Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » Igor MOCANU: THE OTHER SIDE OF THE ROMANIAN AVANT-GARDE – FILM, PHOTOGRAPHY, PERFORMANCE

Igor MOCANU: THE OTHER SIDE OF THE ROMANIAN AVANT-GARDE – FILM, PHOTOGRAPHY, PERFORMANCE

At Romanian Cultural Institute in New York (RCINY) on April 3, 2015, at 7:00 pm

With the project The Other Side of the Romanian Avant-garde: Film, Photography, Performance, featuring art critic and curator Igor Mocanu, the Romanian Cultural Institute in New York (RCINY) opens a series of events celebrating multiple dimensions of the Romanian avant-garde of the 20th century. This series will continue in 2016. Nonetheless, as the title suggests, this project is conceived to highlight those fields of the Romanian avant-garde that are less or not known – film, photography, performance -, considering that most scholars have explored until now mainly the avant-garde literature and visual arts. This multifaceted project, based on the original topic of Igor Mocanu’s research, will take place at RCINY on April 3, 2015, at 7 pm, consists of three events, complementary to each other: screening of archive films “excavated” by Igor Mocanu in National Film Archive of Romania and from the National Dance Center Bucharest, the opening of a documentary photography show curated by Igor Mocanu, and his conference.

Speaking about the upcoming exhibition, Igor Mocanu confesses: “Most avant-garde authors seem to have theorized and created beyond the borders of art genres. The same artists that where labeled until recently exclusively as poets or painters turned out to be, at the same time, ardent theorists of the film culture (Ion Călugăru – author of the first Chaplin biography, Saşa Pană, Marcel Iancu, Filip Corsa, Barbu Florian) or even active participants in the cinema industry (Benjamin Fondane, Eli Lotar), authors of photomontages, collages or artistic photography (Titina Căpitănescu, Jean David, Filip Brunea-Fox), music theorists (Saşa Pană) or real modern music composers (Urmuz), performers (Gherasim Luca) and choreographers (Lizica Codreanu), modern dance theorists (Alexandru Assan) and promoters of exotic art (Filip Brunea-Fox, Corneliu Mihăilescu). This exhibition aims therefore to emphasize this alternative, parallel history of the avant-garde in Romania.”

Among artists on display (alphabetically ordered): Aurel Baugh, Geo Bogza, Theodore Brauner, Filip Brunea-Fox, Titina Căpitănescu, Irina Codreanu, Lizica Codreanu, Filip Corsa, Jean David, Barbu Florian, Benjamin Fondane, Marcel Iancu, Gherasim Luca, M.H. Maxy, Gellu Naum, Saşa Pană, Jules Perahim, Miliţa Petraşcu, Claude Sernet, Tristan Tzara, Urmuz.

Igor Mocanu (b. 1984, Cantemir, Republic of Moldova) is a PhD candidate at the National University of Arts in Bucharest, Department of History and Theory of Arts, with the thesis Political Avant-garde. The other side of the Romanian Avant-garde in social, political and economic documents (coordinated by Professor Ruxandra Demetrescu), in which he develops his master’s degree dissertation on a similar topic. He publishes essays and articles in various journals and magazines from Romania and abroad. He curated several exhibitions of modern and contemporary art, among them the project Avant-garde revisited. European Avant-garde in the National Film Archive of Romania (ANFR, Romanian Cinematheque, Eforie Hall / “Jean Georgescu”, 2012-2014). He supervised the anthology 1984. The last generation of the Romanian Communism (UNIBUC, 2008), he participated in the literary-visual project Rubik (Polirom, 2008), and published several contributions in the volumes CriticAtac. Anthology I (Cartier, 2011), See what we do! (Pionier Press, 2013), Infra-Black (Aius, 2014), and Close-up: Post-Transition Writings (Artyčok TV, 2014). He currently works as an editor for „Arta” magazine, published by the Romanian Artists’ Association, and as Head of Research for the National Dance Center – Bucharest.

With the support of: National Film Archive of Romania (ANFR); National Dance Center Bucharest (CNDB).

For more details, see:

http://www.icrny.org/538-IGOR_MOCANU_ON_THE_ROMANIAN_AVANT_GARDE.html

***

RO>>
Prin proiectul „Cealaltă faţă a avangardei din România: film, fotografie, performance”, avându-l drept invitat special pe criticul de artă şi curatorul Igor Mocanu, ICR New York deschide seria evenimentelor pe care doreşte să le dedice avangardelor istorice ale secolului XX în România. Această serie va acoperi întregul spectru al domeniilor artei şi va continua în 2016. După cum semnalează şi titlul, proiectul abordează însă acele domenii mai puţin studiate până la momentul de faţă, şi anume filmul, fotografia, dansul / performance în avangarda românească – domenii care au constituit obiectul unei cercetări de pionierat a lui Igor Mocanu. Se ştie că cercetarea avangardei istorice a secolului XX în România a fost aproape inexistentă în perioada regimului comunist, din cauza cenzurii ideologice, iar scrierile consistente pe acest subiect, care au început să apară după 1989, au favorizat mai ales literatura şi artele vizuale. Opţiunea ICR New York de a celebra avangarda românească are la bază adevărul că prin curentele avangardei – de la expresionism şi constructivism la Dada şi suprarealism – arta românească din anii 1920 şi 1930, prin nume ca Tristan Tzara, Marcel Iancu, Victor Brauner sau Gellu Naum, a înregistrat momentul de maxim sincronism cu avangarda europeană. Totodată, evenimentul se înscrie în actuala “explozie” de celebrare a centenarului avangardelor care au marcat primele decenii ale secolului XX, incluzând participarea lui Brâncuşi la marea expoziţie internaţională Armory Show din SUA, în 1913, sau naşterea mişcării Dada la Cabaretul Voltaire din Zürich, în 1916.

Proiectul „Cealaltă faţă a avangardei din România: film, fotografie, performance”, care va avea loc vineri, 3 aprilie 2015, ora 19.00, cuprinde trei secvenţe, care se completează reciproc, constituind un tot unitar: proiecţii de filme de arhivă; vernisajul expoziţiei de imagini-document; conferinţă.

Vorbind despre propria-i cercetare privind Cealaltă faţă a avangardei…, Igor Mocanu afirmă: “Rezultatul a constituit un corpus surprinzător de documente vizuale şi textuale care nu fac îndeobşte obiectul istoriei şi teoriei avangardei, deşi aportul adus de aceasta culturii vizuale române este inestimabil. Am constatat cu această ocazie o latură puţin sau deloc cunoscută a avangardelor istorice din România, discursul asupra cărora fiind, după cum se cunoaşte, acaparat de metodologia istoriei preponderent literare. Însă majoritatea autorilor avangardişti se pare că au teoretizat şi creat în afara graniţelor de gen artistic. Aceiaşi artişti pe care până mai ieri îi cunoşteam ca fiind numai poeţi sau numai pictori s-au dovedit a fi, în acelaşi timp, teoreticieni redutabili ai culturii filmului (Ion Călugăru – autor al primei monografii despre Chaplin, Saşa Pană, Marcel Iancu, Filip Corsa, Barbu Florian) sau chiar participanţi activi în industria cinematografică (Benjamin Fondane, Eli Lotar), autori de fotomontaje, colaje sau fotografie de artă (Titina Căpitănescu, Jean David, Filip Brunea-Fox), teoreticieni muzicali (Saşa Pană) sau de-a dreptul compozitori de muzică modernă (Urmuz), performeri (Gherasim Luca) şi coregrafi (Lizica Codreanu), teoreticieni ai dansului modern (Alexandru Assan) şi promotori ai artei exotice (Filip Brunea-Fox, Corneliu Mihăilescu).”

Conferinţa domnului Igor Mocanu îşi propune, aşadar, să prezinte, în sinteză, o istorie alternativă, dacă nu chiar paralelă, a avangardei din România. Totodată, expoziţia de fotografii-document, al cărei curator este, şi proiecţiile de filme “excavate” de acesta la Arhiva Naţională de Film a României (ANFR) – evenimente ce vor însoţi conferinţa – vor reprezenta o inedită “panoramare” vizuală a acestei istorii.

Igor Mocanu (n. 1984, Cantemir, Republica Moldova) este doctorand la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei, cu teza „Avangarda politică. Cealaltă faţă a avangardei din România în documente sociale, politice şi economice” (coord. prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu), în care aprofundează cercetarea sa pe această temă, cu care a obţinut deja o diplomă de master (2010) la aceeaşi universitate. Publică articole de opinie şi critică în diverse reviste şi ziare din România şi din străinătate. A curatoriat mai multe expoziţii de artă contemporană şi modernă, între care Avangarda revizitată. Avangarda europeană în Arhiva Naţională de Filme a României (ANFR, Cinemateca Română, Sala Eforie / „Jean Georgescu“, 2012-2014). A îngrijit antologia 1984. Ultima generaţie a comunismului românesc (UNIBUC, 2008), a participat la proiectul literar-vizual Rubik (Polirom, 2008) şi este prezent cu contribuţii în volumele CriticAtac. Antologie I (Cartier, 2011), See what we do! (Pionier Press, Stockholm, 2013), Infranegrul (Aius, 2014) şi Close-up: Post-Transition Writings (Artyčok TV, 2014). A susţinut numeroase conferinţe dedicate avangardei. Actualmente este redactor la revista „Arta” a Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi coordonator de cercetare şi curator de arhivă la Centrul Naţional al Dansului – Bucureşti.

Eveniment realizat cu sprijinul: Arhiva Naţională de Film a României (ANFR); Centrul Naţional al Dansului – Bucureşti (CNDB)

Pentru mai multe detalii, vezi:

http://www.icrny.org/538-IGOR_MOCANU_ON_THE_ROMANIAN_AVANT_GARDE.html

–––––––––––––––––

 Igor Mocanu | art critic, curator

30 martie 2015

(+40) 725 79 68 60

igor.mocanu@gmail.com

http://igormocanu.wordpress.com/

Facebooktwitterby feather
Etichete: