Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » NICOLAE VASILE: INVITAȚIE LA… Literatura română, Generația 2000

NICOLAE VASILE: INVITAȚIE LA… Literatura română, Generația 2000

De zeci de ani, ne-am obișnuit să auzim despre categorisirea diferitelor generații de scriitori români în grupări de genul  „Generația 70” sau „Saptezeciștii”, la fel și pentru decadele următoare, dar paradigma nu a continuat și pentru cei care au fost martorii trecerii omenirii într-un nou mileniu, cei pe care aș îndrăzni să îi adun simbolic sub denumirea de „Generația 2000”.

Păstrând similitudinea cazurilor precedente, când se rețineu doar ultimele două cifre semnificative ce caracterizau decada, etapa respectivă ar mai putea fi definită și ca „Generația 00” și nu ar fi lipsită de sens, având în vedere că, în România, în această perioadă au avut loc mai multe începuturi, precum:

 • Scriitorii au putut scrie liber, prin eliminarea cenzurii, după evenimentele din anul 1989;
 • Au apărut forme organizatorice noi (societăți literare, fundații, asociații etc.) care au susținut înființarea unui mare număr de edituri, reviste, cenacluri și saloane literare care au contribuit la creșterea fără precedent a volumului de literatură publicată;
 • A pătruns, odată cu ceea ce s-a întâmplat în întreaga lume, tehnica de calcul în procesarea, publicarea, arhivarea și difuzarea literaturii de toate genurile;
 • Paralel cu scăderea finanțării din partea statului, a apărut finanțarea privată a literaturii, ca de altfel a tuturor celorlalte ramuri ale culturii;
 • S-au făcut pași importanți în cunoașterea reciprocă și colaborarea dintre scriitorii români și cei straini precum și între scriitorii români din țară și cei din străinătate.

În prezent, după aproape treizeci de ani de la inițierea acestor schimbări, este evidentă lipsa unei evaluări cantitative și calitative a rezultatelor.

Cea mai comodă abordare este aceea de a nega totul, de a considera că în această perioadă nu s-a întâmplat nimic semnificativ, cum am auzit, din păcate, adesea din partea multor critici literari tradiționaliști, cu ocazia unor interviuri sau a altor apariții publice.

Este evident că un asemenea proiect nu se mai poate realiza prin metodele vechi, cu fișe scrise de mână și dactilografe, cum au fost eleborate marile istorii literare precedente, acum fiind absolut necesare metodele bazate pe tehnologii informatice, la îndemâna scriitorilor din generația actuală.

La nivel local sau pe anumite categorii de apartenență a autorilor, sunt mai multe realizări, lucrări de sinteză parțiale, dar nu există un proiect național pentru evaluarea literaturii române, Generația 2000, cu analizarea realizărilor și tendințelor de evoluție a domeniului în ultimii treizeci de ani.

Sunt multe exemple demne de menționat, cu rezultate pozitive vizibile, unde adevărați manageri culturali conduc grupări de edituri, reviste, cenacluri, expoziții, asociații, fundații etc., printre care: Victor Gh. Stan (Editură, Revistă, Cenaclu literar, toate cu numele Destine), Florian-Laurențiu Stoica, București (Fundația Stoika, Editura Laurent, Revista Independența Română), Ion Machidon, București (Editura, Revista și Cenaclul Amurg Sentimental), Firiță Carp, București (Editura Detectiv, Revista Detectiv Literar), Antoaneta Rădoi, București (Revista Convorbiri Literar-Artistice, Site-ul Cafeneaua Interviurilor), Nicolae Roșu, Bucuresti (Editura Betta, Revista Arena Literară), George Călin, Urziceni (Editura și Revista Apollon), Lenuș Lungu, Constanța (Revistele Cronos-Penița de aur și Taifas Literar, site-ul Cronopedia), Ionel Marin, Focșani (Asociația, Editura și Revista, toate cu numele Bogdania), Gheorghe A. Stroia, Adjud (editura și revista Armonii Culturale), George Terziu, Satu Mare (Editura Inspirescu, Revista Cervantes, Televiziune), Mihai Stan, Târgoviște (Societatea Scriitorilor Târgovișteni, Editura Bibliotheca, Revista Litere), Gheorghe Păun, Curtea de Argeș (Revista Curtea de la Argeș Bogdania), Gheorghe A. Stroia (editura și revista Armonii Culturale), Dumitru Buțoi, Timișoara (Asociația și Revista Luceafărul de Vest), Eugenia Gavrilescu (Revista Amprentele Sufletului, Site) etc.

La întâlnirea din 15 octombrie 2018 a Cenaclului „Literar ing” a fost reluată abordarea acestui subiect, constatându-se eșecul variantei discutate în 20 august 2018. Ținând cont de diferite incompatibilități și de dificultatea lucrului în colective mari, am gândit un sistem mai flexibil, dând fiecăruia posibilitatea să decidă dacă aderă sau nu la acest proiect, fără a mai fi necesară încadrarea într-o disciplină de grup, astfel:

 1. Grupările literare, conținând asociații, fundații, edituri, reviste, site-uri, cenacluri, saloane literare etc. vor avea posibilitatea să apară în lucrare printr-o prezentare proprie care să nu depășească 10 pagini, format A4, Time New Roman 12, distanța dintre rânduri 1,15.
 2. Autorii vor fi cuprinși în lucrare doar printr-un profil critic de autor, realizat și asumat (semnat) de un scriitor consacrat, care vor apare ca atare în volumul publicat. Acesta va cuprinde:
 • O fotografie recentă a autorului;
 • Adresa de e-mail a autorului;
 • O scurtă prezentare biografică, maxim 10 rânduri;
 • Lista cărților literare publicate. Condiția de eligibilitate este ca autorul să fi publicat minim 3 cărți, dintre care majoritatea să fi fost editate după anul 2000. Nu se iau în considerație cărțile din alte domenii neliterare: tehnice, științifice etc.
 • Extrase din recenzii literare referitoare la opera autorului;
 • Extrase din publicațiile autorului;
 • Încadrarea autorului în diferite curente, tendințe etc.

Acest profil critic de autor trebuie să nu depășească 6 pagini format A4, Time New Roman 12, distanța dintre rânduri 1,15.

Nu se vor lua în considerație înșiruirile de articole, comunicări etc. gen CV-literar.

Realizatorii profilelor de autor din volum vor fi reuniți în Colectivul de realizare care va fi tipărit la începutul cărții.

Toate celelalte probleme: tehnoredactare, corectură, editare etc. vor fi realizate de colectivul Literar ing și editura care va fi selectată.

 

Nicolae VASILE

 

 

Facebooktwitterby feather