Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » dr. ing. NICOLAE VASILE: Publicația “Literar ing” la numărul 40, în cei 10 ani de Cenaclu “Literar ing”. Mulțumiri tuturor colaboratorilor! La mulți ani!

dr. ing. NICOLAE VASILE: Publicația “Literar ing” la numărul 40, în cei 10 ani de Cenaclu “Literar ing”. Mulțumiri tuturor colaboratorilor! La mulți ani!

Acum zece ani, la 1 aprilie 2013, când am început această incitantă activitate de a ne organiza ca o structură literară a inginerilor, ale cărei detalii ca înființare, membri fondatori etc. au fost prezentate în articolul din Revista Univers Ingineresc, nr. 7/1-15 aprilie 2013 (https://www.agir.ro/universingineresc/numar-7-2013/s-a-constituit-cercul-literar-alscriitorilor-ingineri-%c3%a2%e2%82%ac%c5%beliteraring%c3%a2%e2%82%ac%c5%93_4034.html), am lansat în primul editorial al publicației noastre, care avea să se numească „Literar ing”, o întrebare, care era totodată și titlul articolului „De ce să scrie un inginer?”, iar unul dintre răspunsurile menționate era „Pentru că și inginerul este om”.

Astăzi, la al patruzecilea număr și zece ani de activitate, putem spune că am demonstrat capacitatea noastră de a fi oameni, de a exprima literar aceasta, dar și de a ne implica în organizarea generală a literaturii și publicisticii române, care să ne permită extinderea problematicii abordate.

Ca orice activitate, am pornit cu o evaluare și, în acest sens, am acumulat o serie de informații pe care le-am publicat în Dicționarul „INGINERI, SCRIITORI ȘI PUBLICIȘTI”, Editura AGIR, 2017, autori Nicolae Vasile și Ioan Ganea-Christu. O direcție, stabilită încă de la început, a fost cea a deschiderii largi a colaborării cu scriitorii din toate categoriile profesionale, nu numai ingineri, ceea ce se reflectă și în dicționarul menţionat mai sus, unde în capitolul Colaboratori, apar o serie de scriitori consacrați precum: Ion C. Ștefan, Geo Călugăru, Michaela Al. Orescu, Ioan MafteiBuhăești etc.

La întâlnirile Cenaclului „Literar ing” au participat curent alți scriitori consacrați, precum: Radu Cârneci (inginer), Victor Atanasiu, Victor Gh. Stan, Nicolae Rotaru, George Corbu, Vasile Groza, Corin Bianu, Paula Romanescu, Cleopatra Luca, Valentin Rădulescu, Horia Crios, Dorel Vidrașcu, George Terziu, Liviu Zanfirescu (neingineri) etc., în afara membrilor noștri: Gheorghe Indre, Ovidiu Țuțuianu, Ioan Ganea-Christu, Florin Grigoriu, Corneliu Cristescu, Mihaela Cazimirovici, Cornelia Violeta Popescu, Gheorghe Ţiclete etc.

O altă direcție importantă a fost orientarea spre revistele literare și de cultură și editurile din toată țara, pentru a oferi scriitorilor și publiciștilor ingineri posibilitatea de manifestare. Dintre acestea, în ordinea cronologică a începutului colaborării, amintim: Cronos (Constanța, redactor șef Ioan Muntean), Bogdania (Focșani, redactor șef Ionel Marin), Cronica Timpului (București, redactor șef Rodica Subțirelu), Luceafărul de Vest (Timișoara, redactor șef Dumitru Buțoi), Independența Română – Independența prin cultură, (director Florian Laurențiu Stoica), Amprentele sufletului, (redactor șef Eugenia Enescu-Gavrilescu), Convorbiri Literar- artistice, (director Antoneta Rădoi), Cervantes, (director George Terziu) (ultimele patru fiind din București) etc. și editurile: AGIR, Bibliotheca, Edit Graph Buzău, Arefeana, Destine, Amanda Edit, Bogdania, Laurent, Fast Editing, Neverland, Inspirescu etc.

Aceste colaborări, precum și infrastructura oferită de AGIR și UZPR în București, ne-au permis dezvoltarea unor baze de date privind scriitorii români din țară și străinătate, precum și grupările literare din țară. Astfel, am putut aborda o lucrare de dimensiuni monumentale, 1 Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 2000, din care au fost publicate volumul I, în anul 2020, și volumul II, în anul 2021, la Editura UZP, fiind în curs de elaborare volumul III. Toate pot fi accesate liber pe site-ul www.revistedecultura.com. Acest proiect inițiat împreună cu regretatul Doru Dinu Glăvan și dezvoltat în colaborare cu Uniunea Ziariștilor Profesionişti din România a fost elaborat până acum de colectivele de autori formate, pentru volumul I, din: Nicolae Vasile, Mihai Stan, Antoneta Rădoi, Ionel Marin, Victor Petrescu, Nicolae Toma, Geo Călugăru, Gheorghe A. Stroia, Eugenia Duță, Cristian Petru Bălan, Nicu Doftoreanu, Mariana Gurza, Nicoleta Lepădatu, Viorel Martin, Viorica Popescu-Cojocaru, Ion PopescuTopolog, Al. Florin Țene și Victor Atanasiu, prefațator, iar pentru volumul II, din: Nicolae Vasile, Antoneta Rădoi, Mihai Stan, Gheorghe A. Stroia, Geo Călugăru, Milen Badralexi, Ionel Marin, Nicolae Toma, Ion Ciocanu, Eugenia Duță, Eugenia EnescuGavrilescu, Viorel Martin, Grigore Mâinea, Camelia Obreja, Victor Petrescu, Gheorghe Țiclete și George Toma Veseliu, prefațator.

În timp, întâlnirile Cenaclului „Literar ing” au beneficiat de colaborarea artistică a trupelor de teatru „Teatrul Nostrum” și „ImpACT-ART”, acesta din urmă, devenit de curând Cercul de Teatru AGIR, precum și de prestația deosebită a actrițelor Claudia Motea, Doina Ghițescu și Cristina Lascu, față de care îmi exprim totala recunoștință. De asemenea, mulțumesc conducerii AGIR care ne-a oferit sprijinul material și logistic pentru desfășurarea activității Cenaclului, precum și colaboratoarelor mele apropiate de la Librăria AGIR, Monica și Alina, pentru sprijinul în organizarea concretă a evenimentelor. Apariția Suplimentului Literar al Revistei Univers Ingineresc, „Literar ing” nu ar fi fost posibilă fără tehnoredactarea realizată de Ioan Ganea-Christu și corectura asigurată de Cornelia Violeta Popescu, cărora le mulțumesc cu această ocazie.

La mulți ani, „Literar ing”!

Facebooktwitterby feather