Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » CLAUDIA BOTA: FIOR LIRIC (1)

CLAUDIA BOTA: FIOR LIRIC (1)

Copacul meu

 


 


Fiecare om își are copacul său,

Hrănit din tăcerile adunate-n seva sa,

Strecurate în ceasuri de lumină divină.

Primăveri în muguri de culoare,

Zâmbiți-mi, fascicule de lumină!

În vâltoarea zborului înaripat,

M-am luminat, cât mai sus,

Cât mai aproape de Tine.

Copacul meu, cer de lumină,

Glasul mă leagă de inima ta,

Să picure roua în dimineți înmiresmate!

Sufletul meu aici dobândește inepuizabilul.

Prin trecerile mele, copacul  înflorește.

 


 


Rădăcini peste timpuri

 

 


Prin vene sădite din timpuri sacre,

Rădăcinile-mi cresc și-mi aduc putere,

Prin destin, lacrimile s-au topit,

din durere.

Cerul pare amorțit în atâta cădere,

Și totuși nu există moarte,

fără plăcere.

Rădăcini atârnate de temple,

Despletesc sufletele noastre, de moarte,

E atâta lumină și atâtea destine,

Călătorind prin tărâmuri încercate,

A lumilor luminate.

Tată, vino acum de rupe lanțurile toate,

Pomul iubirii are acum roadele coapte.

 


 


Prea divină și milostivă Învierea

 


 


Dintr-un crâmpei de cer,

lumina s-a răspândit,

Un înger coboară lin, dinspre zenit,

Și din  înaltul cer,

acum prea neîmblânzit,

Dureri perpetuum s-au împânzit,

Și glasul Blândului Păstor,

pe Cruce pentru noi  grăind:

”Eu sunt cel ce sunt- YAHWEH  și V-am zidit,

Iar azi cei nemiloși M-au răstignit”.

Un tunet crunt străfulgerând,

Întunecând stihiile mult prea curând,

Încât lumea întreagă s-a îngrozit,

Pământul cel  pustiit s-a cutremurat,

Și peste tot și toate s-au tulburat,

când pietrele s-au despicat.

Iar Maica plânge și suspină, neîncetat.

Însă un om, prea bun dintre cei buni,

Iosif din Arimateea, cerând cu bărbăție

Al Său Trup  lui Pilat,

Pentru ca-n cinste să fie îngropat.

Trei zile într-un mormânt întunecat,

Tu Doamne ai stat,

Precum Iona ce s-a rugat,

În pântecul chitului neînduplecat.

Cu sufletul, Fiul Omului coborând,

Între  adâncurile cele mai de jos,

Iar porțile iadului zdrobind,

Lovind și biruind, moartea ai călcat,

Pe cei din morți și veac I-ai ridicat.

Iisus a înviat!

Prea divină și milostivă Învierea,

Doamne cu dragoste m-ai așezat!

 

 

 

Tăcerea inimii mele

 


 


Tăcere sădită în crăpăturile inimii mele,

Plec inima prin glasul tău, care tace,

Peste tot e numai tăcere,

tăcere fără vibrație.

Tăcere e și în mintea mea, în glasul meu,

Care nu poate să mai rezoneze,

Cu întunericul care mă îngheață.

Visul tu mi l-ai furat,

Căci iubirea din mine ai călcat,

Zdrobind  liniștea.

În celula aceasta, unde toată lumea tace,

Nu găsești decât o tăcere.

O tăcere muribundă, ucigătoare,

Pentru că moartea calcă și desface,

Iubirea din mine, ce  nu-mi dă pace,

Vreau să dărâm barierele tăcerii,

Să te îmbrățișez fără cădere,

Să respir și să mă  îmbăt, cu tine iubire,

Retrăind fără vanitate, iubirea ce ne desparte.

 


 


 


Din iubire cresc rădăcini

 

Legănând aripile în neant, prin văzduh,

Albatrosul călător este suveran,

Cercetând de- a pururi lumea,

descrisă în Pentateuh,

Imensitatea iubirii, o străbate ca un planor,

Călător neobosit, sacrificându-și viața,

Până când tu? Albatros vei dărui, prin vânt,

Prin timpuri de lumină sau ceață,

Peste cer și valuri îți porți al tău dor,

Pe aripile tale ducând mereu în zbor,

Câte o sămânță, care va rodi în duh și adevăr.

În al tău zbor, prin crăpăturile stâncilor,

Din iubire cresc rădăcini, prin care să redescopăr,

Cum izvorăște, Apa cea vie.

Prin a Ta revelație, reînvie întreagă creație,

La o primăvară dulce, a Fiul Tău iubit.

Glasul Tău Doamne, ne ridică din neființă,

Făcând să crească din iubire rădăcini.

 


 


 


Dacă dragostea mea

 


 


Dacă dragostea ar ține o veșnicie,

Inima mea pătrunsă prin Tine,

Nu s-ar dezlipi nici o clipă, din această călătorie.

Dacă viața mea ar ști că te voi pierde,

Mi-aș topi toate gândurile pentru a le cerne,

Prin închisorile inimii mele.

Culorile glasului Tău mă duc prin ploi,

Ploi de lumină,

Cu picături de iubire, ce alină inima mea,

Când suntem numai noi doi.

Tu ești suflare desprinsă cu viață,

Chiar și când viața mă îngheață.

Dă-mi mâna să traversăm pragul

Unde pământul sărută cerul,

Iar tăcerile prefac zorile,

În fascicole multicolore.

 

 


Lasă inima să spună...

 


 


Lasă inima să spună,

Tu ești cea mai bună.

Lasă inima să zboare,

Tu ești cel mai tare.

Lasă inima să spere,

Nu în lucruri efemere.

Lasă inima să se încălzească,

Iar durerea să o topească.

Lasă inima să-mi ducă

Gândurile ca o nălucă,

Iară dorurile să-mi petreacă,

Până la Steaua fără nume.

Lasă inima să ceară,

Apa vieții milenară.

Lasă dragostea să înflorească

Iar în zorile albastre,

Inima să crească.

Și atunci îți voi cânta,

Ca și pasărea Măiastră,

Aducând cuvânt de pace,

Până la Poarta cerului,

Unde merele s-or coace.

 


 


Întâlnirea copilului cu viața

 


 


Dă-mi Doamne putere să mă ridic,

Mai presus de nori și acea durere,

Prin viață, Să mă porți cu aripi celeste,

Aruncat fără griji și acea cădere,

Care întunecă cerul, al clipei reci.

Precum în privirea copilului abia născut,

Revezi bucuria primei întâlniri cu viața,

O tainică rațiune, izvorâtă din iubire,

O iubire!...care pe veci o petreci,

Până la întâlnirea de veci.

Cu ochii mari între lumini,

Cercetând ființa mamă, la prima întâlnire,

Copilul simte cea dintâi și dulce mângâiere,

Mai presus de toate, recunoaște glasul mamei,

Mamă, ce sădește cu har după har,

Cântecul vieții la hotar.

 

 


 

Zburați cu propriile voastre aripi 

 


 


Zburați mereu în largul vieții,

Cu propriile voastre aripi, ca și condorul,

Care veghează tainic cerul,

Privind nelimitat de spațiul ceții.

Zburați și fiți mereu, cu sufletele calde,

Ducând în drumul vostru, lumini necreate,

Desăvârșiți-vă menirea cu inimile date,

Chiar și când veți merge neînfricați, pe valuri încercate.

Iar al vostru suflet de copil să-l păstrați,

Cu dragoste de mamă, de tată și de cei sărmani,

Să luminați prin fapte bune, durerile celor orfani,

Năvalnic suferința să o eliberați.

Zburați copii, nu vă lăsați!

 

 

Tragem linii prin viață

 


 


Când ai obosit în colajul vieții,

Tragi linii nedefinite,

Numai tu poți face asta!

Linii orizontale pentru a privi,

Cum visele tale prind contur,

Într-un dans fără pereche.

Chemarea inimii tale te îndeamnă,

Mai aproape, tot mai aproape,

Unde ecoul pulsează și prinde rădăcini.

Până în adâncurile de deasupra,

Atingând  lumina nevăzută,

A sufletului tău.

Tragi linii colorate pentru a nu umbri,

Veșnicia.

Parcurgând verticalitatea spațiului dat,

Într-un timp fără de timp,

Recreezi viața, o inimă  plină, fără egal!

 

 


Prin învăluire m-ai luat

 


 


Timpul se scurge mereu prin pânza deasă

Un cocor a plecat iar, în amurgul însângerat,

Cerul sub fruntea-ți semeață părea uscat,

Când ai plecat, prea curând, de acasă.

De atâtea ori am cercetat,

Umbra întunecoasă ce țese spațiul,

Legând distanța dintre noi,

Între mine și tine, lumini ne dezveleau

Gândurile noastre senine.

Acum mă trezesc înfrigurat,

Căutând să mă leg cu mâinile de viață,

Cercetându- ți ochii în privirea cerească,

Prin învăluire m-ai luat, iar în suflet făcând să crească

Iubirea cea ivită într-o dimineață.

 


 


Cuvântul e putere

 

Nici un cuvânt al unui popor, nu e barbar,

Toate cuvintele noi le-am primit în dar,

Logosul nu ne separă, ci ne adună,

În adevăr și nu în minciună.

Cuvântul e puterea întru geneză,

Căci toate-n El, din nimic le-a creat,

Atunci când acel nimic nu era definit,

Pentru a fi din acel a nu fi, un om desăvârșit.

Cuvântul e putere întru credință,

E viața care aduce năzuință,

Pe fiecare îl mângâie când îl doare

Punându-i viața la încercare.

Cuvântul e putere întru mântuire,

Înalță pe cel ce dă iubire

Și dăruiește pacea inimii,

Pe care mulți o caută în neștire.

 


 


Călătoria sufletului

 


 


 Să plângi ajungând  la rădăcinile sufletului,

Stingând doruri din leagănul prunciei,

Arzând prin tine torța glasul gândului,

Pentru a ajunge la țărmul veșniciei.

Luminat de dorința vie.

De a pătrunde pe tărâmul uitat de timp,

Unde cenușa se preface în apă vie.

Păsările bântuie, mereu visele mele,

Cu groază, înot spre țărmul presărat cu flori,

Unde ochii mi se desprind lăsându-i mărturie

Pentru o jertfă vie!

Părinții părinților mei strigă către mine:

”Nu te pierde, căci e multă lumină,

Mergi mai departe, căci de iubire vei avea parte,

 Acolo unde dreptatea se împarte!”

 


 


Emanația iubirii 

 


 


Parcurg ziua luminii cu sufletul la Tine,

Eman iubirea care învăluie totul,

inima îți distinge gândul,

multe scântei rupe din mine.

Efervescența încrustată în ochii minții

mă face să înfloresc mereu.

Chiar dacă primăvara a trecut,

înfloresc, fără să-mi fie greu.

Te iubesc, dragoste purtată pe ape,

Te iubesc, dragoste purtată pe pământ,

Te iubesc, dragoste purtată spre cer,

Te iubesc, chiar și când vântul bate,

bate, pustiit de dor.

Nimic nu mă va face să cobor.

Totul mă-nalță!

Mă ridică la tine,

prin aburul scânteii divine,

ființa mi-e plină de lumină.

 


 


Fecunditate

 


 


Sămânță plămădită din iubire

Ce înăbușă durerile care tac,

Tac, la Poarta sărutului,

Pentru a mă purta pe pânza nevăzutului,

În noaptea pământului.

Și inima mea zace,

Toată lumea zace, sub puterea celui rău,

Dar deasupra a toate, Dumnezeu Preasfântul,

Reclădește firea omului căzută, prin lumină,

Întărindu-l prin puterea Sa divină.

Fecunditatea trupului tău,

Face să se unească cu mine,

Ca și rodia care își varsă

Ultima boabă pentru a se preface

Într-un strop  de nectar, în cupa plină,

Cu elixirul dragostei.

Mă unesc cu tine, în numele iubirii,

Mă prefac în lumină, în numele nemuririi,

Mă zidesc și stau la Masa Tăcerii,

Când stelele cad și îmi despletesc pletele

Pentru a te aștepta cu pâinea dorului meu,

Acum, când în pântec rodește darul tău.

 


 

Taci inimă, taci...

 


 


Nu mai vreau să port poveri de fier

Și de aceea-i poruncesc inimii mele: taci inimă, taci!

Mă prefac că nu aud,

Parcă astăzi timpul îi surd,

Mă izbesc de gânduri sumbre, în apusuri însângerate,

Înecând dorurile mele.

Inimă cu gând hoinar,

Mult mai suferi cât trăiești,

Și mereu tu pribegești.

În zadar te tot mâhnești,

Căci destinul nu ți-l tocmești,

Zilele și anii, nu poți să- i hotărăști.

Taci inimă, taci!

Azi tu ești dulce lumină,

Fericit pentru o zi prea divină,

Nu lăsa durerea să-ți strivească pacea,

care e senină.

 


 


CLAUDIA BOTA

 


 


Numele meu este Claudia Bota și  sunt un profesor de religie, titular, gradul I  didactic, la Școala Gimnazială "Luceafărul",  în București - România. Sunt comunicativă și sociabilă, capabilă să duc la bun sfârșit sarcinile primite.Am preocupări artistice :poezia și pictura .

Studii:

1984 Şcoala  de Muzică şi Arte Plastice-Bacău-Secția Arte plastice.

1984-1988- Liceul „Vasile Alecsandri”  -  Bacău    - Profil Chimie Alimentară.

1984-1986- Şcoala Populară de şi Meserii Bacău  - Bacău   -Secţia Pictură

Am o diplomă la Facultatea de Teologie Ortodoxă (MA) a Universității din București (1994) o diploma de Master în Management Educațional Universitatea din București (2007) și o diplomă de Master în  Consilierea în managementul  carierei  în domeniul profesional și tehnic ( COC) (Institutul Politehnic din Bucuresti - Facultatea de IMST)(2012 ). Începând din 2012 am primit calificarea în calitate de consultant în carieră , dat de GCDF (Global Career Development Facilitator) Statele Unite ale Americii. In 2015 am absolvit cursurile de la Școala de Jurnalism Media FEM sectia –reporter TV.

        Am frecventat Salonul Artelor CLUB ART „ BOEMA 33”  din Bucureşti, B-dul Dacia nr 18, sect 1, a SERBĂRILOR „VAMA LITERARĂ”, moderată de poetul DANIEL VORONA;  de-a lungul anilor 2011-2013

Hobby – uri :  Pictura ,muzica, creația literară ,şahul ,lectura ,ciclismul, foto, călatorii, lectura, arta sub orice formă, psihologie.

CONCURSURI:
 • Concursul National ” Sclipiri de iarna ”Povestile Craciunului Antologie de texte ,creatie lirica si proza ,ale cadrelor didactice si elevilor,Poezia –O zi de decembrie ,p.94, Mențiune, Editura Serafică, Roman 2012 –ISBN : 978-606-8092-57-7
 • Concursul Național ”Fascinația Anotimpurilor în literatură și artă”,Bârlad ,iunie 2011,Ediția a II-a ,Ministerul Educației ,Cercetării ,Tineretului și Sportului Inspectoratul Școlar Județean Vaslui ,Casa Corpului Didactic Vaslui ,Școala de Muzică și Arte Plastice ”N.N Tonitza ” Bârlad ,Editura Sfera,Poezia Atâta ninsoare ,Premiul III ,p 83. –ISBN 978-606-573-125-7
 • 01.2016 -Concurs internațional de poezie CĂLĂTOR PRIN STELE ,desfășurat in Municipiul Onești ,județul Bacău ,in perioada 29 decembrie 2015-15 ianuarie 2016 ,Editura și Revista Armonii Culturale Ajud ,județul Vrancea ,Asociația Clubul Expresia Ideii ,Onești ,jud Bacău ,DIPLOMĂ DE PARTICIPARE –Pentru Poezia cu titlul : Atârnă iubirea de inima mea
 • 12 martie 2016 I ediție ,Premiul Literar Internațional Corona, Eveniment dedicat în memoria poetului Gianfranco Cianciaruso, I edizione (Premio Letterario Internazionale Corona, Evento dedicato alla memoria del poeta Gianfranco Cianciaruso),Trebisacce ,Italia , Președintele Premiului ,Mihaela Talabà ,am obținut Mențiune specială,cu poezia : Iubire lasă-mă să-ți mângâi fruntea de Claudia Bota din București, Romania.
http://negrupealb.ning.com/profiles/blogs/n-premio-letterario-internazionale-corona-premiul-literar?overrideMobileRedirect=1

https://www.concorsiletterari.it/risultati-concorso,5534,Premio%20Letterario%20Internazionale%20Corona
 • Martie 2016 participare la Festivalul-concurs „Alexandru Macedonski”(EDIŢIA A III-A)
 • 18 iunie 2016 am obtinut , la Cosenza , in Italia ,PREMIU ECCE HOMO  pentru Poeme sacre si relogioase , la sesiunea A,conferit de Asociatia Socio Culturală ”Club de Poezie”(Andrea Fabiani), cu poezia Troppo misericordiosa, risurrezione divina (Prea divină și milostivă Învierea)
PUBLICATII LIRERARE:
 • Lumină lină ,Revistă de spiritualitate și cultură românească Gracious Linght Review of Romanian Spirituality and Culture ,Romanian Institute of Ortodox Theology and Spirituality Capela Sf.Apostoli Petru și Pavel ,An XVI/Nr.3 Iulie-Septembrie 2011,New York, publicate poeziile :Lumină, lin lumină (cântec) ,Cu Eminescu- n gând ,p.91, ISSN 1086-2366
 • Am publicat poezii in http://jurnalulbucurestiului.ro/cenaclul-literar-poezii-de-claudia-bota/
 în data de 7 .02.2016  /Jurnalul Bucureştiului ,un ziar on-line de informare şi dezbatere a problemelor şi evenimentelor cetatenilor- Cenaclul literar "Marin Preda.
CLAUDIA BOTA - POEME DE SUFLET (1) de CLAUDIA BOTA în ediţia nr. 1951 din 04 mai 2016ISSN 2359-7593  ISSN-L 2359-7593 BUCUREŞTI, ROMÂNIA

 http://confluente.ro/claudia_bota_1462361894.html
 • https://plus.google.com/112554270375912755185/posts/EGm15G3hRvp
 • Am publicat in Revista ProLitera(Australia ) (din cadrul Postului de Radio ProDiaspora) -George Roca- Redactor Sef(Pe siteul www.prodiaspora.de, există o secţiune foarte consistentă, „Revista ProLitera”, coordonată de redactorul-şef George Roca, stabilit în Australia.)
http://prodiaspora.de/V5/index.php/poezie/1781-claudia-bota-poeme-de-suflet-1
http://www.ecreator.ro/poezie.html

Proiectul poetului Ioan Romeo Roşiianu intitulat sugestiv şi benefic pentru literatura română actuală „e-Creator - Prietenii literare” prinde rădăcini şi asemenea unui stejar falnic se extinde la nivel naţional, nu numai regional. Despre acest eveniment benefic, în primul rând scriitorilor maramureşeni de valoare, scriitorul Marian Ilea a scris: „Într-o jumătate de an revista/cartea ( de la apariţie la apariţie e vorba de câte o carte care fixează literar momentul cu personalităţile locului şi cu creaţiile literare ) au apărut cinci demersuri literare în cinci zone diferite ale ţării. Baia Mare e un soi de punct de referinţă, gruparea eCreator aparţinând unui oraş aflat în plină competiţie pentru titlul de Capitală Culturală europeană 2021.
http://www.ecreator.ro/poezie/3051-poezii-de-claudia-bota-2.html
http://www.ecreator.ro/poezie.html
http://www.ecreator.ro/poezie.html
http://www.ecreator.ro/poezie.html
http://www.ecreator.ro/poezie.html
http://www.ecreator.ro/poezie.html
 • REVISTA Taifas literar,revistă de scrieri şi opinii literare nr. 7/2016, mai,pagina 10;
https://issuu.com/johnnyem/docs/rtl7-mai-2016-v5

- ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198; Fondată la Constanţa, noiembrie 2015;
 • Am publicat Revista MOLDOVA LITERARĂ, fondată de Liga Scriitorilor din Romania Filiala Iași Moldova, iunie Nr.2(27), pag51- 54, Editor :Filiala Iași – Moldovaa L.S.R, ISSN 2066-6799
 • Am publicat Revista SINGUR nr 43, Revistă de cultură, civilizatie și atitudine morală, Editura Singur ,ISSN:1584-0557, fondator Fondator Stefan Doru Dăncuș
 • Am publicat în –  Antologie-culegere de texte pascale , Pe o cruce de lumină , Bblioteca Cronopedia              ,Iasi 2016, Editura Studls-Iasi ,pag 49-59 , ISBN 978-606-775-239-7,  https://issuu.com/johnnyem/docs/peocrucedelumina10x14font11-v5?e=2142984%2F36499860  am publicat in Biblioteca Cronopedia -Culegere de texte literare (poezie, proză scurtă, eseu), lucrări de artă vizuală (picturi, acuarele, grafică, sculptură, fotografie) care au în centrul tematicii sărbătoarea pascală a Învierii (patimile şi Învierea Domnului, tradiţii, datini, obiceiuri, rugăciuni), realizată de Biblioteca Cronopedia.
 • Am publicat Revistă de cultură universală Constelații diamantine, Anul VII, Nr. 6 (70) Iunie 2016 Fondată la Craiova,pag 35 , ISSN 2069 – 0657
 https://issuu.com/doinadragut/docs/constelatii-diamantine-nr-70-2016
https://atunispoetry.com/2016/06/29/spring-of-my-life-poems-by-claudia-dia-velea-translation-by-willy-maveli/?fb_action_ids=1086118151483302&fb_action_types=news.publishes

 

Facebooktwitterby feather