Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Recenzie – Antologia „Talantul Scriitorului Român de Pretutindeni”, STARPRESS, CANADA, Editura Olimpias, 2019 de Gheorghe Georgiana-Laura, Brăila, România

Recenzie – Antologia „Talantul Scriitorului Român de Pretutindeni”, STARPRESS, CANADA, Editura Olimpias, 2019 de Gheorghe Georgiana-Laura, Brăila, România

Antologia „Talantul Scriitorului Român de Pretutindeni este una dintre numeroasele antologii realizate de către “Doamna Limbii Române”, scriitoarea Ligya Diaconescu, directorul revistei internaționale (româno-cando-americane) STARPRESS. Cartea cuprinde o selecție de poezii și proză scrise de scriitori români din țară și din afară pe care Ligya Diaconescu îi promovează în țară și în diaspora, prin lansarea antologiei dar și prezentarea scrierilor în comunități românești, ziare, reviste, posturi de radio și televiziune, biserici etc.

Antologia începe cu o pefață realizata de MARY SMITH, redactorul sef al redacției STARPRESS – New York, USA,care curprinde și părerile și prezentarea cărții de către președintele național al Ligii Scriitorilor Români, Al Florin Țene și este împărțită în două secții:

Poezie, în care sunt incluși poeții: Melania Rusu Caragioiu, Laurian Lodoabă, Teona Scopos, Nicoleta Claudia Drăgan Bucșe, Camelia Florescu, Ovidiu Țuțuianu, Marinela Belu Capșa, Miriam Nadia Dabău, Zinaida Ambroci, Ana Ghiaur, Constantin Iordan, Ecaterina Chifu, Mioara Oprișan, Gabriela Amuzescu Zidaru, Ștefania Petrov, Geanina Iovănescu, Georgiana Laura Gheorghe, Victor Manole, Florica Cândea, Maria Chirtoacâ, Carina Ienâșel, Emil Mureșan, Titina Nica Țene și Ligya Diaconescu.

Și proză care îi cuprinde pe următorii scriitori: Al. Florin Țene, Mariana Popa, Cristina Marina  Murgea, Mihai Știrbu, Magdalena Albu, Livia Ciupercă, Rodica Calotă, Teona Scopos, Ion Pârâianu, Elena Buică, Nicolae Dina, Alina Sorinela Didu, Vasile Szolga, Teresia Bolchiș Tătaru, Lucia Elena Locusteanu, Vasilica Mitrea, Iuliana Ciubuc, Tudosia Lazăr, Olimpia Sava și Melania Rusu Caragioiu.

Teme ca migrația („Rus Porfir – “Americanu’ 1907 – poveste de emigrant” de Melania Rusu Caragiou), credință și religie (“Hristos a înviat” de Teona Scopos, “Seara de Sfânta Denie” de Marinela Belu-Capșa), iubirea (“Iubiri perene” de Camelia Florescu, “De-ai ști cât te iubesc” de Miriam Nadia Dăbău, “Fiorul dragostei” de Zinaida Ambroci, “Iubirea” de Constantin Iordan,

“Iubirea e un sentiment” de Emil Mureșan, “Am scris atâtea taine …de iubire!” de Ligya Diaconescu, Mariana Popa, călătorii – Muntele Monserat- uriașul cu degete de piatră), “Ce e iubirea?”de Elena Buica (Buni)), anotimpurile, grija pentru viitor, o călătorie în India (câteva din poeziile lui Ovidiu Țuțuianu), iubirea pentru țară, starea țării de baștină în vremurile noastre, dorința de revenire a patriotismului și situația societății noastre așa cum se poate observa în poeziile Ecaterinei Chifu, Gabrielei Amzulescu-Zidaru, Emil Mureșan și proza doamnei Cristina-Marina Murgea, domnului Al. Florin Țene, doamnei Livia Ciupercă, Olimpia Sava și a Nadiei Urian pot fi găsite la fiecare pagină citită.

Alte teme ca amintirile, trecerea timpului și lecții importante ca trăirea fiecărei clipe („Ceasul” de Vasile Szolga) sunt exprimate într-un limbaj metaforic cu un strop de umor (poemele domnului Constantin Iordan pe care îl putem considera un Ion Barbu al zilelor noastre). Prin antologia menționată cititorii vor avea prilejiul să cunoască scriitori români din țară și din diaspora și totodată să le citească operele pe care aceștia le-au scris pe hârtie cu condeiul.

Prin acest proiect, doamna Diaconescu ne demonstrează că și scriitorii români se pot ridica la nivelul celor străini dacă li se acordă o șansă.

Recomand această carte cititorilor de la 12+ întrucât există scene pe care cititorii mai mici nu le înțeleg.

 

Review – “A Romanian Writer’s Talent” , STARPRESS, CANADA, Editura Olimpias, 2019.

   by Gheorghe Georgiana-Laura, Brăila, România

 

It’s one of the many anthologies written by the “Lady of the Romanian Language”, author Ligya Diaconescu, manager of the international Romanian-Canadian-American magazine STARPRESS. The book includes poetry and prose written by Romanian writers from Romania and abroad, which were carefully selected by Ligya Diaconescu who promotes them throughout the country and world, by publishing the anthology and also presenting the literary works in Romanian communities, on newspapers, magazines, broadcasting them on radio and television, presenting them in churches etc.

The anthology begins with a preface written by MARY SMITH, chief editor of the STARPRESS editorshipNew York, USA which includes the opinions and the book presentation by the National President of the Romanian Writers’ League, Al Florin Țene. It’s divided in two sections:

The poetry of the following poets: Melania Rusu Caragioiu, Laurian Lodoabă, Teona Scopos, Nicoleta Claudia Drăgan Bucșe, Camelia Florescu, Ovidiu Țuțuianu, Marinela Belu Capșa, Miriam Nadia Dabău, Zinaida Ambroci, Ana Ghiaur, Constantin Iordan, Ecaterina Chifu, Mioara Oprișan, Gabriela Amuzescu Zidaru, Ștefania Petrov, Geanina Iovănescu, Georgiana Laura Gheorghe, Victor Manole, Florica Cândea, Maria Chirtoacâ, Carina Ienâșel, Emil Mureșan, Titina Nica Țene și Ligya Diaconescu.

And the prose of the following writers: Al. Florin Țene, Mariana Popa, Maria Cristina Murgea, Mihai Știrbu, Magdalena Albu, Livia Ciupercă, Rodica Calotă, Teona Scopos, Ion Pârâianu, Elena Buică, Nicolae Dina, Alina Sorinela Didu, Vasile Szolga, Teresia Bolchiș Tătaru, Lucia Elena Locusteanu, Vasilica Mitrea, Iuliana Ciubuc, Tudosia Lazăr, Olimpia Sava și Melania Rusu Caragioiu.

Themes like: migration (“Rus Porfir – “the American” – 1907 – an emigrant’s story” by Melania Rusu Caragioiu), faith and religion (“Christ has risen” by Teona Scopos,“In the evening during the Vigil Mass” de Marinela Belu-Capșa), love („Longlasting love” by Camelia Florescu, „If you know how much I love you,” by Miriam Nadia Dăbău, “Thrill of love” by Zinaida Ambroci, “Love” by Constantin Iordan, „Love is a feeling” by Emil Mureșan, “I wrote so many lovestories” by Ligya Diaconescu, Mariana Popa, travels – The Montserrat Mountain (the giant with stone fingeres), „What is love?” by Elena Buica (Buni)), seasons, worries for the future, a journey to India (some of Ovidiu Țuțuianu’s poems), love for the country, the country’s situation nowadays, the wish of the return of patriotism and society’s present situation as the reader will notice in Ecaterina Chifu’s, Gabriela Amzulescu-Zidaru’s, Emil Mureșan’s poetry, and in Cristina-Marina Murgea’s, Al. Florin Țene’s, Livia Ciupercă’s, Olimpia Sava’s and Nadia Urian’s prose, are present at every page read.

Other themes like memories, the passing of time and important lessons like living every moment of one’s life („The Clock” by Vasile Szolga) are expressed methaphorically with a pinch of humor like in the poems of the present Ion Barbu, Constantin Iordan. Through the mentioned anthology, the readers will make acquaintance with the Romanian writers from Romania and abroad and they’ll also have a chance to read their wonderful literary works.

Through this project, Mrs. Diaconescu proves that Romanian writers can be at the same level as the foreigners if they’re given a chance to prove themselves.

I recommend this book to readers 12+ because there are some scenes which younger readers can’t understand.

Facebooktwitterby feather