Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » IOAN MICLĂU-GEPIANU: MIHAI EMINESCU, LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI

IOAN MICLĂU-GEPIANU: MIHAI EMINESCU, LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI

Motto:

…Și dacă a fost Eminescu poet, filosof, patriot, istoric, politician, gazetar, economist, liric, așa vor fi și cei ce azi se adună spre ai

sărbători memoria și opera”.

(Fragment din eseul: ”Eminescu și spiritualitatea românească

de azi”, Ian Miclău-Gepianu, 2000.)

”…În volume și ediții, în antologii și analize fără de număr, oameni de seamă ai culturii Române, din generație în generație, au studiat, scris și explicat fenomenul EMINESCU, fundamentând pentru totdeauna convingerea genialității poetului nostru național.

Personalități eminente, de talie enciclopedică, au trudit ani în șir la studiul operei eminesciene. Demne de apreciat sunt ilustrele personalități ca de exemplu: George Călinescu, Perpessicius, Șerban Cioculescu, Ion Creția, Dumitrescu-Bușulenga, Aurel Rusu, Ion Scurtu, Al.Piru, D.Murărașu, și mulți alții.

Din biografiile contemporanilor lui Eminescu avem cele mai sigure surse pentru a înțelege viața și activitatea poetului. Așa de exemplu: Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, I.L.Caragiale, Barbu Stef. Delavrancea, Al.Vlahuță, Ioan Slavici, ș.a.m.d. Nu mai vorbim de cei din generația prezentă, care încă sunt fascinați de sclipitoarea minte și imaginație artistică a poetului geniu, și al gazetarului patriot, Mihai Eminescu.

Și, totuși, rămas simplu ți modest până la trecerea sa în veșnicie. S-a identificat cu ființa neamului său românesc, cu aspirațiile acestuia, cu suferințele acestuia, cu bucuriile acestuia, șlefuindu-ne o limbă literară cultă, frumoasă, dulce ca un fagure de miere. Vulgaritatea era străină stilului său, dar acea energie și în adevăr demonstrată!

S-a observat de asemenea, că toți din această lungă pleiadă a admiratorilor operei eminesciene, a acelor ce ulterior și l-au ales drept patron al activităților lor literare, au fost demni, s-au străduit a fi demni și cu respect pentru valoarea imensă pe care Eminescu o reprezintă ân ansamblul creatorilor artei literare românești.

Luceafărul poeziei noastre românești aduce în continuu înobilarea ființei și sufletului acesteea, revarsă în gândirea noastră, nu numai visuri de ale averilor nestatornice. Se scriu și azi și se vor scrie ăncontinuu milioane de versuri dedicate geniului eminescian, atât de tinerimea studioasă din țară, cât și de românimea de pretutindeni.

Se observă o linie(rază) ce duce spre plus-infinit, adică înspre veșnicia viitorului poeziei românești, și ce este o mândrie, este că avem drept Patron al Poeziei acest genial Mihai Eminescu, Hristosul Culturii Române.

Facebooktwitterby feather