Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » Rosario Valcárcel, Poeme/ Poemas

Rosario Valcárcel, Poeme/ Poemas

Rosario Valcárcel
Poeme/ Poemas

(Traducere: Mirela-Ioana Dorcescu)

 

Am stins luminile

Dragostea dispăruse de mult
îngerul păzitor era un căpcăun
cu colți uriași. El îmi sfâșia măruntaiele,
își înfigea dinții-n sfiiciunea mea.
Scormonea în mormintele putrede,
căuta mai adânc în inima mea.
Asculta prevestirile cerului,
superstiția eclipsei.
Vorbea cu morții.
Capul meu dănțuia, îi imita pe derviși,
înnodându-se şi deznodându-se,
ca într-o simfonie,
în lumina tulbure, în frivolele
nopţi în erupţie,
Supusă metamorfozei despărțirilor,
ochilor de rocă,
florilor mucegăite, furiilor rebele,
am stins luminile.
Și m-am îndepărtat de lavele aprinse,
de oameni care adie a spaimă.

(Apagué las luces
Hacía tiempo que el amor se había ido,
que el ángel de la guarda era un ogro
de grandes colmillos. Arañaba mis entrañas,
mordía mi ternura
Escarbaba en las tumbas podridas,
buscaba más adentro de mi corazón.
Escuchaba los augurios del cielo,
la superstición del eclipse.
Hablaba con los muertos.
Mi cabeza danzaba, imitaba los derviches
en una sinfonía anudándose y desanudándose
en la luz turbia en las frívolas
noches en erupción
Sometida a la metamorfosis de los adioses,
los ojos de las rocas,
las flores enmohecidas, las cóleras insumisas.
Apagué las luces
Y me alejé de las lavas ardiendo,
de las personas que huelen a miedo).

 

 

În tranșeea învinsului

Tu, păstor în stâncării, ce tranzitai
cărări de-argilă, cu bălegar de capră:

lasă păsările moarte să reverse
asupra patului meu darul cântecului tău de leagăn.

Tu – țăran ce sărbătoreai zvâcnetul
ugerelor, zeitățile plopilor,
anotimpurile, cadavrele ce încetează să respire
– nu-mi lăsa viața să se hrănească din plânsul
pe care nimeni nu-l poate auzi.

Tu, bărbat al meu, în tranșeea învinsului,
mi-ai spus: mi-e frică de confidenți:
ei tiranizează lăuntrul,
amuţesc cuvântul, smulg viaţa.
Pluton de execuție sunt ei, călăii.

Nu te teme, suflet pereche, suflet pereche.
Te voi despărți de soare și de grâu,
de ceapa amară care-a hrănit
vise de dreptate și zori de libertate.

În penumbră, eu, Josefina, îți voi îngădui
să-mi atingi veșmântul, să încerci desfătarea frisoanelor,
a temerile acelei prime iubiri,
în care tu scăldai focul steril al vieții.
Suflet pereche, suflet pereche…

 

(En la trinchera del perdedor

Tú, pastor en peñascales, que transitabas
senderos de arcilla con boñiga de cabras:

deja que los pájaros muertos derramen
sobre mi lecho el regalo de tu arrullo.

Tú –campesino que festejabas el manar
de las ubres, las deidades de los álamos,
las estaciones, los cadáveres que se detienen a respirar
– no dejes que mi vida se nutra del llanto
que nadie pueda oír.

Marido en la trinchera del perdedor,
me dijiste: tengo miedo de confidentes
que tiranizan las entrañas,
enmudecen la palabra, arrebatan la vida.
Pelotón de fusilamiento, ellos, los verdugos.

No temas, compañero del alma, compañero,
te despediré del sol y los trigos,
de la amarga cebolla que alimentó
sueños de justicia y amanecer de libertad.

Y en la penumbra, yo, Josefina te dejaré
rozar mi vestido, disfrutar los escalofríos,
los miedos de aquel primer amor,
en que chapoteabas el fuego estéril de la vida,
compañero del alma, compañero).

 

Traducción al rumano: Mirela-Ioana Dorcescu

Facebooktwitterby feather

Despre Eugen DORCESCU

EUGEN DORCESCU BIOBIBLIOGRAFIE Poet, prozator, eseist, traducător din limbile franceză și spaniolă. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Doctor în filologie. Născut la 18 martie 1942. Cetățean de onoare al Timișoarei. Căsătorit cu Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, prozatoare, eseistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, 2012; Marele Premiu „Sfântul Gheorghe”, la Festivalul internațional de poezie „Drumuri de spice”, Uzdin, Serbia, 2017 etc. Opera (sinteză) – Omul de cenuşă, antologie de autor, ce include cele opt cărți de poezie, apărute între 1972 și 2001, Editura Augusta, Timișoara, 2002; – Biblicele. Include : Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în versuri, Rugăciunea Regelui Manase în versuri, Editura Marineasa, Timișoara, 2003; – Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, ediție critică, ne-varietur, 468 p., realizată de Mirela-Ioana Borchin: Selecție din cele cincisprezece volume anterioare, Biobibliografie și Eseul hermeneutic : Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei (150 p.), Editura Eurostampa, Timișoara, 2015; – Elegiile de la Carani, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Sub cerul Genezei, Editura Mirton, Timișoara, 2017; – Agonia caniculei, Editura Mirton, Timișoara, 2019; - Elegías Rumanas, Obra reunida, Selección del autor, Editorial ARSCESIS, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020. Traducción y edición crítica: Coriolano González Montañez; Biobibliografía y selección de opiniones críticas: Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu. (286 pagini); - Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991 – 1998), Ediție îngrijită, Selecție de texte, Prefață și Note de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020. (537 pagini).