Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » O zi de august

O zi de august

O zi de august

 

Cerul pare ca un clopot imens

Cârpit cu petice de nori alburii

Este bleu-deschis la albastru intens

Iar norii sunt cenușii-tulburii

 

 

 

De boltă atârnă ca un candelabru soarele

Ce strălucește viu trimițând Lumină

Pe sub toată cupola ce stă pe picioarele

Unui orizont larg ce-nchide o grădină

 

 

 

Florile se topesc sub soarele ca o plită

În locurile-nsorite iarba s-a uscat

Copacii-și moaie frunza în arșița cumplită

Totul pare să fie-ntr-un foc aruncat

 

 

 

Aerul tremură-n zare cuprins de căldură

Făcând respirația din ce în ce mai greoaie

Ființele și vegetația cu greu seceta-ndură

Așteptând cu credință câțiva stropi de ploaie

 

 

 

O pasăre plutește în zborul ei tăcut

Până ce devine un punct pierdut în zare

Din grădină se-aude un zumzet plăcut

Cicorile prin iarbă scot sunete bizare

 

Până și umbra e mult prea copleșită

Și răcoarea ei e pierită-n căldură

Sub soarele aprins pare prăbușită

Devenind un contur ca o simplă bordură

 

 

 

O secetă cumplită otrăvește totul

Chiar și unele râuri albia și-au secat

Moartea pândește peste tot arătându-și ciotul

La tot ce există și-n arșiță s-a-necat

 

 

 

Doar trandafirii parcă sunt setoși de Lumină

Și rezistă arșiței cu-a lor frumusețe

Cu parfumul lor discret atmosfera domină

Împrăștiind încredere și multă delicatețe

 

 

 

Așa-i Sufletul nostru deseori pustiit

Și-aproape doborât sub arșița durerii

Doar Iubirea curată-i dă Vieții un mit

Și dorinţele se pierd în tăcerea tăcerii.

Prof.univ.dr.ing. GHEORGHE AMZA

 

DATELE BIOGRAFICE

 

Născut la 03.12.1948 în satul Urşi, comuna Popeşti, raionul Băbeni, regiunea Piteşti (actualmente judeţul Vâlcea). Urmează şcoala gimnazială în satul natal Urşi, în perioada 1955-1962, apoi Liceul de cultură general ”Alexandru Ioan Cuza” (actualmente „Constantin Brâncoveanu”) din oraşul Horezu, în perioada 1962-1966. În anul 1966 devine student la Institutul Politehnic Bucureşti (actualmente „Universitatea Politehnica Bucureşti”), facultatea „Tehnologia Construcţiilor de Maşini” (actualmente „ Inginerie Industrială şi Robotică”) pe care a absolvit-o în anul 1971. După absolvire, ca şef de promoţie, este angajat prin concurs asistent universitar la aceeaşi facultate, catedra „Tehnologia Materialelor şi Sudare” (actualmente „ Ingineria Calităţii şi Tehnologii Industriale”). În 1978 devine Doctor Inginer susţinând teza de doctorat în domeniul ultrasunetelor. A parcurs toate etapele de promovare prin concurs în domeniul universitar: asistent universitar, şef de lucrări universitar doctor inginer, conferenţiar universitar doctor inginer, profesor universitar doctor inginer şi profesor universitar conducător de doctorat.

Un extras din principalele etape din viaţa universitară: 1992 -1997 – Director al Colegiului Mecanic din UPB la care a înfiinţat 5 secţii de  specializare noi; 1996 – 2008 – Director departament catedra  Tehnologia Materialelor şi Sudare, facultatea Ingineria şi Managemnetul Sistemlor Tehnologice din Universitatea Politehnica din Bucureşti; 2008-2012-Decan facultatea I.M.S.T., UPB; 1990-2013-Membru în Senatul UPB; 1994 – Associated Profesor la De Montfort University, England;  1996- Profesor asociat la Politechnica di Torino, Italy – Control Nedistructiv; 1997 – Asociat professor la Université de Rennes 1, France; 1998- Professor asociat la University of Patras, Grece – Materiale Inteligente; 2000 – Profesor asociat la Universidad de Porto, Portugalia – Auditul Calităţii; 2001-Profesor asociat la De Montfort University, England-Managementul Transferului Tehnologic; 2006-Profesor asociat la Université de Rennes 1, France – Management Integrat; 2009- Profesor asociat la University of Malta-Sisteme CAD/CAM; 2009-Profesor asociat la Universitatea Națională din Seul – Coreea de Sud.

Din activitatea academică trebuie menţionat faptul că din anul 1996 este conducător de doctorat în domeniul „Tehnologia Materialelor” şi specialist recunoscut în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei actuale, materializată în cele 45 teze de doctorat conduse şi finalizate.

Opera ştiinţifică şi didactică este concretizată în numeroase tratate, cărţi, îndrumare de laborator, brevete de invenţie, contracte de cercetare şi articole ştiinţifice cu arie de recunoaştere naţională şi internaţională, astfel: cărţi, monografii, tratate publicate în edituri centrale – 45; cărţi, îndrumare de laborator publicate în editura UPB, IPB şi alte edituri cu ISBN – 49; lucrări ştiinţifice publicate la nivel naţional şi internaţional – 325; brevete de invenţie-11; contracte de cercetare ştiinţifică la nivel naţional – 53, dintre care 42 în calitate de responsabil; contracte de cercetare științifică la nivel internațional-11; contracte POSDRU – 5.

Majoritatea articolelor ştiinţifice sunt publicate în reviste   sau volume ale unor manifestări ştiinţifice indexate în Baze de Date Internaţionale (BDI) cu factor de impact mare şi foarte mare, unele fiind de cel mai înalt nivel, ISI galben(Q2) şi ISI roşu (Q1)

În perioada 1990-2000 a participat la numeroase proiecte europene în colaborare cu univerităţi de prestigiu din Anglia, Rusia, Franţa, Spania, Italia, Germania, Coreea de Sud, Grecia şi Lituania.

Prin experienţa acumulată în cadrul acestor proiecte a contribuit la dezvoltarea cercetării ştiinţifice de la noi din ţară precum şi la reformarea învăţământului tehnic superior. Poate fi considerat unul din cei mai importanţi deschizători de drum pentru noi specializări în inginerie, atât la nivelul studiilor de licenţă, cât şi la nivelul studiilor aprofundate şi de masterat. Pe lângă noile specializări înfiinţate introduce şi noi discipline de specialitate precum ”Calitatea în Procesele de Operare” şi “Ecotehnologie”.

 

CĂRŢILE PUBLICATE

 

În anul 2016 publică volumul de versuri ”ZBOR FRÂNT” (719 pag., 341 poezii) la Editura Printech.

În anul 2017 publică al doilea volum de poezii “LIBERTATE UCISĂ” (813 pag.,331 poezii) la Editura Printech.

În anul 2018, după un an revine în peisajul literar cu un nou volum de poezii intitulat ”UN NOU ÎNCEPUT” (578 pag.,230 poezii) la Editura Printech.

În anul 2019 publică volumul de poezii întitulat ”ÎN MIEZUL LUMINII” (556 pag.,243 poezii) la Editura Printech.

În anul 2020 publică volumul de poezii întitulat ”CU ARIPI DE LUMINĂ” (607 pag.) la Editura Printech.

În anul 2021 publică un roman intitulat “DRMUL SPRE LUMINĂ” în 2 volume, volumul 1 (660 pag) şi volumul 2 (657 pag.).

 

Facebooktwitterby feather