Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » REVISTE » LIVIA CIUPERCĂ: SEMNAL PRIMĂVĂRATEC – CONSTELAȚII DIAMANTINE

LIVIA CIUPERCĂ: SEMNAL PRIMĂVĂRATEC – CONSTELAȚII DIAMANTINE

„Constelaţii diamantine” este una dintre revistele de cultură care incită întotdeauna la lectură. Editată sub egida Ligii Scriitorilor Români, această revistă a fost fondată în 2010 şi este coordonată de doamna Doina Drăguţ, poet şi eseist deja binecunoscut în tagma scriitoricească, prin exigenţa pe care o impune revistei: selecţie riguroasă, diversitate tematică, atenţie faţă de aspectul grafic şi ilustrativ. Deja, după şase ani de la apariţie, revista craioveană a adunat în juru-i un grup de colaboratori fideli, care sunt foarte atenţi asupra fiecărui text ce urmează a fi trimis colectivului de coordonare a revistei. Recentul număr (3/martie 2016) al celui de al şaptelea an de la apariţie, are (după cum deja ne-a obişnuit) o tematică bogată: poezie, proză, eseu, aprecieri critice, istorie, filozofie, spiritualitate creştină, artă.

Poezia este bogat ilustrată prin versificări – de la binecunoscuta tonalitate modernă şi până la poezia cu formă fixă. Încântă sonetele (de tip shakesperean) semnate de Nicolae Mătcaş, dar şi creaţiile semnate de poeţii: Doina Drăguţ, Elena Andreea Ion, Rodica Dragomir sau Ştefan Radu Muşat. Colaboratori fideli ai revistei sunt, de asemenea, poeţii: Luca Cipolla – din Italia sau Galina Martea – din Olanda.

Interesantă şi impresionantă este „competiţia” în tonalitate de haiku dintre poeţii Dan Norea şi Eugen Deutsch. Şi pentru a vă convinge, merită să oferim cel puţin o secvenţă ilustrativă: „ceai de muşeţel – / se minte la TV de / te doare capul” (Dan Norea) – „ceaiul de urzici – / un vin tonic preferat / de epigramişti” (Eugen Deutsch).

Utile informaţii ne oferă şi Valentin Nicoliţov – despre Antologia care marchează 25 de ani de poem tanka în România. Un demers analitic, urmat de exemplificări, din care se cuvine să lecturăm (cel puţin) poemul tanka, compus de poetul Marius Chelaru: „Pe foaia albă / luna scrie o noapte / plină de umbre…/ urmele tale şi eu / aşteptăm răsăritul”.

Cititorii fideli ai revistei au remarcat deja, revista are câteva rubrici care îmbogăţesc prin informaţiile oferite: „Dicţionarul epigramiştilor români”, „Calendarul scriitorilor”, „Picătura de pictură” (elogiul pictorului care domină paginile reviste prin nobleţea ilustraţiilor selectate) etc. Spre exemplu, „Jurnalul de călătorie” din acest al 67-lea număr de revistă este semnat de Paula Romanescu. Paginile de Istorie sunt semnate de Ion Pătraşcu şi Petre Gigea-Gorun, iar cele de spiritualitate românească, de Camelia Suruianu, Isabela Vasiliu-Scarba sau Stelian Gombos.

Viziunea critică asupra lucrărilor sosite la redacţie poartă semnăturile următorilor fideli colaboratori: Gh. A. Stroia, Lucian Gruia, Andruşa R. Vătuiu, Octavian Mihalcea, Iulian Chivu, Daniel Marian. Marian Nencescu este preocupat de „enciclopedismul” eminescian, Petru Hamat – de poezia lui Radu Stanca, George Petrovai semnează un amplu şi atotcuprinzător eseu, foarte bine documentat – despre „Creator şi Creaţie”. Un eseu, în serial, este trimis tocmai din Canada – de către Leonard Ionuţ Voicu, iar domnul Viorel Roman este preocupat de „Teama de Alternativă” (spinos subiect).

Ceea ce impresionează extrem de plăcut este bogata şi stilata ilustraţie a acestui număr de revistă – cu reproduceri din vasta creaţie picturală a lui Carol Popp de Szathmary, înnobilare întregită, fireşte, şi de eseul-omagiu, semnat de Florin Măceşanu, expert în materie. Felicitând pe toţi colaboratorii, adresăm mulţumirile noastre doamnei Doina Drăguţ, redactorul şi neobositul coordonator al „Constelaţilor diamantine”, revistă care, de la număr la număr, devine şi mai frumoasă, şi mai interesantă. Succes tuturor!

Livia Ciupercă
U.Z.P.R.