Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » AUREL ANGHEL – 80 de Gheorghe POSTELNICU

AUREL ANGHEL – 80 de Gheorghe POSTELNICU

Am făcut cunoştinţă cu scrierile lui Aurel Anghel din fragmentele publicate în primele reviste electronice din ţară, cele editate de Artur Silvestri în cadrul grandiosului proiect ARP. A început, ca mulţi alţii, să scrie târziu, recuperându-se an cu an, carte cu carte, ajungând astăzi să poată fi socotit „Senior al culturii buzoiene”, un clasic aflat alături de noi. Profesor în municipiu, autor a numeroase volume de versuri, de povestiri, amintiri, nuvele şi romane, la un nivel greu de atins de alţi confraţi, plus o prezenţă culturală activă la manifestările din Muntenia, Aurel Anghel descinde parcă din lumea interbelică pe care o cunoaşte din capodoperele studiate cu elevii. Trăsătura principală a personalităţii sale artistice este respectarea tradiţionalismului, într-un început de secol cariat de modernism şi postmodernism. Aceasta a constituit şi pretextul indiferenţei tinerilor care nu se identificau cu viziunea sa literară. Ca o compensare, fiecare volum s-a bucurat de atenţia colegilor mai în vârstă, ca şi de frumoase şi aplaudate lansări petrecute în prezenţa unui public numeros.

Energic precum în urmă cu 20 de ani, îşi dăruieşte astăzi o antologie („Vin stelele”), ca un testament literar, cu versurile care îl reprezintă nu numai estetic, ci şi etic, deoarece Aurel Anghel este un caracter mărinimos, modest, prietenos. Poeziile sale sunt miniaturi creştine care aduc la lumină rădăcinile neamului românesc. Când Eminescu ştergea praful de pe cronicile bătrâne, spunea şi pentru noi: „Pe mine mie redă-mă”. Aurel Anghel, un poet care nu face caz de cultura sa, rosteşte simplu, pentru toţi: „Copile, te roagă!”

Stăruitor şi persuasiv, şi-a trăit maturitatea artistică în proiecte pătimaşe inundate de raza ortodoxiei şi a ţărânei din care îşi trage seva românitatea. Aceste valori transpuse în miile de versuri pe care le-a scris izvorăsc din dragostea de ţară, profundă şi necondiţionată a acestui fiu al Bărăganului. Aflat acum la o vârstă venerabilă, poate privi cu mulţumire raftul de cărţi pe care le-a publicat, iar noi să-i urăm academic: „Vivat profesore!”

Sunt mulţi conjudeţeni care ar vrea să-i dăruiască linişte şi pace şi să îl recompenseze cu un gând bun pentru că i-a format pe ei şi pe copiii lor oameni cu suflet şi simţire naţională, cu şcoală adevărată, cu biblioteci şi studii înalte marcate de activitatea sa bogată desfăşurată pe parcursul multor ani. Este reconfortant să-l ştim încă pe Aurel Anghel în postura sa de creator, dar şi de supraveghetor al rânduielilor noastre culturale. Spre folosul nostru, al tăietorilor de sare din întunecata ocnă, îi dorim, cu o parafrază din Constantin Negruzzi, „Să mai dai seamă, Aurel Anghel, mulţi ani înainte, de rosturile culturii buzoiene”!

Facebooktwitterby feather