Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » NOI APARITII » TITLURI ARMONII CULTURALE: ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, DESTĂINURI ȘI GÂNDURI (2018)

TITLURI ARMONII CULTURALE: ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, DESTĂINURI ȘI GÂNDURI (2018)

La împlinirea a 12 ani de la plecarea la ceruri a neuitatului mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului, apare ca un prinos de recunoștință această carte îngrijită cu mult suflet de către ucenica de suflet a pururea pomenitului ierarh, monahia Anastasia Buda.

Este o carte document care cuprinde cuvinte, idei și gânduri inedite care văd acum lumina tiparului și care vor aduce bucurie în sufletul iubitorilor de cultură și de spiritualitate ortodoxă și românească.

Destăinuiri și gânduri” ale mitropolitului Antonie Plămădeală sunt mai mult decât binevenite în vremurile de criză spirituală pe care le trăim în societatea de astăzi, când se resimte o mare stringență de repere morale și duhovnicești pentru surmontarea greutăților din viața cotidiană.

În paginile acestei lucrări mitropolitul Antonie ni se descoperă în toată complexitatea sa: ca ierarh cărturar, ca erudit scriitor și trăitor al adevărurilor Evangheliei creștine.

Ne bucurăm sincer de această restituire și o felicităm pe maica Anastasia cea care vreme de opt ani  i-a fost ierarhului Antonie – aflat într-o grea suferință – un adevărat înger păzitor, dar și un discipol atât întru cele ale culturii cât și în experierea suferinței ca mijloc de purificare și de apropiere de Dumnezeu.

Maica Anastasia a depus o muncă titanică alături de mitropolitul Antonie în editarea cărților tipărite de acesta la Sibiu în ultima vreme a păstoririi sale acolo, aplecându-se cu migală zile și nopți în șir asupra manuscriselor și materialelor încropite în vederea editării acestora.

Aceeași muncă a depus-o și în organizarea arhivei personale a mitropolitului, arhivă incluzând mii de acte și documente oficiale sau particulare.

Rugăm pe Domnul să binecuvânteze această nouă lucrare închinată memoriei mitropolitului Antonie Plămădeală, iar iubitorilor de frumuseți duhovnicești le dorim o lectură plăcută și agreabilă.

VISARION

Episcopul Tulcii

Facebooktwitterby feather