Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANTOLOGII » Elena BUICĂ: ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME – ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI GREACĂ – STARPRESS 2016

Elena BUICĂ: ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME – ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI GREACĂ – STARPRESS 2016

Auzim astăzi voci care rostesc cu mâhnire că în zilele noastre se citeşte mai puţin şi firesc ne punem întrebarea, oare, omenirea ar putea fi pe calea de a da înapoi? Incultura şi-ar putea întinde plasa peste scânteierile creierului uman? Dar ne liniştim repede. O simplă privire aruncată de-a lungul şi de-a latul „multului rotund” e capabilă să înregistreze mii şi mii de argumente care contrazic o asemenea presupunere pesimistă.

Oamenii nu pot renunţa la literatură, ea face parte din viaţa lor. Setea de informare, de educare, de desăvărşire a personalităţii, de cunoaştere a sinelui şi de împăcare cu el însuşi, sunt valori care se formează şi cu ajutorul cărţilor. Sufletul uman, aspirând spre înalt sau bântuit de nelinişti existenţiale îşi caută fără întrerupere răspunsul în cărţi. Se citeşte şi astăzi, numai că au apărut unele schimbări. Galopul care a cuprins dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii a dictat o nouă orientare şi în cultură, inclusiv în literatură. Bibliotecile au fost primenite prin apariţia internetului. Acesta, nu numai că înlesneşte informaţia şi scrisul, dar permite scrierilor un zbor în goană nebună prin lumea largă. E drept că trăim  cu toţii o stare de nestăvilită urgenţă şi asta lasă impresia că nu mai avem timp de lectură. Cu toate astea, nevoia de literatură nu a scăzut, doar a îmbrăcat forme noi. Se scrie şi se citeşte, poate chiar mai mult. Este evidentă o efervescenţă a scrisului românesc. Nu de puţine ori auzim lamentaţii pentru că se scrie mult şi cumva mai altfel. Îndeosebi scriitorii consacraţi sunt cei mai nemulţumiţi, considerând că operele lor sunt umbrite de prea multe scrieri noi.

Tumultul acesta al scrisului românesc a impus apariţia unui mare număr de antologii, culegeri de texte literare, dicţionare, almanahuri sau alte forme de prezetare a creaţiilor literare apărute în ultimii ani. Am intrat, cum s-ar zice, în zodia antologiilor, ceea ce nu e deloc rău. E o dovadă că literatura se află în centrul unui interes din ce în ce mai mare, nu numai pentru cei care scriu, ci şi pentru cititori. Ce altă dovadă poate fi mai convingătoare că actul creaţiei literare este în creştere evidentă, că devine din ce în ce mai promiţător şi treptat şi că literatura în limba română îşi găseşte locul cuvenit în literatura universală?

Necesitatea antologiilor este susţinută de disponibilitatea lor de a capta spiritul timpului. Ele sunt un fel de radiografii ale scrisului contemporan în care vibrează actualitatea şi firescul zilelor noastre, chiar şi banalitatea cotidiană în care cititorul se poate regăsi. Antologiile scriitorilor de pretutindeni oferă o plăcere deosebită a lecturii pentru că lumea se schimbă de la un autor la altul, se trece de la un nivel de civilizaţie, la altul, înregistrează tonuri diferite, surprind alambicarea civilizaţiei, aspectele paradoxale din viaţa noastră aflată în goana schimbărilor. In oricare antologie găsim, ca în toate cărţile de literatură, nelinişti şi zbateri existenţiale, admiraţia pentru frumuseţea universului în care trăim sau contemplarea vieţii, lupta pentru frumos, pentru valoare şi desăvârşire personală etc. Tematica nu ocoleşte nimic din tot ce este omenesc. Chiar dacă apar teme sau motive comune, abordarea lor este diferită, încât oferă cititorului multiple înţelesuri şi rezolvări ale aceloraşi aspecte de viaţă. Ele încântă şi prin expresia artistică de pretutindeni, mereu alta.

În comparaţie cu alte volume, antologiile stârnesc cele mai multe controverse. E firesc, gusturile diferite fac alegeri şi respingeri diferite, atât de variate, încât, n-ar putea fi nici măcar doi comentatori de aceeaşi părere. Dar, indiferent de numărul contestatarilor, antologiile îşi au valoarea lor de netăgăduit. Rolul lor este în creştere pe măsura trecerii anilor. Antologiile vor fi tot mai interesante şi devin tot mai utile, atât prin numele scriitorilor prezentaţi, cât, mai ales, prin creaţiile începutului de mileniu cu fascinante teme şi motive de pe toate continentele, reflectând actuala civilizaţie dominată de radicale schimbări socio-politice, creaţii care răspund orizontului de aşteptare a cititorului. In rândul acestor antologii se înscriu şi Antologiile „Starpress” sub îngrijirea doamnnei Ligya Diaconescu. Ele trezesc un interes aparte prezentând creaţii contemporane semnate de scriitori de limba română dintre care mulţi răspândiţi în largul lumii. Ele au meritul de a arăta direcţia spre care se indreaptă scrisul, scoţând în evidenţă idei şi forme noi care rostogolesc părerile în marea bătălie a timpului.

Scriitorii şi textele alese sunt cât se poate de reprezentative ca direcţii de dezvoltare a literaturii române. Pentru realizarea trudnicului demers al acestui ambiţios şi important proiect, doamna Ligya Diaconescu a trebuit să facă un maraton prin marele volum al noilor scrieri şi nu de puţine ori asumându-şi adevărate răspunderi spirituale. Efortul este cosiderabil şi pentru faptul că aceste antologii au apărut în ediţii bilingve: română-engleză, română–franceză, română–germană, română–spaniolă, româna–italiană şi iată acum şi în limba română şi greacă şi după cum a anunţat planul pe viitor, şirul antologiilor va continua în anii următori. Spre lauda domniei sale, toate aceste eforturi i-au adus aprecieri pe măsură.

Nu pot încheia fără a aduce un cuvând de preţuire pentru actul de credinţă pus în slujba

culturii neamului nostru, atât scriitorilor, cât şi celor care, prin râvna lor, dau viaţă antologiilor.

–––––––––-

Elena BUICĂ

Toronto, Canada

20 martie 2016

Facebooktwitterby feather