Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » MARIN IFRIM: „Doctorul Valeriu Bistriceanu sau începutul unei Veşnicii”, Buzău, 2018

MARIN IFRIM: „Doctorul Valeriu Bistriceanu sau începutul unei Veşnicii”, Buzău, 2018

Gheorghe POSTELNICU

            Nu e uşor să evoci străduinţa unor oameni de cultură de a evidenţia, la rândul lor, activitatea unui confrate plecat la cele veşnice, deoarece, când şi când, timpul se însângerează cu artişti: actori, scriitori, muzicieni, pictori. Erele istoriei se succed nepăsătoare, nimeni nu înseamnă nimic, „vanitas vanitatum et omnia vanitas”, „omul e asemenea deşertăciunii, zilele lui sunt ca o umbră care trece” sau, în registrul comic al parodiştilor Dimitrie Anghel şi Şt. O. Iosif, „Vecinul meu adus de naufragiu / Un biet şoşon cu pneurile sparte, / Ofta ades: Sublim e-al tău adagiu, / Psalmistule! Da, toate sunt deşarte…

             Marin Ifrim, Irina Mirică şi Nina Neagu (ca redactori de carte), O. C. Petrescu, Roxelana Radu şi Stelian Grigore, ca susţinători materiali, s-au implicat eficient în editarea unei lucrări emoţionante, „Doctorul Valeriu Bistriceanu sau începutul unei Veşnicii”, realizate în memoria cunoscutului doctor doborât de o suferinţă neiertătoare pe 30 aprilie 2017. Cartea (148 de pagini) constituie un omagiu postum adus cărturarului buzoian, discipolul „medicului fără arginţi” V. Voiculescu, în amintirea căruia a iniţiat 18 ediţii ale unui concurs naţional de creaţie literară pentru elevi şi studenţi („Vasile Voiculescu – Arc de suflet peste timp”) şi o şcoală de vară pentru medicii din ţară şi străinătate.

            Marin Ifrim, cu sinceritatea şi generozitatea binecunoscute, mărturiseşte că V.B. i-a influenţat viaţa timp de două decenii, „atât ca medic, dar şi ca om de cultură şi un creştin deosebit”, încât era de datoria sa de suflet şi de conştiinţă să ducă la bun sfârşit lucrarea promisă sieşi chiar în ziua ceremoniei de înmormântare (2 mai 2017, Cimitirul Dumbrava din Buzău). La rândul său, reputata jurnalistă Nina Neagu („Sănătatea buzoiană”), într-un necrolog sfâşietor („Medicul Valeriu Bistriceanu s-a înălţat la ceruri”) făcea cunoscută plecarea acestei „candele aprinse peste timp”. Şi-au înclinat fruntea scriitori şi jurnalişti buzoieni care l-au cunoscut direct sau indirect: El. Radu, D.I. Dincă, Roxelana Radu, Mihaela Aionesei, Ov.C. Petrescu, Lucia Ioniţă.

            Volumul omagial mai cuprinde cronici literare referitoare la volumul de versuri „Saltul în veşnicie” (2017), la albumul „Sfinţii doctori fără de arginţi” (2002) şi la cele trei cărţi de „povestioare pentru suflete nevinovate”, cronici realizate, printre alţii, de Stelian Grigore, Teo Cabel, Ion Roşioru, Tr.Gh. Cristea, Gh. Postelnicu. Redactorii de carte au mai inclus Secvenţe publicistice şi note de călătorie semnate de Valeriu Bistriceanu, ecouri ale activităţii Universităţii de vară V. Voiculescu, note autobiografice transcrise după manuscrise originale, anexe şi, în loc de epilog, „Scrisoare din vis – unui doctor de suflete”, imaginată de inepuizabilul Marin Ifrim.

            Se crede că nimic nu e întâmplător şi că Marele Creator îi dă fiecăruia cât poate să ducă, dar, când gheara morţii ne răpeşte o fiinţă iubită, întrebăm „de ce?” Nimeni nu ştie răspunsul…Înălţarea spirituală prin credinţă şi cultură a fost cea mai nobilă misiune pe care şi-a asumat-o neuitatul Valeriu Bistriceanu. Fie ca Domnul, în bunătatea Sa nesfârşită, să-l odihnească în împărăţia Lui.