Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » MIHAI CABA: Liviu Suhar la …”Retrospectiva´75”

MIHAI CABA: Liviu Suhar la …”Retrospectiva´75”

În spiritul tradiţiei împământenite în Cetatea legendară, de istorie, cultură şi spiritualitate a Ieşilor, nu este de mirare că atingerea „bornei de hotar 75” a vieţii şi cea a „Jubileului” operei Pictorului, Profesorului şi Omului Liviu Suhar este marcată la ceas aniversar după cuviinţă, aducându-i-se consacratului Maestru omagiul binemeritat al celor ce, de-a lungul anilor, i-au cunoscut şi apreciat zbaterile cromatice şi luminoase, sedimentate cu mult har cumpănitor profesional pe pânzele sale. Iar ca preţuirea să-i fie deplină la nivelul „Dulcelui Târg”, două prestigioase galerii de artă ieşene, „Muzeul de Artă” de la Palatul Culturii şi Galeria DANA, aveau să-i consacre sărbătoritului fiecare câte o Expoziţie retrospectivă LIVIU SUHAR ´ 75, ceea ce este chiar de admirat, pentru că, aşa cum subliniază şi gândul exprimat liric: La „75” nu-i simplu o bornă de hotar / A anilor ce trec puţin câte puţin, / Nici sfertul ce rămâne în drum spre Centenar: / E-o viaţă rostuită în luminos destin!

Dar, înainte de toate, să aruncăm o succintă „privire retrospectivă” asupra biografiei maestrului, ajuns la „borna 75” a vieţii.

Născut la 17 februarie 1943, la Iacobeni, în ţinuturile mirifice ale obcinelor Bucovinei şi Ţării Dornelor, întipărindu-se în suflet aceste neasemuite frumuseţi, Liviu Suhar şi-a îndreptat ulterior paşii învăţăturii artistice înspre Liceul de Arte „Octav Băncilă” de la Iaşi, pe care l-a absolvit în 1962 şi de aici mai departe, ca student, a urmat cursurile Facultăţii de Arte Plastice şi Decorative aparţinătoare Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” Cluj – Napoca, pe care le termină în 1968. Cu diploma de licenţă „în buzunar”, în specialitatea pictură, în care i-a avut ca mentori pe maeştrii Aurel Ciupe şi Petru Abrudan, revine în Iaşi ca profesor al Liceului de Arte, acolo unde fusese remarcat ca elev şi în care avea să debuteze acum fulminant ca pictor, astfel că în 1970, pe baza multiplelor succese obţinute la numeroasele expoziţii colective şi individuale de pictură şi desen, din ţară şi străinătate la care a participat, Liviu Suhar a devenit deja membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici. După o perioadă universitară la Facultatea de Arhitectură a Politehnicii ieşene, din 1981, devine cadru didactic al Univ. ieşene de Arte „George Enescu”, urcând pe rând treptele universitare ale Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Desen, obţinând, în 1994, pe baza unor indubitabile calităţi didactice, pedagogice şi artistice probate, titlul de profesor universitar doctor. Să mai adăugăm la loc de cinste şi alegerea sa, timp de două legislaturi, între anii 1992 – 2000, în funcţia de decan al acestei prestigioase facultăţi.

Şi, totuşi, „spectacolul artistic de gală” al lui Liviu Suhar îl reprezintă pictura sa, pe care o slujeşte infatigabil de, iată, cinci decenii. Aşa cum fiecare arbore falnic cu rădăcini adânci în sol mănos  adaugă anual tulpinei sale viguroase câte un „inel de maturitate”, se poate lesne extinde  „raţionamentul arboricol” şi asupra creaţiei picturale a maestrului Suhar, care a înregistrat treptat o „concentricitate temoprală”, ce avea să-l conducă, după cum atent observa rafinatul critic de artă Valentin Ciucă în monumentala şi valoroasa sa lucrare „Un secol de arte frumoase la Iaşi”- Ed. ART XXI, Iaşi 2004 – „spre sinteze formal-cromatice exprimate şi mijlocirea unor simboluri. Atras concomitent de ethos dar şi de topos a sondat spaţiul folclorului, mai bine zis al artei populare cu inserţii de mitologie românească şi etnografie. Liviu Suhar ştie de ce şi mai ales, cum să facă artă de cea mai aleasă calitate.”

Prin creaţia sa omniprezentă pe simezele marilor galerii de artă naţionale şi internaţionale, cum şi în numeroase colecţii muzeale şi particulare, care i-au remarcat demersul său mereu îndreptat înspre căutarea adevărului şi i-au răsplătit într-o binemeritată apreciere efortul său creator al „mânuitrii penelului”, Liviu Suhar şi-a dobândit fără tăgadă notoreitatea publică a unei opere picturale inconfundabile. Dar cred că aprecierea de substanţă a scriitorului şi colecţionarului de artă Grigore Iliesei, pe care acesta o aduce maestrului Liviu Suhar, este una pe cât de autorizată, pe atât de convingătoare: „rămas ca purtător de drapel al generaţiei sale, din care au făcut parte Ioan Gânju, Dimitrie Gavrilean, Corneliu Ionescu, Ion Neagoe,  Liviu Suhar ni se înfăţişează la acest ceas aniversar ca un destin artistic împlinit în multiplele sale ipostaze, de meşter al penelului şi şevaletului, de profesor şi creator de şcoală, de condeier şi comentator subtil de artă, cu verb de substanţă şi privire pătrunzătoare de esenţe şi de om al cetăţii, făurar de instituţii şi climate elevate”.

Vernisajele celor două expoziţii retrospective omagiale „Liviu Suhar – 75”, desfăşurate, pe 1 februarie, la Palatul Culturii şi, pe 5 februarie, la Galeria de artă „Dana”, au atras numeroşi iubitori de artă şi admiratori declaraţi ai maestrului omagiat; succesul acestora fiind întregit şi de către admirabilele prestaţii ale „echipelor de specialişti” care au subliniat cu forţa elevată a argumentului critic creaţia picturală expusă de maestru pe simeze.

Expoziţia retrospectivă Liviu Suhar´75 de la Palat cuprinde peste 60 de lucrări din diferite etape de creaţie ale artistului, dintre care 40 de tablouri (peisaje, portrete, naturi moarte), constituind donaţiile autorului pentru îmbogăţirea colecţiilor Muzeului de Artă. Prezentarea a fost asigurată de Petru Bejan – cunoscut critic de artă şi de Valentina Druţu – curator. La acest vernisaj a fost lansat şi deosebitul catalog de expoziţie: „Liviu Suhar – Pictura din patrimoniul Muzeului de Artă Iaşi” , Ed. Palatul Culturii – 2018, semnat de Valentina Druţu şi Minola Iutiş, o excelentă apariţie pentru iubitorii de artă şi frumos.

Retrospectiva „Liviu Suhar ´75” de pe simezele de la parterul şi etajul familiarei Galerii „Dana” cuprinde 61 tablouri, realizate şi semnate de autor în perioada anilor 2009 – 2017, care oferă privitorului fiorul transpunerii pe pânză, cu forţa şi sensibilitatea unui artist desăvârşit, a frumosului înconjurător. N-a fost deloc surprinzător la vernisaj, când doamna Maria Bilaşevschi – reputat critic de artă – , referindu-se la pictura maestrului, avea să sublinieze: „Creaţia artistului Liviu Suhar este una dintre puţinele creaţii despre care se poate afirma, fără exagerare, că are Sens. Forma, Culoarea sunt certitudini chiar şi atunci când din candoare se naşte neliniştea, când semnul nu se mai indică pe el insuşi, când simbolul se transformă în meta-simbol iar ceea ce rămâne este artistul, etern prin creaţie, lăsându-i privitorului cale liberă spre revelaţie.”

Şi la acest vernisaj participanţii au fost plăcut surprinşi de lansarea albumului de artă „Liviu Suhar ´75 – meditaţii şi metafore picturale”, un excepţional album de autor, Ed. Dana Art, Iaşi 2018, coordonat şi tehnoredactat de către doamna Smaranda Bostan – curatorul expoziţiei. Cuprinzând 112 reproduceri ale operei picturale a artistului, fotografiate de Mihai Neagu şi prezentate în 5 capitole bine structurate, însoţite de aprecierile de substanţă ale unor distinse „voci în materie”, transpuse şi în l.engleză, albumul de artă „Liviu Suhar ´75” reprezintă în integralitatea lui o chintesenţă vieţii şi operei de până acum a unui artist înscris  cu litere proprii de lumină şi culoare în tezaurul picturii româneşti.

Dar, în cele din urmă, aşa cum se obişnuieşte, să dăm cuvântul autorului: „Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.”

Cred că ştiu bine de ce acum gândul răzleţ mă „teleportează” în urmă cu vreo 25 de ani, în 1993, în spaţiul generos al fostei Uzine de Lumină la ineditul vernisaj al expoziţiei pictorului Liviu Suhar, ajuns la Jubileu: De atunci m-am „îndrăgostit” de pictura lui, aşa cum sunt şi astăzi!

La Mulţi Ani, Maestre, cu sănătate împlinitoare şi a altor retrospective!

 

                                                                   Mihai Caba

 

Facebooktwitterby feather