Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Arte » Festivalul Internațional de Canto “CEZAR OUATU” Ploiești, România,19-21 februarie 2021

Festivalul Internațional de Canto “CEZAR OUATU” Ploiești, România,19-21 februarie 2021

Festivalul Internațional de Canto “CEZAR OUATU” Ploiești, România,  19-21 februarie 2021

ORGANIZATORI:

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti, Primaria Municipiului Ploiesti si Consiliul Judeţean Prahova.

PERIOADĂ:

19-21 februarie 2021

LOCAȚIE:

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești (România)

SCOPUL FESTIVALULUI:

Odată cu inițierea acestui eveniment de către Cezar Ouatu împreună cu Filarmonica “Paul Constantinescu”, obiectivul principal al festivalului-concurs are drept scop promovarea muzicii ușoare, muzicii clasice și a muzicii populare autentice odată cu afirmarea și lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasării lor în elita muzicii ușoare românești și internaționale, demonstrând astfel că Ploieștiul are potențial cultural și că se poate înscrie cu succes pe harta orașelor cu unul dintre cele mai importante festivaluri de canto pe secțiuni (canto muzică ușoară, canto clasic, canto popular) din România și Europa.

CONDIȚII:

Concursul este adresat copiilor, tinerilor și tuturor celor ce au aptitudini vocale și muzicale cu vârsta cuprinsă între 6 și 32 ani, împliniți până la data Galei evenimentului.

Festivalul se desfășoară pe 3 secțiuni muzicale cu următoarele categorii de vârstă:

CANTO MUZICĂ UȘOARĂ

 • categ. 6-9 ani
 • categ. 10-13 ani
 • categ. 14-17 ani
 • categ. 18+, cu limita de vârstă 32 de ani
 • categ. grupuri (la aceasta categorie pot participa grupuri formate din 2 până la 8 membri, indiferent de vârstă)

CANTO CLASIC

 • categ. 10-13 ani
 • categ. 14-17 ani
 • categ. 18+, cu limita de vârstă 32 de ani

CANTO POPULAR

 • categ. 9-13 ani
 • categ. 14-17 ani
 • categ. 18+, cu limita de vârstă 32 de ani.

ETAPE

1 Preselecție online.

Preselecția tuturor concurenților se va efectua online pe pagina https://ficco.ro/inscriere/ până pe data de 21 ianuarie 2021 30 ianuarie 2021 în baza dosarului de preselecție. Datorită numărului mare de participanți, înscrierile se prelungesc până pe 30 ianuarie 2021.
Dosarul de preselecție va conține următoarele:
– un clip video sau link YouTube de maxim 3m 30s, cu o piesa la liberă alegere cu sau fără acompaniament unde vocea să fie în prim plan. Se acceptă și clipuri video filmate cu smartphone.
– copie a certificatului de naștere, pașaport sau a CI
– formular de înscriere completat corect și integral (https://ficco.ro/inscriere/)
– acceptul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (https://ficco.ro/gdpr/)
– confirmarea citirii, înțelegerii și acceptării prezentului Regulament
– acceptul privind cedarea drepturilor în privința imaginilor și a clipurilor audio și video ce vor fi realizate pe parcursul Festivalului
– 2 foto color format JPG (rezoluție înaltă), recente, bust
Fiecare posibil concurent are obligația de a trimite un clip video sau link de YouTube cu prestația sa fără a fi nevoie ca aceeași piesă să fie cântată și în festival. Comisia de preselecție online își rezervă dreptul de a accepta/refuza dosarul de înscriere, în funcție de nivelul candidatului.

NU EXISTĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA PRESELECȚIE.

IMPORTANT!

Lista concurenților admiși in concurs in urma preselecției online va fi publicată pe site-ul Festivalului Internațional de Canto “Cezar Ouatu”, http://www.ficco.ro, pe data de 2 februarie 2021.

2 Semifinala (19-20 februarie 2020) – Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești

În urma preselecției online, organizatorii și juriul de specialitate își rezervă dreptul de a stabili numărul de concurenți admiși la Festival precum și ordinea intrării în concurs.

Concurenți români:

Toți concurenții vor pregăti pentru concurs 2 lucrări muzicale (piese pop, hituri , arii, lieduri, romanțe, doine, etc) atât din repertoriul românesc consacrat, cât și din repertoriul internațional.
În aceasta etapa piesa este la alegerea concurentului.
Fiecare concurent va cânta live, furnizând organizatorilor negativul orchestral pe suport digital.
* Negativul orchestral poate conține voci de susținere (backing vocals), cu condiția ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală.

Concurenți străini:

Toți concurenții vor pregăti pentru concurs 2 lucrări muzicale (piese pop, hituri , arii, lieduri, romanțe, etc) atât din repertoriul consacrat al țării de origine, cât și din repertoriul internațional.
În aceasta etapă piesa este la alegerea concurentului.
Fiecare concurent va cânta live, furnizând organizatorilor negativul orchestral pe suport digital.
* Negativul orchestral poate conține voci de susținere (backing vocals), cu condiția ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală.

IMPORTANT!

La finalul acestei etape, membrii juriului de specialitate se vor reuni și împreuna vor stabili concurenții/momentele artistice din fiecare categorie și secțiune ce vor merge mai departe în finală și Gala Laureaților. Aceștia vor fi comunicați de către președintele juriului la finalul semifinalei, astfel toți concurenții aleși având posibilitatea de a accede la marea finala a Festivalului.
Deciziile juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

3 Finala (21 februarie 2021) – Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești

În urma semifinalei, organizatorii și juriul de specialitate stabilesc ordinea intrării în marea finală.

Concurenți români:

În finală, juriul va alege o lucrare muzicală din cele 2 lucrări prezentate de fiecare concurent în fișa de înscriere.
Juriul are dreptul să aleagă lucrarea muzicală deja interpretată în semifinală.
Fiecare concurent va cânta live, furnizând organizatorilor negativul orchestral pe suport digital.
* Negativul orchestral poate conține voci de susținere (backing vocals), cu condiția ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală.

Concurenți străini:

În finală, juriul va alege o lucrare muzicală din cele 2 lucrări prezentate de fiecare concurent în fișa de înscriere.
Juriul are dreptul să aleagă lucrarea muzicală deja interpretată în semifinală.
Fiecare concurent va cânta live, furnizând organizatorilor negativul orchestral pe suport digital.
* Negativul orchestral poate conține voci de susținere (backing vocals), cu condiția ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală.

Deciziile juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

ÎNSCRIERE

Taxă de înscriere:

Canto muzică ușoară:

300 RON / solist
400 RON / grup până la 5 membri
600 RON / grup peste 5 membri

Canto clasic: 300 RON / solist

Canto popular: 300 RON / solist

Concurenții români declarați admiși în urma preselecției online vor achita taxa de participare la concurs, prin virament bancar în contul RO73CECEB00030RON0119440 deschis la CEC BANK până la data limită de 12 februarie 2021, specificând “Înscriere FICCO” și numele concurentului sau al grupului.
Concurenții străini vor plăti taxa de participare în numerar, la casieria Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești în prima zi de festival (19 februarie 2021) înainte de participarea la concurs.

Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut atrage eliminarea din concurs.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI-FESTIVAL

Obligațiile participanților:

 • Să respecte clauzele Regulamentului festivalului;
 • În cazul concurenților minori, însoțitorii sunt obligați sa completeze numele și prenumele în fișa de înscriere;
 • Pe întreaga desfășurare a festivalului, atât profesorilor, părinților, însoțitorilor, cât și participanților, le este interzis să contacteze membrii juriului;
 • Participanții nu pot intra sau ieși din sală în timpul desfășurării actului artistic;
 • Se obligă să păstreze liniștea și curățenia în sala de spectacol;
 • Concurenții sunt rugați să participe la Gală în ținută festivă, având obligația să rămână până la sfârșitul evenimentului;
 • Să respecte termenele de sosire, ordinea intrării în concurs stabilite de Organizator, în intervalul  aferent desfășurării festivalului-concurs;
 • Să semneze contractele de cesionare a dreptului de autor în favoarea organizatorilor în vederea difuzării în mass-media și social media;
 • Să accepte clauzele Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, semnând totodată Declarația atașată prezentului Regulament;
 • Laureații care nu sunt prezenți la Gala de decernare a premiilor sunt descalificați;
 • Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații, duce automat la eliminarea din concurs;
 • Cheltuielile de transport, masă și cazare vor fi suportate de către concurenți;
 • Cazarea se poate face la unul din cele două hoteluri partenere Festivalului, fiind acordate discount-uri atât finaliștilor, cât și semifinaliștilor – Hotel Central și Hotel Best;

Obligațiile organizatorilor:

 • Organizează și pun la dispoziție sala de spectacole și spațiile de repetiție necesare desfășurării festivalului;
 • Asigură suportul tehnic necesar evenimentului (sonorizare de cea mai înalta calitate, microfoane, lumini, logistică etc.)
 • Asigură buna desfășurare a semifinalei, finalei și imparțialitatea juriului de specialitate;
 • Organizatorii festivalului își rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma și înregistra toate prestațiile din cadrul etapelor concursului, inclusiv gala de premiere;
 • Asigură corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale și parțiale;
 • Asigură premiile;
 • Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de repetiții și concurs;

Juriul și jurizarea:

Are în componența sa personalități de marcă ale muzicii ușoare românești și internaționale, membri ai Uniunii Compozitorilor, producători și redactori radio și TV;

Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe formulare speciale individuale, cu note începând de la 5 la 10, fiind acceptate și sutimile;

Membrul juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică sau impresariat se ocupă se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membri ai juriului;

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordata de Președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului;

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare;

Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile;

Rezultatele jurizării finalei se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-ul oficial al Festivalului Internațional de Canto “Cezar Ouatu”- https://ficco.ro

Criterii de jurizare:

 • calități vocale
 • prezență scenică
 • intonație
 • timbru
 • dicție
 • expresivitate
 • costumație
 • stil interpretativ
 • personalitate
 • carismă
 • originalitate

PREMII

Trofeul FICCO – 2000 euro

Premiul I – 1200 euro

Premiul II – 800 euro

Premiul III – 500 euro

Premiul publicului

Premii speciale și mențiuni din alte surse și sponsorizări

Concurenții care nu se regăsesc printre premiați vor primi diplome de participare

Gala Laureaților se va desfășura ca spectacol deschis publicului

Trofeul FICCO va fi câștigat de interpretul cu cea mare mare medie, indiferent de categoria de vârstă sau secțiune și care, prin evoluția sa, a impresionat în mod deosebit juriul.

La solicitarea Organizatorului, câștigătorul Trofeului va fi invitat sa susțină un minirecital atât la ediția imediat următoare a Festivalului, cât și în cadrul stagiunii muzicale a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, în acest caz beneficiind de decontarea de către organizator a cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru perioada solicitată.

Premiile I , II și III se vor acorda în funcție de cele mai mari medii, indiferent de categoria de vârstă sau secțiune. Rezultatul interpretului este media aritmetică a notelor acordate, chiar și în situația în care, din motive obiective, un membru al juriului nu va nota un interpret.

Premiile vor fi oferite în RON și vor fi plătite laureaților prin virament bancar în conturile comunicate de concurenți în cel mult 20 de zile lucrătoare de la Gala Festivalului, după reținerea la sursă a taxelor și impozitelor aferente, conform legislației aplicabile. Comisioanele bancare, aferente transferului premiilor, vor fi suportate de către Organizator.

Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de Organizator – vor fi comunicate în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor.

DATE DE CONTACT

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești

Adresă: str. Anton Pann 5, Ploiești, Prahova, România

Telefon: +40 244 515 841

Fax: +40 344 802 783

Email: office@filarmonicaploiesti.eu

Website: https://filarmonicaploiesti.ro

—————-


—-

Facebooktwitterby feather
Etichete:

Despre Marin MIHAI

ESPAÑA, http://mihaimarin.wordpress.com