Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » Sfântul Mucenic Sebastian – drumul sfințeniei

Sfântul Mucenic Sebastian – drumul sfințeniei

SFÂNTUL MUCENIC SEBASTIAN – DRUMUL SFINȚENIEI

„Pentru aceasta a binevoit a mă învia Domnul meu Iisus Hristos ca să fiu viu către voi și înaintea întregului popor, să fiu martor nedreptății voastre, căci cu judecată nedreaptă ați ridicat prigoană asupra creștinilor, robii lui Hristos”. – Sfântul Mucenic Sebastian

Sfântul Mucenic Sebastian, prăznuit de Biserica Ortodoxă în ziua de 18 decembrie, a trăit în vremea împăraților Dioclețian și Maximian.
Originar din cetatea Narvoniei, Sfântul Sebastian era atât de iubit de împăraţii păgâni Diocleţian şi Maximian, încât i-a fost încredințată msa de voievod al ostaşilor. Întelept şi prevăzător, tânărul îl cinstea în taină pe Dumnezeu, rugându-se şi păzind poruncile Lui. Pe creştinii pe care nu îi putea elibera, pe atunci fiind prigoniți din ordinul împăraților, îi sfătuia să se jertefească pentru Domnul, el însuși fiind îndârjit a pătimi pentru Hristos şi aşteptând momentul potrivit pentru aceasta. Când nu a mai putut răbda, a arătat tuturor dragostea pe care o avea pentru Dumnezeu.

Minunile Sfântului Mucenic Sebastian

Mergând adesea la Marchelin şi Marcu, doi fraţi care fuseseră chinuiţi pentru că mărturiseau pe Hristos, îi sfătuia să nu se închine zeilor, ci să îndure chinurile şi să nu se lase ademeniţi de plânsetele famiilor lor. Atunci a apărut o lumină dumnezeiască, faţa lui, precum a îngerului, încât toţi s-au înspăimântat, iar o femeie care de şase ani îşi pierduse glasul, a căzut la picioarele Sfântului şi pentru rugăciunile lui, buzele şi limba i-au fost dezlegate. Îndată, cei ce veniseră să îi întoarcă pe sfinţii mucenici de la Hristos, s-au îndreptat și ei către credința în Dumnezeu.
Urmându-i sfatul, Nicostrat, cel care îi păzea pe credincioșii în Hristos, a poruncit ca toţi să fie aduşi la el şi dându-le Sfântul Sebastian învăţătură mântuitoare, i-a dezlegat pe toţi şi i-a dus la Sfântul Policarp, preotul, pentru a fi botezaţi. S-a alăturat lor şi Claudiu logofătul, împreună cu cei doi copii bolnavi ai lui, crezând în puterea vindecătoare a botezului. Şi s-au botezat atunci 64 de oameni, mulţi dintre ei fiind vindecați de bolile care îi chinuiau. Auzind eparhul că Marchelin şi Marcu nu au fost convinşi pentru a se închina zeilor, a chemat la sine pe tatăl acestora, Tracvilin, şi au început a vorbi despre Dumnezeu şi despre cum a fost vindecat în urma botezului. Eparhul, având şi el boala podagrei, a primit pe Sfinţii Policarp şi Sebastian. Învăţând de la ei credinţa cea bună, a sfărâmat idolii la care se închina, pocăindu-se pentru păcatele sale și a fost botezat împreună cu fiul său.

Prigoana credincioșilor și martiriul mucenicilor

Fiind prigoană mare asupra creştinilor în vremea aceea, mulți din ei răbdau foamea şi setea, căci nu primeau de mâncat şi de băut fără a se închina idolilor. Ascunzându-se o parte din ei la un dregător, lângă palat, participau în taină la Sfânta Liturghie şi aşteptau vremea muceniciei, iar cu rugăciunilor lor bolnavii căpătau sănătate, iar duhurile rele erau alungate şi mulţi primeau sfânta credinţă. Venind vremea pătimirii lor, au fost prinşi, rând pe rând, pe când se închinau la mormântul Sfântului Apostol Petru şi au fost ucişi împreună cu cei care căutau trupurile sfinţilor.
Aflând împăratul Diocleţian de Sfântul Sebastian, l-a chemat la sine şi mâniindu-se de mărturisirea lui, a poruncit să fie dus afară din cetate, dezbrăcat și legat de un stâlp, să îi fie străpuns trupul cu săgeţi, până au crezut ostaşii că a murit şi l-au lăsat acolo. L-a găsit o femeie, l-a dus în casa ei și l-a îngrijit până s-a făcut sănătos Sfântul Sebastian, în doar câteva zile. El nu a vrut să plece din Roma, ci s-a dus la Diocleţian, pentru a-i arăta dreapta credinţă. Împăratul a poruncit atunci să fie prins şi dus la hipodrom şi să fie bătut cu beţe până la moarte.
Cu mare glas propovăduind pe Hristos şi-a dat Sfântul Sebastian sufletul pentru cununa biruinţei întru credință. Păgânii i-au aruncat trupul în groapa de gunoi, dar spiritul Sfântului s-a arătat în vedenie Luchiniei, o femeie credincioasă, şi i-a spus să îi ia trupul şi să îl îngroape în catacombe, lângă mormintele apostoleşti. Femeia a făcut întocmai cum a primit vedenia, îngropând trupul mucenicului cu cinste la locul indicat.

Pelerinajul la sfinți

Catacombele romane, din secolul al III-lea, au devenit cele mai importante locuri de întâlne pentru creştini, deoarece, timp de aproape 55 de ani, aici a fost mormântul provizoriu al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Astăzi, catacombele sunt unele dintre cele mai scumpe locuri de pelerinaj ale creştinătăţii, fiind în continuare învăluite în lumina mistică a „epocii de aur”. Inscripţia scrijelită de un pelerin pe peretele unei catacombe este la fel de adevărată şi pentru cei de azi: „În acest loc întunecos este lumină și în aceste morminte răsună cântări”.
De acee, să ne rugăm cu evlavie Sfântului Sebastian, Sfinților Apostoli și Sfinților Mucenici.

Rugăciune către Sfântul Sebastian și ceilalți mucenici

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Cu tăria Ta pe chinuitori au învins ale demonilor neputincioase îndrăzniri.
Pentru rugăciunile lor, mântuiește Doamne, sufletele noastre!
Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Luminat fiind de Strălucirile Preacinstitei Treimi, vrednicule de laudă, Sfinte Mucenic Sebastian, cu ale tale rugăciuni mântuiește-i pe cei ce cin­stesc prin credinţă prăznuirea ta cea luminată, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Având cuget luminat de străluciri dumnezeiești, ca un mucenic înţelept ai cinstit cu adevărat pe Cel Ce este mai presus de tot și toate, roagă-te lui Dumnezeu pentru cei ce îți cerem în rugăciune, ajutor și mântuire, spre slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor!
Amin!

Calea către Dumnezeu

Când vrei să-L întâlneşti pe Hristos, Îl vei afla în Biserică, deoarece aici întreaga umanitate este unită cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cheamă-L în sufletul tău și îți va fi farul de lumina pe Pământ în Împărăția lui Dumnezeu. Nu poţi să comunici cu Hristos şi, în acelaşi timp, să ai relaţii proaste cu ceilalţi oameni.
„Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.” – Fericirile
Inima omului este ca ochiul curat, care privește spre cele duhovnicești, căutându-L pe Dumnezeu. Gândurile și râvnele rele întinează sufletul și orbesc inima.
* La munți ani binecuvântați sărbătoriților cu numele Sebastian!

Maria Filipoiu – poet, exeget, jurnalist UZPR

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București