Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » INVITAȚII » INVITAȚIE: Simpozionul și Concursul Interjudețean de creație artistico – plastică și creație literară ,,Protejăm natura, protejăm viața”

INVITAȚIE: Simpozionul și Concursul Interjudețean de creație artistico – plastică și creație literară ,,Protejăm natura, protejăm viața”

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEȘTI

 

Vă invită să participați la Simpozionul și Concursul Interjudețean de creație artistico – plastică și creație literară ,,Protejăm natura, protejăm viața” – Activitate integrată a proiectului educațional ,,Protejăm natura pentru viitor”, EDIŢIA a III – a 2015/2016, înscris în CAERI 2016, poziția 1630, pag. 58

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

Proiectul este dedicat preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

SECȚIUNEA ELEVI:

Elevii, îndrumați de cadrele didactice, vor realiza creații artistico- plastice, colaje și creațtii literare pe tema ,,Protejăm natura, protejăm viața”.

SECȚIUNEA CADRE DIDACTICE:

Cadrele didactice vor redacta și prezenta comunicări științifice sau exemple de bună practică pe tema ,,Prietenii naturii”.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 • Înscrierea și expedierea lucrărilor – se va face până la data de 15 mai 2016.
 • Se pot înscrie la activități cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi ai claselor pregătitoare, I – VIII şi preşcolari din ţară.
 • Cadrele didactice sunt condiționate de participarea la ambele secțiuni.
 • Taxa de participare pentru cadrele didactice este de 20 LEI. Taxa include costurile pentru întocmirea mapelor simpozionului (diplome, adeverinţe, organizarea expoziţiei şi editarea revistei ,,Protejăm natura pentru viitor”, ediția a III-a, care va cuprinde lucrările cadrelor didactice participante şi creaţiile literare ale elevilor.
 • Pentru elevi nu se percepe taxă de participare.
 • Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 3 – 5 lucrări ale elevilor.
 • Cadrele didactice participante la proiect vor trimite în plic, la adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEŞTI, JUD. VRANCEA, cod 627 295, PROF. MATEI ANCUŢA cu menţiunea Pentru concursul  ,,protejĂm natura pentru viitor”:
 • lucrarile artistico – plastice ale elevilor;
 • fişa de înscriere;
 • acordul de parteneriat (în dublu exemplar – completat și ștampilat de conducerea școlii);
 • un plic autoadresat şi timbrat corespunzător (4 lei) pentru expedierea mapelor.

– taxa de participare.

 • Lucrările cadrelor didactice, și creaţiile literare ale elevilor precum și fișa de înscriere completată vor fi trimise în format electronic, la adresa: anca_matei68@yahoo.com sau mery_mary1@yahoo.com.
 1. CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR :

            Titlul se scrie cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat).

            La două rânduri sub titlu se scrie numele autorului şi unitatea şcolară (Times New Roman, 12, bold, aliniere dreapta).

           Tehnoredactarea lucrărilor se va face în Microsoft Word, format A4, pe o singură parte, cu margini egale de 20 mm, spațiere la un  rând,, font Times New Roman, 12, text aliniat „justified”, obligatoriu cu  diacritice, fără numerotare. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume autor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul.

            Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv autorilor.

 1. CONDIȘII DE REALIZAREA LUCRĂRILOR ARTISTICO – PLASTICE:

            Sunt admise toate formele de creaţie şi orice tip de suport (colaj, pictură, desen , etc.) care să respecte tematica propusă.

            Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă pe care se va menţiona: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, şcoala / grădiniţa, clasa / grupa şi numele cadrului didactic îndrumător.

            Etichetele se prind cu agrafe.

 1. CERTIFICARE:

Cadrele didactice participante vor primi:

 1. diplome cu premiile obţinute de elevi;
 2. diploma de participare cu lucrare proprie;
 3. adeverinţa de coordonator;
 4. adeverinţa de participare la proiect;
 5. volumul cu ISSN ,,Protejam natura pentru viitor”

Coordonatori:                                                                   Director,

Prof. Matei Ancuţa                                                     Prof. Lungu Mariana

Prof. Lungu Mariana

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:

0761270137 – Matei Ancuţa sau 0786047254 – Lungu Mariana

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!