Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CARTI » Ziua Poeziei în Echinocțiul Primăverii

Ziua Poeziei în Echinocțiul Primăverii

ZIUA POEZIEI ÎN ECHINOCȚIUL PRIMĂVERII

*Poezia este însuflețirea cuvântului pentru declarația de dragoste la prima vedere cu cititorul. (Maria Filipoiu)

Ziua Mondială a Poeziei a fost declarată de UNESCO în 1999, pe data de 3 Martie, cu scopul de scriere și promovare a poeziei în cultură prin publicarea și predarea ei în învățămantul din întreaga lume, spre încurajarea cititului.
*Poezia este spiritul artei prin însuflețirea cuvântului și dialogul inimii cu spiritul creativității. (Maria Filipoiu)
Pe lângă încântarea de a descoperi lumea și emoțiile prin intermediul metaforelor și a tuturor figurilor de stil utilizate de această formă de artă, poezia are numeroase efecte de dezvoltare intelectuală asupra individului.
„Poezia nu este numai artă :ea este însăși viața, însuși sufletul vieții. Fără poezie omul nu s-ar distinge de neant.”- Nichita Stănescu
Totodată „Ziua Internațională a Poeziei” urmărește să susțină creația poetică, stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă oferită oamenilor, ca o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale.
*Poezia înalță spiritul uman cu aripile acordurilor lirice spre Raiul fericirii absolute, prin mesajul transmis cu glasul inimii. (Maria Filipoiu)
S-a dovedit că cititul poeziilor bucură spiritul uman la fel de mult ca muzica și stimulează gândirea și memorarea prin conexiunile neuronale, devenind mai active la subiecții care citesc poezii, decât la cei care citesc altceva.
Poezia a evoluat de-a lungul secolelor, devenind una dintre modalitățile prin care oamenii își exprimă emoțiile, trăirile, dorințele și idealurile, într-un dialog cu sinele.
„Poezia este muzica sufletului şi, mai presus de toate, a sufletelor mari şi sensibile .” – Voltaire
Scrierea unei poezii sau transcrierea ei de către cititor are efecte surprinzătoare asupra vocabularului, fiind o modalitate excelentă de a-l îmbogăți. Cei care scriu poezie își mențin memoria în formă, fiind inspirați să caute și să combine cuvintele cât mai potrivit, realizând o formă elevată a textului oferit publicului cititor.
*Poezia este gramatica matematicii literare, prin care se rezolvă cele mai dificile probleme ale vieții, la care numai sufletul găsește răspunsurile corecte. (Maria Filipoiu)
Stilurile în care se scrie poezia diferă în funcție de perioada istorică și gradul de cultură al popoarelor precum și de inspirația condeierilor în abordarea și concretizarea actului artistic, oferind un orizont de cunoaștere a identității culturale, fiecărei națiuni.
„Părerea mea este că poetul nu are oepocă a lui; epoca îşi are poeţii ei şi, îngenere, epoca îşi vede singură poeţii.”(Nichita Stănescu – Gânduri)
Poezia aparține genului liric și este o cântare a cuvintelor spre încântare spirituală. Prin intermediul figurilor de stil, poezia poate fi înțeleasă în mai multe moduri, astfel încât fiecare cititor sau ascultător poate găsi propriul sens în versurile poetice. Acest lucru face poezia accesibilă și relevantă pentru toți iubitorii ei, indiferent de vârstă, cultură sau nivel de educație.
*Poezia este cântecul inimii pe vioara sufletului, când cuvântul devine arcuș, iar spiritul uman plutește pe aripile visului pictat. (Maria Filipoiu)
Poezia nu este numai o dezvăluire a sentimentelor sau trăirilor personale, ci și o modalitate de a aduce în atenția cititorilor, probleme importante: sociale, economice sau politice, într-o exprimare critică (pamfletul, parodia, epigrama), melancolică (doina, balada) și nostalgică (pasteluri), identitară (acrostihul), istorică (memorialistica) și alte aspecte ale vieții.
*Poezia este cea mai profundă formă de terapie, care tămăduiește sufletul de traume emoționale sau de dureri sufletești, prin descătușarea eliberatoare a sufletului de stresul negativ. Datorită influenței harice, stresul negativ este metamorfozat în unul pozitiv. (Maria Filipoiu)
Deși este dificilă exprimarea prin cuvinte poetice, autorul poate oferi cititorului o cale de eliberare a tensiunii acumulate și găsirea unui sens sau rezolvarea unei sutuații în direcția facilă.
„Pictura este ca o poezie mută; poezia este ca o pictură oarbă.” (Leonardo da Vinci)
Poezia poate avea un impact puternic asupra societății, încurajând schimbarea și influențând opiniile din atitudinile manifestate de oameni, fiind unul din mijoacele care au dus la schimbări sociale. În istorie, poeții au contribuit la schimbări sociale, în lupta pentru drepturi și libertăți. Cel mai elocvent exemplu al românilor este poetul național Mihai Eminescu.
„Zdrobiți orânduiala cea crudă și nedreaptă, / Ce lumea o împarte în liberi și bogați…” (Mihai Eminescu – Împărat și proletar).
Poetul Maya Angelou a fost unul dintre acești poeți, care prin poeziile sale a abordat teme precum rasismul, sărăcia și oprimarea.
Poetul poate utiliza versurile pentru a critica sau a denunța o situație injustă, pentru a inspira sau a motiva oamenii să acționeze și a le oferi speranță.
„De la Nistru pân’ la Tisa, / Tot românul plânsu-mi-s-a/ Că nu mai poate străbate/ De-atâta străinătate.” (Mihai Eminescu – Doină)
Poezia este o formă de artă accesibilă pentru oricine, indiferent de vârstă sau de fondul socio-economic. Cine nu are înclinația să scrie poezie, aceasta poate fi un mod ușor de a învăța să se exprime mai frumos prin cuvinte, citind versuri.
*Poezia este filosofia scrisă în versuri, în care autorul exprimă starea de spirit asupra lucrurilor, faptelor și principiilor prin idei cosmetizate de stilul artistic al cuvintelor. (Maria Filipoiu)
Prin poezie sunt evocate emoții profunde, când sunt explorate aspecte și teme complexe, pentru a oferi perspective facile societății și vieții.
*Poezia este hrană spirituală destinată în egală măsură, scriitorului și cititorului de oriunde și dintotdeauna, până când va dăinui omenirea pe Terra. (Maria Filipoiu)
Poezia nu este numai artă, ci și un mod de viață, prin care poate fi exprimată personalitatea, gândurile și trăirile unui individ, oferindu-i oportunitatea de a se conecta la lumea din jurul său și la sinele din lumea interioară. Astfel se poate spune că poezia este însăși viața și un mod de a tăi, atât pentru scriitor, cât și pentru cititor.
*Când poetul pe ogorul cuvântului ară, în brazdă e însămânțată pulbere stelară. (Maria Filipoiu)
Cel mai vechi poem este „Epopeea lui Ghilgameș”, având în jur de 4000 de ani, aparține culturii sumero-babiloniene și a fost dedicată regelui Ghilgameș, despre care se spune că era jumătate zeu și jumătate om. A străbătut mii de ani și încă va străbate exemplar, pentru că autorul i s-a dedicat întru totul, ca soldatul care se jertfește pentru patrie.
„Poetul ca şi soldatul/ nu are viaţă personală./ Viaţa lui personală este praf şi pulbere.” (Nichita Stănescu)
Cel mai lung poem poem scris vreodată este „Mahabharata”. Are 1.800.000 de cuvinte, peste 100.000 de versuri și provine din India antică, fiind scris în sanscrită.
*Poezia este o legendă vie, care curge din fântâna inimii și se revarsă în sufletul cititorului. (Maria Filipoiu)
În România se spune că „românul s-a născut poet și nu e om cine nu a scris doar odată-n viață, poezie”. Deși nu este preferată ca proza, poezia va rămâne alegerea celor mai mulți condeieri, din dragoste pentru arta cuvântului. Românul a cărei poezie a fost înregistrată de Guiness Book, a fi cel mai lung poem de dragoste, este „Luceafărul”, de Mihai Eminescu, alcătuit din 98 de strofe.
*Hrana poetului este poezia, pe care cel menit o însamânțază în brazda cuvântului, o odă cu lacrimi de suflet, pentru a-și răscoace roadele sub razele privirii cititorului, ca pâinea pentru sufletul iubitor de artă. (Maria Filipoiu)
* Poezia este spiritul care înaripează amintirea și o duce pe Tărâmul Eternității.
Maria Filipoiu

*La mulți ani rodnici, Poezie!
Îmbelșugat rodul pe ogorul culturii literare să-ți fie!

*Revista „Armonii Culturale”

Ziua Poeziei în echinocțiul primăverii

TIMPUL ECHINOXULUI
(sonet renașterii)

Cu echilibru în viața tuturor
Vine echinocțiul de primăvară,
Când speranțe, ce spre orizont zboară,
Îi țes fericirii marame de dor.

Pomii-și dezbracă a iernii povară
Și dor de viață duc în mugurii lor,
Iar păsări își înalță triluri în zbor,
Căutând cuiburi de odinioară.

Timpul închide vremii reci o poartă
Și alta îi deschide primăverii,
Cu Soare, anotimpuri să despartă.

Ziua și noaptea stau în pragul serii
La taifas, împărțind a vremii soartă,
Precum iubirea și-o împart tinerii.

*20 Martie – Echinocțiul de primăvară

*Site „Poetii Noștri”
https://poetii-nostri.ro/timpul-echinoxului-sonet–poezie-user-id-49100/

ECHINOCȚIUL FLORAL
(sonet iubirii renăscute)

Străbat nămeți spre anotimpul floral,
Ca să-mi brodeze ie din petale
Și să alunge tristeți glaciale,
Cu Soarele ce surâde jovial.

Voi dărui sentimente egale
Spiritului sosit la ultimul bal,
Când îmi oferă prinosul ideal,
într-o cupă plină cu osanale.

De mâine vom porni pe altă cale,
Spre noi orizonturi cu Soarele-n zori,
Din harul vieții să umplem pocale.

Vom duce speranțe dincolo de nori,
Să le binecuvânteze vestale
În destin ce e menit oricărei flori.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/echinoctiul-floral-sonet-poezie-user-id-49110/

DRAGOSTEA DE POEZIE
(sonet omagial scriitorului)

Privește, Doamne, slujitori de cuvânt,
Ce şi-au pus iubirea în poezie,
Pe timp de pace sau de pandemie,
De timp să nu le fie sufletul frânt!

Pune har pe-aripi de inspiraţie,
Să sune acorduri lirice în cânt
Şi către veşnicie să-şi ia avânt,
Cu magie din a Ta creație.

Sfinţeşte-le spirit cu Duhul Tău Sfânt,
De-a fi victorioşi în bătălie,
Dezbrăcaţi de al virusului veşmânt.

În primăveri să le-aduci reverie
Şi dă-le destin poetic, neînfrânt,
Să-ţi slăvească sfânta Împărăţie.

*3 Martie – Ziua Mondială a Scriitorului
Maria FILIPOIU
*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/
*Revista „Armonii Culturale” – 3 martie 2022

Dragostea de Poezie (sonet)

CARTEA – IUBIRE SUFLETEASCĂ
(sonet creației)

Prin lumea grăbită către uitare,
cartea este iubire sufleteacă,
ce în cuvinte poate să grăiască
sentimente pe-a dorului cărare.

Un mire devotat să întâlnească,
aleargă muză pe-a ochilor zare,
în stihuri să fie revelatoare
și cu poetul să se logodească.

Încununați de brațele solare
se-avântă spre veșnicia cerească,
să le dea zeii binecuvântare.

O poezie vrând să plăsmuiască
din sentimente călăuzitoare,
pe aripi de vis plutesc să renască.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/

CĂRĂRILE POETULUI
(sonet creativității)

Aleargă poetul prin universuri,
După zeiță ce-n vers îl inspiră
Cu armonia slovelor pe liră,
Să vibreze cuvinte-n înțelesuri.

Metafore pe colier înșiră,
Când rezonează șoaptele pe stihuri,
Cu recviem îngeresc în acorduri,
Iar ochii cititorilor se miră.

Ecouri de gând înalță pe creste,
În clipe magice, din suflet stingher,
Să le audă spirite celeste.

În privire așterne tainic mister,
Ce-n versuri se deapănă din poveste,
Cu farmecul deșirat de condeier.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-sonete–poezie-user-id-32319/

POPAS ÎN REGATUL CUVÂNTULUI
(sonet gândului înaripat)

Cu glasul slovei dau gandului avânt,
Să-mi pot duce vis pe plai de baladă;
Când scriu pe iarbă, într-o acoladă,
Taina inimi din sacru legământ.

Oaspeților să-ntind masă-mbelșugată,
Gându-n covata sufletului frământ
Și aprind stele în candelabru sfânt,
Pentru o cină binecuvântată.

Pe masă le așez cugetul răsfrânt
Peste pădurea cu-a versului mladă,
Învăluit de-al poeziei veșmânt.

La ospăț invit a rimelor gloată,
Din stihuri să brodez acoperământ,
Când plânsul îngerilor gându-mi scaldă.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/

DE IUBIREA POEZIEI
(sonet gândurilor înrourate)

Se scurge roua gândurilor mele
În condei, cu a inimii cerneală
Și nefericirea clipei mi-o spală,
Când mă inundă o ploaie de stele.

Dar mă înalț pe-a versului spirală,
Cu pana gândului s-ating astrele,
De dor împletit pe șirag de perle;
Năzuind o iubire ideală.

Din lacrimi stelare, scurse în cuvânt,
Transpare a poeziei lumină
Și magia ce dăinuie în descânt.

De iubirea poezie suspină
Tristeți în umbra destinului înfrânt,
Când moartea pe chip coboară cortină.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/

ZESTREA POEZIEI
(sonet de Ziua Poeziei)

Comoară de grai ne-au lăsat străbunii
În lira versului cu incantații,
Să-i crească moștenirea în creații
Și faima să-i sporească-n ochii lumii.

Au dus ecouri în graiul românesc,
Poeziei spre a-i fi sărbătoare
Ce reverberează-n albastră zare
Spre moștenitorii de neam strămoșesc.

Au însuflețit glasul poeziei
Să răsune în armonii duioase,
Pe mapamond, din plaiul României.

Din roadele în versuri generoase
Vor savura zeii pe Calea Lirei,
De la pământeni cu gânduri mănoase.

*21 Martie – Ziua Mondială a Poeziei

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/

Maria Filipoiu

CĂRĂRILE POETULUI
(sonet creativității)

Aleargă poetul prin universuri,
După zeiță ce-n vers îl inspiră
Cu armonia slovelor pe liră,
Să vibreze cuvinte-n înțelesuri.

Metafore pe colier înșiră,
Când rezonează șoaptele pe stihuri,
Cu recviem îngeresc în acorduri,
Iar ochii cititorilor se miră.

Ecouri de gând înalță pe creste,
În clipe magice, din suflet stingher,
Să le audă spirite celeste.

În privire așterne tainic mister,
Ce-n versuri se deapănă din poveste,
Cu farmecul deșirat de condeier.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-sonete–poezie-user-id-32319/

SUFLETUL DEZBRĂCAT ÎN POEZIE
(sonet spiritului visător)

Fericit e condeierul ce-și pune
Sufletul dezbrăcat în poezie,
Cu primăveri, pe-a gândului campie;
Cititori în stele să-l încunune.

Pe căi celeste duce-n pribegie,
Gândul însuflețit de pasiune,
Să nu se prăbușească în genune,
Iar ochii să nu mai vadă a-l scrie.

Își leagă speranță de timp voiajor,
Când se dăruiește cu spirit boem,
Iubirii ascunsă-n umbra muzelor.

Din cuvinte răstignite în poem
Privește spiritul veșnic visător
Și așteaptă dezlegare de blestem.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-sonete–poezie-user-id-32319/

ÎNSUFLEȚIREA POEZIEI
(sonet creativității)

Din cuvinte ce le-am legat adesea
Cu firul de cerneală azurie,
Pe-aripi de gând se înalță făclie
Spre tărâm etern luminând cărarea.

Un curcubeu ca-n vis de reverie
Se prelinge în priviri de catifea
Și praf de stele curge-n inima mea,
Ca să-mi însuflețească poezie.

Se-ncheagă idei pe stele de gheață,
Ce-mi plimbă gândurile-n emisfere
Și-n caierul timpului le agață.

Cu muză țes veșminte în tăcere,
Pentru cuvinte ce-n stihuri prind viață,
Când spiritul renaște din mistere.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/insufletirea-poeziei-sonet-poezie-user-id-49280/

SIMFONIA POEZIEI
(sonet poeziei)

M-am îndrăgostit din copilărie,
De penelul fermecat al gândului,
Ce pictează-n culorile dorului,
Îngeri înaripați de poezie.

În zborul spre bolta Paradisului
Se-nalță gându-n ritm de simfonie,
Însoțit de muză cu fantezie,
Cuib de rime împletind poemului.

De melosul în sentimente răsfrânt
Dansează muza pe-a gândului câmpie,
Cu Soare tandru îmbrățișând Pământ.

Valsând cu-a primăverii reverie
Se leagă dragostea lirei de cuvânt,
Să-și ducă roadele în veșnicie.

*Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/

MAGIA CUVINTELOR

O magie de cuvinte
cu alai vine în minte
și-mi lasă gând încâlcit,
pe rânduri de-a fi-mpletit.

Eu mă rog cu-nțelepciune
Domnului, pentru minune,
să-mi descâlcească gândul,
de-a veșnicii cuvântul.

Dar cu ploaia lacrimilor
n-am stins focul cuvintelor,
ce fumegă-n urma lor
sentimente care dor.

În razele versurilor
pun jarul perseidelor,
de-a fi cititorilor,
poeme cu al meu dor.

În stihuri îmi las dragostea
și visul din inima mea,
ca să-mi cânte menirea,
când voi fi spuză de stea.

*21 martie – Ziua Mondială a Poeziei
*Revista „Armonii Culturale”

VIVAT POEZIA – POEME POEZIEI

UNIRE ÎN CUVÂNT
(baladă)

Între Cer și Pământ,
glasul duce-n grai sfânt,
al gândurilor cânt,
de unire-n cuvânt.

Glas de poezie
ca o ciocârlie
pe deal și câmpie,
sufletu-mi îmbie.

Străbună chemare
strigă la hotare,
spre unificare:
România Mare!

Prutul învolburat
în maluri a săpat
și-n val a legănat
neamu-n lacrimi scăldat.

Uniți pe vecie,
frați din Românie
și Basarabie,
să-și apere glie.

Unirea să fie
pentru veșnicie,
las în poezie,
dorul de frăție.

Gânduri legănate
pun ca semn de carte,
de-a nu fi uitate,
nici înstrăinate.

Dor de plai pitoresc
voi duce-n Rai ceresc,
vrând să îl nemuresc
și-n plai dumnezeiesc.

Inimi înfrățite
de neamul părinte,
vor cânta unite
și nedespărțite.

În destin înfrățiți
și în suflet smeriți,
veșnic să fim uniti
și-n Paradis cu sfinți.

Versul va rămâne veșnic o înaltă ținută literară…” (Tudor Arghezi)
La mulți ani, Poezie!

*21 Martie, 2021 – Ziua Internațională a Poeziei

*Site „Citatepedia.ro”
http://www.citatepedia.ro/comentarii.php?id=423567

*Revista „Armonii Culturale”

Unire în cuvânt (baladă)

*Revista BOEMA
http://www.boema.inforapart.ro/reviste/Boema135.pdf
Mai, 2020, pag. 35,

*Revista „Armonii Culturale” – 21.03.2021
https://armoniiculturale.ro/2021/03/21/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor/

*Revista „Poeții Noștrii” – 21.03.2021
https://poetii-nostri.ro/ziua-mondiala-a-poeziei-in-magia-cuvintelor-8-sonete–poezie-user-id-43800/
Maria Filipoiu – poet, exeget, jurnalist UZPR

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București