Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » PASTORALA » Scrisoare pastorală Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul XXI(2021),  nr. 460(16 –31 Decembrie)

Scrisoare pastorală Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul XXI(2021),  nr. 460(16 –31 Decembrie)

Dragii mei enoriași!

La cumpănă de ani 2021/2022, rog pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra Dumneavoastră și celor dragi ai Dumneavoastră sănătate, bucurii, împliniri în toate cele bune, puterea de a nu vă pierde speranța și credința, pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire creștinească!   La mulți și fericiți ani!

*

Schimbarea lui Crăciun. De-a lungul timpului s-au aflat mulți cercetători și oameni de știință, care au încercat să găsească înțelesul denumirii populare sărbătorii Nașterii Domnului. Cei mai mulți au zis că ar veni de la ,,creationem”(creație), în sensul că e ziua Creatorului Cerului și al Pământului. Alții au socotit că ar veni de la alte cuvinte latinești, fiecare cu semnificația lui. E treaba lor să caute în continuare, până vor ajunge să cadă toți de acord, ceea ce cred că va fi foarte departe.

În folclorul românesc există însă o legendă, care mi se pare foarte potrivită pentru a înțelege denumirea de ,,Crăciun”. Mai mult, ea ne dovedește încă o dată cât de corect a înțeles omul din popor, românul, tainele cele mai profunde ale creștinismului, ale învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Nu știu dacă legenda mai există și la alte popoare. Din câte am căutat, am înțeles că nu.

Iată legenda: când se afla în Betleem, în noaptea în care a intrat în travaliu, Fecioara Maria a bătut la prima uşă ce i-a ieşit în cale, pentru a cere ajutor. I-a răspuns Crăciuniţa, soţia lui Moş Crăciun, care, ştiind de frica acestuia, a trimis-o în grajd şi a ajutat-o să-l aducă pe lume pe Iisus. Când a aflat ce s-a întâmplat fără ştirea lui, Moş Crăciun s-a răzbunat pe Crăciuniţa şi i-a tăiat mâinile, drept pedeapsă. Maica Domnului, însă, i le-a lipit la loc, chiar în faţa lui Crăciun, care a aflat, cu această ocazie, cine este Fecioara Maria. Pe de-o parte s-a cutremurat de grozăvia faptei sale, iar pe de alta s-a bucurat că nevasta sa a scăpat nevătămată și astfel s-a reparat fapta lui necugetată. Crăciun a aprins din trunchiuri de brad un rug în curtea casei sale și a încins o horă de pomină cu toate slugile. După joc, Crăciun, care era cioban la bază, a împărțit  Sfintei Familii, drept mulțumire,  daruri păstorești: lapte, caș, urdă și smântână. De aici transformarea lui Moș Crăciun într-un sfânt care aduce, în ajunul nașterii lui Iisus, daruri copiilor.

Așadar, viața lui Crăciun a avut două etape: cea dintâi, când era un om rău, egoist, răzbunător, tiranic față de cei din jurul său, un om fără milă de aproapele său și de nevoile acestuia, un om de care era prudent să te depărtezi cât mai repede; a doua etapă, când era un om binevoitor, darnic,  atent față de cei slabi și în nevoie, un om care se bucură de bucuriile semenilor, un om cu care să te legi la rană. Transformarea aceasta a lui Crăciun a fost făcută ca o minune datorată Maicii Domnului. Mai mult, viața lui Crăciun se prelungește și dincolo de moartea lui pământească, fiindcă el devine un simbol, un personaj legendar, un bătrân atotputernic și atotprezent, care vine la fiecare familie unde sunt copii, unde sunt bolnavi și necăjiți, săraci și întristați, aducându-le tuturor daruri și mângâiere. În toate colindele și creațiile folclorice se vorbește de Nașterea Domnului, dar și de Crăciun. Interesul economic a făcut uneori ca imaginea lui Crăciun aproape să eclipseze Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Din punct de vedere teologic putem interpreta legenda astfel: Mântuitorul Iisus Hristos a fost Mesia cel promis de  către Dumnezeu-Tatăl primilor oameni, Răscumpărătorul neamului omenesc din robia păcatului. Promisiunea aceasta a fost reînnoită de-a lungul veacurilor prin prooroci sau profeți. Aceștia au vorbit de neamul din care avea să se nască, de locul unde avea să se nască, despre mama Lui, despre momente din viața Lui. El a venit ,,la plinirea vremii”, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, adică atunci când răul în lume a atins punctul maxim, când nevoia omenirii de schimbare morală și religioasă se simțea mai puternic. Nașterea Domnului a fost ea însăși o minune dumnezeiască, fiindcă nu s-a pomenit vreodată ca o altă fecioară să nască fiu fără de bărbat și, totuși, să rămână fecioară și după naștere. Mântuitorul a fost și Dumnezeu, și Om. El a cunoscut toate cele omenești în viața Sa pământească, în afară de păcat. A fost singurul Om fără de păcat. El S-a adus pe Sine jertfă nevinovată pentru păcatele întregii omeniri. Prin jertfa Sa, El a răscumpărat prin jertfa Sa neamul omenesc din robia păcatului și a morții. El a dat posibilitatea fiecăruia să se mântuiască și să redevină cetățean al cerului și al împărăției lui Dumnezeu. El a întemeiat o religie, religia creștină, care a modelat firea omului. Învățătura Lui i-a descoperit omului că e mai presus decât orice făptură pământească, că este creația lui Dumnezeu, iar prin jertfa Mântuitorului omul a devenit fiu adoptiv al lui Dumnezeu. Mântuitorul a dat lumii cele Șapte Sfinte Taine, prin care omul primește harul Sfântului Duh și-și poate mântui sufletul. Învățătura Lui a transformat milioane de oameni din ,,Crăciuni” răi, egoiști, păcătoși, vicioși, în ,,Crăciuni” iubitori, binevoitori, atenți față de nevoile și suferințele semenului, altruiști. Hristos a venit în lume tocmai pentru cei păcătoși, cum El însuși spune, pentru cei ,,bolnavi sufletește” pentru a-i schimba radical.

Iată cum, omul din popor, creatorul legendei în discuție, a înțeles foarte profund sensul misiunii Mântuitorului în lume și l-a redat într-o formă literară excepțională. Am putea spune acum că Moș Crăciun nu este decât Omul transformat, Omul nou, omul iubitor de oameni, Samarineanul care alină suferința și nevoia fratelui aflat în dificultate. Cine Îl are pe Hristos în suflet și e hotărât să-L urmeze, nu poate să se comporte altfel decât așa cum s-ar comporta Însuși Domnul Hristos, Însuși Dumnezeu, într-o situație sau alta.  Iată cum Moș Crăciun devine însăși întruchiparea lui Dumnezeu, simbolul bunătății, al iubirii de oameni, al milosteniei, iar Moș Crăciun putem fi oricare dintre noi față de semenii noștri.

*

Starea parohiei(I).  La sfârșit de an, fiecare om și fiecare instituție își fac bilanțul. Își analizează fiecare succesele și poticnirile, trage concluziile necesare și încearcă să privească spre viitor cu speranță de mai bine. Așa se întâmplă și în viața unei parohii. Așa am procedat în fiecare an, având grijă să nu lăsăm ,,corabia” să se lovească de stânci, să nu se scufunde, ci să plutească mai departe, împlinindu-și astfel rostul.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate, căci fără El suntem praf și pulbere. Atât cât vrea El mai ființăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruiește, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!

Vă mulțumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-ați dat în cursul anului 2021! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați primit cu colindul, după datina străbună, ca niște adevărate  familii de creștini, în condițiile speciale de anul acesta! Vă mulțumim cordial pentru darul ce ni l-ați făcut, fiecare după voia și posibilitățile ce le-ați avut, dar mai ales pentru bunăvoința creștinească și românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toți sănătoși și cu voie bună mulți ani de aici înainte! Au fost și momente fericite și mai puțin prielnice, dar le-am depășit cu bine. Făcând un scurt bilanț, putem spune că activitatea s-a desfășurat pe mai multe planuri, astfel:

  • În domeniul liturgic: Am oficiat Sf. Liturghie în duminici și sărbători, toate celelalte servicii religioase după rânduială, cât și cele solicitate de credincioși. Mulțumim lui Dumnezeu că în 2021 nu am mai fost nevoiți să oficiem slujbele de Sfintele Paști fără prezența Dvs., ca-n anul precedent. Nu am mai fost nevoiți să oficiem slujbele în afara bisericii. Am avut frecvență bună la biserică, deși a fost mult mai mică față de anii de dinaintea pandemiei. Am păstrat masca pe figură și distanțarea în biserică, în timpul slujbelor, pentru a evita cât mai mult pericolele de infectare. Starea morală a credincioșilor noștri este bună, cu unele excepții, în special din domeniul alcoolismului. Sărbătorile au fost respectate în cea mai mare măsură. Anul acesta nici sectarii nu au mai avut tentative de a se infiltra în parohia noastră. Mai sunt două familii, una aparținând cultului baptist și alta martorilor lui Iehova, dar nu desfășoară activități prozelite.  Am oficiat, în 2021,  14 botezuri (dintre acestea, 5 au fost din Malovăț, celelalte din Tr. Severin, Timișoara și Italia)! Am oficiat 3 cununii, toate din afara parohiei! Am oficiat  27  înmormântări(dintre acestea, 24 au fost din Malovăț și 3 din afara parohiei). Am avut 3 înmormântări de Covid, dintre care una a fost a unei creștine din Tr. Severin, fiică a satului Bârda, care a fost adusă la Bârda. Este alarmantă situația demografică. Satele se depopulează an de an. Cu aproape fiecare înmormântare rămâne și o casă pustie! Persoanele din afara parohiei, care ne-au solicitat să le oficiem botezurile și cununiile au fost fii și fiice ale satelor parohiei noastre). Cu prilejul celor patru Posturi Mari din timpul anului, am spovedit și împărtășit 60+248+32+103+50+76=569 enoriași. Sunt mulți față de 2020, dar puțini față de anii de dinainte de pandemie. Nu socotim aici pe acei enoriași care au solicitat preotul pentru a-i spovedi și împărtăși în restul timpului, unii făcând aceasta din șase în șase săptămâni.
  • În domeniul economic și administrativ, putem spune că a fost un an dificil, iar criza economică din țară și din lume s-a făcut simțită. Am reușit să menținem contribuția de cult la aprecierea credincioșilor, după principiul ,,fiecare dacă vrea și cât vrea să dea, serviciile religioase fiind gratuite”. În Malovăț au achitat contribuția de cult pe 2021 89,55%, în Bârda au achitat 93,22% . La nivel de parohie au achitat 90,73 %. Preotul a fost la dispoziția tuturor, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult. Am putut să menținem și anul acesta serviciile religioase gratuite. Am primit ajutoare bănești de la credincioși din afara parohiei, culminând cu Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina  din Curtea de Argeș(AG), care a donat 350 lei, cât și din partea unor fii ai parohiei noastre, sau oameni de bine, complet străini de parohia noastră. Ne-am achitat la timp toate subvențiile și datoriile față de instituțiile bisericești superioare și de stat, cât și altele cu care am avut relații(tipografia, spre exemplu). Am vândut 327 kg. lumânări, 500 calendare(foi și agende), numeroase icoane diverse, candele, tămâie și sute de cărți diferite. Am predat la Fabrica de lumânări a episcopiei 160 kg. ceară rezultată din resturi de lumânări topite. Am curățit  cimitirele din Malovăț și Bârda în primăvară și  în toamnă. Am cumpărat și montat porțile din lemn sculptat ale bisericii din Malovăț, cu banii donați de familia Gheorghe – Gabriel și Andreea Bogdan. Am zugrăvit exteriorul bisericii de la Malovăț cu vopsea lavabilă și i-am vopsit acoperișul cu vopsea Oskar. Manopera acestei lucrări a fost achitată de Doamna Haidamac Miroana. Am zugrăvit exteriorul bisericii de la Bârda cu vopsea lavabilă. Manopera acestei lucrări a fost suportată de un fiu al satului, care a vrut să rămână în anonimat. Am mai efectuat lucrări mărunte la cele două biserici, precum porți de fier forjat la pridvorul bisericii de la Bârda, acoperișurile copertinei și clopotniței vechi de la biserica din Malovăț și altele. Am cumpărat un rând de veșminte preoțești pentru biserica de la Bârda, grație unei familii din Suceava. Am cumpărat două scări pentru cele două biserici. Salarizarea e la zi, impozitele și toate celelalte datorii achitate. Vânzarea de cărți a fost foarte deficitară. Reușim să trecem în 2022 cu un sold de 51.083,51 lei! Nu e mare, dar e bun de sămânță!
  • În plan caritabil și social a fost un an bun. Am reușit să donăm la majoritatea slujbelor din duminici credincioșilor participanți la slujbe câte trei pâini, iar la slujbele de peste săptămână câte patru pâini. Nu am putut să donăm pâine în marile sărbători, din cauză că brutăria n-a lucrat în acele zile. Am reușit, așadar, să donăm în 2021 pâine astfel: Ian.: 835 pâini; Febr.: 568 pâini; Mart. 638 pâini;: 918 pâini; Mai: 746 pâini; Iun.: 876 pâini; Iul.: 788 pâini; Aug.: 896 pâini; Sept.: 728 pâini; Oct.: 792 pâini; Nov.: 680 pâini; Dec.: 565 pâini. Așadar, în anul 2021 s-au donat 9.030 pâini.  Vom continua și în 2022 această activitate. Dacă nu vom reuși să mai donăm câte trei pâini, vom da câte patru! Copiilor prezenți la slujbe li s-a donat și ciocolată, numai că au venit foarte-foarte puțini! Menționăm că am vândut enoriașilor noștri cu prețul de achiziție de 0,70 lei/buc. în primele nouă luni și apoi cu 0,80 lei/buc. pâine astfel: ian.: 1.165 pâini; febr.: 1.182 pâini; mart.: 1.262 pâini; apr.: 1.685 pâini; mai: 1.574 pâini; iun.: 2.024 pâini; iul.: 1.612 pâini;   august: 1.704 pâini; sept.: 2.122 pâini; oct.: 2.403 pâini; nov.: 2.320 pâini; dec.: 2.135 pâini. Așadar, în anul 2021 s-au vândut la preț redus 21.188 pâini. Așadar, în 2021 am distribuit în parohie (donație și vânzare) 30.218 pâini. Brutăria nu a primit comenzi pentru colindeți anul acesta, neavând personal suficient. Au mers copii în colindeți, dar cam jumătate din câți se duceau în anii precedenți. În 2021 am donat bani unor enoriași și familii din parohie și din afara parohiei aflate în situații de dificultate, cu prilejul Sf. Paști și Crăciunului, dar și în timpul anului. Aceste ajutoare bănești au totalizat 4.695 lei. V-am ținut la curent în ,,Scrisoarea pastorală”, de fiecare dată, cu numele persoanelor care au primit ajutoare și valoarea acestor ajutoare. Adăugăm la acestea darurile constând în mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie de pat, obiecte diferite, pe care le-am oferit unor azile precum: 26 Apr.(Ilovăț, mâncare), 6 Mai(Gura Văii, azil de bătrâni și Centrul de psihiatrie, mâncare, cca. 250 kg. haine, 50 perechi papuci), 18 Iun. (Șimian, mâncare, 45 costume trening), 19 Aug.(Vânjuleț, mâncare, mașină de spălat rufe, 25 seturi lenjerie de pat, tigăi etc.), 7 Oct.(Strehaia, azilul de bătrâni și spitalul-azil, mâncare, 70 seturi lenjerie de pat, papuci etc.), 11 Nov.(Ilovăț, mâncare, 45 perechi papuci, fețe de masă etc.), 14 Dec.(Gura Văii, azilul de bătrâni și Centrul de Psihiatrie, mâncare, 50 cearșafuri de pat, 50 perechi papuci, ciorapi etc.). O bună parte din cheltuielile necesare pentru aceste donații au fost achitate de către Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș. Până la Sf. Paști-2021 am donat din cartea Viața Cuvioasei Teofana Basarab  271 exemplare  fiecărei familii din parohie și acelor familii și persoane din afara parohiei, care ne-au ajutat cu cel puțin 100 lei în cursul anului 2020. Cu prilejul Sfintelor Paști – 2021, am început să donăm cartea Îndrumător de Spovedanie a Părintelui Arhim. Ilie Cleopa. Am donat în parohie și în afara parohiei celor ce ne-au ajutat 295 exemplare. Începând de la 1 Decembrie 2021, am început să donăm din cartea Părintelui Arhim. Ioanichie Bălan, Călăuză în Familie și Societate. Până la 31 Dec. 2021 s-au donat din această carte 260 exemplare. Dintre acestea, cca. 100 ex. le-am trimis în afara parohiei, în țară și străinătate. Așteptăm pe ceilalți enoriași să-și ia cartea.
  • În plan cultural a fost un an foarte bun. Am continuat să publicăm ,,Scrisoarea pastorală” din două în două săptămâni și s-o răspândim gratuit în parohie și în afara parohiei pe suport hârtie, dar și pe internet. În momentul de față, publicația noastră are un tiraj de 000 ex. și tirajul crește, existând solicitări în acest sens din țară și din străinătate.  ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată și republicată, parțial sau în întregime, de diferite publicații din țară și străinătate. Menționăm în acest sens ,,Bibliotheca Septentrionalis” din Baia Mare (MM), ,,Armonii culturale” din Adjud (VN), ,,Observatorul” din Toronto (Canada), ,,Națiunea” din București, ,,Logos și agape” din Timișoara și altele. Am editat sau reeditat următoarele cărți: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1948-2018); Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(2029-2008); Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2014), 3 vol.; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Amintiri din paradis; Norica Ion, Evadarea din iad; Cristian Stănciulescu-Bârda, Ascultă-ți inima!; Eugenia Bordeiașu, Amintiri, omagii, nostalgii; Cristian Stănciulescu-Bârda, Ghidul învingătorului; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Europa, Europa!; Aritina-Mihaela Ionescu, Gânduri risipite; vol. Bucate de post; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine și proverbele românești; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Jurnal, vol. II; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. XI; Pr. Sebastian-Cristian Hogea, Să vorbim pe șleau!; Ana Sofroni, Cântări în amurg; Gh. Duncea, Tudor Vladimirescu, așa cum l-am cunoscut; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008), 2 vol.; vol. Călăuză biblică; vol. Călăuză patristică; Bogdan Stănciulescu-Bârda, Prețul Alexandrei; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Viața Cuvioasei Teofana Basarab; vol. Șiragul mărgăritarului; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Jurnal, vol. III; Pr. D. Bălașa, Marele atentat al Apusului papal; Pr. D. Bălașa, Țara Soarelui; Aritina-Mihaela Ionescu, Singurătăți și nostalgii; Melania Caragioiu, Oanea; Cristian Stănciulescu-Bârda, Listen to your Heart; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, 3 vol. și vol. Amintiri despre titani. Așadar, 31 cărți, dintre care unele în 2 sau 3 volume în 12 luni. Mai mult n-am putut!  Am răspândit numeroase exemplare din aceste cărți și din cele publicate în anii anteriori în țară și mai puțin în străinătate. Am trimis cărți obișnuite în țări precum: Moldova, Germania, Olanda, Italia, Belgia, Canada etc. Adevărul e că taxele poștale au devenit aproape insuportabile.

Am reușit să organizăm câteva excursii-pelerinaj cu enoriași din parohie și din afara parohiei, astfel: 27 Mai(Valea Jiului, Prislop); 8 Iul.(Vâlcea și Curtea de Argeș); 26 Aug.(Valea Dunării și Banatul de Munte); 29 Aug.(Schitul Topolnița). Noul val de pandemie din toamnă ne-a împiedecat să mai facem și alte excursii pe care le proiectasem.

Preotul Dvs. a publicat și numeroase articole în țară și străinătate. A participat la un simpozion dedicat lui Tudor Vladimirescu la Cerneți(3-6 iun.) și la un altul dedicat lui Mihai Viteazul la Strehaia. Episcopia Severinului și Strehaei i-a conferit preotului Dvs.  ,,Crucea Mehedințeană”. Fișa biobibliografică a preotului Dvs. a fost inclusă într-un dicționar apărut la Chișinău, în altul apărut la Bacău și în altul apărut la Tr. Severin.

Tot meritul pentru aceste realizări vă revine Dvs., cei care ați contribuit cu mult sau puțin la fondurile parohiei.  Fără banii Dvs., preotul ar fi fost ca o mașină fără benzină! Vă mulțumim frumos ! Dumnezeu să vă răsplătească! Slavă Domnului pentru tot și pentru toate!

În numărul viitor vom vedea ce avem de făcut pentru 2022.

*

Contribuția de cult. Mulțumim frumos tuturor celor ce au achitat contribuția de cult pentru anul 2022 cu prilejul colindului de Crăciun. Reamintim că-n parohia noastră contribuția de cult nu este stabilită la o sumă fixă, ci fiecare achită dacă vrea și cât vrea. Toate serviciile religioase sunt gratuite pentru toți enoriașii parohiei, indiferent dacă au achitat ceva sau nu pentru contribuția de cult. Putem, așadar, să constatăm următoarele la închiderea acestei ediții(31 dec. 2021):

  1. În Bârda au achitat contribuția de cult pe 2022 70,06% din familii. Ce mai mică contribuție a fost de 5 lei(două familii), iar cea mai mare de 250 lei. Pe primele locuri s-au situat: I. Domnul Mucioniu I. Ion: 250 lei; II. Domnul Curea I. Gheorghe(Gigi): 245 lei; III. Domnul Olteanu Alexandru: 240 lei.
  2. În Malovăț au achitat contribuția de cult pe 2022 71,14% din familii. Ce mai mică contribuție a fost de 3 lei(o familie), urmată de alte 9 cu câte 5 lei. Cea mai mare a fost de 500 lei. Pe primele locuri s-au situat: I. Domnului Ilinca Alexandru: 500 lei; II. Domnul Căprioru Emil-Marius: 305 lei; III: Doamna Oproiu Elisabeta: 220 lei.

Dumnezeu să le ajute tuturor!  

*

Ajutoare și donații. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare și donații, astfel:

  1. Fii ai satului Malovăț: Doamna Butoi Denisa din Londra(Anglia): 250 lei; Domnul Popescu Constantin din București, Domnul Coman Dorin din Tr. Severin: câte 200 lei; Domnul Ciobanu Ionuț din Timișoara, Doamna Pleșan Luminița din Tr. Severin, Domnul Grecu Grigore din Tr. Severin și Domnul Partenie Doru-Nicușor din Tr. Severin: câte 100 lei; Doamna Voican Dana din Franța: 55 lei; Domnul Iorgovan Anton din Tr. Severin, Domnul Nistor Vasile din Franța: câte 50 lei;

b.Fii ai satului Bârda: Un fiu al satului, care nu voiește să i se știe numele, a achitat toate cheltuielile necesare pentru darurile făcute azilelor de la Gura Văii în ziua de 14 dec. a.c.: 3.422 lei; Domnul Mucioniu Ilie din Tr. Severin: 500 lei; Domnul Tănase Aurel din Germania: 480 lei; Domnul Popescu Dan din Tr. Severin, Doamna Duțoniu Valentina din Japonia: câte 300 lei; Domnul Tudor Rochian  din Tr. Severin: 250 lei; Domnul Tănase Ștefan din Germania și Domnul Tănase Elvis-Răzvan din Germania, Doamna Sfetcu Delia din Franța: câte 240 lei; Domnul Sfetcu Crinu din Franța, Domnul Luca Emil-Marius din Germania, Domnul Trocan Pantelie din Tr. Severin: câte 200 lei; Domnul Curea Marinel din Tr. Severin, Domnul Dragomir Ion din Tr. Severin, Domnul Dragomir Mihai din Baia de Aramă(MH), Doamna Dragomir Virginia din Baia de Aramă(MH), Doamna David Iulia din Timișoara, Domnișoara Rolea Ileana din Tr. Severin, Domnul Mema Alexandru din Tr. Severin, Domnul Rolea Dumitru-Cristian din Tr. Severin, Domnul Mucioniu Aurel din Tr. Severin: câte 100 lei; Domnul Ploștinaru Constantin din Tr. Severin, Doamna Gaiță Rodica din Tr. Severin, Doamna Predescu Violeta din Tr. Severin, Domnul Rolea Titu din Schela(MH), Domnul Ivașcu Ionuț din Tr. Severin, Doamna Botoșan Olimpia din Tr. Severin: câte 50 lei;   

c.Credincioși străini de parohie: Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș(AG): 1.500 lei; Doamna Antonescu Mădălina din București: 130 lei; Doamna Chipară Liliana din Sibiu și Doamna Pârvuceanu Eugenia din Gârla Mare(MH): câte 100 lei.

Le mulțumim cordial tuturor și rugăm pe Dumnezeu să-i ocrotească pe drumurile vieții!

*

Conform hotărârii Consiliului Parohial, am trimis următoarele ajutoare bănești de Crăciun: Parohiei Valea Plopului din Jud. Prahova, unde sunt crescuți peste 400 copii abandonați de părinți: 1.000 lei; în Malovăț următorilor: Orodan Claudiu: 300 lei; Pau Dumitru(pentru copil): 200 lei; Badea Leontina (pentru nepot): 100 lei; Tărăbâc Gheorghița(pentru nepot): 100 lei; Căprioru Ion: 100 lei; Ștefu Constantin(pentru copil): 100 lei; Borcilă Alexandra(studentă): 200 lei; în Bârda următorilor: Butoi Romică: 100 lei și Duran Gheorghe: 100 lei. Atât s-a putut face! Preotul a trimis deja aceste sume prin poștă destinatarilor.

În ziua de 14 dec. am desfășurat o acțiune caritabilă la Azilul de bătrâni din Gura Văii și la Centrul de Psihiatrie din aceeași localitate. Celor 67 internați de la cele două instituții(17+50), am asigurat masa de prânz cu ajutorul Casei de Catering ,,Costea” din Izvorul Bârzii. Le-am servit următorul meniu: ciorbă de perișoare, sarmale cu mămăligă, ceafă la grătar cu piureu de cartofi, cozonac, mere, suc, apă minerală și bomboane de pom. La centrul de Psihiatrie am dus, de asemenea, 50 perechi ciorapi și 50 cearșafuri de pat. Toate cheltuielile pentru această acțiune au fost suportate de către un fiu al parohiei noastre, care nu vrea să i se știe numele.

La azilul de bătrâni din Gura Văii, preotul Dvs. a fost solicitat de conducerea instituției și a mers de dimineața acolo și a spovedit și împărtășit pe majoritatea bătrânilor internați acolo. Unii nu erau spovediți și împărtășiți de 3 ani!

Familiei lui Orodan Claudiu din Malovăț i-au dus ajutoare în alimente și haine Episcopia Severinului și Strehaei și trei familii din Tr. Severin.

În cursul lunii decembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe, astfel: 5 Dec.(Bârda): 80 pâini; 6 Dec.(Malovăț): 135 pâini; 12 Dec.(Malovăț): 135 pâini; 19 Dec.(Bârda): 90 pâini; 27 Dec. (Malovăț): 125 pâini. Așadar, s-au donat 565 pâini. Nu am putut aduce pâine în primele zile ale Crăciunului, brutăria fiind închisă în acele zile. Totodată, s-a vândut pâine la prețul de achiziție de 0,80 lei/buc., astfel: 5 Dec.(Bârda): 820 pâini; 6 Dec.(Malovăț): 165 pâini; 12 Dec.(Malovăț): 165 pâini; 19 Dec. (Bârda): 810 pâini; 27 Dec.(Malovăț): 175 pâini. Așadar, s-au vândut 2.135 pâini.

Până la închiderea prezentei ediții am expediat prin poștă binefăcătorilor parohiei noastre, cât și enoriașilor din parohie, care s-au prezentat la biserică și au semnat de primire, 256 exemplare din cartea regretatului Arhim. Ioanichie Bălan, Călăuză în familie și societate. Îi rugăm pe cei care încă nu și-au luat cartea până acum să se grăbească, fiindcă orice grămadă se și termină.

*

Plăți. În cursul lunii decembrie am efectuat câteva plăți mai mari, astfel: 2.160 lei brutăriei pentru cele 2.700 pâini donate și vândute în această lună; 2.350 lei ajutoare bănești de Crăciun (ajutoare +taxe poștale); 1.400 lei firmei de catering pentru mâncarea dusă la azile; 642 lei impozit; 634 lei protoieriei pentru icoane; 450 lei protoieriei pentru chitanțiere; 400 lei poștei pentru timbre; 280 lei poștei pentru colete; 250 lei hardisk pentru calculator; 218 lei pentru suc, apă, mere și bomboane duse la azile; 209 lei protoieriei pentru 50 ex. Prohod; 142 lei pentru 50 perechi ciorapi pentru azil; 107 lei pentru internet; 100 lei transport cărți de la Craiova; 72 lei protoieriei fond într-ajutorare;  60 lei pentru curentul electric și altele mai mici.

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel:  Atlantida vremii noastre, 15 dec. 2021, pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney(Australia)(https://bentodica.blogspot.com); ,,Scrisoare pastorală„ – 459, 18 dec, 2021, pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney(Australia)( https://bentodica.blogspot.com); în ,,Observatorul”, Toronto(Canada), 20 dec. 2021, ediție și on-line (http://www.observatorul.com); în ,,Armonii Culturale”, Adjud, 20 dec. 2021, ediție on-line (https://armoniiculturale.ro); în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 21 dec. 2021, ediție și on-line (https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); Lume de bastarzi, în ,,Națiunea(București), 21 dec. 2021, ediție on-line(https://ziarulnatiunea.ro/category/religiespiritualitate);  Nu vremurile sunt oameni….(I. I. Russu), în ,,Națiunea”, București, 23 dec. 2021, ediție on-line(https:// ziarulnatiunea.ro/category/firea-romanilor); Cămășuța lui Hristos, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XIV(2022), nr. 1111(6 ian), p. 12.

*

Zâmbete. ☺Trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima. Odată și odată tot ai s-o nimerești! ☺Anunț la cimitir: cei care dețin locuri de veci sunt rugați să le ocupe până la sfârșitul lunii, altfel devin proprietatea statului; ☺,,- Alo, poliția? Veniți că s-a spânzurat soacră-mea!” ,,- Și ați tăiat funia?” ,,- Nu, că încă mai mișcă!” ☺,,- Câinele dvs. mi-a mușcat soacra!” ,,- Și ce pretenții aveți?” ,,- Vreau să-l cumpăr!” ☺Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân, încât să nu mai poată face măcar o prostie! ☺,,- Ai luat examenul de conducere?” ,,- Încă nu știu! Polițistul cu care am dat n-a ieșit încă din comă!”

*

Spovediri. Împărtășiri. În zilele rânduite și nu numai, au fost spovediți și împărtășiți în prag de Nașterea Domnului 2+12+12+39+8+1+1+1=76 enoriași.

*

Colindul de Bobotează se va desfășura ca și anul trecut: atât preotul și însoțitorul său, cât și enoriașii-gazde,  vor purta măști. Preotul va merge până în curtea casei, evitând intrarea în case. Fiecare dintre noi vom contribui la împiedecarea răspândirii bolii, cât ne stă în putință!.

*

Convocare. Se convocă Adunarea Parohială în ședință extraordinară de lucru pentru  Sâmbătă, 1 Ianuarie, în biserica parohială din satul Malovăț, la ora 11.30, în vederea alegerii membrilor Consiliului Parohial și ai Comitetului Parohial pentru o nouă perioadă de patru ani. Facem precizarea, că membrii de drept ai Adunării Parohiale sunt toți enoriașii parohiei, capi de familie.

*

Anunțuri. ►Începând cu 1 Ianuarie, lumânările își dublează prețul. Mai avem câteva din cele achiziționate și achitat încă din luna octombrie. Dacă aveți posibilitatea, luați-le tot la vechiul preț, chiar și pe datorie, ca să le aveți acolo, căci nu se strică.

*

Program. În cursul lunii Ianuarie avem următorul program de slujbe: 1 Ian.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 2 Ian.(colindul cu Botezul în Bârda); 3-4-5 Ian.(colindul cu Botezul în Malovăț); 6 Ian.(slujbă la Bârda, dimineața; slujbă la Malovăț, de la ora 10.30); 7 Ian.(slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12); 8 Ian.(Malovăț-Bârda); 9 Ian.(Bârda); 15 Ian. (Malovăț-Bârda); 16 Ian.(Malovăț); 17 Ian.(pomeniri la Malovăț); 22 Ian.(Malovăț-Bârda); 23 Ian. (Bârda); 25 Ian. (Malovăț-Bârda); 29 Ian. (Malovăț-Bârda); 30 Ian.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț). În restul  timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com. Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu! La mulți ani!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Facebooktwitterby feather