Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » Semnal editorial şi publicistic – Pr. Dr. Mihai Petian – Prologul Evangheliei de la Ioan – Editura “Andreiana”, Sibiu, 2019…

Semnal editorial şi publicistic – Pr. Dr. Mihai Petian – Prologul Evangheliei de la Ioan – Editura “Andreiana”, Sibiu, 2019…

Semnal editorial şi publicistic – Pr. Dr. Mihai Petian – Prologul Evangheliei de la Ioan – Editura “Andreiana”, Sibiu, 2019…

De la bun început, doresc să recunosc că m-am (tot) gândit ce sau cum anume să scriu câteva rânduri la adresa acestei cărţi şi, în special, la adresa autorului ei, din câteva motive şi considerente personale, altminteri absolut smerite dar sincere şi oneste: din respect, recunoştinţă şi preţuire, totodată din dragoste, apreciere, admiraţie şi recunoştinţă faţă de Părintele Mihai Petian – un slujitor devotat şi destoinic al Bisericii şi al tuturor altarelor sfinte şi sacre ale acestui popor: Altarul lăcaşului de cult, al scrisului, editării şi publicării, al propovăduirii şi mărturisirii Cuvântului Revelat, Întrupat şi Veşnic, precum şi al cărţii şi al condeiului.
De asemenea, vreau să mărturisesc şi să dezvălui, aici şi acum, adevărul că rar, mai ales în ultima vreme, mi-a fost dat să întâlnesc şi să cunosc un om cu atâta bun simţ, purtare aleasă, nobilă, elegantă, discretă dar concretă, şi atâta respect şi bunăcuviinţă şi ca (în) persoana Părintelui Mihai Petian – acest simplu, smerit şi modest preot paroh, însă care, oricând, ar putea face faţă, cu real şi autentic succes, la o catedră academică şi universitară – ca profesor şi la un sfânt al altar al unei vestite sau renumite catedrale urbane, eparhiale – ca slujitor credincios şi sacerdot devotat.
Totodată, am apreciat întotdeauna, articolele, eseurile şi studiile, precum şi articolele cu caracter pastoral – misionar şi cărţile pe care le-a scris Părintele Mihai Petian, precum şi toată activitatea sa pastoral-misionară, caracterul şi cultura foarte vastă şi solidă de care dispune, de asemenea (şi) dragostea sfinţiei sale pentru cultura, arta şi spiritualitatea autentică!…
Prin urmare, sunt de-a dreptul mişcat şi impresionat de capacitatea şi puterea preacucerniciei sale de muncă susţinută, pe care o desfăşoară, cu timp şi fără timp, şi bine face că are această atitudine faţă de viaţă, faţă de semenii şi cunoscuţii săi, care nu sunt puţini şi care, dacă sunt sinceri şi oneşti, îl apreciază şi îl admiră foarte mult, fiindu-i cât se poate de recunoscători, aşa cum încerc să-i fiu şi eu!…
Altfel spus, vredincul, veritabilul şi autenticul Părinte Mihai Petian de la Sibiu s a născut la 20 ianuarie 1963, în satul Băsești, judeţul Maramureş. A absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu în anul 1988, apoi a urmat cursuri de doctorat la Sibiu, Ierusalim și Regensburg, susținând teza de doctorat cu titlul „Ep. I Corinteni – traducere, introducere și comentarii” în anul 2009, la Părintele Profesor Vasile Mihoc.
A fost preot în localitatea Hașag, jud. Sibiu, de unde sunt originari Aron Cotruș și Nifon Bălășescu, apoi la parohia Sf. Ilie II din municipiul Sibiu, având actualmente biserica în construcție.
Este autorul cărții 7 zile, 7 convorbiri, din anul 1994 până astăzi fiind moderator la posturi TV locale din Sibiu.
În altă ordine de idei, aici şi acum, îl evocăm pe Sfântul Ioan Evanghelistul – Apostolul iubirii, care ne-a lăsat cea de-a patra Evanghelie din canonul Noului Testament. Opera sa este o completare a celor trei Evanghelii sinoptice şi descrie activitatea Mântuitorului Iisus Hristos în Iudeea şi Ierusalim.
Cu alte cuvinte, prin minunile relatate şi cuvântările de înalt nivel dogmatic, Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan este o capodoperă a Noului Testament.
În acest context, Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului a publicat recent lucrarea „Prologul Evangheliei de la Ioan”, a Părintelui Dr. Mihai Petian. Cartea Părintelui Mihai Petian este o exegeză a textului biblic, scripturistic, din Prologul Evangheliei lui Ioan, cu o bibliografie de specialitate bogată și cuprinzătoare.
Altminteri, cartea apărută la Editura Arhiepiscopiei Sibiului nu este doar o exegeză la un text ioaneic unic, cu un conținut teologic foarte bogat, ci și o interpretare duhovnicească a Prologului, o manifestare a dragostei autorului față de Evanghelia după Ioan, considerată de mulți dintre teologi cea mai frumoasă carte a Noului Testament.
Adresată în primul rând teologilor, cartea are prin aceasta și obiectivul de a oferi cititorilor din afara mediului teologic o lucrare prin care să Îl descopere pe Dumnezeu – Cuvântul așa cum este mărturisit și cinstit în minunatul Prolog la cea de-a patra Evanghelie din Noul Testament.
„Ideea directoare care structurează întreaga substanţă a cărţii este ideea de Dumnezeu-Persoană, pentru că Persoana are caracteristica esenţială de «deschidere spre», de a veni în întâmpinare, de a se dărui.
De aceea, cartea de faţă poate fi privită ca o sărbătoare a spiritului, ca o răscumpărare și justificare a timpului.
Iată de ce am căutat nu doar spiritul critic al Bibliei sau Sfintei Scripturi, ci și pe cel duhovnicesc, etic și estetic.
Volumul de faţă nu a fost scris ca o lucrare în sensul obișnuit al cuvântului, ea s-a născut din dragoste faţă de Sfânta Evanghelie, a crescut precum un copil, s-a maturizat ca într-un laborator al experienţelor și al interpretărilor mai multor Sfinți Părinţi și scriitori cu preocupări biblice”, spune autorul în cuvântul introductiv.
Lucrarea elaborată de Părintele Mihai Petian, slujitor al Sfântului Altar în cetatea Sibiului, este deja receptată pozitiv în mediul teologic sibian și nu numai.
În Cuvânt înainte, Părintele Profesor Vasile Mihoc – Titularul Catedrei de Noul Testament de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și unul dintre cei mai cunoscuți bibliști ortodocși din întreaga lume, apreciază demersul exegetic al Părintelui Mihai Petian, precum și dragostea acestuia față de textele Noului Testament.
„Scopul acestei cărți este îndoit: În primul rând de a îndrepta atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu, Care este viu și lucrător, prin urmare este nevoie de astfel de lucrări, care să lumineze cugetele oamenilor în această privință.
Prin urmare, această carte are și intenția să informeze pe iubitorii de Evanghelie cu privire la gândirea teologică a Sfântului Ioan Evanghelistul. După o cuprinzătoare prezentare cu caracter isagogic asupra Evangheliei a patra, autorul ne oferă o exegeză pe textul grecesc, atent realizată și bine argumentată, cu o clară structurare a materialului ioaneic și cu recurs la o selectă bibliografie exegetic – teologică, cuprinzând lucrări ale Sfinților Părinți și comentarii moderne și contemporane.
Între diversele interpretări ale textelor, autorul, care nu este la prima lucrare asupra Evangheliei de la Ioan, discerne ceea ce este valoros, opțiunile sale exegetice fiind prezentate clar și deplin convingător.
Recomandăm această carte cu bucurie și cu speranța continuării, în viitoare lucrări, a preocupărilor de exegeză ioaneică”, afirmă Părintele Profesor Vasile Mihoc.
Mai trebuie remarcat şi subliniat faptul că volumul de faţă cuprinde două mari părți, una introductivă și cea în care este cuprins comentariul la textul evanghelic.
De semenea, lucrarea cuprinde și o parte de concluzii și bibliografia aferentă.
În capitolul introductiv, Părintele Mihai Petian explică termenul „evanghelie” și sensul teologic al acestuia. Mai apoi, autorul prezintă câteva lucruri generale despre Evanghelia după Ioan, pentru ca mai apoi să vorbească despre actualitatea, scopul, stilul și subiectul Prologului Evangheliei după Ioan.
Partea principală a lucrării cuprinde comentariul la textul grec al Prologului. Verset cu verset, autorul realizează un amplu comentariu, o exegeză cuprinzătoare la acest text nou-testamentar, unde termenii grecești cei mai impor¬tanți sunt analizați teologic, și nu numai. Între aceștia, „Logos” ocupă un loc central.
„Hristologia înaltă a Prologului are în centru termenul Logos, identificat cu Iisus Hristos în întreaga Tradiție Patristică.
Totodată, termenul «Logos» în Evanghelia a patra Îl descrie pe Dumnezeu în procesul de autocomunicare, nu numai o comunicare a unor cunoștințe, ci o comunicare de Sine.
Astfel, Fiul lui Dumnezeu este numit Cuvântul, Cel ce-L revelează pe Dumnezeu și lucrările Sale de mântuire a oamenilor.
Mircea Vulcănescu spune că Logosul în metafizica creștină nu este văzut ca o expresie abstractă a oricărui lucru, nu este o formulă sau un obiect formal prin care se exprimă și se explică lumea și cele ce sunt în ea.
Ca atare, cuvântul Logos nu este nici măcar un atribut al divinității. Cuvântul, Logosul este Dumnezeu Însuși, este una dintre fețele dumnezeirii, este totuna cu Fiul, Unul-Născut din Tatăl, înainte de toți vecii, împreună părtaș la zidirea lumii”, susţine Părintele Mihai Petian.
De asemenea, sunt analizați și alți termeni proveniți din limba greacă, amintind aici termenul „cosmos”, înțeles de autor ca „lumea aceasta”, spa¬țiul în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a desfășurat activitatea mântuitoare, precum și expresia „La început”, văzută ca începutul drumului în Creație, legată de pre¬zen¬ța veșnică a Logosului în Dumnezeu.
În concluzii, Părintele Mihai Petian subliniază atât caracterul hristologic al Prologului, cât și deschiderea spre probleme interdisciplinare, legând teologia de filozofie, de morală și educație crești¬nă.
Nu în ultimul rând, autorul ara¬tă nevoia ca exegeza scripturistică ori biblică să fie însoțită mereu de inspirația Duhului Sfânt, așa cum autorii biblici au fost inspirați în demersul lor de a redacta textele care au intrat mai apoi în corpusul canonic al Noului Testament.
Aşadar, mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, scrisă de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, este unul al luminii plină de bucurie şi de nădejde, o lumină care nu orbeşte prin puterea ei, ci este o „lumină lină”, revelatoare de Dumnezeu şi care, prin cult, împărtăşeşte întreaga creaţie cu duhul ei de viaţă!…
În acest fel stând lucrurile, acum, în încheierea acestei recenzii, cu privire la cartea/volumul de faţă, ţinem şă aducem cinste, laudă, apreciere şi admiraţie Părintelui Mihai Petian, pe care dorim să-l felicităm, cu toţii, (şi) pentru această lucrare, şi pe care o recomandăm tuturor cu toată căldura, îi dorim să ne mai hrănească minţile şi sufletele noastre şi cu alte lucrări ziditoare şi folositoare nouă şi urmaşilor noştri, arătându-ne prin toate acestea dragostea sau ataşamentul faţă de valorile perene ale Bisericii şi neamului nostru Românesc, precum şi vivacitatea ori tinereţea spirituală cu care l-a înzestrat Dumnezeu – Cel în Treime Slăvit şi Lăudat, pe devotatul şi iubitul Său fiu – slujitor, şi, totodată, îi dorim să aibă parte, în continuare, de folositoare bucurii, de binecuvântate mângâieri şi de nemărginite împliniri duhovniceşti, atât aici pe pământ, cât mai ales dincolo, în lumea cealaltă – a Împărăţiei Cerurilor, unde să se bucure de înveşnicita comuniune cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în lumina cea neînserată a Sfintei Treimi! Amin!…

Dr. Stelian Gomboş

https://steliangombos.wordpress.com

Facebooktwitterby feather

Despre Stelian GOMBOS

CURRICULUM VITAE GOMBOŞ STELIAN TITUS Date Naţionalitatea: română personale: Data naşterii: 8 iulie anul 1977 Locul naşterii: Oradea – Bihor Obiective: Să îmi folosesc pregătirea acumulată în timpul studiilor şi să acumulez experienţă, răspunzând provocărilor pozitive Studii: 1992 –1996 - Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea 1996 - 2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea 2000 - 2001 - Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea 2003 - 2006 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia 2008 – 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 2012 – 2013 – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova. 2006 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice” 2007 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice” 2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public” 2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională” 2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România - relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”. 2009 - Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”. 2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”. 2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti. 2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova. 2014 – Cursul „Retorica adaptată la context” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 2017 – 2021 – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 2021 – 2022 - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – Cursuri de Master în domeniul „Carieră Judiciară”. Activitatea profesională: 2000 – 2003 - Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea 2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea 2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti. 2014 – 2018 - Epitrop – consilier la Biserica parohială „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan. 2014 – decorat, de către Patriarhia Română, personal de către Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, cu ordinul comemorativ “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi conferit cu medalia jubiliară, închinată “Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. 2017 – până în prezent – Membru în cadrul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). 2017 – până în prezent – Membru al Asociaţiei Creştine “Lăcaşuri Ortodoxe” din România. 2017 – până în prezent – Membru al Fundaţiei Creştine “Arsenie Boca” din România. 2019 – până în prezent – Vicepreşedinte – Aria sector 4 şi Primvicepreşedinte – Aria Bucureşti în cadrul Ascociaţei Civilizaţia Ortodoxă din România (ASCIOR). 2017 – până în prezent – Membru în Departamentul Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”din cadrul Universităţii “Ovidiu” din Constanţa. 2019 - Decorat, de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, personal de către PS Părinte Episcop Iustin, cu ordinul comemorativ şi medalia jubiliară "Iustinian Arhiepiscopul". 2022 – până în prezent – Vicepreşedinte al Asociaţiei – Societăţii Cultural Patriotice „Avram Iancu” din România – Filiala „Avram Iancu” Bucureşti. Limbi străine: Engleză - mediu Franceză - mediu Greacă - avansat Profil personal: Persoană receptivă, dinamică, spirit de echipă, abilitate în comunicare şi negociere Permis de conducere-categoria B Cunoştinţe PC-Microsoft Office Hobby – uri: Literatura, excursiile, muzica, sportul Activitatea publicistică: În revistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Vatra Veche”, „Armonii Culturale”, „Lumină Lină”, „Constelaţii Diamantine”, „Semne”, „Moldova Literară”, „Epifania”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă” şi „Familia Română”. Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu. Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti. Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara. Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova. Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti. Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor. Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj. Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti. Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale - Culegere de articole, eseuri şi studii teologice", la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Octombrie 2015 - mi-a apărut cartea cu titlul: „Împărtăşiri spirituale…”, Colecţia „Scrisul de azi”, Editura „Singur” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Martie 2016 - mi-a apărut, cea de-a douăzecea carte, cu titlul: „Smerite şi sincere împărtăşiri”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Noiembrie 2016 – cartea cu titlul: "Câteva sincere mărturisiri şi smerite împărtăşiri din rodul îmbelşugat şi tezaurul binecuvântat al Cuvântului - Culegere de articole, eseuri, studii, interviuri şi recenzii", Editura “Naţiunea”, Bucureşti. August 2017 – mi-a apărut cartea cu titlul: “Despre Spritualitatea Răsăriteană Autentic Ortodoxă ca Trăire în Iisus Hristos - Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături - Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral”, la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa. Septembrie 2017 – a apărut cartea cu titlul: “Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989): intoleranţă şi deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972)”, autori: Stelian Gomboş şi Ioan Lăcătuşu, la Editura “Eurocarpatica” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Mai 2018 – a apărut cartea cu titlul: “Certitudini, repere şi valori pentru omul contemporană” la Editura “Avrig&London”, din oraşul Avrig, judeţul Sibiu. Iunie 2018 – a apărut cartea – culegere de eseuri, cu titlul: “România în şi din noi!”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Iunie 2020 – a apărut cartea cu titlul: “Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie – Centrul vieţii creştine” scrisă, împreună cu Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea şi publicată la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Noiembrie 2020 – a apărut cartea cu titlul: “Gânduri printre rânduri răzleţe” publicată de Editura “Teocora”, sub egida Ascociaţei Civilizaţia Ortodoxă din România (ASCIOR) Buzău. Iunie 2021 – a apărut cartea cu titlul: “Teologie şi Spiritualitate în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Nazians şi Ioan Gură de Aur. Tradiţie, înnoire, propovăduire şi mărturisire contemporană”, publicată la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Telefon: 0745/265661 e-mail: stelian_gombos@yahoo.com steliangombos@hotmail.com steliangombos@gmail.com https://steliangombos.wordpress.com/ https://www.facebook.com/stelian.gombos