Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Ioan Miclău-Gepianu: RECENZIE LA CARTEA  AUTORULUI  DUMITRU GĂLEȘANU, ”IN AETERNUM POETIC@”

Ioan Miclău-Gepianu: RECENZIE LA CARTEA  AUTORULUI  DUMITRU GĂLEȘANU, ”IN AETERNUM POETIC@”

Distinsul poet și scriitor DUMITRU GĂLEȘANU din Râmnicul Vâlcea, a avut grija și bunătatea a ne dărui una din noile sale cărți intitulată ”In Aeternum Poetric@” editată anul acesta (Februarie  2022) la Editura EIKON din București. Cartea însumează 415 pagini, având o impresionantă structură antologică, pe care numai citind-o putem înțelege valoarea acestui stil interesant de carte. Desigur am și mulțumit distinsului OM de Litere, domniei sale Dumitru Găleșanu, iar pentru că însuși titlul cărții poartă o marcă latinească, am răspuns și eu cu o sintagmă a lexicului latin: Vivat, Crescat, Floreat (Trăiască, Crească, Înflorească). Amintind mai sus de acea valoare deosebită a cărții, aș zice, un unicat, se pot distinge doi ”vectori” ai acesteia. Primul – indică valoarea de conținut al cărții și, în același timp, valoarea și talentul eruditului autor, prin aprecierile și analizele unor oameni de seamă, nu puțini la număr, experimentați în analize literare și în ale unei critici constructive în același timp.  Al doilea ”vector”, tinde a avertiza  cititorii de incomensurabilul câștig de valori, câștig în ridicarea gradului de înțelegere a lumii din jur, a adevărului și a adevăratei frumuseți a vieții noastre.

Versurile poetului Dumitru Găleșanu vin  dintr-un străfund izvor al iubirii, cu o iubire sinceră care curge sau picură, legându-se de iubirile universale cosmice, pătrunzând prin imaginația sa spre înseși culorile originii. Și dacă dintru început am spus despre acel impresionabil număr al acelor oameni de litere, care și-au adus prin aprecierile lor, aportul definitiv în apariția acestei cărți unice în zilele de azi, apreciind-o a fi o adevărată antologie literară, înseamnă că cititorul are de câștigat.

La PREFAȚA cărții  vom găsi -Cuvântul autorului- din care am ales un fragment: ”…Fiecare nouă partitură a cuvântului scris irumpe din străfundul globului ocular al Minții oricărui artist-poet prin interstiții extrem de subtile, nu întotdeauna ușor de întrevăzut, ca niște minuscule punți de legătură între realul-real și realul posibil, pentru a revela finlamente prin limbajul poetic impregnat de imagini, în cheia unor orizonturi și nuanțări stilistice particulare , sentimente profunde, stări de fapte prelinse  pe chipul tainic al lumii și reflexii surprinse în trăiri personale multi-stratificate”.

Pentru POSTFAȚĂ – volumul ananalizat cuprinde aprecierile a trei semnatari valoroși, prin ale  căror scrieri se dovedește ce înseamnă o carte pentru ființa omenească. Atingerea vie între om și propriile sale sentimente, energizarea capacității de gândire prin efort propriu, redând vigurozitatea  cerebrală creierului, spre a nu se lenevi sub cadrul rece al tehnologiilor. Cartea este viața unui om, iar omul este o carte în scriere, zi de zi, o carte vie și simțitoare. Astfel omul a devenit lumină, iar cartea – parte a ființei sale, al doilea ego, depărtarea de carte însemnând lunecarea spre prăpastia neștiinței, o depărtare de oglinda sinelui său, de lumea iubirii divine universale.

Iată câteva rânduri din POSTFAȚA scrisă de dl. IOAN ST.LAZĂR pentru cartea IN AETERNUM POETIC@ – despre poezia autorului Dumitru Găleșanu, cu o deosebită profunzime: ”…Conjuncția Divinului cu omul, habituală încă din copilărie, se răsfrânge în multiple aspecte concrete ale vieții prin darul perpetuu și fără de preț al luminii ”sfinte”, care oferă ochiului bucuria unui orizont stabil, zi și noapte fascinant, gândului – șansa cunoașterii și a cugetării, cuvântului – putereade a rosti trăirea și a rostui existența umană. De aceea se întreabă retoric poetul:. ”Cum aș putea să opresc / poemul să cânte / fără să las / lumina / să înopteze tainic pe frunte?  Pentru că: ”Nimic mai / sfânt / pe pământ /ca lumina /  răsărindă în om – /orfranda razei de soare / vegheată de îngeri / în sacnctuare”.

Apoi, spre satisfacția cititorului, spuneam despre conținutul acestei cărți ca fiind rod adunat din aprecierile dedicate anterior apariției acesteia, însumând elogioase analize, exegeze și constructive critici din partea a peste treizeci de autori care și-au prezentat considerațiile lor personale asupra întregii opere literare a poetului D. Găleșanu. Valoarea operei sale a trecut de mult hotarele României, fiind recunoscut a fi un adevărat geniu al poeziei românești metafizice, pozii publicate în maimulte limbi europene și nu numai. Era drept scriitorul, poetul și criticul literar Ioan St.Lazăr, când afirma despre poetul nostru a fi. ”Un poet din stirpea celor mari”.

FRANCESCO CASUCELLI, cercetător de rang înalt în domeniul chimiei moleculare, un scriitor sensibil și profund care știe să asculte ”vocea lumii”, autor al volumului – Sospensioni Moleculari (Ed. La Memoria del Mondo, 2017), actualmente rezident în Dairago(MI), Italia, referindu-se la opera poetică a lui Dumitru Găleșanu, cu trimitere la volumul lirico-filosofic ”Le  luci dell-uomo” (Ed. Eikon, București, 2021) – nota în cuprinsul POSTFEȚEI sale. ”O operă de excelentă poezie care oferă o pârghie pe care

se poate exercita gândirea de-alungul timpului pentru a interpreta ființa omului”.

O extrem de profundă caracterizare face și scriitorul italian CLAUDIO TUGONLI, profesor universitar doctor la Universitatea din Trento, Departamentul de Sociologie și Cercetări Sociale. ”Dumitru Găleșanu surprinde prin structura de simetrie bilaterală a compozițiilor poetice, în care poetul încolonează cuvintele pentru a crea configurații care par a fi organisme vii, cu ritmul și respirația lor specială”. VALERIA DI FELICE, rafinat poet, scriitor și editor fondator al editurii italiene ”Di Felice Edizione(TE), Italia. ”Dumitru GĂLEȘANU revarsă în cuvânt o viziune profundă care, printr-un distilat liric esențial și conceptual, invită cititorul la reflecție și la ascultarea sinelui”.

MONICA GROSU: Omul lui Dumitru Găleșanu este, în mod categoric, un călător în spațiu, un explorator al timpului, un nostalgic iubitor de armonii, un gânditor care face repetate escale în lumea sensibilă și căruia i se potrivesc atât de bine cuvintele lui Blaise Pascal: ”Prin spațiu, Universul mă cuprinde, mă înghite ca pe un punct; prin gândire îl cuprind eu”.

Așa cum spuneam de la bun început, cititorul lecturând această nouă carte se va afla în fața unei extrem de valoroase surse, a unui izvor de frumuseți lirice adunate, cum  mai rar ne este dat să întâlnim. Iată că eruditul poet, pătrunzător hermeneut și cugetător în lumea cosmosului,  descifrează taina culorilor care au acel limbaj tainic pentru inspirația și creația literară a poetului,  ce poate fi  încadrat acelui hyperionism eminescian prin care se poate intui iubirea universului nemărginit în care plutim necontenit, într-o călătorie astrală fără de sfârșit și perpetuu îndrăgostiți de cunoaștere.

Drept mulțumire distinsului Poet, omului de Litere Dumitri Găleșanu pentru bunătatea de a ne dărui această ultimă carte a domniei sale, și nouă, tuturor românilor-australieni, noi îi dorim ca acest  dar și har scriitoricesc să se reverse în continuare, la fel de strălucitor precum au fost toate scrierile domniei sale.

 

Ioan Miclău-Gepianu

Facebooktwitterby feather