Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » BOR » Însemnătatea Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

Însemnătatea Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

ÎNSEMNĂTATEA SFINȚILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți în ziua de 8 noiembrie, împreună cu soborul tuturor puterilor ceresti. Este o zi pe care Biserica Ortodoxă o dedică îngerilor, care a început a fi serbată în Biserica de prin veacul al cincilea.
Despre îngeri, Biserica îi evocă ca pe „duhuri slujitoare” – ființe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu și ocrotitori spirituali ai creștinilor pe drumul vieții și al morții, „ de la naștere la moarte și de la Pământ la cer”, în împărăția lui Dumnezeu.
A fost aleasă ziua a opta din luna a noua, pentru că cifra 8 este simbolul infinitului și al vietii veșnice, iar îngerii aparțin veșniciei. Rolul lor ne amintește de cele nouă cete îngerești, așezate în câte trei grupuri suprapuse: (I) Serafimi, Heruvimi, Scaune, (II) Domnii, Puteri, Stăpânii, (III) Începătorii, Arhanghelii, Îngerii.
Învățătura Bisericii despre crearea îngerilor se bazează pe informațiile cuprinse în Sfânta Scriptură, chiar dacă nu se vorbește în mod clar despre plămădirea acestor ființe nevăzute, dar sigur și adevărat este faptul că îngerii existau în ziua a patra a creației pentru că atunci când s-au creat luminătorii, îngerii din ceruri Îl lăudau pe Dumnezeu (cf. Iov 38, 7). Astfel, majoritatea Sfinților Părinți fixează crearea îngerilor de către Dumnezeu înainte de lumea materială.
Sfinții Arhangheli sunt în numar de sapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil, însă cei mai cunoscuți sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.
Numele Sfântului Arhanghel Mihail (Mi-cha-El în limba ebraică), înseamnă „cel ce este ca Dumnezeu”, iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, (Gabriel în limba ebraică), înseamnă Dumnezeu este puterea mea.

Sfinții Mihail și Gavriil în iconografie

Chipurile celor doi Arhangheli sunt pictate pe ușile altarelor bisericești. Sfântul Mihail este pictat pe usa din nord, iar Sfântul Gavriil pe cea din sud.
Sfântul Arhanghel Mihail este zugrăvit în chip de oștean cu mantie, având în mână o sabie (semnul puterii, dreptatii si judecatii dumnezeiesti), iar Sfântul Gavriil este pictat în haine de diacon, cu stihar si orar, purtând în mană o floare de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei și binecuvantarii, pentru ca el aduce omenirii vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu: Buna-Vestire.

Menirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Sf. Arhanghel Mihail este cel care a pus capăt căderii îngerilor rai, i-a vestit lui Lot pieirea Sodomei si Gomorei, iar conform Scripturii, toți morții vor ieși din morminte la glasul trambiței Sfântului Arhanghel Mihail.
Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a vestit Nașterea Domnului, pe cea a Sfântului Ioan Botezătorul și a Maicii Domnului. El i-a tâlcuit prorocului Daniel viziunile. El a hăruit-o pe Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor și tot el este cel care a prăvălit piatra de la ușa mormântului Domnului și s-a șezut deasupra ei, la Învierea Domnului.
Arhanghelii Mihail și Gavriil sunt căpetenii îngerilor și mesagerii lui Dumnezeu.
Îngerii au menirea de a-i ajuta pe oameni să progreseze în cunoasterea lui Dumnezeu. În Canonul de rugăciune către toate puterile cerești, Îi cerem lui Dumnezeu:
„Înconjoară-ne cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la desăvârșire credinței și la cunoasterea slavei Tale, Doamne!”. Îngerii ne sunt ocrotitori și modele de urmat, ca să traim viața, într-un mod curat și într-o ascultare deplină față de El, ca să ajungem asemeni îngerilor. Conform Tradiției, la Sfântul Botez, fiecare prunc primește în dar câte un înger păzitor, care îl ocrotește și îi călăuzește pașii în această viață, acesta fiind trimis de Dumnezeu. El este un „intermediar” între noi și Dumnezeu.

Minunea vindecării unui copil orb

Sfințenia unui spirit se vede în minuni.
„În timpul nopții am auzit că era slujba Sfintei Liturghii în biserică”, este începutul povestirii unei mame, care și-a trezit copilul spunându-i: „Mergem, copilul meu, să te facă Sfântul Mihail bine!”.
Întâi s-au închinat icoanei Sfântului Arhanghel copilul orb împreună cu mama sa, apoi am urmat noi ceilalți. După aproximativ 10 minute, copilul acela a început dintr-odată să facă câteva mișcări bruște și neobișnuite cu mâinile și să strige: „Mamă, mamă, mamă, văd!”. Mama lui atunci a început să strige: „Copilul meu vede, copilul meu vede, copilul meu vede!”.
S-a îndreptat îndată spre icoana Sfântului Arhanghel Mihail, a îmbrățișat-o și apoi a continuat să strige și să se bucure. Credincioșii care se aflau în biserică au ridicat copilul pe brațele lor și au mers în fața icoanei pe care au sărutat-o cu toții.
Vestea minunii s-a răspândit repede, astfel că veneau zilele următoare mulți oameni, din diverse zone, pentru a-l vedea pe copilul care se vindecase și să se închine Marelui Arhanghel Mihail”. (Doxologia)

https://doxologia.ro/minuni-vindecari-vedenii/mergem-copilul-meu-sa-te-faca-arhanghelul-mihail-bine-vindecarea-unui-copil

Rugăciune Sfântului Arhanghel Gavriil

Sf. Arhanghel Gavriil – vestitorul nașterii Mântuitorului – să-l slăvim zicând: „Bucură-te înger al darului vieții.” Fiind cel dintâi între slujitorii cei fără de trup, ţie ţi s-a încredinţat, Gavriile, taina cea cu adevărat înfricoşătoare, rânduită mai înainte de veci, naşterea cea de negrăit a sfintei Fecioare, strigându-i ei: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har!” Pentru aceasta, noi, credincioșii, totdeauna te fericim.
Amin!

Rugăciune Sfântului Arhanghel Mihail

Să ne rugăm Sf. Arhanghel Mihail în vremuri de restriște și să-l slăvim. „Bucură-te, slujitorule al Legii!”
O, Mihaile, Mare Arhanghel, întâiul stătător al cereștilor puteri, fii mie ajutor către Dumnezeu!
Iar cu solia marilor arhangheli: Gavriil, Uriel, Valahir și Egutir, poruncește îngerilor tăi să-mi fie călăuze în pustiu, pe cale și pe apă, spre a izbăvi călătoria cu ajutorul lui Dumnezeu!
Că a Sa este împărăția și slava întru Sfânta Treime, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin! (Rugăciune învățată de la mama mea – Sofia Filipoiu)
Pe căpeteniile îngerilor – Mihail și Gavriil – să-i lăudăm toți iubitorii de credință, rugându-i să ne acopere cu aripile lor și din nevoile cele grele să ne izbăvească. Este bine să ne rugăm îngerilor păzitori pentru a ne fi alături în toate momentele vieții noastre, iar la Dreapta judecată să ne fie apărători și sprijinitori, aducând faptele noastre cele bune înaintea lui Dumnezeu.

Maria Filipoiu – poet, exeget, eseist jurnalist UZPR

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București