fecioară nu a rămas gravidă în urma unor relații nepermise, ci ,,Duhul Sfânt S-a coborât peste dânsa și puterea Celui Prea Înalt a umbrit-o!” Asta schimba cu totul datele problemei. Încă un prilej pentru Iosif de a-și arăta înțelepciunea, credința și ascultarea de voia lui Dumnezeu! Rămâne aceasta taina lui și taina Sfintei Fecioare. Rămâne cu ea, o îngrijește, îi asigură cele necesare. Înțelege că a fost inclus și el în planul divin al mântuirii neamului omenesc și acesta nu-i puțin lucru. În ciuda bătrâneții și neputințelor inerente acestei vârste, el își ia rolul în serios și devine slujitorul fidel și devotat al Alesei lui Dumnezeu. Semnele înțelepciunii sunt evidente!
Se supun poruncii și merg la Betleem să se înscrie la recensământ, așa cum voia împăratul. Nu era ușor să pleci cu o tânără aflată în pragul nașterii la drum lung. Să nu ne închipuim că mergeau cu trenul sau cu mașina, ci pe jos. Cel mult, aveau un asin, animalul de povară al omului sărac. Ajung în Betleem, dar nimeni nu-i primește. Erau alte generații. Se trăgeau de acolo de neam, dar cei ce-l cunoșteau pe Iosif plecaseră demult în lumea de dincolo, iar tinerele generații aveau în vedere doar profitul, banii. Prețurile pentru închirierea unei camere explodaseră. Ei nu aveau bani. Iosif era tâmplar. Abia câștiga strictul necesar pentru supraviețuire. Încep să caute în dreapta și în stânga pe străzile cetății. Degeaba! Nu pot să se lipească de vreun localnic. Nu aveau suficienți bani. Sfânta Fecioară simte durerile nașterii. Situația e dramatică. Ce putea să facă un bătrân? Nu avea bani de cameră, dar nici ca să plătească un medic sau chiar o moașă, ca s-o ajute pe nepoata de alături. Nu știa cum va evolua nașterea. Unde să stea? În marginea drumului? Dumnezeu nu dădea nici un semn. Îi uitase, oare? Nu era adevărat ceea ce i se spusese că Fecioara va naște pe Fiul lui Dumnezeu? De ce nu se făcea o minune? Ce ar fi însemnat pentru Dumnezeu găsirea unei camere, unui acoperiș? Și, totuși, Dumnezeu tace! Să fie proba încercării? E posibil. Iosif nu protestează. Ia lucrurile așa cum sunt și găsește o soluție de avarie: peștera și ieslea de lângă Betleem. Era tot ceea ce putea el face. Era convins că Dumnezeu nu va rămâne indiferent la căutările lor, la credința și nădejdea lor. Era convins că toate sunt cu știința și cu voia lui Dumnezeu. Semnele înțelepciunii…
În ciuda riscurilor enorme, Sfânta Fecioară naște în ieslea de lângă Betleem. Iosif este ocrotitor, moașă, părinte, logodnic, stâlpul de care proaspăta mamă se putea sprijini. Cerul se deschide, steaua vine deasupra și luminează Pruncul și tot ce era în jurul lui, îngerii coboară și cântă, păstorii vin și se închină. Bătrânul Iosif cu siguranță că se simte mulțumit în sinea lui: nașterea reușise; Pruncul era viu și sănătos, Mama era bine; semnele Divinității erau o garanție a Adevărului ce i se descoperise lui Iosif și Sfintei Fecioare. Nu, nu fuseseră păcăliți! Ei se înscriau în planul Dumnezeirii, viața lor avea o altă menire, ascultarea, răbdarea și smerenia lor erau răsplătite cu prisosință de semnele acestea vizibile ale măreției divine. Semnele înțelepciunii sunt evidente!
Și, totuși, calvarul încercărilor abia începuse! Venirea magilor și descoperire ce-o fac ei lui Irod declanșează o prigoană fără precedent. În centrul căutărilor era Pruncul Iisus. Irod avea o armată la dispoziție. Bătrânul Iosif avea doar înțelepciunea lui și speranța că Dumnezeu îi este ocrotitor. Ce putea să facă în lupta cu Irod? Iată că în vis i se arată îngerul și-i dă indicații: să fugă în Egipt cu Copilul și cu Mama Lui. Nu era ușor. La vârsta lui să străbată zeci și zeci de kilometri prin pustiul arzător, fără apă, cu teamă de soldați, de grăniceri, de hoți, de fiare și de alte pericole, nu era ușor. Să meargă în țară străină, fără să știe limba poporului aceluia, să nu aibă bani, să nu aibă casă pentru un copil de mai puțin de un an, să nu aibă putere suficientă ca să câștige cele necesare traiului prin munca sa, era o adevărată aventură. Și, totuși, înțelepciunea bătrânului îl ajută să învingă toate aceste temeri. Atâta vreme cât știa că împlinește voia lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu-l mai înfricoșa, nimeni și nimic nu-l mai împiedica. Și a plecat în miez de noapte spre zări necunoscute! A greșit? Categoric nu! A fost și el, măcar pentru câțiva ani, apărător, ocrotitor și susținător nu numai al Maicii Domnului, ci și al Fiului lui Dumnezeu. Ce bucurie putea să fie mai mare decât aceasta? Ce răsplată mai mare? Această bucurie fără margini i-a dat putere bătrânului Iosif să-și împlinească cu vrednicie misiunea ce i-a fost încredințată. Răsplata înțelepciunii adevărate nu a întârziat să vină. Bătrânului Iosif i-a mai dat Dumnezeu aici pe pământ mulți ani de viață, putere și luciditate, iar în ceruri cununa cea nevestejită a măririi nepieritoare.
*
Starea parohiei. La sfârșit de an, fiecare om și fiecare instituție își fac bilanțul. Își analizează fiecare succesele și poticnirile, trage concluziile necesare și încearcă să privească spre viitor cu speranță de mai bine. Așa se întâmplă și în viața unei parohii. Așa am procedat în fiecare an, având grijă să nu lăsăm ,,corabia” să se lovească de stânci, să nu se scufunde, ci să plutească mai departe, împlinindu-și astfel rostul.
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!
Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2017! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atât la Crăciun, cât şi la Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate  familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-ați avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!
Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că activitatea s-a desfășurat pe mai multe planuri, astfel :
În domeniul liturgic: Am oficiat Sf. Liturghie în duminici și sărbători, toate celelalte servicii religioase după rânduială, cât și cele solicitate de credincioși. Nu cunosc vreo nemulțumire din partea vreunui enoriaș de-al nostru și nu s-a înregistrat vreo reclamație din partea cuiva în acest sens. Am avut frecvență bună la biserică. Starea morală a credincioșilor noștri este bună, cu unele mici excepții, în special din domeniul alcoolismului. Am înregistrat mai multe cununii ale unor familii care trăiseră în concubinaj. Sărbătorile au fost respectate în cea mai mare măsură. Sectarii au avut mai multe tentative de a se infiltra în parohia noastră, dar s-au lovit de rezistența Dvs. și n-au avut succes. Mai sunt două familii, una aparținând cultului baptist și alta martorilor lui Iehova, dar nu desfășoară activități prozelite. Am oficiat, în 2017, 11 botezuri; dintre acestea, 4 au fost din Malovăț, 2 din Timișoara și 5 din Tr. Severin! Am oficiat 9 cununii; dintre acestea, 6 au fost din Malovăț și 3 din Tr. Severin. Am oficiat 15 înmormântări; dintre acestea, 11 au fost din Malovăț și 4 din Bârda. Este alarmantă situația din Bârda. Satul se depopulează an de an. Cu aproape fiecare înmormântare rămâne și o casă pustie! Din 1978, când am venit preot în Bârda, până la 31 decembrie 2017, au rămas pustii peste 80 de case! Cu prilejul celor patru Posturi Mari din timpul anului, am spovedit și împărtășit 619 enoriași de toate vârstele. Dintre aceștia, 228 au fost copii. Nu socotim aici pe acei enoriași care au solicitat preotul pentru a-i spovedi și împărtăși în restul timpului, unii făcând aceasta din șase în șase săptămâni.
În domeniul economic și administrativ, putem spune că a fost un an dificil, iar criza economică din țară și din lume s-a făcut simțită. Am reușit să menținem contribuția de cult la aprecierea credincioșilor, după principiul ,,fiecare dacă vrea și cât vrea să dea, serviciile religioase fiind gratuite”. În Bârda au achitat 96,10% din familii; în Malovăț au achitat 94,24%; la nivel de parohie au achitat 94,81%. mai mult decât în 2016 cu 0,89 %. Aceasta s-a ridicat de la 1 leu la 765 lei(Domnul Cioabă Dumitru). Preotul a fost la dispoziția tuturor, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult. Am putut să menținem și anul acesta serviciile religioase gratuite. Am primit ajutoare bănești de la credincioși din afara parohiei, culminând cu regretatul Ing. Ionescu Gabriel-Cristian din București, care a donat 5.000 lei, cât și din partea unor fii ai parohiei noastre din afara parohiei, sau oameni de bine complet străini de parohia noastră. Ne-am achitat la timp toate subvențiile și datoriile față de instituțiile bisericești superioare și de stat, cât și altele cu care am avut relații(tipografia, spre exemplu). Am vândut 395 kg. lumânări, 500 calendare, numeroase icoane diverse, 10 kg. tămâie și sute de cărți diferite. Am predat fabricii de lumânări 230 kg. resturi topite. Am curățit și ierbicidat cimitirele din Malovăț și Bârda în primăvară și în toamnă. Am realizat la amândouă bisericile câte o instalație de aer condiționat, iar la biserica de la Bârda și instalație de alarmă. Am făcut curățenie generală după Paști la amândouă bisericile. Am dotat biserica de la Malovăț cu un rând de veșminte prin bunăvoința Domnișoarei Ecaterina-Rodica Bordeiașu din București și familiei sale. În curtea bisericii din Malovăț am construit o magazie, care poate fi transformată în capelă la nevoie. Am construit și montat în ambele cimitire câte un WC metalic. Salarizarea e la zi, impozitele și toate celelalte datorii achitate. Vânzarea de cărți a fost foarte deficitară. Mulțumim cordial I. P. S. Mitrop. Acad. Irineu al Olteniei, I. P. S. Mitrop. Ioan al Banatului, I. P. S. Mitrop. Irineu al Clujului, I. P. S. Arhiep. Casian al Dunării de Jos și P. S. Episc. Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor pentru comenzile masive de cărți. De asemenea, comenzi mari de carte ne-a făcut și P. C. Părinte Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul Sf. Mânăstiri Lainici(GJ). Reușim să trecem în 2018 cu un sold de 32.875,19 lei, aproape dublu decât în 2016! Nu e mare, dar e bun de sămânță!
În plan caritabil și social a fost un an bun. Am reușit să donăm la majoritatea slujbelor din duminici și sărbători credincioșilor participanți la slujbe și unor bolnavi și bătrâni din parohie câte trei pâini. Nu am putut să donăm pâine în marile sărbători, din cauză că brutăria n-a lucrat în acele zile. Am reușit, așadar, să donăm în 2017 pâine astfel: Ian.: 808 pâini; Febr.: 750 pâini; Mart. 885 pâini; Apr.: 913 pâini; Mai: 891 pâini; Iun.: 936 pâini; Iul.: 787 pâini; Aug.: 1.048 pâini; Sept.: 977 pâini; Oct.: 1.255 pâini; Nov.: 1.189 pâini; Dec.: 1.181 pâini. Așadar, în anul 2017 s-au donat 11.620 pâini, cu 1.529 pâini mai mult decât în 2016. Vom continua și în 2018 această activitate. Dacă nu vom reuși să mai donăm câte trei pâini, vom da câte patru! Copiilor prezenți la slujbe li s-a donat și ciocolată(350 buc.). Menționăm, că, începând din luna iunie 2016, de când am început colaborarea cu firma ,,Vios” din Tr. Severin, am comandat mai multă pâine și pe cele nedonate le-am vândut enoriașilor noștri cu prețul de achiziție de 0,60 lei/buc., ceea ce a însemnat un avantaj enorm pentru multe familii. În aceste condiții, am vândut astfel: ian.: 1.542 pâini; febr.: 1.950 pâini; mart.: 2.315 pâini; apr.: 2.112 pâini; mai: 2.109 pâini; iun.: 2.714 pâini; iul.: 2.713 pâini; august: 2.552 pâini; sept.: 2.723 pâini; oct.: 3.845 pâini; nov.: 3.111 pâini; dec.: 2.519 pâini. Așadar, în anul 2017 s-au vândut la preț redus 30.205 pâini, cu 22.407 pâini mai mult decât în 2016. La acestea se adaugă 3.300 colindeți, vânduți la prețul de achiziție de 0,40 lei. În 2017 am donat bani unor enoriași și familii din parohie și din afara parohiei aflate în situații de dificultate, cu prilejul Sf. Paști și Crăciunului, dar și în timpul anului. Aceste ajutoare bănești au totalizat 2.264 lei. V-am ținut la curent în ,,Scrisoarea pastorală”, de fiecare dată, cu numele persoanelor care au primit ajutoare și valoarea acestor ajutoare. De Anul Nou și Bobotează am distribuit 90 kg. alimente donate de Părintele Sebastian-Cătălin Hogea din Albacete(Spania). Până la 1 mai am donat din vol. Călăuză patristică 330 exemplare fiecărei familii din parohie şi acelor familii şi persoane din afara parohiei, care ne-au ajutat cu cel puţin 50 lei în cursul anului. Din cartea Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. I, pe care am tipărit-o anul acesta, s-au donat până 31 dec. 2017 200 exemplare. Dintre acestea, 125 ex. le-am trimis în afara parohiei, în țară și străinătate. Așteptăm pe ceilalți enoriași să-și ia cartea.
În plan cultural a fost un an bun şi 2017. Am continuat să publicăm ,,Scrisoarea pastorală” din două în două săptămâni şi s-o răspândim gratuit în parohie şi în afara parohiei pe suport hârtie, dar şi pe internet. În momentul de faţă, publicaţia noastră are un tiraj de 1.000 ex. şi tirajul creşte, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate.  ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată și republicată, parțial sau în întregime, de diferite publicații din țară și străinătate. Menționăm în acest sens ,,Bibliotheca Septentrionalis” din Baia Mare(MM), ,,Armonii culturale” din Adjud(VN), ,,Observatorul” din Toronto(Canada), ,,Omniscop” din Craiova, ,,Națiunea” din București, ,,Apollon” din Slobozia(IL) și altele. Am publicat sau reeditat următoarele cărţi: Al. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice” (1928-2008); Al. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1948-2008); Al. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008), vol. I; Al. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008), vol. II; M. Caragioiu, Oanea; S. Desrobitu, Dumnezeu, îngeri și demoni; N. Ion, Evadarea din iad; Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. VI; Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. VII; Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. VIII; I. Neacșu, Oastea pandurilor; E. Bordeiașu, Poezii; I. Neacșu, Martirii Ardealului; Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. II; Al. Stănciulescu-Bârda, Amintiri despre titani(Mitropoliții Antonie Plămădeală, Bartolomeu Anania și Nestor Vornicescu); Al. Stănciulescu-Bârda, Stat și Biserică în Banat(1780-1886) în lumina unei arhive inedite; S. Dobrescu, Justiția supremă; Gh. Duncea, Tudor Vladimirescu – așa cum l-am cunoscut; Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. I; Al. Stănciulescu-Bârda, Folclor din Mehedinți.
Aşadar, 20 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Oricum, nici chiar un pușcăriaș n-ar fi putut să scrie și să publice atât! Am răspândit numeroase exemplare din aceste cărţi și din cele publicate în anii anteriori în ţară şi străinătate, în ţări precum : Grecia, Cipru, Moldova, Franţa, Germania, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Taxele poștale au devenit însă aproape insuportabile. Am reușit să publicăm numeroase articole și studii în reviste și volume apărute în țară și străinătate. Preotul Dumneavoastră a continuat să predea Religia la Liceul ,,Domnul Tudor” din Tr. Severin din sept. 2016 la cca. 100 elevi de clasele IX-XI, cât și la cca. 120 elevi de clasele IX-XI de la Colegiul Național Economic ,,Th. Costescu” din Tr. Severin. A participat la câteva simpozioane în județ și în ţară, cât și la emisiuni televizate(12 apr. – Datina; 22 mai – TL 2 din Tr. Severin; 13 dec. – TV Galaxi din Tr. Severin). O fi mult, o fi puțin, Dumnezeu știe! Atât am putut face!
Am reușit să facem câteva excursii-pelerinaj cu enoriași din parohie și din afara parohiei, astfel: 6 apr. la Mânăstirile Lainici(GJ), Prislop(HD) și Teiuș(CS); 20 apr. la Mânăstirea Coșuștea-Crivelnic(MH); 10 iul. la Mânăstirile Tismana(GJ), Baia de Aramă(MH) și Vodița(MH); 25 iul. la Mânăstirea Orșova(MH); 15 aug. la Mânăstirea Tismana(GJ); 29 aug. la Mânăstirea Schitul Topolnița(MH); la 21 sept. în Serbia, Bulgaria, cât și la Mânăstirile Maglavit(DJ) și Jiana Mare(MH); la 19 oct. la Mânăstirile Lainici(GJ), Vișina(GJ), Prislop(HD) și Teiuș(CS). La excursiile din 25 iul., 15 aug. și 29 aug., parohia a suportat cheltuielile de transport. Am reușit să dăm câteva filme la cele două biserici, deși interesul Dvs. este destul de scăzut față de acestea.
În ziua de 20 apr. am făcut o deplasare cu mai mulți enoriași ai parohiei noastre la Azilul de bătrâni de la Ilovăț și le-am dus câteva sute de kilograme de alimente și haine, iar la 14 mai, la același azil am dus veselă nouă pentru toți viețuitorii de acolo.
Tot meritul pentru aceste realizări vă revine Dvs., cei care ați contribuit cu mult sau puțin la fondurile parohiei. Fără banii Dvs., preotul ar fi fost ca o mașină fără benzină! Vă mulțumim frumos ! Dumnezeu să vă răsplătească! Slavă Domnului pentru tot și pentru toate!
În numărul viitor vom vedea ce avem de făcut pentru 2017.
*
Ajutoare și donații. În această perioadă, am primit câteva ajutoare și donații, astfel:
1. Fii ai satului Malovăț: D-ra Michescu Cernica(Tr. Severin): 300 lei; D-na Pleșan Valeria(Tr. Severin), D-ra Avoc. Ramona Ploștinaru(Caransebeș-CS), D-ra Michescu Monica(Tr. Severin): câte 200 lei; Dl. Popescu Constantin(București): 170 lei; Dl. Bogdan Gheorghe Gabriel (Germania), D-na Albulescu Maria(Tr. Severin), D-na Butoi Denisa(Londra), D-na Săvescu Aurelia(Tr. Severin), D-na Ing. Doina Teșilă (Tr. Severin), Dl. Boncioc Mircea(Italia), D-ra Prof. Univ. Dr. Georgeta Ionașcu(București), D-na Iordache Sevastița(Tr. Severin), Dl. Pera Valeriu(Tr. Severin), Dl. Pera Alexandru(Tr. Severin), Dl. Crumpei Ion(Tr. Severin), D-ra Baltac Cristina(Timișoara), Dl. Crăciunescu Costel(Italia), Dl. Vasile C. Mănescu(Tr. Severin), Dl. Partenie Doru-Nicușor(Tr. Severin), D-na Vlădioniu Mariana(Tr. Severin), Dl. Paulețu Iancu(Balotești-MH) : câte 100 lei; Dl. Popescu N. Mihai(Tr. Severin): 92 lei; Dl. Munteanu Gheorghe (Tr. Severin), Dl. Vasilescu Daniel(Tr. Severin): câte 60 lei; Dl. Ciobanu Ionuț(Timișoara), Dl. Neagoe Livius(Tr. Severin), Dl. Turiță Laurențiu(Timișoara), Dl. Nistor Ion(Germania), Dl. Nistor Gigi(Franța), Dl. Nistor Gheorghe(Tr. Severin), D-na Dinu Valeria(Tr. Severin): câte 50 lei;
2. Fii ai satului Bârda: Dl. Prof. Virgil Sfetcu(București): 300 lei; Dl. Sfetcu Crinel(Franța): 225 lei; Dl. Rochian Tudor(Tr. Severin), D-na Rădulescu Gica(Tr. Severin): câte 200 lei; D-na Avram Adriana(Tr. Severin): 182 lei; Dl. Trocan Pantelie(Tr. Severin) și D-na Arhire Lili(Tr. Severin): câte 150 lei; D-na Ing. Zăuleț Aurica(Tr. Severin), D-na Prof. Iacov Raluca(Tr. Severin), Dl. Popescu Dan(Tr. Severin), Dl. Dragomir Ion(Tr. Severin), Dl. Ile Teodor(Sânicolaul Mic-AR), D-na Mema Mariana(Tr. Severin) și Dl. Ing. Bălu Constantin(Tr. Severin), Dl. Dragomir Marius(Tr. Severin), Dl. Rolea Nicușor(Timișoara), Dl. Mucioniu Ilie(Tr. Severin), Dl. Rolea Gh. Aurel(Schela Cladovei – MH), D-na Duțoniu Valentina (Tr. Severin), Dl. Ceontea Traian(Tr. Severin), Dl. Boescu Gabriel(Tr. Severin): câte 100 lei; Dl. Rolea Titu(Schela Cladovei-MH), Dl. Ivașcu Ionuț(Tr. Severin), Dl. Stănciulescu Mihăiță(Franța), D-na Chircu Ramona(Tr. Severin), D-na Stanomirescu Emilia (Timișoara), D-na Luca Miuța(Tr. Severin), Dl. Botea Constantin(Șimian-MH), D-ra Rolea Ileana (Tr. Severin), Dl. Buțan Andrei(Tr. Severin), Dl. Stănciulescu Gheorghe(Tr. Severin), D-na Gaiță Rodica (Tr. Severin), D-na Predescu Violeta(Tr. Severin), D-na Burtea Elena(Tr. Severin), D-na Sfetcu Luminița(Franța): câte 50 lei;
3. Credincioși din afara parohiei: D-na Anca Gheorghescu(Oackeville-Canada): 500 lei; Dl. Prof. Univ. Dr. Mircea – Ioan Popa(București), Dl. Prof. Univ. Dr. Dan Romalo(București), Dl. Bogdan Soare (București): câte 300 lei; D-na Ivanovici Florica(București) și D-na Enache Maria(București): câte 250 lei; Dl. Ovidiu Mitran-De Keyser(Zoersel – Belgia): 227 lei; D-na Mehedințu Elena(Brașov): 170 lei; D-na Antonescu Mădălina(București): câte 150 lei; D-na Farm. Golea Nicoleta(Tr. Severin): 120 lei; D-na Roman Carmen(Tr. Severin), Dl. Mocănașu Oprea(Tr. Severin), Pr. Stelică Zoican din Tr. Severin, D-na Leonte Daniela(Buzău), D-na Dr. Cristina Dumitru(București), D-ra Avoc. Marina Olteanu(Caransebeș-CS), Dl. Bojinescu Alexandru(Reșița): câte 100 lei; Pr. Sebastian-Cătălin Hogea (Craiova): 70 lei; D-na Nicolae Victoria(Tr. Severin): 60 lei; Familia Ciurel (Tr. Severin), D-na Suciu Aurelia(Cluj-Napoca), D-na Barbu Ioana(Buftea-IF), Dl. Vermeșan Mirel(Timișoara), Dl. Barbu Constantin(Brăila), D-na Dr. Ionescu Mihaela-Aritina(Curtea de Argeș-AG): câte 50 lei;

Dumnezeu să le răsplătească tuturor!
*
În luna decembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe și unor bătrâni din sat, astfel: 3 Dec. (Malovăț): 230 pâini; 6 Dec.(Bârda): 80 pâini; 10 Dec.(Bârda): 157 pâini: 12 dec.(Malovăț): 300 pâini; 17 Dec. (Malovăț): 214 pâini; 20 Dec.(Bârda): 200 pâini; 21 Dec.(Malovăț): 200 pâini; 25 Dec.(Malovăț): 300 pâini; 26 Dec.(Bârda): 100 pâini; 27 Dec.(Malovăț): 100 pâini. Așadar, în decembrie s-au donat 1.881 pâini. În luna decembrie am vândut credincioșilor pâine cu prețul de achiziție de 0,60 lei/buc. astfel: 3 Dec. (Malovăț): 270 pâini; 6 Dec.(Bârda): 220 pâini; 10 Dec.(Bârda): 743 pâini: 12 dec.(Malovăț): 300 pâini; 17 Dec. (Malovăț): 186 pâini; 20 Dec.(Bârda): 700 pâini; 21 Dec.(Malovăț): 100 pâini. Așadar, în decembrie s-au vândut 2.519 pâini. De asemenea, s-au vândut 3.300 colindeți cu prețul de 0,40 lei/buc.
*
Contribuția de cult. Până la închiderea acestei ediții, situația contribuției de cult pe 2018 se prezintă astfel: în Malovăț au achitat 91,55% din familii; în Bârda au achitat 86,80% din familii; la nivel de parohie au achitat 90,04%. Este un procent foarte bun. Vă mulțumim frumos! Reamintim că și pentru anul 2018, regula privind contribuția de cult rămâne aceeași: fiecare dă cât vrea. Serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă cineva achită ceva sau nu pentru contribuția de cult. Preotul este la dispoziția tuturor 365 zile pe an, 24 de ore pe zi. În rest este liber!
Pentru 2018, cea mai mică contribuție de cult achitată în Malovăț este de 2 lei, iar cele mai mari sunt: I. 410 lei(Dl. Dima Vasile); II. 300 lei(Dl. Primar Michescu I. Ion și Dl. Nistor Petre); III. 254 lei( Dl. Cioabă Dumitru); IV. 220 lei(Dl. Coman Vasile); V. 200 lei(Dl. Oproiu Petre și Dl. Pau Claudiu). În Bârda cele mai mari sunt: I. 250 lei(Dl. Botoșan Dumitru); II. 225 lei(D-na Popescu Valeria); III. 160 lei(Dl. Bobocea Savu).
Dumnezeu să le răsplătească tuturor!
*
Plăți. În această perioadă am efectuat câteva plăți mai mari, astfel: 3.960 lei cele 4.400 pâini și 3.300 colindeți, care s-au donat și s-au vândut în decembrie; 2.365 lei protoieriei pentru calendare; 1.600 lei tâmplăria de PVC de la magazia/capelă de la Malovăț; 1.160 lei poștei pentru colete; 842 lei impozit; 840 lei ajutoare de Crăciun(inclusiv taxe poștale); 700 lei protoieriei pentru un rând de veșminte preoțești; 532 lei protoieriei pentru lumânări; 500 lei tipografiei pentru o nouă tranșă din vol. Amintiri despre Titani; 320 lei protoieriei pentru tămâie; 208 lei cartuș și toner pentru imprimantă; 200 lei curierul pentru transportul cărților de la Craiova; 111 lei boxă; 75 lei pentru plicuri; 66 lei curentul electric; 50 lei internetul, cât și altele mai mici.
*
Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: Un posibil sfânt mehedințean, în ,,Apollon”, Urziceni(IL), 2017, 11(nov.), p. 30, ediție și on-line(www.revista apollon.ro); Din istoria școlii de la Malovăț(I), în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XXVII(2017), nr. 7006(21 nov.), p. 7; ,,Scrisoare pastorală” – 362, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 28 dec. 2017, ediție și on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); Oferta de carte – decembrie, pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney(Australia), 2017, dec. 11, ediție on-line(http://bentodica.blogspot.ro); ,,Scrisoare pastorală” – 363, pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney(Australia), 2017, dec. 27, ediție on-line(http://bentodica.blogspot.ro); în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 2017, 31 dec., ediție și on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); Cina Împăratului, în ,,Națiunea”, București, 2017, 30 dec., ediție on-line(http://www.ziarulnatiunea.ro); în ,,Omniscop”, Craiova, 2017, 31 dec., ediție on-line(http://www.omniscop.ro); Folclor din Mehedinți(I), în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XXVII(2018), nr. 7028(4 ian.), p. 3; Închinare țăranului român, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XXVII(2018), nr. 7029(5 ian.), p. 3; Spaimele Mariei, în ,,Apollon Junior”, Urziceni(IL), 2017, 12(dec.), p. 20, ediție și on-line(www.revista apollon.ro). În ,,Ziarul Lumina”(București, an. VIII, 2017, n. 287, 16 dec., p. 8), cotidianul Patriarhiei Române, sub titlul Colinde în bisericile și școlile din Oltenia se face o prezentare a concertului de colinde susținut de Corul Kinonia al Episcopiei Severinului și Strehaei în biserica din Malovăț la 12 dec. 2017. Se dă și o fotografie.
*
Înmormântări. În ziua de 23 dec. am oficiat slujba înmormântării pentru Orodan Ecaterina(81 ani) din Malovăț. Dumnezeu s-o ierte!
*
Program. În cursul lunii ianuarie avem următorul program de slujbe: 1 Ian.(pomeniri, dimineața, la Bârda; slujbă la Malovăț); 2 Ian. (colindul cu Botezul în Bârda); 3, 4, 5 Ian. (colindul cu Botezul în Malovăț); 6 Ian. (Bârda, ora 8, Malovăț, ora 10); 7 Ian. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12.30); 13 Ian. (Bârda-Malovăț); 14 Ian. (Malovăț); 16 Ian. (pomeniri la Malovăț, la ora 11.30; pomeniri la Bârda, la ora 12); 17(pomeniri, la Malovăț, la ora 9); 20 Ian. (Bârda-Malovăț); 21 Ian. (Bârda); 25 Ian. (Bârda-Malovăț); 27 Ian. (Bârda-Malovăț); 28 Ian.(Malovăț); 30 Ian.(pomeniri, dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la școală, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda @gmail.com.
Sfintele Sărbători să le petreceți cu sănătate, pace și bucurii! La mulți ani!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Facebooktwitterby feather