Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU: ISTORIA – ETERNA REVENIRE A TRĂIRII TRECUTULUI – PREZENT  întru întruparea VIITORULUI

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU: ISTORIA – ETERNA REVENIRE A TRĂIRII TRECUTULUI – PREZENT  întru întruparea VIITORULUI

 „La început Este Cuvântul şi Cuvântul Este Dumnezeu

      şi Dumnezeu Este Cuvântul!” (Evangelia Apostolului Ioan 1,1)

 

„România nu are ocrotitor decât

   pe Dumnezeu şi sabia sa.”

(Mihail Kogălniceanu)

 

Apostolul şi Evanghelistul Ioan, ucenicul Mântuitorului Hristos mărturiseşte ca martor al chemării, alegerii şi trăirii istorice alături de Dumnezeu-Fiul–Întrupat, din Fecioara MARIA cu voirea Duhului Sfânt, grăind prin inspiraţie mistico-teologică a harului Duhului, în Evanghelia sa, că Fiul lui Dumnezeu ESTE CREATORUL A TOATĂ CREAŢIA divino-umană în COMUNIUNE ABSOLUTĂ cu DUMNEZEU TATĂL Ceresc-ATOTCREATORUL şi cu  DUHUL SFÂNT–SFINŢITORUL a TOATE.

 

„La început Este CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL Este DUMNEZEU şi DUMNEZEU Este CUVÂNTUL!… Toate prin EL s-au făcut; şi fără EL nimic nu s-a făcut din tot ce s-a făcut. Întru EL este Viaţă şi viaţa este lumina oamenilor.”  (Evanghelia Sfântului Ioan, 1,3-4)  

 

Tâlcuirea celor 3 versete evanghelice afirmă universal şi confirmă cosmic că DUMNEZEU – SFÂNTA TREIME ESTE SUPRA ISTORIA ABSOLUTĂ a VEŞNICIEI!

 

Există, o SUPRA ISTORIE DIVINĂ ABSOLUTĂ şi o ISTORIE imanentă, relativă ce trebuie permanent asumată transcendenţei divinităţii ADEVĂRULUI!

 

IISUS HRISTOS ESTE SUPRA ISTORIA ADEVĂRULUI DIVIN ETERN!

„EU sunt CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA!”  (Ioan 14,6)

 

Mântuitorul aşează SUPRA ISTORIA în graniţele veşnice ale ZIDIRII SALE, lucrând sinergic cu Omul creştin ortodox, cel renăscut întru redevenirea sa, istorico- religioasă, cea ontologică, imanentă, asumată, jertfelnică, firească şi suprafirească prin transcendenţa martiriului său întru Dumnezeu şi Neam prin Cruce şi Înviere.

 

Firească prin viaţa existenţială de atitudine a conştiinţei morale şi suprafirească prin înălţarea mistico-religioasă de creator, educator, duhovnic, erou, martir şi sfânt.

 

Viaţa Dumnezeirii este GÂNDIREA – LOGOSUL – FĂPTUIREA întru ABSOLUT!

 

Toate cele trei Ipostaze dumnezeeşti sunt AUTORITATEA DIVINĂ ETERNĂ, aflată în COMUNIUNE permanentă cu CREAŢIA SA, prin FĂPTURA SA, înfiiată Dragostei Sale, OMUL, şi reînfiiat IUBIRII jertfelnice – răscumpărătoare a lui Iisus Hristos – Mântuitorul Omenirii, Fiului după har, care ÎL recunoaşte, cinsteşte, slujeşte, slăveşte şi mărturiseşte prin Suferinţă, Jertfă şi Dragoste, neuzurpând nici o clipă CHIPUL drag, divin, dăruit, consfiinţindu-şi astfel atributele imperative ale VIEŢII ziditoare întru mântuire, prin Gândul – Cuvânt – devenit  Faptă bineplăcută Ziditorului.

 

Toate aceste însuşiri dumnezeeşti transmise şi moştenite de Făptura creată: Gândul curat – Cuvântul plin de mireasma luminii şi Fapta înnobilată de rodul divin al adevărului sunt temelia vieţii Omului creştin ortodox, întru care trebuie să se reflecte continuu AURA DEMNITĂŢII caracterului său mistico-religios.

 

Fiecare creştin ortodox este chemat să împlinească TRINITATEA DEMNITĂŢII sale hristice, dar mai presus de toţi, sunt aleşii: teologul, preotul, filosoful şi istoricul.

 

Fiecare Seminţie, Naţie îşi are Destinul ISTORIEI sale pecetluit în raport cu Soarta prin care conlucrează trinitar cu: Dumnezeu, Neamul în poporul prezent şi lumea.

 

Cuvântul este slava care mărturiseşte despre LOGOSUL LUMINII DIVINE, răsfrânt însă şi întru strălucirile gândirii alese şi măreţele înfăptuiri ale oamenilor chemaţi să facă ISTORIE, precum EROII, MARTIRII, SFINŢII sau să scrie ISTORIA trecutului-prezent prin imperativul naţionalist al OBIECTIVITĂŢII – subiective.

 

Obiectivitatea-subiectivă înseamnă trăirea autorului cu toată fiinţa, cugetul şi sufletul său, viaţa cât mai fidelă a Eroului său în plenitudinea faptelor lui supra fireşti.

 

„ISTORIA – CARTEA CEA DINTÂI A UNEI NAŢIUNI!” este şi LETOPISEŢUL Creaţiei religioase al acelei Naţiuni!

 

   Dacă RELIGIA, respectiv Ortodoxia este PROFETUL-ÎNAINTEMERGĂTOR al Naţiunii creştine respective întru cunoaşterea lui Dumnezeu, ISTORIA trebuie să fie APOSTOLUL cunoaşterii Neamului, a Naţiunii sale şi a poporului ei contemporan.

 

Făptuitorii ISTORIEI, Oamenii aleşi, asumaţi cu responsabilitatea dreptei credinţe, creaţiei întru frumos, jertfirii martirice şi măreţiei eroice a poporului lor, definesc CALEA POPORULUI DACOROMÂN, înălţându-l de la Enigma şi Miracolul lui istoric, cum inspirat a scris istoricul martir George I. Brătianu, la cea de Minune şi Taină, înspre azurul menirii sale mesianice, proorocită magistral de filosoful creştin-ortodox, mistic-mărturisitor Petre Ţuţea: „Poporul Român este una din minunile lui Dumnezeu în marşul Lui pe pământ.” (Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi Neamul Meu, Ed. Anastasia, Bucureşti – 1992, p. 22)

 

ISTORIA o nasc FAPTELE, o scriu Istoricii pro şi contra prin documentele aparţinătoare Învingătorilor, prin izvoarele salvate miraculos ale Învinşilor, dar şi prin inspiraţia Zeiţei protectoare CLIO – KLEIO.

 

 

Iată ce mărturisea cândva celebrul francez Lucien Febvre despre ISTORIE: „Istoria se face cu documente scrise fără îndoială. Cînd ele există. Dar ea se face, ea trebuie să se facă fără documente scrise dacă acestea lipsesc. Cu tot ceea ce ingeniozitatea istoricului îi poate permite să folosească pentru a-şi fabrica mierea, în lipsa florilor obişnuite. Deci, cu cuvintele. Cu semne. Cu peisaje şi tăbliţe de lut. Cu formele cîmpului şi cu buruieni. Cu eclipse de lună şi cu harnaşamentul atelajelor. Cu expertize de piatră de către geologi şi cu analize de săbii metalice de către chimişti. Într-un cuvînt, cu tot ceea ce, aparţinând omului, serveşte omului, exprimă omul, înseamnă prezenţa, activitatea, gusturile şi modul de a fi al omului.” (L. Febvre, Combats pour l’histoire, ed. a II-a, Paris – 1965, p. 428)

 

Istoria postdecembristă după Evenimentele Conspiraţiei din 1989, se face programată metodic, politic, instituţional, opţional, cu variante alternative sau suprainstituţional, la celebra Şcoală de Toamnă – Jipa Gheorghe Rotaru – Maia Catargi, Ialomiţa, sub enigmatica egidă: RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI .

 

Prima Sesiune din anul 2004, deschizătoare de Drumuri, a avut în premieră: „Eroism şi Eroi la Români”, orchestrată de personalităţi de marcă ale Istoriei naţionale militare şi civile :prof.univ.dr. Gheorghe Buzatu – vice-președintele Senatului României, general, prof. univ. dr. Vasile Cândea – general, prof. univ. dr., academician, preşedintele de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; prof.univ. dr., comandor(r) Jipa Gheorghe Rotaru – membru al Academiei Oamenilor de Știință;prof.univ.dr.General de brigadă (r)  Nicolae Ciobanu;  prof.univ. dr.Ioan Scurtu, membru al Academiei Oamenilor de Știință, general (r), dr. Mircea Chelaru,fost Şef al Statului Major al Armatei Române, general (r) dr. Grigore Stamate , conf. univ. dr. comandor Ioan Damaschin;prof.univ.dr. colonel Ion Dragoman,conf. univ.dr.colonel(r) Ion Teşa;conf.univ.dr.comandor Olimpiu Manuel Glodarenco, cărora li s-au alăturat de-a lungul anilor alte personalități remarcabile: prof.univ.dr. Leonida Moise, colonel (r) dr. Constantin Moşincat,comandor (r) dr. Aurel Pentelescu; prof. col. (r)Ion Măldărescu-Vâlcea,prof.unic.dr.Gheorghe Dumitraşcu-senator;dr.Costin Scurtu, comandor (r)dr. Marius Adrian Nicoară,prof.dr. Mariana Păvăloiu, dr. Lavinia Dumitraşcu,comandor dr.Jenel Tănase; comandor Emilian Munteanu, dr., Ph.D Alba I. C. Popescu, colonel dr.Fechete Mircea; dr. Alin Spânu, col.(r) dr.Mircea Tănase. Sunt o parte dintre cei care au fost prezenți la multe dintre cele  ediții ale acestui eveniment  remarcabil.

 

Istoricul prof. univ. dr., Comandor (r) Jipa Gheorghe Rotaru – președintele Filialei Maia Catargi a Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio, a fost sprijinit permanent în importanta sa înfăptuire spiritual-ştiinţifică de inimoasa şi distinsa sa consoartă, ELENA Rotaru,de fiica lt.col. dr. Luiza Rotaru, de spiritul boierilor – ctitori Catargi. În ultimii ani un sprijin deosebit a venit din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,a Asociaţiei Art-Emis – Râmnicu Vâlcea și a  Societații Culturale Apolon, care și-a asumat rolul de coordonator logistic al ultimelor ediții.

Co-organizator încă de la prima ediție,Biblioteca Maia prin prof. Vlad Constantin a contribuit an de an la succesul acestui eveniment remarcabil al școlii de istorie românescă.

Întotdeauna evenimentul a început  cu binecuvântarea preoţilor slujitori ai parohiei Maia – Catargi, iar în ultimii ani, micuța viitoare stea a scenei lirice românești, Anemona, nepoțica dragă a soților Rotaru, ne-a emoționat profund atât cu intonarea imnurilor de stat ale celor două țări vremelnic despărțite, România și Moldova dar și cu puritatea neprețuită a talentului de vlăstar plin de dragostea de Neam și Țară.

 

Am avut privilegiul să particip, împreună cu soția Nicoleta-Maria Nistoroiu, la 12 ediții succesive ale fenomenului Maia și, de fiecare dată tematica diversă s-a impus elogios prin surprinzătoarele adăugiri, prin faimoasele retrăiri, prin calebrele răbufniri erudite care au rescris şi reîntregit Istoria scrisă până la aceste copleşitoare comunicări ştiinţifice Maia Catargi.

 

An de an, Sesiune după sesiune, parte dintre participanţii conferenţiari, dincolo de Diplomele de Excelenţă, dincolo de Medaliile jubiliare au fost înnobilaţi, ca istorici de prestigiu cu Ordinul Cavalerilor de Clio, prin Sabia Păcii izbăvitoare întru Cuvânt.

 

Ediţia a XV-a a Sesiunii 6 – 7 Septembrie 2019, Maia Catargi – Ialomiţa sub patronajul inimosului cutezător, istoric, Comandor(r) Jipa Gheorghe Rotaru, a reîntregit volumele XII (Ediţia a XIV) şi XIII (Ediţia a XV-a), oferite participanţilor, debutând cu o lucrare de înaltă referinţă şi un mare curaj militar-civic: JIPA ROTARU, ASUMAREA RĂSPUNDERII, închinată Mareşalului Ion Antonescu, Neamului nostru creştin şi ortodocşilor care stau DREPŢI cu Sabia Cuvântului de VEGHE la CUMPĂNA şi MEMORIA vie a ISTORIEI neîntinate, neînfrânte şi neîngenunchiate, precum Dona Alba Popescu – Străjerul României Carpatine prin sabia autorităţii Adevărului.

    Voi revenii în curând, pe larg, la acest eveniment al istoriografiei românești, asumat responsabil de un adevărat formator al multor generații de înalți ofițeri români, așa cum este prof.univ.dr.comandor (r) Jipa Gheorghe Rotaru, care își reafirmă astfel cu verticalitate convingerea că istoria românescă, ca de altfel întreaga societate românescă are mai mult ca oricând nevoie de ADEVĂR!

 

Anul 2019 a cuprins la Maia Catargi-Rotaru peste 100 de persoane şi personalităţi.

 

Bucuria mea s-a revărsat deplin când mi s-a înmânat SABIA şi Brevetul Ordinului CAVALERILOR de CLIO – KLEIO, prin dorinţa şi bunăvoinţa Comandorului Jipa Gheorghe Rotaru şi a Colonelului Constantin Moşincat – Preşedintele Executiv al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio, mai ales că am privilegiul nobil să mă alătur altor Mari Cavaleri: Constantin Moşincat, Gheorghe Buzatu, Jipa Gheorghe Rotaru, Nicolae Ciobanu, Ioan Scurtu, Marius Adrian Nicoară,  Jenel Tănase ş.a.

 

ISTORIA nu trebuie scrisă numai de Învingători ori rareori de Învinşi, ci şi de cutezătorii zeloşi, biruitori întru HRISTOS – ADEVĂRUL!

 

Vă mulţumesc tuturor cu admiraţie şi dragoste creştină!

 

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU –  Cavaler de CLIO

 

 

Facebooktwitterby feather