Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » Un gând de preţuire şi recunoştinţă – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii Oradea la 25 ani de la (re)înfiinţare…

Un gând de preţuire şi recunoştinţă – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii Oradea la 25 ani de la (re)înfiinţare…

Preacucernice Părinte Decan,
Preacucernici Părinţi Profesori,

Zilele acestea ne prilejuiesc multă bucurie precum şi sentimente de aleasă cinstire şi preţuire faţă de şcoala teologică şi academică orădeană, care se află în haină de sărbătoare acum, la împlinirea a douăzeci şi cinci de ani de rodnică activitate spirituală şi culturală!…
Ne aducem aminte cu vădite emoţii de anii formării teologice a atâtor generaţii de studenţi printre care mă număr şi eu cu mândrie şi sinceră bucurie, de părinţii profesori care ne-au format şi care nu au fost doar profesori ci şi părinţi – care cu devotamentul, dragostea şi profesionalismul lor ne-au descoperit şi desluşit Tainele Revelaţiei Divine!…
Constatăm acum că această instituţie de învăţământ superior teologic din acest colţ al ţării şi-a găsit cu adevărat sensul şi vocaţia, în aceste vremuri şi în aceste locuri, dar nu numai, deoarece absolvenţii acestei şcoli de (in)formare duhovnicească sunt slujitori destoinici ai altarelor străbune sau ai catedrelor şcolare la toate nivelurile, inspirând mult respect şi încredere locului pe care-l slujesc şi oamenilor pe care-i păstoresc şi îi formează!…
Cu toate că această instituţie de învăţământ academic a traversat (sau încă mai traversează) şi momente de încercare, ispite sau piedici, ea este chemată şi îndemnată să aspire cât mai sus, din punct de vedere calitativ, cu privire la formarea actualilor şi viitorilor studenţi iar noi suntem convinşi că şi-a găsit locul binemeritat în rândul celorlalte facultăţi şi şcoli de specialitate din această zonă multietnică şi pluriconfesională, unde nu pot fi trecute cu vederea exigenţele unei competiţii şi a unei concurenţe cât se poate de ridicată!…
Aşadar, fiind în asentimentul, cred, al tuturor absolvenţilor acestei şcoli teologice, doresc să aduc mulţumirile mele cele mai călduroase tuturor slujitorilor acestui Altar al Teologiei, felicitându-i pentru toată activitatea şi pentru tot efortul depus la înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea lui şi să le doresc să aibă parte, în continuare, de multă putere de muncă, mult succes, mult spor şi multe împliniri duhovniceşti, călăuziţi fiind permanent, de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Arhiereul şi Învăţătorul nostru suprem!…
Dumnezeu să vă ajute, în continuare, tuturor, în tot lucrul cel bun! Amin!…

Un sincer şi călduros „La Mulţi, Binecuvântaţi şi Fericiţi Ani!”

Bucureşti – 25 Mai 2016

Cu multă preţuire şi aleasă recunoştinţă,
Dr. Stelian Gomboş – Consilier
la Secretariatul de Stat pentru Culte
din cadrul Guvernului României

www.culte.ro

https://steliangombos.wordpress.com/

P.C. Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan –
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul
Universităţii Oradea, judeţul Bihor.