Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Eugen Oniscu: ÎN CASA OLARULUI

Eugen Oniscu: ÎN CASA OLARULUI

În ultimul timp la orizontul existenței noastre se conturează tot mai mult un scenariu întunecos. Și tot mai mulți oameni își pun întrebarea: Ce va fi în viitor pentru că se prevede o criză economică de proporții universale? Ba mai mult de atât, instaurarea noii ordini mondiale ce îl va avea în prim plan pe Antihristul ce va impune un sistem de închinare nebiblic, și oricine se va încumeta să se împotrivească acelei alianțe politice-economice-religioase pe care omul fărădelegii o va realiza, va fi persecutat și scos în afara legii. Din punct de vedere omenesc va fi greu de rezistat în acele vremuri apocaliptice, însă Dumnezeu va fi cu copiii săi pentru ai izbăvi. Dar despre toate aceste lucruri voi scrie pe viitor.

În cadrul acestui articol doresc să aprofundez un pasaj din cartea lui Ieremia. Ce mă face să înțeleg că dincolo de tot scenariul sumbru pe care cei ce conduc lumea îl pregătesc demult în culise, dincolo de zbuciumul acestei lumi haotice în care trăim, este foarte important să înțelegem că viața noastră trebuie să fie în mâinile lui Dumnezeu. În cartea lui Ieremia 18; 1-6 ni se spune: ,,Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: ,,Scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ,,Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!…”

Despre cum lucra un olar pe vremea lui Ieremia comentariile biblice ne spun următorul lucru: ,,Roata. Literal, ,,cele două roți”. Anumite roți din antichitate erau construite cu două discuri de piatră învârtindu-se unul deasupra celuilat. Cel inferior era pentru a pune în mișcare mașinăria cu piciorul; cel superior ținea bucata de lut căreia mâna olarului îi dădea forma în timp ce se rotea.” Ar trebui să ne lăsăm precum lutul în mâinile olarului, noi oamenii în mâinile lui Dumnezeu. Pentrucă El dorește să modeleze inimile noastre pline de răutate după chipul Său. Ieremia a văzut cum olarul lucra pe roată și vasul ce îl modela chiar atunci nu i-a izbutit, și olarul a remodelat din nou acel lut și a reușit să facă un alt vas. Este impresionantă lecția ce o primim din acest pasaj biblic. O, ce minunat poate lucra Dumnezeu în viețile noastre atunci când i le oferim! El poate modela cele mai diforme caractere refăcându-le după asemănarea Sa. Și poate crea frumusețe spirituală în acele vieți unde acum nu există decât moarte spirituală.

Sunt oameni ce încep în mod minunat să trăiască experiențe cu Dumnezeu, însă datorită unor circumstanțe ale vieții se prăbușesc și toată viața lor spirituală se transformă într-un eșec. Dar dacă ei vor avea curajul să se ridice și să-și încredințeze din nou inimile lui Hristos pentru a fi remodelate, ei bine, atunci ceva minunat va putea fi creat în ființa lor, și vor avea parte de un nou început. De asemenea sunt oameni ce umblă cu Dumnezeu și toate lucrurile le merg bine. Însă deodată anumite tragedii ale vieții în mod inexplicabil îi lovesc, fie pierderea unei ființe dragi, sau cu o boală necruțătoare, și în acele momente ei nu mai știu ce să mai creadă. De fapt toate aceste momente grele ale vieții sunt ocazii prin care Marele Olar ne poate modela pentru veșnicie. Foarte mult în procesul mântuirii contează atitudinea omului, mă refer la dorința noastră de a conlucra cu Divinitatea.

O altă categorie de oameni, sunt cei ce aud chemarea duioasă a lui Dumnezeu la mântuire și se decid să asculte glasul divin ce îi cheamă la o viață nouă în Iisus Hristos. Dar vechiul lor anturaj, și toată atracția păcatului ce o întâlnesc la tot pasul în lumea noastră, îi împiedică să răspundă chemării lui Dumnezeu așa cum ei ar dori, și se împotmolesc în mlaștina păcatului. Dar dacă ei doresc din nou să se ridice la o viață nouă și strigă după ajutor, atunci Marele Olar se va pleca spre ei și va lua inimile lor în mâinile Sale pentru a le modela după chipul Său. Doar atingerea delicată a harului lui Hristos ne trezește mintea noastră ce uneori este ca fermecată de tot acest tărâm al păcatului în care ne ducem existența. Iar în momentul când conștientizăm atingerea minunată a harului în ființa noastră, începem să tindem după o viață spirituală și ne simțim uriașa noastră nevoie de a fi modelați după chipul divin.

În lumina frumuseții caracterului lui Hristos ne vedem inimile așa cum sunt în realitate, pline de răutate, și toată viața noastră o vedem înfășurată în întuneric spiritual. Și atunci dorim să fim izbăviți, să fim modelați, de acele mâini ce au modelat primul om din țărâna pământului, de acele mâini ce sau întins de bună voie la Calvar pentru ca astăzi noi să putem trăi, ba mai mult de atât, să putem avea speranța mântuirii. Posibilități mari există astăzi pentru orice om ce dorește să își unească viața cu Hristos. Apostolul Pavel face o mare afirmație la care eu am meditat mult: ,,Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2-13) În acest verset ni se promite că inima noastră nestatornică și voința noastră slabă în a urma binele vor fi transformate, și vom deveni statornici în a urma binele pentru că o lucrare supranaturală va începe în ființa noastră. Ba mai mult de atât vom începe să găsim plăcere în lucrurile spirituale.

Vestea bună a acestui mesaj trimis prin Ieremia contemporanilor săi, nu a fost luată în seamă, pentru că acei oameni nu au dorit să se întoarcă la Dumnezeu, și ca urmare au avut parte de un final tragic. Ei bine acest mesaj este de mare actualitate și pentru noi, cei ce ne trăim viața plini de stres și alergând să facem și să avem cât mai mult pe acest pământ neglijând lucrurile spirituale, și dând o importanță prea mare lucrurilor materiale. În fața noastră se deschide minunata perspectivă de a fi precum lutul în mâinile olarului. Trebuie să înțelegem un lucru și anume că înaintea lui Dumnezeu indiferent de statutul nostru în societate, nu suntem altceva decât lut în mâinile sale, pe care El îl poate modela după chipul Său. Este adevărat că uneori modelarea inimii omenești poate fi dureroasă, pentrucă olarul frământă cu putere lutul în mâinile sale, pentru ai da forma ce o dorește. Și în tot acest proces al modelării trebuie să abandonăm răutatea și egoismul uman. Avem marea posibilitate ca din mâinile Olarului să ieșim oameni noi, ce înțeleg care sunt lucrurile ce au cu adevărat valoare în viață. Și mai mult de atât să ne găsim un sens în această viață, ce uneori avem impresia că curge haotic.

Mesajul lui Ieremia se adresa în primul rând națiunii iudaice pentru ai conștientiza pe iudei de măreața lor misiune ce o aveau de îndeplinit, acea de a fi lumina neamurilor. De asemenea contemporanii lui Ieremia aveau nevoie să înțeleagă că starea inimii lor nu era plăcută înaintea lui Dumnezeu. Timpul lor ca națiune favorizată a trecut, astăzi doar ca indivizi mai pot beneficia de mântuirea prin credință și har. Însă mesajul transmis prin Ieremia are o mare actualitate și astăzi, pentru că în continuare Hristos dorește să modeleze inimile noastre și să sădească speranță în noi. Marele pericol pentru noi astăzi, este să nu fim zdrobiți de tot greul acestei lumi în care trăim. Dar să nu uităm că o viață așezată în mâinile Marelui Olar înseamnă mari posibilități de dezvoltare spirituală, ba mai mult de atât, vom fi făcuți părtași la bucuria de a împărtăși tuturor vestea bună a mântuirii.

Lumea aceasta în care trăim va trece, tot ce este dureros și istovitor acum va avea un final, de altfel ni se spune că suferința nu va dura la nesfârșit în universul lui Dumnezeu. Lumea celor mântuiți va fi fără durere și moarte, plină de plinătatea bucuriei ce numai cei ce trăiesc în lumina feței lui Dumnezeu o au. În final în fața noastră rămân doar două posibilități, ori să fim modelați de toate influențele păcatului ce ne asediază astăzi, sau să avem curajul să ne abandonăm precum lutul pe roată cu credința fermă că Marele Olar ne va modela asemenea frumuseții Sale.

Facebooktwitterby feather