Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » BURSA DE IDEI PRACTICE – Autoare prof. Ecaterina Chifu

BURSA DE IDEI PRACTICE – Autoare prof. Ecaterina Chifu

VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE

 

România trebuie schimbată în bine, să se evite risipa și consumerismul, dar să se ofere confort, pace, bunăstare, destindere, stare bună de sănătate.

 

 1. Prea multă apă de munte, de bună calitate se pierde la vale, în timp ce mulţi oameni din oraşe nu au apă bună, potabilă, nici pentru irigații, nici pentru industrie.

 

Ea trebuie îmbuteliată şi vândută acolo unde este nevoie de ea. Dacă oferta este mare, poate nu mai este aşa de scumpă. Cum cei ce o pot face contribuie la ridicarea nivelului de trai, la o altă calitate a vieţii, a sănătăţii, ei ar trebui să fie scutiţi cu 2-3 procente din impozit. În caz de exces de producţie, se poate vinde în ţări fără apă potabilă, pentru a aduce venituri României, nu altor state.

 

Captarea apei, folosirea surselor de apă, pentru irigaţii, prin tehnica picăturii, a țevilor băgate în pământ sau a perdelei de ploaie, va fi mai ieftină, dacă se folosesc sursele alternative de energie în sistemul de irigații.

 

CANALE DE IRIGAŢIE

 

Ar trebui valorificată apa ploilor, a zăpezii, a râurilor nepoluate pentru irigaţii, să nu se mai compromită culturile. Am văzut în Franța, în Masivul Central, cum se păstra apa ploiilor și a zăpezii pentru oi, în bazine circulare făcute din piatră, apa fiind folosită pentru aadăparea oilor. Ar trebui să se facă și la noi astfel de rezervoare, din diferite materiale impermeabile. Orice persoană care are o grădină de udat, ar face astfel să-şi procure apa sa proprie pentru udat grădina, dacă ar găsi în comerţ acele instalaţii, recipiente care să-i permită strângerea apei şi folosirea ei la nevoie. Ar trebui create servicii în acest scop şi s-ar crea locuri de muncă. Poate nişte canalele de irigaţie de mai mici dimensiuni, făcute tot pe sistemul palisadelor, al olanelor sau al tuburile, cum erau cele din ceramică la Petra sau la noi, din materiale refolosibile, mai dure, dar care să străbată toată zona de câmpie ar fi mai eficiente, dacă s-ar folosi energia eoliană sau cea solară, apa circulând în tuburi sub formă de U, pe sistemul vaselor comunicante.

 

ECONOMISIREA MATERIALULUI FORESTIER, PRIN INTERZICEREA RECLAMELOR UNOR SUPREMARKETURI PE SUPORT DE HĂRTIE.

 

Săptămânal se dau la gunoi tone, multe tone cu reviste în care se prezintă mărfurile magazinelor. Trebuie să se facă reclamă doar pe telefon, online sau pe ecrane, în fața acestor magazine, pr care zilnic să ruleze reclamele, alimnetate cu ponouri solare. Așa se va diminua efectul de seră, se vor conserva pădurile, uzine de viață.

 

SERE ROMÂNEŞTI

 

Se pot realiza sere eficiente, dacă se folosesc mai multe straturi de folie, pe o structură din materiale refolosibile, gen palisadă, ca să se intensifice coacerea legumelor, nu prin folosirea substațelor dăunătoare. Sunt multiple metode de a încălzi serele, am văzut recent invenția unor copii cu soluții necesare fermierilor, ca și sistemul de curățare a apelor cu un robot.(Știre TVR).

 

CONSOLIDAREA MALURILOR RÂURILOR ȘI EVITAREA INUNDAȚIILOR, FOLOSIREA IRIGAȚIILOR

 

Se pot utiliza la fel materiale refolosibile pentru palisade cu structuri diferite cum ar fi cele în forma literei „H” sau „L” „U” sau alte structuri, cum ar fi cea în forma literei T –  „MUROS DACICUS” pentru a consolida maluri, a face perdele vegetale, canale de irigație sau fațade cu plante verzi. Așa se evită inundațiile, se salvează vieți, se protejeazp bunuri.

 

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC

 

1 Avem o tară frumoasă, cu mare potențial turistic și spațiul geografic trebuie protejat prin lege.

 

 1. Multe zone de deal şi munte au potenţial turistic. Lipseşte publicitatea. Dacă s-ar face o reducere a impozitelor acelor posturi de televiziune care realizează publicitate cu surse proprii şi care prezintă, în pauzele dintre emisiuni, zone pitoreşti turistice din ţară, timp de un an de zile, am câştiga mulţi turişti români şi străini şi populaţia ar fi mai informată, ar profita de ofertă și ar fi mai sănătoasă, în plan mental şi fizic. Expunerea la soare, acumularea de vitamina D întăresc organismul, dau imunitate. Vindecarea cu lumină ar trebui să fie prioritară în țară, căci acum tinerii,și vârstinici, copiii atrași de miljoacele de comunicare, stau prea mult în casă, de multe ori între pereți cu structuri metalice, chiar în poziții incomode, ce le deformează corpul. Deci, ar trebui ecrane protejate în spații libere, prin efortul financiar al primăriilor care să ofere emisiuni de divertisment, muzică, sport, cultura în mai multe locuri din parcuri, ca să sporească gradul de sănătate mentală și fizică și să fie mai multe precupări culturale, nu cele ce duc la distrugerea persoanelor.

 

3.Valorificarea materialului natural al ţării, folosiewaa puieţilor deja existenţi sub arbori, în păduri, în parcuri, pentru a fi puşi în parcuri, grădini particulare, pe lângă arterele rutiere, căi ferate, liziere, versanţii despăduriţi. Aşa vor scădea cu 2-3 grade temperaturile în timpul verii, s-ar diminua efectul de seră, s-ar înfrumuseța orașele care apar vara ca niște cetăți deșertice. Trebuie spart asfaltul și plantați pomi aduși din păduri, cât mai mulți copaci rezistenți la rafalele de vânt, precum stejarii. Cu cât zona vegetală este mai lărgită, cu atât crește cantitatea de oxigen și se combate poluarea, căci arborii consumă bioxidul de carbon emis de gazele de eșapament. Este necesar a se planta urgent nuci, aluni, fructe de pădure de-a lungul râurilor, a șoselelor, arbori ce pot ajuta la refacerea sănătății poporului, atât de greu încercat. Așa au făcut călugării români în Muntele Athos și au supraviețuit. Au fost plantați nuci între Râmnicu Sărat și Focșani, era atâta umbră că nu era nevoie de aer condiționat în autovehicole, dar au fost distruși, când s-a amenajat E 85. Acum verile sunt tot mai toride, de aceea, pe toate șoselele ar trebui puși arbori rezistenți la rafalele de vânt, consolidați cu structuri dure,  cu coroană stufoasă, să reducă temperaturile pe șosele, deci și consumul de carburanți, căci nu se va mai folosi aerul condiționat, se va evita poluarea. Ar trebui făcute perdele vegetale de-a lungul șoselelor, protejate de piloni reflectorizanți,cum au fost odată, care să stopeze accidentele.Ei trebuie să fie doar până la înlțimea roților, ca să nu fie afectați și pasagerii. În cazul lovirii, mașina poate fi afectată doar în partea de jos, mai puțin pasagerii. Nu trebuie făcute din beton parapete despărțitoare între cele 2 sensuri de circulație, că mulțe mașini s-au lovit de ele și pasagerii au murit. Ar trebui să fie din metal și dacă este teren să se facă spații verzi cu arbori ornamentali, ca pe unele șosele europene.

 

 

 

VALORIFICAREA APEI GEOTERMALE ȘI A ENERGIEI PĂMÂNTULUI PRIN SISTEM TESLA

În țară este orașul Beiuș și va fi și Salonta care folosește/va folosi apa geotermală. De ce nu și altele, căci ea există în multe zone? Cât despre sistemul TESLA, ar fi ideal să se folosească, să nu fie exclus din cauza concurenței, cu surse enegetice bine cunoscute.

 

 1. EVITAREA RISIPEI, A DISTRUGERII PRODUSELOR ALIMENTARE

 

 1. Situaţia alimentară a ţării s-ar îmbunătăţii rapid, costurile ar fi mai mici, dacă ar fi valorificate toate produsele de la ţară, produse de țăranii români, de către terţe persoane, care să acţioneze între producători şi comercianţi, care să strângă toate bunurile ce nu se folosesc în gospodăriile proprii, ţărăneşti. care de multe ori se strică, căci populaţia, îmbătrânită nu le poate culege, transporta şi valorifica la oraş. Condiţia este ca să se ofere un bun preţ de achiziţie, să se stimuleze producerea acelor bunuri. Vânzarea lor nu trebuie să faciliteze specula, căci, prin lege, se poate stabili să nu se facă decât cel mult 5% adaos. Aşa se mai creează locuri de muncă. Cei ce valorifică produsele românești ar trebui recompensați prin diferite stimulente.

 

 1. Oferirea de unelte la preţuri avantajoase ţăranilor şi de material reproductiv.

 

 1. Instruirea producătorilor agricoli, să nu mai folosească în exces insecticide şi erbicide ce pot fi nocive pentru sănătate. Se impune controlul folosirii acestora prin urmărire prin sitemul informatic, toți vânzătorii ar trebui să aibă și să raporteze la minsterul agriculturii ceea ce se cumpără, cantitatea și persoana, că la noi, mulți produc doar ca să se îmbogățeaască, nu țin cont de sănătatea populației.

 

 1. Valorificarea potenţialului piscicol al ţării pentru hrana zilnică a oamenilor, prin înfiinţarea de bazine piscicole pe lângă Dunăre, în deltă, pe lângă litoral, pe lângă alte cursuri de apă, în sărăturile din Bărăgan sau alte zone care să aibă aerisire şi posibilităţi de schimbarea a apei, cum am văzut în Franţa, în Delta Ronului. Aşa, ar spori calitatea vieţii, s-ar fortifica organismul, oamenii ar avea de câştigat, nu doar locuri de muncă, bani, ci şi în planul sănătăţii. Se pot face şi fabrici de prelucrare a peştelui, se poate exporta producţia.

 

 1. Nu este permis, în perioadă de criză alimentară mondială să se arunce atâtea tone de mâncare lunar, marfa nevândută în magazine, din cauza prețurilor ridicate, inaccesibile majorității Românilor.

 

 1. Prin lege, ar trebui să se impună, ca să se scadă preţul unui produs la jumătate cu două săptămâni înainte de expirare, dacă în ultima săptămână nu s-a vândut, trebuie scos din magazine cu trei zile înainte de expirare şi proprietarii mărfii să o distribuie sub formă de sponsorizare unor instituţii de stat, spitale, cămine de bătrâni, şcoli, internate, sau prin fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale, biserici etc. Dar trebuie pusă o etichetă vizibilă, chiar sub ambalajul sintetic, cu termenul de valabilitate, să nu poată fi măsluită. În caz de nerespectarea legii, ar trebui date mari amenzi. Aşa, populaţia ar putea fi ajutată şi efortul financiar al statului ar fi mai mic.

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ

 

 1. Este o acută criză de locuinţe la noi. De aceea, prin lege, ar trebui să se acorde credite cu dobândă sub 10% de către bănci, cu scutire a 2, 3 procente din impozit, în cazul implicării băncilor, pentru cei ce vor să-şi construiască o locuinţă, cu condiţia să respecte proiectele tipizate şi materialele cele mai rezistente. Trebuie folosite noi tehnologii de construcţie, cu materiale mai ieftine, cu folosirea energiei solare pentru nevoi casnice (fațade de sticlă termorezistentă, pereți din paiantă ce oferă răcoare vara). Este nevoie de multă luminozitate în casele oamenilor, ca să pătrundă soarele. S-a construit fără logică și multe apartamente nu au vedere spre soare și oamenii suferă mult. Este nevoie de un proiect general al fiecărei localități. Prin inițiatăvă privată se pot recondiționa multe case și date fie în circuit turistic, fie pentru scopuri culturale, educative sau productive. Aşa s-ar crea un circuit productiv şi noi locuri de muncă.

 

 1. Introducerea unui sistem de curăţenie stradală eficient, cu maşini ca în Paris, care mereu fac curat, chiar şi pe trotuar, sunt de dimensiuni mici, căci a se mătura de oameni străzile, ca în multe oraşe, este dăunător sănătăţii tuturor, datorită prrafului împregnat de microbi.

 

Valorificarea gunoiul menajer mai bine făcută, ar aduce profit. Introducerea unor containere pentru sticlă şi metal, se impune ca o necesitate, căci foarte multe lucruri se dau la grămadă la containere sau pe lângă acestea. Volorificarea deșeurilor la nivel local pentru a încălzi locuințele, pentru apă caldă trebuie să fie prioritară în fiecare localitatate, că ne sufocă munți de gunoi. Programe europene în acest scop, ar fi o primă etapă de curățenie generală. Chiar şi sticla spartă poate fi folosită la galeuri ce se pot exporta. Cu metalul de la sticlele de bere, conserve se pot face multe lucruri artistice ce se pot vinde turiștilor. Din plastice amestecate cu nisip sau resturi vegetale, se pot face panouri pentru garduri, parazăpezi, zone verzi, pereți de locuințe, săli de sport, centre de recreere, magazine, chioșcuri, chiar pavele, ghivece pentru plante ornamentale, bazine de înot etc.

 

 1. Urbanizarea unei localităţi trebuie făcută şi cu materiale noi, metal, sticlă, beton transparent, material izolant ieftin, ca paiele, algele, vegetația de pe lângă căile fierate, șosele etc. Populaţia trebuie informată în acest scop prin mass-media, pentru a se depune proiecte în acest scop la administraţia locală, să se respecte arhitectura specifică unei zone, căci la noi s-a construit haotic. Trebuie făcute doar proiecte arhitectonice cu specificul local, nu cele aduse din occident, de formă triunghiulară, dar mai ales cu acoperișuri piramidale, sistemul de piramidă oferă echilibru oamenilor, influențează în bine sănătatea.

 

 1. Se impune prin lege, o nouă disciplină a străzii, printr-un sistem coercitiv de amenzi pentru abateri, pentru distrugeri, pentru protejarea vieții, pentru violență fizică și verbală, pentru nerespectarea liniștii, a curățeniei.

 

 1. Eu am văzut în Italia că se aplică în educaţie principiul bunului simţ. Nu trebuie să arunce murdăria pe stradă, ambalaje, ţigări etc .Nimeni nu trebuie să vorbească murdar, să fie violent. Dacă s-ar aplica amenzi pentru abateri, s-ar asfalta multe străzi de către administraţia locală.

 

 1. Se impune o culturalizare largă a populaţiei, să ştie să respecte legile, disciplina străzii, să se protejeze, în caz de calamităţi, să-şi apere sănătatea, printr-o igienă riguroasă. Ar trebui să se impună fiecărui post tv. să facă educaţie, zilnic, la ore de maximă audienţă, să nu mai fie atâta violenţă, boală, accidente care fac ca statul să suporte costuri foarte mari. Voluntarii, profesorii pensionari pot da lecții în aer liber, să se revină la adevărată educația pentru știință, căci ignornața este mama tuturor relelor.

În acest scop, ar trebui valorificată experienţa unor pensionari, profesori, doctori, infirmiere, ingineri, ofiţeri, muncitori, agricultori, care, prin prelegeri, acţiuni concrete pot educa populaţia, tinerii, pot ajuta mult societatea. Dacă populaţia ar fi educată să iasă din betoanele blocurilor şi să stea la soare, la aer, ar fi mult mai sănătoasă. Implicarea  în activităţi în aer liber le-ar reda multora bucuria de a trăi. Amedarea unor posturi TV care promovează violența, ar duce la salvarea multor vieți.

 

 1. Dacă elevii ar fi educaţi să se protejeze de substanţele toxice, ar fi mult mai eficienţi pentru societate. Trebuie cultivate ideauluri înaalte în sufletele copiilor, dar trebuie eficientizat sistemul de învățământ, ca elevii să fie atrași de școală. Protecția vieții trebuie să fie prioritară în școală, în familie. Tinerii nu s-ar mai droga, dacă li se va oferi o şansă de afirmare, într-o meserie utilă. Am văzut în şcoli pliante despre droguri care mai mult îi îndemnau pe elevi să le consume, decât să se ferească de ele. Mulţi fac rău, pe căi subtile şi ne doare sufletul de acest tineret care nu ştie să se apere. Am văzut un documentar despre Africa în care elevii se bucurau de ghiozdane cu mici panouri solare care ofereau căldură. Câți elevi de la noi au nevoie de așa ceva, mai ales cei din zonele de deal și munte, în perioada rece, fiindcă la noi sezonul rece durează, între 6 și 8 luni. Ar trebui create încălțări sau haine care să se încălzească prin mișcare. Poate, prin palate, cluburi ale copiilor şi centre culturale ei trebuie să facă activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, lecturi publice (prin care elevii să cunoască literatura română, istoria și geografia României), ca tineretul să iasă din această apatie generală.
 2. Elevilor trwbie să lise facă educație sanitară de cadre medicale specializate, la orele de dirigenție, ca ei să știe să se protejeze de boli, să mănânce, să se îmbrace, să nu se drogheze cu substanța interzise, să nu devină părinți minori ai unor copii ce pot fi abandonați. Este dureros că sunt peste 20000 de mame minore, că multe mor, că sunt 9000 ce copii abandonați annual în România, deci sunt 9000 de drame, și mii de avorturi. Educația pentru viață trebuie să fie prioritară în România.

 

 

 1. Valorificarea deşeurilor de celuloză, de hârtie, a resturilor vegetale care se ard de obicei pe câmpuri, a materialelor plastice refolosibile, prin realizarea de palisade, care servesc pentru amenajarea malurilor unor râuri, canale de irigaţie, sere ar fi benefică. Deşeurile plastice vor fi topite şi se vor turna în straturi groase, în care se pun la distanţe egale, palii făcuţi din deşeuri de hârtie, resturi vegetale, celuloză, metal. Multe resturi vegetale, în loc să fie arse se pot compacta şi forma brichete, pentru încălzirea locuinţelor. S-ar putea face încălțăminte din deșeuri, vaalorificându-se și plantele aromate pentru acestea. Din stuf compactat se pot face acoperișuri, protejate contra apei. Folosirea țiglei din metal este dăunătoare, ea este bună pentru țările nordice, la noi produce temperaturi de peste 40 de grade, că aerul condiționat nici nu face față. De aceea ar fi bună ardezia rezistentă la grindină, șindrila sau straturi compacte de paie, tratate contra umidității pentru acoperișuri.

 

STRÂNGERA DE MATERIALE TEXTILE DE LA POPOLAȚIE DE CĂTRE ONG-URI, VALORIFICAREA LOR PENTRU POPULAȚIE

 

Multe familii au haine, înălțăminte de dăruit, cărți, jucării, dar puține ong-uri se implică în colectarea lor, igienizarea și distribuirea celor ce au nevoie.  Este dureros ca mulți oameni să sufere de frig și să nu li se ofere aceste haine care să-i protejeze. Producerea lor a necesitate costur i(materiale, energie, forță de muncă). Indiferența față de necazurile altor oameni, în condițiile crizei energetice este condamnabilă.

 

CONSOLIDAREA MALURILOR RÂURILOR

 

 

Se pot utiliza la fel, materiale refolosibile pentru palisade cu structuri diferite cum ar fi cele în forma literei H sau L, U, semicerc.ca să se facă terrase vegetale, care să producă oxigen.

 

 

 

 

 

ÎNCERCUIREA RAMPELOR DE GUNOI DUPĂ MODELUL CĂRĂMIZILOR ÎMBINATE, FOLOSIREA ARBORILOR DECORATIVI PENTRU MASCAREA LOR:

 

TOPIREA ZĂPEZII DE PE DRUMURILE PUBLICE CU MAȘINI CE AU ÎN FAȚĂ UN SISTEM DE OGLINZI CONCAVE CARE VALORIFICĂ LUMINA SOARELUI, REALIZÂND O TEMPERATURĂ RIDICATĂ CARE TOPEȘTE STRATUL DE ZĂPADĂ DE PE STRĂZI, EVITÂND ASTFEL FOLOSIREA SĂRII DĂUNĂTOARE ASFALTULUI.

 

ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE

 

Pentru a se economisi energie electrică, ar trebui creat un sistem care să amplifice lumina, pe baza unor lichide neinflamabile puse în becuri, cum se puneau în sticlele de lampă ( carte de Balzac) şi care, prin ventilare nu produc spargerea becurilor sau printr-un suport din metale lucioase, gen oglindă care să amplifice lumina corpurilor de iluminat stradal sau în interior.

 

FOLOSIREA OGLINZILOR ÎN INTERIOARE CARE AMMPLIFICĂ LUMINA ESTE O METODĂ IDEALĂ DE A ECONOMISI ENERGIA.

 

Dacă cineva va pune în practică ideile mele şi va avea profit financiar, eu nu mă supăr, deşi sunt cea care a gândit aceste idei practice pe care le-am făcut cunoscute și pe internet. Voi continua existenţa mea modestă, cu bucuria că poporul român este cel mai câştigat.

 

Prof. Ecaterina Chifu

Facebooktwitterby feather

Parerea ta...

You must be logged in to post a comment.