Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » IONUȚ CARAGEA – MULTIPLE PROMOVĂRI ALE OPEREI SALE, ÎN FRANȚA

IONUȚ CARAGEA – MULTIPLE PROMOVĂRI ALE OPEREI SALE, ÎN FRANȚA

Dragi prieteni, încă o veste extraordinară din Franţa, pe care am aflat-o abia după un an de zile! Alte trei dintre cărţile mele, apărute la editura franceză Stellamaris, au fost elogiate de academicianul Giovanni Dotoli în revista Noria, nr. 3/2021, publicată de editura L’Harmattan din Paris! Sunt extrem de onorat de recunoaşterea pe care o primesc din Franţa! Sincerele mele mulțumiri domnului academician Giovanni Dotoli și redacției revistei Noria! Mulţumesc domnului profesor Mario Selvaggio pentru înştiinţare!

IONUŢ CARAGEA, Aphorismes jaillis de l’écume des flots, sélection et traduction par Constantin Frosin, Brest, Éditions Stellamaris, 2018, 224 p.; J’habite la maison aux fenêtres fermées, ibid., 2019, 112 p.; Aphorismes roumains d’aujourd’hui, coordinateur principal Ionuţ Caragea, traduction de Constantin Frosin, préface de Jean-Paul Gavard-Perret, ibid., 2019, 228 p.

 

J’ai déjà eu l’occasion de parler de Ionuţ Caragea, poète, prosateur, critique littéraire, éditeur, auteur d’aphorismes et promoteur culturel, membre de la Société des Poètes français, lauréat de plusieurs concours de poésie, revenu en Roumanie, son pays natal, après avoir séjourné au Canada.

 

Ionuţ Caragea est un vrai poète. Il a le sens de la profondeur de la langue, la sienne, la roumaine, et la française, qu’il aime et qu’il pratique en grand connaisseur amoureux. Et surtout il connaît les secrets du langage.

 

Il n’est pas facile de faire des aphorismes, de lancer des vérités universelles en une forme réduite au maximum. Ionuţ Caragea a l’art de le faire. Il dit le tout en quelques signes foudroyants, en des éclairs de mots qui ont une sagesse millénaire, de sa terre, de l’Europe et du monde.

 

Un aphorisme est un poème très court, une lumière dans la nuit, qui illumine le cœur. Voilà donc notre poète partir recueillir l’infini de la langue, par mots-clefs. Toute la tradition de la vie est là, de la vérité à la prudence, du livre à l’univers. Je reconnais parfois la sagesse de Michel de Montaigne.

 

Ionuţ Caragea est un moraliste comme ses confrères français du XVIIe siècle. Il habite « la maison aux fenêtres fermées », pour mieux réfléchir, et pour mieux lancer ses messages d’amour à ce monde devenu de plus en plus fou.

 

J’invite le lecteur, le roumain et le français, et d’autres mondes, à lire Ionuţ Caragea, le poète et l’auteur de sentences et maximes. Après la lecture, il aura enrichi sa vie et son horizon. Et il aura compris l’énergie de la langue et le sens de la poésie.

 

Dernier mot, qui n’est pas le dernier: la traduction des aphorismes de Caragea par Constantin Frosin est une merveille.

 

GIOVANNI DOTOLI

Revue NORIA, n. 3, 2021, Éditions L’Harmattan, Paris.

IONUȚ CARAGEA, Aphorismes jaillis de l’écume des flots, selecție și traducere de Constantin Frosin, Brest, Editura Stellamaris, 2018, 224 pag.; J’habite la maison aux fenêtres fermées, ibidem, 2019, 112 pag.; Aphorismes roumains d’aujourd’hui, coordonator principal Ionuț Caragea, traducere de Constantin Frosin, prefață de Jean-Paul Gavard-Perret, ibidem, 2019, 228 pag.

 

Am avut deja ocazia să vorbesc despre Ionuț Caragea, poet, prozator, critic literar, editor, autor de aforisme și promotor cultural, membru al Societății Poeților Francezi, laureat al mai multor concursuri de poezie, revenit în România, țara sa natală, după ce a trăit o perioadă lungă de timp în Canada.

 

Ionuț Caragea este un poet adevărat. Are simțul profunzimii limbii, a lui, a limbii române, și a limbii franceze, pe care o practică cu mare dragoste și înțelegere. Și, mai presus de toate, cunoaște secretele limbajului.

 

Nu este ușor să faci aforisme, să lansezi adevăruri universale într-o formă redusă la maximum. Ionuț Caragea are arta de a face acest lucru. Spune totul în câteva semne fulgerătoare, în sclipiri de cuvinte care au o înțelepciune milenară, a pământului său, a Europei și a lumii.

 

Un aforism este o poezie foarte scurtă, o lumină în noapte care aprinde inima. Iată-l așadar pe poetul nostru pornit să culeagă infinitul limbajului, prin cuvinte cheie. Întreaga tradiție a vieții se află acolo, de la adevăr la prudență, de la carte la univers. Uneori recunosc înțelepciunea lui Michel de Montaigne.

 

Ionuţ Caragea este un moralist ca și colegii săi francezi din secolul al XVII-lea. Locuiește în „casa cu ferestrele închise”, pentru a reflecta mai bine și pentru a-și transmite mai bine mesajele de dragoste acestei lumi care a devenit din ce în ce mai nebună.

 

Invit cititorul, român și francez și din alte lumi, să-l citească pe Ionuț Caragea, poetul și autorul de sentințe și maxime. Lectura îi va îmbogăți viața și orizontul. Îl va face să înțeleagă energia limbajului și sensul poeziei.

 

Un ultim cuvânt, care nu e cel din urmă: traducerea aforismelor lui Caragea, realizată de Constantin Frosin, este o minune.

 

Acad. Giovanni Dotoli

Ofițer al Legiunii de Onoare

Comandor al Ordinului Palmelor Academice

Deținător al Marelui Premiu al Academiei Franceze

 

Articol publicat în limba franceză în Revista NORIA, nr. 3, 2021, Editura L’Harmattan, Paris.

Traducere în română de Ionuț Caragea

 

Volumele în limba franceză comentate de Acad. Giovanni Dotoli pot fi comandate de pe site-ul editurii Stellamaris : https://editionsstellamaris.blogspot.com/2018/07/auteur-ionut-caragea.html

 


Facebooktwitterby feather