Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » O VOCE DIN TRECUT – POEZIE ȘI ANALIZĂ LITERARĂ

O VOCE DIN TRECUT – POEZIE ȘI ANALIZĂ LITERARĂ

Ce leneș pasul mă ducea

pe străzile curgând în pantă,

tălâmb, cuțitul de rindea

striga aiurea dintr-o geantă.

.

Năluca mă privea de sus,

ținându-și briciul într-o mână,

ca să-l ascută la apus

pe un arcer adus din lună.

.

Ea mi-a făcut un singur semn,

rotindu-și capul într-o parte…

Ah, Doamne, ce cumplit îndemn

spre briciul dătător de moarte!

.

Dar cum stăteam nehotărât,

cu brațul rezemat de poartă,

striga o voce din trecut –

mai poți fugi încă de soartă!

.

A auzit de sus și ea,

și briciul i-a scăpat din mână,

râdea cuțitul de rindea

dansând sub razele de lună.

.

Octavian Paler despre Tabloul ȚIPĂTUL: „Ţipătul”, cunoscuta capodoperă a pictorului expresionist, Edvard Munch, apreciată a fi una dintre cele mai valoroase picturi din lume, este totodată una dintre cele mai enigmatice şi stranii lucrări din istoria artei, care, în opinia multora, simbolizează strigătul omului modern, zdrobit de angoasele existenţei cotidiene.

ANALIZĂ LITERARĂ REALIZATĂ de Tatiana Doina Popovici

Ca de fiecare dată, poetul mă impresionează prin faptul ca este un foarte bun cunoscător al limbii și al noțiunilor de teorie literară. Astfel, găsim în aceste versuri regionalisme (tălâmb=neîndemânatic, arcer=gresia pe care se ascut lamele cuțitelor sau bricelor). Cele cinci catrene cu rimă încrucișată și măsură de 8-9 silabe sunt construite cu imagini vizuale și motorii bazate, cu deosebire, pe numeroase figuri de stil. Personificarea domina textul: „cuțitul… striga”, „Năluca mă privea”, „ținea cuțitul într-o mană”, „ca să-l ascută la apus pe un arcer”, „O voce striga”, „râdea cuțitul… dansând”. „Luna” este astrul de unde a fost adus „arcerul”. Dacă am rezuma textul, Năluca (Moartea), cu briciul într-o mână, s-a arătat eului liric (cu intenția, subînțeleasă, de a-i curma viața). Dar o voce din trecut se auzea zicându-i poetului: „mai poți fugi încă de soartă!”. La auzul acestor cuvinte, Năluca a scăpat briciul din mână. Ultimele doua versuri: „râdea cuțitul de rindea/dansând sub razele de luna” sugerează că până și moartea poate fi păcălită. Dacă în folclor Moartea vine cu coasa, în această poezie ea vine cu briciul. Ideile se leagă firesc, în prima strofă, „tălâmb”, (neîndemânatic) cuțitul de rindea/striga aiurea dintr-o geantă”. Să fie aluzie la turbina lui Ivan, cel care a speriat moartea?!. Dacă în prima strofă striga, în ultima strofă râdea de ne-îndemânarea Nălucii și „dansează sub razele de lună”, astrul iubirii, deci al vieții. Eul liric, aflat într-un moment de visare, își imaginează cum îl îndeamnă Moartea să-o urmeze, dar, ascultându-și vocea interioară a rațiunii, o îndepărtează. Din punct de vedere stilistic, textul este presărat cu multe epitete: leneș, tălâmb, cumplit etc, cu personificări, dar și cu interjecții (Ah!), vocative (Doamne) și enunțuri exclamative. Brodate cu măiestrie, acestea dau valoare textului care-l îndeamnă pe cititor să mediteze asupra vieții și morții.

 

 

Facebooktwitterby feather

Despre NEAGU Corneliu

REPERE PRIVIND VIAȚA ȘI OPERA Corneliu Neagu (născut la 20 martie 1944, Fieni-Jud. Dâmbovița): Urmează școala gimnazială în orașul natal, Fieni, în perioada 1951-1958. Apoi, se înscrie la Școala de arte și meserii din Fieni pe care o va absolvi în anul 1961. În perioada 1962-1966 urmează cursurile liceului seral „Aurel Rainu” din Fieni, iar în 1966 devine student al facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) a Institutului Politehnic din București. După absolvire, este angajat la aceeași facultate ca asistent universitar. În 1978 devine Doctor Inginer în TCM. La pensionare, în anul 2012, Universitatea îi conferă titlul academic de Profesor Universitar Emerit. În perioada 1983-1985 a fost detașat, în interes de serviciu, la Universitatea de Științe și Tehnologie din Oran-Algeria. După pensionare își începe activitatea literară, concretizată în șapte cărți de poezii și eseuri publicate și colaborări la reviste literare. Din acrivitatea academică este de reținut faptul că Prof. Univ. Emerit Corneliu Neagu este conducător de doctorat și specialist în domenii de vârf ale științei și tehnicii actuale: Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, Optimizarea fluxurilor de materiale din întreprindere, Utilizarea Rețelelor neuronale artificiale la modelarea și simularea sistemelor și proceselor de producție etc. Este cercetător, inventator, expert în evaluarea organizațiilor economice și, desigur, poet de prestigiu. În literatură a debutat după pensionare, în anul 2016, cu volumul de versuri FATA MORGANA, la Editura ePUBLISHERS, dând viață unui vis frumos, pe care l-a purtat în suflet încă din adolescență. La intervale de timp relativ scurte, publică la diferite edituri încă șase volume de versuri și eseuri, respectiv CUNOAȘTEREA DE SINE, TĂCEREA DIN ADÂNCURI, TIMP ȘI DESTIN, DRUM SPRE ETERNITATE, POEME PESTE TIMP și ECOURI EXISTENȚIALE. Totodată publică în reviste de literatură prestigioase, dintre care amintim CONFLUENȚE LITERARE, LOGOS ȘI AGAPE, LITERATURA DE AZI, ARMONII CULTURALE, ÎNSEMNE CULTURALE etc. Este prezent, de asemenea, în diferite antologii, alături de alți scriitori români din țară și diaspora. Recent, scriitorului Corneliu Neagu iau fost alocate spații generoase în două lucrări enciclopedice de mare prestigiu, respectiv: ENCICLOPEDIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN GENERAȚIA 2000, Ed. Ziariștilor Profesioniști din România, și în MILENARIUM-Dicționarul Enciclopedic al Scriitorilor Români la Începutul Mileniului al III-lea, Ed. Armonii Culturale. De asemenea, poetul Corneliu Neagu a fost înclus în vol 5 al MARII ANTOLOGII DE POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN LIMBA GERMANĂ realizată de poetul și traducătorul Christian Schenk. Temele majore care pot fi regăsite în opera literară a lui Corneliu Neagu provin, cu precădere, din viziunea autorului asupra curgerii imuabile a timpului, concretizată în observații, interpretări, amintiri, regrete, iubiri împlinite sau ratate, speranțe etc. Aceste teme sunt transpuse în versuri de o profunzime aparte, fără să aparțină, preponderent, unui stil literar anume. Mai degrabă, se poate vorbi despre o împletire de stiluri literare diversificate (realism, romantism, simbolism, expresionism etc), fapt ce conferă creației lirice a lui Corneliu Neagu originalitate și valoare artistică de nivel înalt. Aceste stiluri pot fi regăsite, în diferite doze, dificil de cuantificat, în tot ceea ce a publicat până acum.