Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » A APĂRUT REVISTA BOGDANIA, Anul XI, Nr. 105-106, martie-aprilie 2023

A APĂRUT REVISTA BOGDANIA, Anul XI, Nr. 105-106, martie-aprilie 2023

IONEL MARIN: Despre omenie, bun simț și iubire! (Editorial)

 

Consider că anul 2023 poate deveni un an al renașterii și afirmării identității umane. Omul ca ființă ce cugetă și are conștiință de Sine a ajuns în perioada actuală, nu din cauza evoluției tehnologice, ci din cauza slabei educații, a lăcomiei și a corupției, o frână în realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, în asigurarea păcii planetare. De ceva vreme, autenticele valori ale poporului român nu sunt urmate și suficient respectate ci sunt ignorate și chiar marginalizate.

Oare nu Omul este mărgăritarul sfințit al lumii, fiinţă dornică de Absolut şi unică în manifestare, sensul și rostul vieții pe pământ? Din păcate, există o tendință de dezumanizare, de pierdere a esenței umane. Filosoful Protagoras afirma: „Omul este măsura tuturor lucrurilor” – fiinţa capabilă să creeze semne, să confere valoare tuturor lucrurilor, să le fie măsură. Cum se poate realiza fericirea umană prin promovarea nonvalorii, a ideilor și acțiunilor contrare firescului, a diverselor crize care aduc doar suferință, distrugere și regres uman. Prin educație, oamenii și popoarele dobândesc cultură.

Fără școală nu vom avea și viitor bun. Cultura scrisă, cărțile, mass-media pot contribui mai mult la renaşterea spirituală, la promovarea frumosului din gândire, din sentimente, din viaţa cotidiană. Este normal ca țările bogate ale lumii, puternic dezvoltate economic să sprijine și țările înapoiate, progresul acestora în propriul lor spațiu geografic, în cadrul frontierelor naționale. Observăm că sărăcia, analfabetismul, crizele, boala, corupția, violența sub toate formele nu pot asigura stabilitate, pace și normalitate. Cred că guvernele tuturor statelor lumii trebuie să acorde mai multă atenție nevoilor stringente ale cetățenilor în sensul armonizării relațiilor interumane, a relațiilor dintre națiuni și lichidării focarelor de război.

Nu Omul este stăpânul Planetei noastre ci beneficiarul roadelor acestuia. Cei ce dirijează destinul lumii trebuie să înțeleagă că au responsabilitate în asigurarea vieții umane și a securității planetare. Un război nuclear ar duce omenirea către o iarnă nucleară, către haos și distrugerea zâmbetului omenesc. Omenia presupune implicare, bunătate, respect, afecțiune față de semeni și față de comunitate. Prin omenie dovedim că suntem ființe umane, demne de viață și de darurile acesteia. Omenia, bunul simț și iubirea necondiționată sunt cele ce salvează și asigură lumii viitor, dezvoltare și fericire. Nu prin slugărnicie, lașitate, corupție şi nepăsare putem asigura promovarea intereselor majore ale patriei noastre.

Doar prin iubire, zbor divin prin anotimpuri, dăruire, sacrificiu şi descătuşaţi de frică şi răutate se poate înfăptui o societate umană demnă de era tehnocratică contemporană, o lume a păcii, armoniei şi înţelegerii frăţeşti. Din nefericire se promovează o tendință diabolică de destrămare a familiei și a credinței, de resetare medicală, alimentară, energetică, sexuală, etc. Nu trebuie să ne îndepărtăm de valorile creștine ale neamului și din acest an să asigurăm refacerea economică a țării noastre. Lipsa dragostei față de România ne-a dus către sărăcie, corupție și înstrăinare…

Putem, de vrem cu adevărat să asigurăm condiții bune de afirmare a românilor în propria patrie. Prin solidaritate, prin îndepărtarea de lăcomie, răutate, ipocrizie, de încrâncenare putem, încă din primăvara aceasta să așezăm pe noi și trainice temelii viitorul țării. Naţiunea poate renaşte numai prin iubire de neam, adevăr, dreptate, educaţie, muncă onestă şi vie credinţă. Să ne reîntorcem către demnitate, moralitate, spre valorile morale şi spirituale ale neamului şi să reînviem bunul simţ şi măsura în toate.

Se apropie primăvara, și sper, anotimpul renașterii, al unui nou început în Europa și în lume. Războiul din Ucraina, conflictele militare din diferite zone ale lumii nu fac decât să agraveze relațiile dintre națiuni și escaladarea violenței și a insecurității lumii întregi. Nu vor fi învingători ci doar numai învinşi! Stă în puterea noastră să realizăm pacea, echilibru și armonia mondială.

 

 

Festivalul – Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”, Ediţia a XII-a, 2023 Regulament

 

Asociaţia Cultural-umanitară ,,BOGDANIA” şi revista de creaţie şi cultură ,,BOGDANIA” din municipiul Focşani, Str. Contemporanul, Nr. 28, în parteneriat cu UZPR organizează: Festivalul – Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”, ediţia a XII-a, 2023

Scopuri: * stimularea interesului pentru literatura română contemporană şi a respectului pentru valorile moştenite. * dezvoltarea spiritului competitiv, a dorinţei de afirmare şi pentru ieşirea din anonimat al celor care creează şi care au talent deosebit. * promovarea în revistele de cultură şi în Antologii literare a câştigătorilor şi creaţiilor valoroase din fiecare secţiune literară.

Participanţi: – Creatori, care nu au volume tipărite, pe două secţiuni de vârstă, astfel:

– Secţiunea pentru TINERI între 15-30 de ani.

– Secţiunea pentru creatori de peste 30 de ani, indiferent de vârstă.

Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă şi eseu doar pentru creatori din ţară şi diaspora românească, fără volume publicate.

Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 3-4 pagini A4 pentru fiecare gen literar, într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de email: ionelmarin55@gmail.com

Trimiterea textelor (creaţiilor): 01 aprilie – 31 iunie 2023, la adresele: a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ,,Pentru concurs”. b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620065, judeţul Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.

Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând date despre autor (nume, prenume, data naşterii, profesia, adresa de corespondenţă, telefonul, precum şi o scurtă prezentare a activităţii literare).

Textele trimise după data de 31.06.2023 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).

Evaluarea textelor se va face în luna iulie 2023 de către un juriu format din 5 (cinci) personalităţi: critici literari, scriitori și oameni de cultură români.

Se va întocmi o fişă de participare pentru fiecare concurent. În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili în mod corect şi obiectiv, pe bază de note, concurenţii câştigători pe secţiuni.

Premianţii vor fi anunţaţi până în data de 15 august 2023, prin e-mail şi telefonic. Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi în funcție de calitatea textelor, diplome speciale din partea revistei de cultură Bogdania şi a partenerilor. Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda ,,TROFEUL BOGDANIA”, 2023.

Persoanele care vor să sprijine proiectul o pot face prin donaţii ori sponsorizare în contul Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania: RO11BRMA0999100047750380, în RON, Banca EximBANK, Filiala Focșani, CIF 29080784, cu menţiunea pentru Festivalul Bogdania, 2023.

Festivitatea de premiere se va ţine către sfârşitul lunii august 2023, Bucureşti, în locaţia ce va fi făcută public şi cunoscută dvs. cu cel puţin 10 zile înainte.

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în concurs.

Tuturor succes şi numai bine!

Se vor posta informaţii şi pe site-ul: www.revistabogdania.ro

Relaţii suplimentare:

Scriitor Ionel MARIN

e-mail:ionelmarin55@gmail.com;

revistabogdania.ro@ gmail.com

Mobil: 0752862369

 

Facebooktwitterby feather