Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

  Cu fiece fir de nisip Cu fiece fir de nisip prefirat prin inelul ce-i frânge boiul clepsidrei, tot mai mult mă tentează ereticul gând că Maiestrului tu…

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

  Între mine și tine Între mine și tine se-ntind kilometri de vârstă, Între tine și mine se-ntind ani-lumină de spațiu Și doar gândul că ești, și doar…

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

  La izvorul lui Eminescu* Toate fetele urâte își spală obrajii ca să devină frumoase La izvorul lui Eminescu, Toate fetele frumoase își spală genele ca să fie…

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

  Când treci Când treci ca o torță prin beznă cu pletele-n vânt, scrutând temerar neștiutul, Se-apleacă Mont Blanc-ul să-ți miruie fruntea semeață, Aleargă abrașă Biscaia să-ți mângâie…

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

  Imaterială Dragă, tu ești pentru mine mai mult o poveste, un vis, o idee, un gând, decât materie: os, carne, apă, foc, aer, cer sau pământ.  …

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

  Precum ghiocelul Precum la chemarea divină a razei, cu lance smaraldică și piept de oștean, semeț, ghiocelul  își face drum către soare, sfidând eresuri și calendare, și…

Nicolae Mătcaș – poeme de dragoste din volumul „Uite-o, vine felin”

 • Array

    Mă-mbătați ca vinul   Vânt de primăvară. Cântă un tacâm. Iar mă fură basmul fetei din Arzrum. Zâmbet de copilă, floare de salcâm, Mă-mbătați ca vinul…

Galina Martea: Poetul Nicolae Mătcaș în albia sentimentalismului liric  

 • Array

  Promotorul și valorificatorul limbii și literaturii române în ținutul basarabean, profesorul universitar și doctorul în științe filologice, savantul și scriitorul, politicianul și ministrul Științei și Învățământului din…

Galina Martea: Universul literar al poetei Mihaela Aionesei

 • Array

  Născută sub semnul zodiacal al săgetătorului, Mihaela Aionesei (n.6 decembrie 1971, Pașcani, din 1982 stabilită cu traiul în municipiul Târgu Secuiesc, Județul Covasna) este identitatea română care…

  Galina Martea: Mihai Eminescu în cultura universală

 • Array

          Literatura română din perioada secolului XIX și XX a fost motivată în mod pozitiv de către scriitori notorii precum Mihai Eminescu, Tudor Arghezi,…

Galina MARTEA: Ioan Popoiu – scriitorul care valorifică istoria neamului românesc

 • Array

  Istoria, ca știință ce studiază dezvoltarea complexă a unei țări, a unui popor sau a diverselor aspecte sociale, economice, culturale în evoluția unei societăți umane, este preocupația…

Galina MARTEA: Identitatea literaturii române prin modernism. Romanul – formă a progresului literar (II)

 • Array

  Cu o istorie orientară către modernism, romanul din perioada interbelică suportă diverse modificări în propriile procedee de afirmare – asemenea situație îi oferă posibilitatea de a se…

Galina MARTEA: Identitatea literaturii române prin modernism. Romanul – formă a progresului literar (I)

 • Array

  Literatura a fost și va fi mereu arta socială care stimulează în mod favorabil acțiunea realizată în ansamblul de valori spirituale, parte integrantă a fenomenului de cultură…

Galina MARTEA : LIMBA ROMÂNĂ – IMNUL IDENTITĂȚII

 • Array

  Din vremuri cântată, vorbită În graiul latin-românesc, O limbă de dor construită Pe-un plai cu pământ pitoresc.   Un grai ce aduce lumină În viața poporului dac,…

Galina MARTEA: Independența basarabeană și procesul democratic – treizeci de ani în agonie

 • Array

  Cu treizeci de ani în urmă poporul român basarabean și-a dorit foarte mult să instaureze în cadrul propriei țări fenomenul democrației și al unei conviețuiri civilizate. Cu…

ANCA SÎRGHIE: UN DAR PENTRU CULTURA ROMÂNĂ, DE LA IEUDUL  MARAMUREȘULUI ÎN SFÂNTĂ SĂRBĂTOARE LA SIBIUL NOSTRU TRANSILVAN  

 • Array

  Sosit din statul Michigan, SUA, scriitorul și publicistul Ștefan Străjeri, bucovinean de obârșie, va aduce o ofrandă prețioasă cititorilor din România, pentru care face un periplu simbolic…

Galina Martea: MILENARIUM – Dicționar Enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea, vol. I, coordonator Gheorghe A.Stroia  

 • Array

  Un eveniment editorial de mare importanță pentru cultura și literatura română – apariția Dicționarului Enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea – MILENARIUM, volumul I,…

Galina Martea: Umanitatea claustrată în pereți dezolanți – „Tatuaj interior”, de Veronica Balaj  

 • Array

  Neobosita scriitoare și jurnalista Veronica Balaj de această dată prezintă publicului cititor o lucrare cu totul deosebită și anume: despre schimbările cu caracter deprimant parvenite brusc în…

Galina Martea: MILENIUL TREI LA RĂSCRUCE DE DRUMURI

 • Array

  La limita disperării trăiește o lume, o lume plină de durere și suferință, la limita disperării popoare subjugate, populații înfometate condamnate la pieire, la limita disperării națiuni…

Galina MARTEA: Cine să dezvolte cultura națională?

 • Array

  Referindu-ne la termenul cultură înțelegem că este vorba de existența umană prin intermediul căreia se prezintă manifestările și activitatea cotidiană a individului. Moștenită din strămoșii noștri, cultura…

Galina Martea: Rapsodii interculturale – „America visului românesc”, vol.3, de Anca Sîrghie

 • Array

  Foarte activă în producerea de valori culturale și cu o impunătoare carte de vizită, ca universitară și ca scriitoare, Anca Sîrghie de această dată prezintă publicului cititor…

Galina MARTEA: Dezvoltarea social-umană dependentă de sistemul de învăţământ

 • Array

  Educația omului este funcția pe care trebuie să o îndeplinească atât natura proprie a ființei umane, cât și comunitatea prezentă în viața acestuia. Procesul educațional, cu reguli…

Galina Martea: Istoricul și poetul Ioan Popoiu între metafizică și crezul divin

 • Array

  Scriitorul Ioan Popoiu este înzestrat cu un har divin foarte prețios – harul scriitoricesc ce se manifestă prin poezie și proză, prin studii filozofice în domeniul teologiei…

Galina Martea: Mitul creativ al poetului și muzicianului Claudiu Dumitrache

 • Array

„Claudiu Dumitrache este un simbol pentru viitorul creației intelectuale care nu trebuie să moară niciodată” – acestea sunt cuvintele scrise de către Președintele Academiei Române Ioan-Aurel Pop (dr.hab.,…

Galina Martea: Poetul Ionuț Țene la maturitatea artei scriitoricești

 • Array

  Cu o impunătoare carte de vizită, scriitorul Ionuț Țene de această dată se prezintă în fața cititorului cu un nou volum de versuri „Solitudini”, cu un subtitlu…

Galina Martea: Cultura literaturii române în contextul altor culturi

 • Array

  După cum se cunoaște, cultura unui popor se definește prin identitatea valorilor spirituale și materiale, iar conținutul acestora este fundamentat pe fenomene corelate cu necesitățile sociale ale individului….

Galina Martea: Viața și activitatea scriitorului-savantului Nicolae Mătcaș

 • Array

 „Nicolae Mătcaș: risipă și măsură”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu, Colecția „Bibliographica”, Chișinău, Ed.Garomont Studio, 2020,  pagini 400   În contextul aniversării de 80 de ani de la naștere…

Galina Martea: MOARTEA POETULUI

 • Array

  În agonie gândul îl mai poartă, Fiind în luptă cu întreg ţinutul, Lumina sorţii vrea s-o mai împartă Cu vorbele ce-i leagănă-aşternutul.   În agonie vrea să…

Galina Martea: Distinsul Om de cultură Nicolae Dabija a plecat în lumea celor drepți

 • Array

  O pierdere imensă pentru societatea basarabeană, pentru poporul român basarabean, pentru toti românii de pretutindeni și, nu în ultimul rând, pentru literatura și cultura română. Renumitul Nicolae…

Theodor Codreanu: Basarabia între agonie și speranță

 • Array

  Istoriografia basarabeană se dovedeşte a fi revigorată de o nouă cercetare masivă, în două volume, semnată de Galina Martea, Basarabia – destin şi provocare, I, Chişinău, Editura…

GALINA MARTEA ȘI „DESTINUL ISTORIC AL INDEPENDENȚEI”

 • Array

  Preocupată stăruitor de soarta Republicii Moldova, radiografiind sinuosul ei destin istoric după proclamarea independenței, Galina Martea, fiica învățătorului Vladimir Sârbu din Cornești (j. Ungheni), actualmente stabilită în…

Galina Martea: Arta literară în Constelații Diamantine

 • Array

  Recent și-a văzut lumina tiparului revista de cultură universală Constelaţii Diamantine, editată sub egida Ligii Scriitorilor Români și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, redactorul şef al acesteia…

„Ce greu a fost în noaptea asta!”, de Al.Florin Țene – poetul Traian Dorz între realitatea acerbă

 • Array

  Cu o carieră de amploare în arta scrisului, talentatul și neobositul scriitor Al.Florin Țene (prozator, poet, eseist, critic literar și de artă, publicist) există în astă viață…

Galina Martea: Efectele populismului demagogic în dezvoltarea umană

 • Array

  Populismul, prin definiție, este o ideologie ce pune în acțiune mișcarea politică în cadrul unei  comunități, iar conținutul semantic al acestui curent este de a obține superioritate…

POEZIA LA „TIPOMOLDOVA” Poezia ca „pedagogie națională”

 • Array

                      S-a discutat abundent despre fenomenul miraculos al regenerării românismului în Basarabia, stingând ceea ce s-a numit, îndreptăţit,…

Anca Sîrghie: AUTENTICITATEA SPIRITULUI ROMÂNESC   GALINA MARTEA, Basarabia – destin și provocare. Filosofia identității moldave în anii de independență: 1991-2020, Editura TipoMoldova, Iași, 2020

 • Array

  Universitara născută în Basarabia, Galina Martea, deține un palmares  de titluri naționale și europene cu totul redutabil, unul care o recomandă drept o personalitate de marcă a…

Ofranda literară – o nouă revistă de calitate în spațiul cultural românesc  

 • Array

  Prin totalitatea valorilor spirituale şi materiale se regăseşte mereu omul, fiinţa umană care comunică continuu cu sine însuşi şi cu lumea înconjurătoare doar pentru a găsi izvorul sau…

Istoria românilor canadieni, de Ștefan Străjeri – o paralelă în contextul evoluției umane

 • Array

  Apariția volumului Istoria românilor canadieni, 1890-2020 (Editura Anamarol din București, 2020, pagini 782), scris de talentatul și neobositul scriitor-cercetător Ștefan Străjeri, este un eveniment de mare importanță…

Rotonda Valahă – prestigiu prin forma absolută a creativității

 • Array

  Revista Rotonda Valahă, publicație trimestrială de literatură, artă și civilizație, apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România – filiala Sibiu și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea”,…

Moralitatea umană prezentă în „Basarabia eminesciană”, de Theodor Codreanu

 • Array

  Volumul „Basarabia eminesciană”, de Theodor Codreanu, editat la Editura Ideea Europeană, 2018, pagini 422, este opera literară de o valoare excepțională dedicată marelui eveniment Centenarul Marii Uniri….

Distincția simplității și armonia dicției clasicizante

 • Array

  Galina Martea scrie o poezie elaborată, clasicizantă, de formulă intelectuală, cu amprenta auctorială de homo viator cu polivalență profesională și o deschidere culturală la nivel european. Scriitoare…

Apariție editorială: „Basarabia – destin şi provocare” – vol.II, autor Galina Martea  

 • Array

  Recent la Editura Tipo Moldova din România, în Colecția „Opera Omnia”, a fost lansat volumul „Basarabia – destin şi provocare”, vol.II, autor Galina Martea, 2020, pagini 449,…

COLUMNA 2000 – publicație dedicată împlinirii a 590 de ani de la nașterea celebrului voievod român, Vlad al III-lea Țepeș (Dracula)

 • Array

  Publicație-eveniment pentru națiunea română. Cu ocazia împlinirii a 590 de ani de la nașterea celebrului voievod român, Vlad al III-lea Țepeș (Dracula), Zilei Sfântului Andrei (apostolul ocrotitor…

Galina Martea: Constelații Diamantine în contextul Zilei naționale a României

 • Array

  Numărul 12(124)/2020 al revistei de cultură universală Constelații Diamantine a ieșit de sub tipar în contextul Zilei naționale a României. Cu o frumoasă prezență în stațiul cultural…

Galina Martea: Ziua națională a României la a 30-a aniversare  –  importanță și necesitate

 • Array

  Dacă să pornim de la înțelesul cuvântului „necesitate”, atunci esența fenomenului exprimă latura fundamentală a unui lucru destul de important în existența individului. Acest lucru se plasează…

Apariție editorială: Dragostea în joc cu versul, autor Galina Martea

 • Array

  Recent la casa editorială Bestelmijnboek din Olanda a fost lansat volumul de poezii „Dragostea în joc cu versul”, autor Galina Martea, 2020. Dragostea în joc cu versul…

Galina Martea: Alensis De Nobilis – Respirații în dar (Ed.Absolut, București, 2019)

 • Array

  Scriitorul a fost și va fi mereu un producător de bunuri spirituale, un producător de lucruri frumoase ce servesc în dezvoltarea omenirii. Scriitorul este persoana care îmbogățește…

Galina Martea: Cultura națională în limitele obscurantismului

 • Array

  Moștenită de la strămoșii noștri, cultura națională are la bază obiceiuri și tradiții, moduri de comunicare, forme specifice scrisului și vorbirii, valori naționale etc., respectivele încadrându-se în…

Galina Martea: Scriitorul, savantul și profesorul Nicolae Mătcaș la onorabila vârstă de 80 de ani

 • Array

  Renumitul și distinsul scriitor, profesor universitar și om de știință Nicolae Mătcaș la onorabila vârstă de 80 de ani. Născut la 27 aprilie  1940, comuna Crihana Veche, județul…

Galina Martea: COVID-19: Recesiunea în economia mondială și consecințele pozitive în schimbările climatice

 • Array

  În istoria omenirii permanent se produc schimbări atât pozitive, cât și negative, iar, în rezultat, efectele shimbărilor sunt de așa natură că modifică nu numai tradițiile sau…