Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » AUTORI » Profil de AUTOR » Stelian Gomboş – Câteva indicii, repere şi referinţe bio – bibliografice…

Stelian Gomboş – Câteva indicii, repere şi referinţe bio – bibliografice…

CURRICULUM VITAE

GOMBOŞ STELIAN TITUS

Date Naţionalitatea: română
personale: Data naşterii: 8 iulie anul 1977
Locul naşterii: Oradea – Bihor

Starea civilă: Căsătorit

Obiective: Să îmi folosesc pregătirea acumulată în timpul studiilor şi să acumulez experienţă, răspunzând provocărilor pozitive

Studii:

1992 –1996 – Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea
1996 – 2000 – Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea
2000 – 2001 – Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea
2003 – prezent – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia
2008 – 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
2012 – 2013 – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova.
2006 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice”
2007 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice”
2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public”
2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională”
2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România – relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”.
2009 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”.
2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”.
2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti.
2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”.
2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova.
2014 – Cursul „Retorica adaptată la context” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”.

Activitatea profesională:

2000 – 2003 – Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea
2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea
2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti.
2014 – 2018 – Epitrop – consilier la Biserica parohială „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan.
2014 – decorat, de către Patriarhia Română, personal de către Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, cu ordinul comemorativ “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi conferit cu medalia jubiliară, închinată “Sfinţilor Martiri Brâncoveni”.
2017 – până în prezent – Membru în cadrul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR).
2017 – până în prezent – Membru al Asociaţiei Creştine “Lăcaşuri Ortodoxe” din România.
2017 – până în prezent – Membru al Fundaţiei Creştine “Arsenie Boca” din România.
2017 – până în prezent – Membru în Departamentul Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”din cadrul Universităţii “Ovidiu” din Constanţa.

Limbi străine: Engleză – mediu
Franceză – mediu
Greacă – avansat

Profil personal: Persoană receptivă, dinamică, spirit de echipă, abilitate în comunicare şi negociere
Permis de conducere-categoria B
Cunoştinţe PC-Microsoft Office

Hobby – uri: Literatura, excursiile, muzica, sportul

Alte Activităţi: Conferinţe, delegaţii şi simpozioane:

8 -19 August 1999 în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul ,, Despre şi cu românii din diaspora ”
12 -14 Octombrie 2000 am participat la simpozionul Rom Fest de la Sibiu, organizat şi condus de către P.C. Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa – Parohul Bisericii Ortodoxe Româneşti din Washington
20 – 22 Mai 2001 am participat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice organizată de către Universitatea Oradea şi Facultatea de Teologie Ortodoxă cu prilejul a 10 ani de activitate a acestei reînfiinţate Facultăţi de Teologie. Menţionez faptul că am participat la toate manifestările şi comunicările, atât în plen cât şi pe secţiuni, cu expuneri şi intervenţii
7 – 8 Mai 2003 am participat la Simpozionul de Bizantinologie cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la Căderea Constantinopolului organizat de către Facultaţile de Teologie Ortodoxă şi Istorie din cadrul Universităţii Oradea şi Muzeul Judeţean Oradea
22 – 25 Iulie 2003 – Am participat la Simpozionul cu tema: „2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt – pregătirea şi organizarea acestui mare eveniment”, desfăşurat la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava
18–20 Noiembrie 2003 am participat la simpozionul închinat Sf. Grigorie Palama – Thessalonic – Grecia
13 – 15 Mai 2004 am participat la simpozionul de Teologie Liturgică dedicat Sfântului Nicolae Cabassila
18 – 20 Iulie 2004 am participat la Simpozionul „Zilele Patriarh Miron Cristea”, ediţia a VII – a, care a avut loc la Topliţa, în cadrul căruia am prezentat studiul: „Ctitori şi Ctitorii Româneşti la Sfântul Munte Athos”
20 – 26 Iulie 2004 am participat la Izvorul Mureşului la Simpozionul dedicat Românilor de pretutindeni – ediţia a VII – a, în cadrul căruia am expus tema: „ Ştefan cel Mare şi Sfânt – Ctitor al aşezămintelor monahale din Sfântul Munte Athos”
30 Iunie – 3 Iulie 2004 am participat la manifestările organizate la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt
16 – 18 August 2004 am participat la Congresul Studenţesc organizat la aceeaşi mănăstire, tot în cinstea aceleaşi comemorări, în cadrul căruia am prezentat expunerea „Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Sfântul Munte Athos”
13–15 Noiembrie 2004 am participat la simpozionul închinat Sf. Ioan Gură de Aur – Thessalonic – Grecia
19-20 Octombrie 2005 am participat la simpozionul închinat « Zilei Bibliei » – Craiova, judeţul Dolj
21–23 Octombrie 2005 am participat la simpozionul dedicat lui Pamfil Şeicaru de la Mănăstirea Orşova, judeţul Mehedinţi
22 Septembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj
27 Septembrie 2006, am participat la simpozionul dedicat Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea
11 Noiembrie 2006, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Craiova, judeţul Dolj
17 decembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Drobeta Turnu – Severin, judeţul Mehedinţi
14 Mai 2007, am participat la simpozionul « Biserica şi şcoala în contextul integrării României în Uniunea Europeană » organizat la Oradea, judeţul Bihor
30 Iunie 2007, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, ce s-a desfăşurat la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj
16 – 20 August 2007, în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul internaţional dedicat Românilor de pretutindeni, cu titlul: « Dimensiunea universală şi europeană a Culturii Române », unde am expus comunicarea cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. »
27 Septembrie 2007, am participat la simpozionul şi manifestările dedicate Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea
09-10 Octombrie 2007, am participat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, care a avut loc la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea. Aici am prezentat referatul cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. »
30 Noiembrie 1996 – 30 Septembrie 2003 am fost preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) – Filiala Oradea
01 Noiembrie 2007 până în prezent – membru al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România (AZEC)
01 Noiembrie 2008 până în prezent – membru al Fundaţiei Absolvenţilor Colegiului Naţional de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare « Carol I » Bucureşti
03 Aprilie 2008 – am participat la simpozionul internaţional, intitulat « Biserica în lumea contemporană », organizat de către Episcopia Unită cu Roma (Greco – catolică) de Oradea şi Facultatea de Teologie Greco – catolică, unde am susţinut referatul cu tema: « Predarea Religiei în şcoală – o problemă teologică şi apologetică »
20 Aprilie 2008 – în oraşul Gherla, judeţul Cluj, am participat la simpozionul naţional, cu tema: « Martiriul mărturisitorilor lui Iisus Hristos în închisorile comuniste – modele de trăire creştină », unde am susţinut referatul: « Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu şi Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – trei martiri şi mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Româneşti contemporane »
22–23 Mai 2008, am participat la Oradea, la simpozionul naţional, intitulat : « Multiculturalitatea în spaţiul Românesc », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea, în cadrul Uniunii Europne »
12 Iunie 2008 – La Baia Mare, judeţul Maramureş, am participat la simpozionul naţional cu tema: « Biserica şi Mass – Media între complementaritate şi adversitate », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre valoarea Cuvântului, a gândirii şi a făptuirii în iconomia mântuirii »
18 – 20 Iulie 2008 – în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană »
10 – 11 Septembrie 2008 – am participat la Simpozionul Internaţional « Comunicarea interconfesională în Uniunea Europeană » desfăşurat în Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului – Bucureşti, cu referatul intitulat: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea în cadrul Uniunii Europene »
12 – 13 Septembrie – am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei cu referatul intitulat: « Locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană. Exigenţe, probleme şi perspective »
23 Septembrie – am participat la Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Protopopiatul Ortodox Român Sighet, cu studiul intitulat: « Despre dimensiunea euharistică a creaţiei în raport cu problemele ecologiei şi cu misiunea Bisericii »
29 – 30 Septembrie 2008 – am participat la Miercurea Ciuc, la lucrările celei de a XIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare»
09 Octombrie 2008 – am participat la simpozionul ce s-a desfăşurat la Oradea, cu tema: « Biblia şi spiritualitatea creştinului » organizat de către Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) împreună cu Episcopia Oradiei, în cadrul Anului Jubiliar 2008 – închinat Sfintei Scripturi
10 Octombrie 2008 – am participtat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea la simpozionul intitulat: « Scriptură – Liturghie – Biserică », organizat în cadrul Anului Jubiliar 2008 – închinat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre dimensiunile spirituale ale Eshatologiei, soteriologiei şi Eticii «
13 – 15 Octombrie 2008 – am participat la Sesiunea Comisiei Mixte a Istoricilor Români şi Maghiari la sediul Academiei Române din Bucureşti, la reuniunea cu tema: Religie şi Societate (stat) în istoria Europei Centrale şi Sud – Estice, din Evul Mediu până în prezent, cu referatul intitulat : « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare »
11 Decembrie 2008 – am participat la Gyula – Ungaria, unde Episcopia Ortodoxă Română a organizat un simpozion comemorativ, dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea marelui Mitropolit al Ardealului – Andrei Şaguna, susţinând referatul cu tema: « Mitropolitul Ardealului – Andrei Şaguna, în conştiinţa noastră mărturisitoare »
27 – 28 Martie 2009 – am participat la simpozionul internaţional, organizat de UBB – Centrul de Studii Ecumenice şi Interreligioase, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, cu tema: « Integrarea Europeană şi Valorile Bisericii », susţinând referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »
28 – 29 Aprilie 2009 – am participat la simpozionul internaţional – organizat de UBB Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Greco – Catolică şi Episcopia Română Unită cu Roma din Oradea – cu tema : « Opera şi activitatea teologică şi pastorală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni », unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »
22–23 Mai 2009, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la simpozionul naţional « Roman Ciorogariu spirit european », intitulat : « Creativitate şi inovare didactică », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »
18 – 19 Iulie 2009, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate»
31 August 2009, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a II–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »
03 Octombrie 2009, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate»
05 – 06 Octombrie 2009, am participat la simpozionul internaţional cu tema: “Opera teologică şi moştenirea spirituală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni”, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »
16 – 17 Octombrie 2009, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă « Andrei Şaguna » din Sibiu, la simpozionul cu tema « Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii » cu studiul intitulat: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »
11 – 13 Noiembrie 2009, am participat la Mănăstirea Bârsana, judeţul Maramureş, la simpozionul organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Universitatea de Nord din Baia Mare, dedicat « Moştenirii spirituale a Sfântului Vasile cel Mare şi a tuturor Sfinţilor Părinţi Capadocieni » cu referatul ce poartă titlul: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »
12 – 13 Aprilie 2010, Am participat la Simpozionul Internaţional organizat de către Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) « Carol I » din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Creştinismul Arab – între tradiţie şi teritorialitate »
19 – 20 Iulie 2010, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »
20 – 22 Septembrie 2010, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a III – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Simbolul de credinţă sau Crezul – teza şi sinteza mărturisirii noastre ortodoxe »
24 – 25 Septembrie 2010, am participat la Miercurea Ciuc şi la Sfântul Gheorghe, la lucrările celei de a XVI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană »
12 – 14 Noiembrie 2010, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Ortodoxia şi Statul în România, sub regimurile totalitare »
26 – 28 Februarie 2011, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XV – a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective »
06 Iunie 2011, am participat la Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IV–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii”
19 – 20 Iulie 2011, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective »
09 Septembrie 2011, am participat la Mioveni, judeţul Argeş, la « Sesiunea ştiinţifică de toamnă » a Centrului « Universul Ştiinţei », unde am susţinut referatul cu tema : « Parteneriatul Stat – Culte religioase în România anului 2011, în contextul integrării ei în Uniunea Europeană…»
24 Septembrie 2011, am participat la manifestările religios-cultural-istorice dedicate „Sfântului Neagoe Basarab – Prinţ al Păcii şi al Culturii”, organizate de către Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului la Curtea de Argeş, judeţul Argeş, unde am susţinut referatul cu tema: „Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană…”
25 Septembrie 2011, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…»
28 – 29 Septembrie 2011, am participat la Iaşi, la Simpozionul Internaţional « Istorie, cultură, Patrimoniu », organizat de către Muzeul Literaturii Române şi Societatea Culturală « Junimea 90 », unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală precum şi câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat şi Biserică în cadrul discursului social – istoric, în contextul aderării României la Uniunea Europeană»
10 – 12 Octombrie 2011, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii Oradea, la momentul aniversar, dedicat împlinirii a 20 de ani de existenţă şi activitate prodigioasă, iar în cadrul Simpozionului Internaţional “Despre familia creştină în postmodernitate şi contemporaneitate”, organizat de acelaşi institut de învăţământ teologic superior, am susţinut referatul cu titlul: “Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii »
09 – 10 Noiembrie 2011, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă… ».
10 – 11 Februarie 2012, am participat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, la Simpozionul Internaţional cu tema: « Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) cinncizece de ani de la trecerea sa în eternitate », unde am susţinut referatul cu titlul: « In memoriam – Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) – un mare istoric, cercetător, luptător şi apărător al românilor transilvăneni, pioner al emancipării politice şi sociale a acestora…».
26 – 28 Februarie 2012, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă…»
16 – Mai 2012, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre suferinţă, boală, răbdare, vindecare, nădejde şi Taina Sfântului Maslu din perspectiva învăţăturii creştin – ortodoxe…»
06 Iunie 2012, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a V–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Sfântul Nicodim de la Tismana – Model al rugăciunii lui Iisus în lumea post – modernă şi impactul acesteia asupra vieţii secularizate de astăzi… »
14 Iunie 2012, am participat în municipiul Sibiu, la Simpozionul Doctoranzilor în Teologie, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre spiritualitatea euharistică în timpurile noastre precum şi despre Nicolae Afanassieff şi eclesiologia euharistică – „Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“…
15 Iunie 2012, am participat în municipiul Oradea, la simpozionul naţional „Roman Ciorogariu – spirit european” – ediţia 2012, cu titlul: „Vocaţia socială a instituţiilor educaţionale şi religioase”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Casa Corpului Didactic – Filiala judeţeană Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre tinerii de astăzi şi morala creştină, precum şi despre primenirea lor în Biserică… “
29 Iunie 2012, am participat în municipal Bucureşti, la “Conferinţele Criterion – serie nouă” cu tema “Nae Ionescu”, organizată de către Asociaţia culturală “Prietenii lui Eliade” şi Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: “Filosoful şi gânditorul creştin Nae Ionescu – între mărturisirea spiritual autentică şi propovăduirea culturală ireproşabilă…”
18 – 20 Iulie 2012, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă… ».
29 – 30 Iulie 2012, am participat la Mănăstirea « Sfânta Ana » Rohia şi în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, la Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea Părintelui Nicolae Steinhardt, organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Mănăstirea Rohia, Fundaţia « Nicolae Steinhardt », Biblioteca Judeţeană « Petre Dulfu » şi Universitatea de Nord, unde am prezentat referatul cu tema: « O scurtă incursiune în gândirea creştină a Părintelui Nicolae Steinhardt… »
21 – 22 Septembrie 2012, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Din seria: In memoriam: – Autor cu carte – de duhovnicească învăţătură… Despre Tradiţie şi Libertate în spiritualitatea noastră ortodoxă şi răsăriteană, în viziunea Mitropolitului Antonie Plamădeală… »
28 – 29 Septembrie 2012, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XII – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă… ».
07 – 08 Noiembrie 2012, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Despre poetul, prozatorul şi publicistul Mihai Eminescu în viziunea Bisericii, despre raportarea sa la învăţătura creştină, precum şi abordarea vieţii şi operei sale din perspectiva credinţei creştine…».
26 – 28 Februarie 2013, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică….»
16 Mai 2013, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre raportul şi relaţia dintre Dumnzeu şi om în viziunea teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae…»
22 Mai 2013, am participat la Oradea, la Simpozionul organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa şi semnificaţia Sfântului Împărat şi întocmai cu apostolii Constantin cel Mare în istoria Bisericii Creştine – o abordare istorică, fenomenologică şi teologică…»
03 Iunie 2013, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VI–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre dimensiunea asceticii şi misticii în opera Părintelui Dumitru Stăniloae…»
18 – 20 Iulie 2013, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Vorbirea desire Biserică, Stat şi Libertatea religioasă din Romania, între curs şi discurs…».
23 Septembrie 2013, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XV – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană ».
28 Septembrie 2013, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIII – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, izvoare şi direcţii de cercetare… »
05 Octombrie 2013, în cadrul « Colocviilor » de la Mănăstirea Nicula, judeţul Cluj, am participat cu referatul, intitulat: « In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri… ».
17 – 18 Octombrie 2013, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat – Biserică, în România, în cadrul discursului social – istoric, contemporan, precum şi în contextul revizuirii Constituţiei… ».
24 Octombrie 2013, am participat la ediţia a VI – a a Simpozionului dedicat Părintelui Dimitrie Bejan, organizat la Hârlău, judeţul Iaşi, de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Protopopiatul Hârlău şi Parohia “Sf. Vasile cel Mare” din localitatea Hârlău, unde am prezentat comunicarea cu titlul: «Părintele Dimitrie Bejan – Mucenicul, Martirul şi Mărturisitorul (1909 – 1995)… »
08 – 09 Noiembrie 2013, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XIX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică… ».
26 – 28 Februarie 2014, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVIII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine… »
13 Mai 2014, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VII–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos…»
15 Mai 2014, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul Internaţional dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), Anului jubiliar Euharistic al Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii…»
02 Iunie 2014, am participat la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos…»
07 Iulie 2014, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii… »
18 – 20 Iulie 2014, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Despre cine suntem noi astăzi, cum (mai) suntem noi astăzi ortodocşi şi în ce (mai) credem noi, românii de astăzi – din perspectiva şi în viziunea sociologului român Dan Dungaciu…».
19 – 30 Septembrie 2014, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Bucuria slujirii este cea care ne menţine aici, căci m-a trimis Dumnezeu să caut oaia cea pierdută” – dialog duhovnicesc, viu şi deosebit de sincer cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan Selejan al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de slujire arhierească… »
23 Septembrie 2014, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XVI – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine… »
26 Septembrie 2014, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIV – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Recenzie – Nicolae Purcărea, “Urlă haita”, Editura Fundaţia “Sfinţii Închisorilor”, Bucureşti, 2012, 287 pagini… »
09 Octombrie 2014, am participat la Simpozionul Internaţioanal, organizat de către Arhiepiscopia Craiovei – Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie din Craiova, la Mănăstirea Tismana – Gorj, în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, cu referatul intitualt: « Despre drepturile omului şi provocările globalizării contemporane… »
26 – 27 Februarie 2015, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XIX – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică… »
27 – 28 Martie 2015, am participat în municipiul Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective… »
04 – 06 Mai 2015, am participat la Arhiepiscopia Alba Iuliei, la Simpozion Internaţional „Ethosul misionar al Bisericii”, organizat în perioada 04 – 06 mai, în municipiul Alba-Iulia, judeţul Alba, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918”, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur… »
28 – 29 Mai 2015, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul dedicat Misiunii Creştine, intitulat: « Pastoraţia şi Misiunea Bisericii într-o lume desacralizată. Pesrspective actuale. », organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate… »
04 Iunie 2015, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VIII–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre omul de astăzi şi raportarea sa la implicaţiile economice, sociale şi culturale, în contextul revoluţiei informatizării… »
05 Iunie 2015, am participat în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate… »
15 – 16 Iunie 2015, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul Internaţional dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), Anului jubiliar al Pastoraţiei şi Misiunii în parohii şi mănăstiri astăzi, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur… »
07 Iulie 2015, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate…»
18 – 20 Iulie 2015, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică… »
26 – 27 Septembrie 2015, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XV – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică… »
02 – 03 Octombrie 2015, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: «„Statul român nu este un stat laic” – despre viziunea Domnului Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte, cu privire la raporturilor dintre Stat, Biserică şi Culte religioase, în România contemporană… »
10 Octombrie 2015, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” – ediția a X-a – intitulat: “Familia creștină – Fundamente antropologice, iubire şi sexualitate în celibat şi căsătorie”, unde am susţinut referatul cu tema: «Despre familia creştină între tradiţia autentică a valorilor perene şi modernitatea consumistă a gândirii trecătoare – Provocări şi perspective… »
03 – 04 Noiembrie 2015, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, la Conferinţa Internaţională cu tema: “Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi” sub egida: “Paradigma creştină a unei Europe unite”, unde am susţinut referatul cu titlul: « Problema existenţei orei de religie în şcoală – o abordare teologică şi apologetică… »
26 – 27 Februarie 2016, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XX – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…»
14 Aprilie 2016, am participat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu”, la ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional “Roman Ciorogariu – spirit european” cu tema: „Istorie, educaţie şi spiritualitate”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” Oradea, Departamentul de Istorie din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării , unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… »
09 – 10 Mai 2016, am participat, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Simpozionul Internaţional „Tinerii în Biserică şi Societate”, ISSTA 2016, ediţia a 15 – a, organizat în perioada 09 – 10 Mai 2016, în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918” şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… »
20 Mai 2016, la invitaţia Primăriei Municipiului Reghin, a Protopopiatului Ortodox Român Reghin şi a Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin, judeţul Mureş – în calitate de organizatori, am participat la Conferinţa Naţională „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit Martir şi Cărturar – 300 de ani de la martirajul său”, unde am prezentat comunicarea cu tema: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »
25 – 26 Mai 2016, am participat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul Naţional dedicat Educației Religioase a Tineretului Creştin Ortodox și Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, intitulat: « Biserica şi Educaţia Religioasă a Tineretului în Mileniul Trei. Contribuţia Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în Teologia şi Literatura Românească », organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut referatele cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » şi « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »
31 Mai 2016, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IX – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » şi « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »
02 Iunie 2016, am participat în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, intitulat “Tinerii și educația religios – morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală”organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor. »
18 – 20 Iulie 2016, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »
23 – 24 Septembrie 2016, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »
02 – 03 Octombrie 2016, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVI – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Ghiuş – Teologul smerit şi duhovnicul îmbunătăţit din marea lavră a Cernicăi… »
28 Ianuarie 2017, am participat la Mănăstirea Cozia din judeţul Vâlcea, la Simpozionul Naţional, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, unde am susţinut referatul cu tema: « Vrednicul Domnitor Mircea cel Bătrân sau cel Mare şi Mănăstirea Cozia – Ctitoria Măriei Sale precum şi raporturile Sale cu Biserica (1386 – 1418)… »
26 – 27 Februarie 2017, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XXI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)… »
10 Martie 2017, la invitaţia Domnului Profesor şi Director Ioan Ştefan Lazăr, în cadrul Fundaţiei Culturale « Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la a şasea ediţie a « Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania », am prezentat referatul cu tema: « Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului – Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a şase ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri… »
22 Martie 2017, la sediul Centrului Pastoral – Misionar « Sf. Ier. Calinic de la Cernica », din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Simpozionul Naţional, orgnizat, închinat şi dedicat împlinirii a patruzeci de ani de la naşterea cea cerească şi veşnică a Patriarhului Romaniei – Justinian Marina, am susţinut referatul cu tema: « Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)… »
04 Mai 2017, la invitaţia Fundaţiei « Sfinţii Martiri Brâncoveni » cu sediul în municipiul Constanţa, am participat, în cadrul Şcolii şi Colegiului Brâncovenesc, la o seară/întâlnire duhovnicească, în cadrul căreia am vorbit despre „Mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă – adevaraţi slujitori ai Bisericii noastre, autentici eroi ai Credinţei Creştine şi cinstiţi martiri ai neamului nostru precum şi veritabili mucenici ai Sinaxarului Românesc!”
02 Iunie 2017, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a X – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)… » şi « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, indicii, izvoare şi direcţii de cercetare… »
08 Iunie 2017, am participat la Timișoara la Colocviul Bilateral Franco-Român în Științele Informării și Comunicării. Colocviul Bilateral Franco-Român a fost organizat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul UVT, de Universitatea „Sophia Antipolis” din Nisa, Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București. Parteneri locali au fost Mitropolia Banatului și Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Academia Română – Filiala Timișoara. Până în acest an, colocviul a fost organizat la București. Manifestarea științifică s-a bucurat de prezența unor nume importante din domeniul cercetării în științele comunicării din Franța și România. În cadrul acestei manifestări ştiinţifice şi academice am susţinut referatul cu tema ”Sunt inevitabile secularizarea şi descreştinarea?”
18 Iunie 2017, la invitaţia Părintelui Paroh Ioan Goje de la Biserica « Sf. M. Mc. Dimitrie – Iozvorâtorul de Mir » din municipiul Cluj Napoca, judeţul Cluj, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească…”
07 Iulie 2017, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre sensul şi condiţia deschiderii Ortodoxiei apologetice şi misionare spre lume, din perspectiva lucrării sacramentale a Bisericii şi a Sfântului Duh… »
18 – 20 Iulie 2017, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un Simpozion Naţional, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)… »
26 Septembrie 2017, la invitaţia Părintelui Paroh Vasile Irimia de la Biserica « Învierea Domnului » din municipiul Suceava, judeţul Suceava, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească…”
27 Septembrie 2017, am participat la la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare din oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău, la activitățile moral – religioase din cadrul Proiectului Memorie și mărturisire în penitenciarele românești, în contextul în care Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică… »
28 Septembrie 2017, la invitaţia Părintelui Protopop Lucian Voşloban de la Protopopiatul Oartodox Român din oraşul Luduş, judeţul Mureş, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească… ». Conferinţe similare cu subiect identic: Bucureşti – Biserica « Şerban Vodă » – duminică – 15.10.2017, orele 17,00. Piteşti – Argeş – Biserica « Sf. Ioan Botezătorul » – vineri – 03.11.2017, orele 17,00. Satu Mare – Biserica « Sf. Împ. Constantin şi Elena » – duminică – 12.11.2017, orele 17,00.
29 Septembrie 2017, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVII – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică… »
30 Septembrie 2017, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Arhiepiscopul şi Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei (1927 – 2000). Incursiuni biografice şi frânturi de gânduri la împlinirea a nouăzeci de ani de la naşterea sa pământească… »
13 – 14 Octombrie 2017, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” – ediția a XII-a, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… »
21 – 22 Octombrie 2017, am participat la Simpozionul Naţional intitulat “Martiri şi Mărturisitori ai Dreptei Credinţe în timpul Regimului Comunist. 70 de ani de la Reînfiinţarea Mitropoliei Banatului”, organizat, la Timişoara, judeţul Timiş, de către Mitropolia Banatului şi Facultatea de Teologie din Timişoara, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică… »
09 – 10 Noiembrie 2017, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul Național cu participare internațională, intitulat: „Icoana ortodoxă – Epifanie a transcendentului și mijloc de purificare într-o lume desacralizată”, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre sensul şi condiţia deschiderii Ortodoxiei apologetice şi misionare spre lume, din perspectiva lucrării sacramentale a Bisericii şi a Sfântului Duh… »
26 – 27 Februarie 2018, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XXII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Punct şi de la capăt ori ba ?!…»
23 Aprilie 2018 – PHILOSOPHY, POLITICS AND RELIGION: ALTERNATIVE VISIONS AND CONFLICTUAL VALUES – April 23, 2018, 10.00
Institute of Political Sciences and International Relations „Ion I. C. Bratianu” of the Romanian Academy, Bucharest, Romania. The workshop with international participation will take place at the Institute of Political Sciences and International Relations „Ion I. C. Brătianu” of the Romanian Academy, and continues and deepens the theme announced in the inter-academic project on the theme of Democratization, Religious Identity and Fundamentalism in Romania and Bulgaria, giving priority to alternative views and conflicting values that underpin the philosophy-politics-religion relationship.
Stelian Gomboș, Are Secularization and Dechristianization Inevitable?…
08 Mai 2018, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a XI – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Catedrala Mântuirii Neamului – Simbol al Spiritualităţii noastre Româneşti şi al Anului Centenar – 2018… » şi « România în şi din noi… »
18 – 20 Iulie 2018, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un Simpozion Naţional, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Modele, repere şi exemple vii… » şi « Despre Biserică, abordarea misiunii ei în istorie, precum şi raportul intelectualilor cu aceasta… »
29 Septembrie 2018, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVIII – lea Simpozion « PERT » – « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la realizarea, desăvârşirea şi împlinirea unităţii naţionale româneşti…»
30 Septembrie 2018, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Limba noastră românească – factor esenţial al realizării, împlinirii şi desăvârşirii unităţii noastre naţionale »
13 Octombrie 2018, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” – ediția a XIII-a, unde am susţinut referatul cu tema: « Contribuția Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, la pregătirea și desăvârșirea Actului Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 »
19 Octombrie 2018, am particpat la Simpozionul Internaţional organizat, la Deva, de către Episcopia Devei şi Hunedoarei, cu referatul intitulat : « Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 115 ani de la naşterea sa pământească şi 25 ani de la naşterea sa în ceruri… »
12 Noiembrie 2018, am participat la Simpozionul Naţional intitulat „Anul centenar al Marii Uniri. Considerații istorice și teologice”, organizat, la Timişoara, judeţul Timiş, de către Mitropolia Banatului şi Facultatea de Teologie din Timişoara, unde am susţinut referatul cu tema: « România Anului Centenar între Cruce, Înviere, libertate şi Unitate…»

Activitatea publicistică: În revistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Vatra Veche”, „Armonii Culturale”, „Lumină Lină”, „Constelaţii Diamantine”, „Semne”, „Singur”, „Moldova Literară”, „Epifania”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă” şi „Familia Română”.

Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.
Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.
Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.
Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu.
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti.
Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara.
Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire…” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.
Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.
Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.
Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.
Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti…”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.
Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor.
Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj.
Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.
Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale – Culegere de articole, eseuri şi studii teologice”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Octombrie 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Împărtăşiri spirituale…”, Colecţia „Scrisul de azi”, Editura „Singur” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
Martie 2016 – mi-a apărut, cea de-a douăzecea carte, cu titlul: „Smerite şi sincere împărtăşiri”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.
Noiembrie 2016 – cartea cu titlul: „Câteva sincere mărturisiri şi smerite împărtăşiri din rodul îmbelşugat şi tezaurul binecuvântat al Cuvântului – Culegere de articole, eseuri, studii, interviuri şi recenzii”, Editura “Naţiunea”, Bucureşti.
August 2017 – mi-a apărut cartea cu titlul: “Despre Spritualitatea Răsăriteană Autentic Ortodoxă ca Trăire în Iisus Hristos – Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături – Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral”, la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.
Septembrie 2017 – a apărut cartea cu titlul: “Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989): intoleranţă şi deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972)”, autori: Stelian Gomboş şi Ioan Lăcătuşu, la Editura “Eurocarpatica” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Mai 2018 – a apărut cartea cu titlul: “Certitudini, repere şi valori pentru omul contemporană” la Editura “Avrig&London”, din oraşul Avrig, judeţul Sibiu.
Iunie 2018 – a apărut cartea – culegere de eseuri, cu titlul: “România în şi din noi!”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Telefon: 0745/265661

E-mail: stelian_gombos@yahoo.com; steliangombos@hotmail.com

https://steliangombos.wordpress.com/

Raportul meu de activitate – acţiunile umanitar – bisericeşti şi activităţile caritativ – filantropice, precum şi serile cultural – spirituale şi duhovniceşti, organizate de către, în cadrul şi la nivelul parohiei noastre „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan – Bucureşti, pe parcursul anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017, până la 20.09.2017…

2014

17 Februarie – seară duhovnicească, intitulată „Importanţa şi valoarea Părintelui Duhovnicesc în viaţa creştinului”, susţinută de către Părintele Daniel Barâcă – Parohul Bisericii „Bunavestire” din Şoseaua Giurgiului, sector 4, Bucureşti.
24 Februarie – seară duhovnicească, intitulată „Despre demnitate, curaj, martiriu şi libertate, pornind de la exemplul mucenicesc al întemniţaţilor politici”
08 Martie – organizarea campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.
10 Martie – seară duhovnicească, intitulată „seară duhovnicească, intitulată „Rolul Sfintei Liturghii în viaţa spirituală a creştinului contemporan”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie” – Gorgani din Bucureşti.
17 Martie – seară duhovnicească, intitulată „Temeiuri şi argumente patristice care stau la baza Tainelor Sfintei Spovedanii sau a Pocăinţei şi a Sfintei Împărtăşanii sau Euharistiei” – invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu – Parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului – Udricani” din Bucurşsti.
26 Martie – seară cultural – spirituală în cadrul căreia a fost invitat de onoare doamna actriţă Daniela Nane.
31 Martie – seară duhovnicească, intitulată „Sfânta Liturghie – Marele Paști al Bisericii”, susţinută de către Părintele Profesor Daniel Benga – Parohul Bisericii „Sf. Mc. Ştefan” – Cuiubul cu Barză din Bucureşti.
07 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată „Stările vieţii duhovniceşti după Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe” – avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
28 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată „Drumul către familie. Abstinenţa sau concubinaj”, susţinută de către bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăescu.
12 Mai – seară duhovnicească cu titlul „Sensul pedagogic al suferinţei”, susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.
26 Mai – seară duhovnicească cu tema „Rolul terapeutic al pildelor”, susţinută de către Părintele Profesor Emanoil Băbuş de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.
11 Iunie – seară duhovnicească cu tema „Taina Pocăinţei şi pregătirea lăuntrică pentru aceasta” susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea – Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti.
16 Iunie – seară duhovnicească şi lansare de carte cu titlul „Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie”, invitat fiind domnul Claudiu Bălan – Preşedintele Asociaţiei „Ortodoxia Tinerilor” din Galaţi.
30 Iunie – seară duhovnicească şi lansare de carte cu tema „Sfinţii de lângă noi. Întâmplări, portrete, reflecţii” invitat fiind domnul Ciprian Voicilă – Sociolog la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.
05 – 06 Iulie – am organizat o campanie de suflet pentru Parohia Ortodoxă Română din localitatea Vidacut, judeţul Harghita, condusă de către Părintele Horia Racea, unde, la iniţiativa Părintelui Marius Ştefan Suiugan, am dus şi oferit diferite ajutoare, necesare bisericii şi comunităţii româneşti de acolo.
15 Septembrie – seară duhovnicească cu tema „Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni – pildă autentică spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos”, invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu – Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.
29 Septembrie – seară duhovnicească cu tema „Sfânta Euharistie în viaţa familiei creştine, contemporane”, susţinută de către Părintele Profesor Marian Vild de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti.
07 Octombrie – am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii “Sfânta Treime” din localitatea Drgăneşti – Vlaşca, judeţul Teleorman, condusă de către Maica Stravroforă Mitrodora Gligor.
13 Octombrie – seară duhovnicească cu tema: „Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane”, invitat fiind Părintele Arhim. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.
19 – 25 Octombrie – un grup de opt personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.
03 Noiembrie – conferinţa cu tema „Prevenirea tuturor bolilor noastre prin asumarea unui stil de viaţă sănătos, corect şi autentic”, invitatul din cadrul acestei manifestări fiind domnul Dr. Pavel Chirilă – Directorul Centrului Medical „Naturalia” din Bucureşti şi a Centrului – Hospice de îngrijiri paleative „Sf. Mc. Irina” din localitatea Voluntari – Ilfov.
08 Noiembrie – am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.
17 Noiembrie – am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.
21 Noiembrie – seară duhovnicească cu titlul: „Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane, precum şi despre datoria creştinului de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos – Euharistic, în societatea contemporană, secularizată”, invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Părintele Protos. Dr. Nectarie Petre – Stareţul Mănăstirii Crasna – Prahova.
24 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: „Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni – pildă autentică pentru familia creştină contemporană, spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos”, susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului – Prahova.
05 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa.
12 – 13 Decembrie, un grup de nouă bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
14 Decembrie, am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

2015

09 Februarie – a avut loc conferinţa şi lansarea de carte, intitulată “Se întorc morţii acasă”, autor fiind domnul Cornel Constantin Ciomâzgă la care au vorbit scriitorul Cornel Constantin Ciomazgă şi Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica „Sf. Silvestru” din Bucureşti.
02 Martie – seară duhovnicească cu tema “Sf. Ioan Gură de Aur – Dascălul virtuţilor şi al faptelor celor bune”, susţinută de către Părintele Profesor Dumitru Pintea – Slujitor la Biserica “Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni din Bucureşti.
07 Martie – organizarea ediţiei a doua a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copiii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.
16 Martie – seară duhovnicească, intitulată „Sf. Ioan Gură de Aur – Dascălul Pocăinţei şi al plânsului duhovnicesc” – invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu – Parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Udricani din Bucurşsti.
23 Martie – seară duhovnicească cu titlul „De ce Biserica are nevoie de tineri şi tinerii au nevoie de biserică?”, susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie Tezviteanul” Gorgani din Bucureşti.
30 Martie – seară duhovnicească intitulată „Perioada Triodului – urcuş spre Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie Tezviteanul” – Gorgani din Bucureşti.
20 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată „Din învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre Pocăinţă” – avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
27 Aprilie – 02 Mai – un grup de zece personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.
18 Mai – seară duhovnicească intitulată „Mărturisirea lui Iisus Hristos Cel Înviat – Despre arătările Domnului după Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Constantin Preda – Parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Plevna din Bucureşti.
25 Mai – seară duhovnicească cu tema „Despre provocarea misiunii parohiale în contextul societăţii contemporane”, invitat fiind Preacucernicul Părinte Profesor Gheorghe Istodor – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Ap. Andrei” din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
08 Iunie – seară duhovnicească cu tema “Despre misiunea, propovăduirea şi pastoraţia mănăstirilor ortodoxe în rândul credincioşilor de azi”, avându-l ca invitat pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Dr. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.
19 – 20 Iunie – un grup de zece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
06 Iulie – a avut loc întâlnirea – dezbatere în cadrul căreia a participat şi vorbit domnul Colonel Răzvan Brebeanu de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) cu privire la (sau despre) fenomenul înmulţirii şi consolidării comunităţii (sau comunităţilor) islamice şi musulmane din şi în România, precum şi despre construirea unei mari moschei în Bucureşti!..
14 Septembrie – a avut loc spectacolul creştin, musical, recitativ şi poetic, intitulat “Sthuri şi cântări”, susţinut de către actorii/artiştii Tomi Cristin, Magda Catone şi Ana Calciu, spectacol organizat în colaborare cu filiala APOR – Sector 3 Bucureşti, condusă de către Doamna Camelia Liliana Raiciu.
27 Septembrie – a avut loc un târg caritabil de plăcinte iar fondurile colectate/adunate au fost (re)direcţionate către Tabăra de copii de la Valea Plopului, judeţul Prahova din cadrul Asociaţiei “Pro Vita”, condusă de către Părintele Nicolae Tănase.
28 Septembrie – seară duhovnicească intitulată „Despre importanţa spirituală a pelerinajelor, realizate mai ales în Grecia, Sfântul Munte Athos şi Ţara Sfântă, precum şi rolul sau impactul Sfinţilor şi Părinţilor Duhovniceşti, întâlniţi şi cunoscuţi în aceste sfinte locuri”, susţinută de către Părintele Daniel Barîcă – Parohul Bisericii „Buna Vestire” – Bellu din Bucureşti.
12 Octombrie – seară duhovnicească cu tema: „Întâlniri esenţiale cu oameni ai harului care au ajuns să fie sarea pământului adică oameni ce dau sens vieţii şi care sunt, în fond, Sfinţii de printre noi!”, invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu – Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.
19 Octombrie – seară duhovnicească cu tema: „Părintele Arhim. Roman Braga – mărturisitor al lui Iisus Hristos în vremuri şi locuri dificile”, susţinută de către Părintele Profesor Jean Nedelea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti.
02 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: „Părinţi nevoitori, îmbunătăţiţi şi deosebiţi care au vieţuit în Munţii Bucegi din Carpaţii noştri”, invitat fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea – Parohul Bisericii din localitatea Moeciu de Jos, din frumosul ţinut românesc al Branului şi, totodată, Protopop de Bran – Zărneşti din judeţul Braşov.
07 Noiembrie – am organizat o slujbă de cinstire şi pomenire (a parastasului) pentru toţi Marii Părinţi Duhovniceşti ai Bisericii şi spiritualităţii noastre, precum şi ai neamului şi poporului nostru.
09 Noiembrie – conferinţa cu tema „Familia creştină contemporană – modele, repere, idealuri”, invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Domnul Dr. Pavel Chirilă – Directorul Centrului Medical „Naturalia” din Bucureşti şi a Centrului – Hospice de îngrijiri paleative „Sf. Mc. Irina” din localitatea Voluntari – Ilfov.
13 – 14 Noiembrie, un grup de optsprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
15 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema „Despre Sf. Ier. Grigorie Palama – Arhiepiscopul Tesalonicului şi Maica Domnului – Isihasta” susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea – Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti.
16 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: „Câteva incursiuni în viaţa, opera şi activitatea bisericească a Fericitului întru pomenire Iustinian Marina – Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1948 – 1977”, susţinută de către Părintele Profesor Dr. Mihai Spătărelu – Parohul Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” – Pitar Moş din Bucureşti.
23 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: „Mucenicie, jertfă şi iubire desăvârşită în famila creştină de astăzi”, susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului – Prahova.
05 – 06 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa, iar a doua zi – în timpul şi cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii ne-au colindat şi încântat mai mulţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr. 82 şi 149 de la noi, din cartierul nostru Titan al sectorului 3 capitală.
07 Decembrie – seară duhovnicească cu tema: “Cuvânt duhovnicesc despre iubirea de Dumnezeu şi dragostea de patrie – cele două aripi ale sufletului românesc” invitat special fiind Părintele Prof. Dr. Mihail Milea – Preşedintele Fundaţiei “Sf. Sava” din Buzău.

2016

08 Ianuarie – s-a desfăşurat, în cadrul bisericii şi parohiei noastre, spectacolul spiritual – creştin „Vorbind cu Tine, Doamne” Scenariu după carte “Rugăciuni pe malul lacului” scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici. Distribuţia: Actriţa Ana Calciu, Psalt – Andrei Stratulat, Flaut – Andrada Dumitrache. Regia: Ana Calciu şi Teodora Mareş. Manager de proiect: Malvina Roşu.
08 Februarie – a avut loc întâlnirea spiritual – duhovnicească cu tema: „Tineretul contemporan între dezorientare, tristeţe şi bucurie – Câteva soluţii şi remedii duhovniceşti”, susţinută de către Părintele Paroh Visarion Alexa de la Biserica „Sf. Ier. Nicolae” – Militari din sectorul 6, Bucureşti.
22 Februarie – a avut loc manifestarea cultural – duhovnicească cu tema: „Mişcarea spirituală Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, între istorie, prezenţă şi actualitate”, invitaţi fiind: Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu – Slujitor la Biserica „Sf. Ier. Silvestru” din Bucureşti, precum şi scriitorul şi publicistul creştin Adrian Georgescu din Bucureşti.
26 – 27 Februarie – un grup de optsprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
05 Martie – s-a derulat/desfăşurat/realizat Campania Umanitară „Un mărţişor din suflet, oferit unui suflet”, ediţia a treia – o campanie umanitară, dedicată, de această dată, Aşezământului Social şi Caritativ – Filantropic din localitatea Bisoca, judeţul Buzău, din cadrul Fundaţiei pentru copii „Sfântul Sava – Savaliada” din municipiul Buzău, judeţul Buzău, toate conduse de către Părintele Profesor Dr. Mihail Milea…
07 Martie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Educaţia tinerilor în antichitatea greco-romană şi valorificarea ei în actualitate”, invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon – Slujitor la Biserica ” Sf. Proor. Ilie Tesviteanul” – Gorgani din Bucureşti.
21 Martie – a avut loc loc întâlnirea spiritual – duhovnicească cu tema: „Viaţa, familia şi activitatea cotidiană a preotului în lumina societăţii şi viziunii contemporane”, invitat de onoare fiind Părintele Paroh Petru Moga de la Biserica „Sf. Ier. Nicolae” din oraşul Câmpina, judeţul Prahova.
25 Martie – s-a desfăşurat, în cadrul Bisericii şi parohiei noastre, Spectacolul Spiritual – Creştin “Diaconiţa Olimpiada”. Este o adaptare după scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către Sfanta Diaconiță Olimpiada, cu actrița Ana Calciu; voci: Tomi Cristin și Florin Nan; regia: Marian Popescu. Manager de proiect: Malvina Rosu.
04 Aprilie – a avut loc loc seara spiritual – duhovnicească cu tema: „Despre educaţia moral – spirituală şi duhovnicească a tineretului creştin, reflectată în operele Marilor Sfinţi Părinţi Capadocieni”, susţinută de către Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu – Parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Udricani din Bucureşti.
15 – 16 Aprilie – un grup de cincisprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
18 Aprilie – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual – duhovnicească cu tema: „Despre virtuţile teologice ale credinţei, nădejdii şi dragostei, în lumina scripturistică a Noului Testament”, susţinută de către invitatul de onoare, în persoana Părintelui Prof. Univ. Dr. Ion Popescu – Parohul Bisericii „Sf. Proor. Ioan Botezătorul” din municipiul Piteşti şi Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Sf. Mc. Filofteea” din municipiul Piteşti, judeţul Argeş.
16 Mai – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual – duhovnicească cu tema: „Bătrânii frumoşi şi liberi (o perspectivă inedită asupra fericirii) – O provocare pentru Tine(ri)!”, susţinută de către invitatul nostru de onoare, în persoana Domnului Cornel Constantin Ciomâzgă – scriitor, publicist, jurnalist şi mărturisitor creştin…
30 Mai – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual – duhovnicească cu tema: „Despre tinereţea fizică, naturală, biologică şi cea spirituală din pesrpectiva scrierilor biblice, patristice şi filocalice”, invitat de onoare fiind Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.
13 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „De trei ori în Areopag. Despre nebunia (supra)rațională a credinței și (i)raționalitatea (nebună) a lumii de azi”, invitat de onoare fiind Părintele Lect. Univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache – Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Realizator al Emisiunii „Lumina Celui Nevăzut” de la TV Trinitas – Televiziunea Patriarhiei Române.
27 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Familia Românească în contextul globalizării contemporane”, invitat de onoare fiind Domnul Iulian Capsali – regizor de film documentar, publicist şi mărturisitor creştin şi tată a nouă copii.
01 – 02 Iulie – un grup de doisprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
17 Septembrie – a avut loc/s-a realizat şi derulat o nouă Campanie Umanitară cu titlul: “Un ghiozdan din suflet oferit unui suflet” – ediţia a patra, dedicată, de această dată, Aşezământului Social şi Caritativ – Filantropic din localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, din cadrul Parohiei Ortodoxe „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” – Trăistari şi a Fundaţiei Umanitare „Inimă pentru inimă” din localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, conduse şi păstorite, cu atâta dragoste, jertfelnicie şi abnegaţie, de peste cincisprezece ani, de către Părintele Paroh Petre Veţeleanu…
19 Septembrie – a avut loc întâlnirea spiritual – duhovnicească cu tema: „Despre tinereţe fără bătrâneţe…”, susţinută de către invitatul nostru de onoare, în persoana Domnului Dr. Costion Nicolescu – Teolog, eseist şi publicist precum şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.
26 Septembrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre tinerii de azi şi relaţia lor cu familia creştină contemporană în faţa provocărilor lumii actuale”, invitat de onoare fiind Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului, judeţul Prahova.
10 Octombrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Biserica şi destinul neamului nostru românesc în context actual”, invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea – Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Propopopul de Bran – Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.
17 – 22 Octombrie – un grup de doisprezece personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi în Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.
29 Octombrie – Am oficiat (un) Parastas în cinstea Părintelui Arhim. Teofil Părăian – Duhovnicul Mănăstirii “Constantin Brâncoveanu”, localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, fiindcă s-au împlinit şapte ani de la naşterea cea cerească şi veşnică a renumitului nostru părinte duhovnicesc – Preacuviosul Părinte Arhim. Teofil Părăian – distins slujitor, sacerdot, propovăduitor, mărturisitor şi duhovnic al neamului şi poporului nostru dreptslăvitor creştin!…
31 Octombrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: “Pocăinţa – calea cea mai sigură ce duce către Dumnezeu”. Invitat fiind Părintele Protosinghel Ghelasie Iorga – Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.
14 Noiembrie – a avut loc loc întâlnirea spiritual – apologetică cu tema: „Vaccinarea copiilor – pro sau contra?…” , avându-l ca invitat de onoare pe Domnul Dr. Pavel Chirilă – Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă – Spitalul „Christiana” din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii „Christiana” din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului – Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative „Sfânta Irina” din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical – Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical – Creştin „Naturalia” din municipiul Bucureşti.
18 – 19 Noiembrie – un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
28 Noiembrie – a avut loc întâlnirea spiritual – apologetică şi educativ – duhovnicească cu tema: avându-l ca invitat special pe „Despre marea familie a Bisericii şi marea familie a neamului în faţa provocărilor contemporane – realităţi, soluţii şi perspective”, Părintele Prof. Dr. Mihail Milea – Preşedintele Fundaţiei „Sfântul Sava” din Buzău, Profesor la Seminarul Teologic Liceal „Chesarie Episcopul” şi Preot – Slujitor la Catedrala „Sfântul Sava” din municipiul Buzău.
05 – 06 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa, iar a doua zi – în timpul şi cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii ne-au colindat şi încântat mai mulţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr. 82 şi 149 de la noi, din cartierul nostru Titan al sectorului 3 Capitală.

2017

Biserica/Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan

06 Februarie – a avut loc întâlnirea spiritual – apologetică cu tema: “Aparanţa laicatului”, avându-l ca invitat pe filosoful, eseistul creştin şi publicistul Andrei Găitănaru din Bucureşti.
18 Februarie – în Sâmbăta Moşilor de iarnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toti slujitorii, propovaduitorii, marturisitorii si aparatorii Ortodoxiei in timpul comunismului… şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”
20 Februarie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: “Despre moştenirea Rugului Aprins”, invitat find Domnul Marius Vasileanu – professor, cercetător şi eseist iar participant/invitat special fiind Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti, unul dintre membrii (studenţi) ai acestei mişcări cultural – spirituale din Bucureşti.
04 Martie – organizarea ediţiei a cincea a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Taberele de la Valea Screzii şi Valea Plopului, Aşezământul Social „Pro Vita” din localitatea Vălenii de Munte şi Aşezământul Social „Sf. Stelian” din localitatea Valea Crângului – oraşul Urlaţi, toate din judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copiii şi angajaţii taberelor precum şi cu Părintele Nicolae Tănase, Părintele Rafael Tănase şi Părintele Manuel Radu.
06 Martie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Icoana Ortodoxă – fidelă mărturisitoare a Adevărului revelat şi al Cuvântului întrupat”, invitaţi fiind Părintele Antipa Burghelea şi Părintele Arhim. Mihail Stanciu – vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri „Antim” din Bucureşti.
10 – 11 Martie – un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
13 Martie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre mărturisitorii întemniţaţi şi fenomenul reeducării de la Piteşti, din perioada totalitară”, invitat fiind Domnul Alin Mureşan – Director General la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER) şi Preşedinte al Centrului de Studii în Istorie Contemporană – Bucureşti.
18 Martie – În cadrul programului nostru parohial, spiritual – comemorativ din cuprinsul acestui an – 2017, dedicat Patriarhului Justinian şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvantarea Parintelui nostru Paroh şi cu aprobarea Conducerii Penitenciarului Jilava, din judeţul Ilfov, am organizat, în cadrul şi la nivelul comunităţii noastre parohiale, o vizită la Memorialul – Fortul 13 Jilava, în ziua de sâmbătă – 18.03.2017, orele 12,00, cu scopul de a-i cinsti, şi în acest mod, pe toţi slujitorii, propovăduitorii şi mărturisitorii Ortodoxiei din şi în timpul comunismului!…
Deplasarea la faţa locului s-a realizat de la biserica noastră, undeva, în jurul orei 11,00, după care acolo am vizitat locurile de detenţie, celularul şi locurile de tortură ale întemniţaţilor din perioada totalitară şi, totodată, am obţinut încuviinţarea de a oficia acolo, la capela/bisericuţa Penitenciarului, o slujbă de pomenire/de parastas pentru toţi aceşti luptători şi apărători, vrednici şi autentici!…
20 Martie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre moştenirea spirituală a Părintelui Arhim. Arsenie Papacioc”, susţinută de către invitatul nostru – Domnul Conf. Univ. Dr. Ioan Marian Croitoru – Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Valahia” din Târgovişte – Dâmboviţa.
27 Martie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Maica Domnului în Icoana şi Iconografia Ortodoxă”, invitat fiind Domnul Victor Marola – Teolog, cadru didactic şi publicist.
03 Aprilie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Religiozitatea – cale de modelare a caracterului şi mijloc de imunizare psihologică”, susţinută de către invitatul nostru de onoare – Domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş – Cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca.
24 Aprilie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre moştenirea spirituală a Părintelui Arhim. Sofian Boghiu”, susţinută de către invitatul nostru de onoare – Părintele Arhim. Mihail Stanciu – Slujitor/vieţuitor al Sfintei Mănăstiri „Antim” din Bucureşti.
08 Mai – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre figura luminoasă a Părintelui Patriarh Teoctist”, invitat fiind Părintele Arhim. Dr. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti, cu care am oficiat (şi) Slujba de Pomenire a Parastasului în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist.
22 Mai – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre lucrarea duhovnicească a Părintelui Arhim. Simeon Ciumandrea – fost vieţuitor athonit şi Stareţ al Schitului Darvari din Bucureşti”, despre care a vorbit Părintele Protos. Ghelasie Iorga – Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.
12 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Despre chipul blând şi figura luminoasă a Părintelui Patriarh Teoctist”, invitat fiind Părintele Vasile Ioana – Parohul Bisericii „Sf. Nicolae dintr-o zi” din Bucureşti, cu care am oficiat (şi) Slujba de Pomenire a Parastasului în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist.
19 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Sfintele Icoane, peceţi ale darului dumnezeiesc şi tărie a credinţei în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt”, susţinută de către invitatul nostru de onoare – Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti.
23 – 24 Iunie – un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
26 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare – viaţa, petrecerea şi lucrarea sa duhovnicească, abordate atat din perspectiva spiritualităţii răsăritene cât şi a celei apusene. Date noi despre descoperirea Sfintelor sale Moaşte…”, susţinută de către invitatul nostru de onoare – Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” şi Parohul Bisericii „Sf. Ier. Nicolae – Udricani” din Bucureşti; totodată a participat şi Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti.
11 – 12 August – un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
18 Septmebrie – a avut loc întâlnirea spiritual – apologetică cu tema: „Familia creştină, românească, contemporană, încotro? Realităţi şi perspective…”, invitat de onoare fiind Domnul Iulian Capsali – regizor de film documentar, publicist şi mărturisitor creştin şi tată a nouă copii.

Biserica/Parohia “Şerban Vodă”

15 Octombrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi comunicarea duhovnicească cu tema: “Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina credinței lor…” – susţinută de Dr. Stelian Gomboş din Bucureşti.
22 Octombrie – a avut loc întâlnirea spiritual – apologetică cu tema: “Ortodoxia ca stil de viaţa” avându-l ca invitat de onoare pe Domnul Dr. Pavel Chirilă – Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă – Spitalul „Christiana” din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii „Christiana” din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului – Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative „Sfânta Irina” din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical – Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical – Creştin „Naturalia” din municipiul Bucureşti.
29 Octombrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Religia în lumea contemporană”, invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea – Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Propopopul de Bran – Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.
04 Noiembrie – în Sâmbăta Moşilor de Toamnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toţi slujitorii, propovăduitorii, mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului… şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”
05 Noiembrie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Părintele Constantin Voicescu – Duhovnicul Cetăţii”, invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon – Slujitor la Biserica „Sf. Proor. Ilie Tesviteanul” – Gorgani din Bucureşti.
19 Noiembrie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Biblia – o carte? Ce mai spune ea omului de azi?!” susţinută de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Nicolae Ivan” a Universităţii “Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca.
21 Noiembrie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Despre Martiri şi Vocaţia Martirică a Poporului Român” susţinută de către Maestrul, Artistul, Apologetul şi Mărturisitorul Creştin Dan Puric din Bucureşti.
24 – 25 Noiembrie – un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.
26 Noiembrie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “A fi tânăr într-o lume bătrână” susţinută de eseistul, editorul şi publicistul Răzvan Bucuroiu – Fondatorul şi Directorul Revistei şi Editurii “Lumea Credinţei” din Bucureşti.
03 Decembrie – a avut loc manifestarea cultural – duhovnicească cu tema: „Crâmpeie din istoria Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim din Bucureşti şi ale temniţelor comuniste, povestite pe”, invitat deosebit fiind Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu – Slujitor la Biserica „Sf. Ier. Silvestru” din Bucureşti.
05 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia Cultural – Spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Cătălin Alexa.
10 Decembrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Tinereţe şi curaj, mărturisire şi libertate în lumea contemporană”, invitat de onoare fiind Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului, judeţul Prahova.

2018

04 Februarie – Am reluat seria întâlnirilor duhovniceşti, în acest nou an special – centenar 2018, cu un alt invitat deosebit – cu Domnul Dr. Laurenţiu Gheorghe – cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, care a vorbit „Despre raţiune şi credinţă în contextul secularizării!”
11 Februarie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Curs de supravieţuire urbană”, invitat fiind Părintele Paroh Visarion Alexa de la Biserica “Pogorârea Sf. Duf şi Sf. Ier. Nicolae” din cartierul bucureştean Militari.
13 Februarie – În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Ionuţ Moldoveanu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit „Despre momente din istoria încercărilor de unire naţională şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în acestea”.
18 Februarie – la următoarea seară duhovnicească l-am avut, în mijlocul nostru, pe Părintele Paroh Vasile Ioana de la Biserica “Sf. Nicolae dintr-o zi” din bucureşti, care ne-a prezentate meditaţia cu titlul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…”
25 Februarie – În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat deosebit pe Părintele Profesor Gheorghe Holbea – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit despre „Icoana ortodoxă – de la imagine la chipul slavei divine”.
04 Martie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Problema transcendenței și imanenţei dumnezeiești la Sfinţii Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama” susţinută de către Părintele Profesor Ion Popescu de la Facultatea de Teologie din municipiul Piteşti – Argeş.
09 – 10 Martie – un grup de treizeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe, precum şi la Mănăstirile Iezer – Vâlcea şi Bascovele – Argeş.
11 Martie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Dacă nu S-ar fi coborât nu S-ar fi înălțat”, invitaţi deosebiţi fiind Părintele Protos. Ioan Cojanu – Stareţul Mănăstirii “Sf. Ioan Botezătorul” din municipiul Alba Iulia şi eseistul, teologul şi publicistul creştin Costion Nicolescu din Bucureşti.
18 Martie – În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Constantin Pătuleanu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit despre „Scara virtuţilor şi desăvârşirea omului”.
25 Martie – După concertul bisericesc-psaltic, cu cântări bizantine specifice Postului Mare, în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat deosebit pe Părintele Profesor Constantin Preda – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit „Despre ultima săptămână din viaţa pământească a Mântuitorului”.
26 Aprilie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Adrian Sorin Mihalache – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi realizator al emisiunii TV Trinitas “Lumina Celui Nevăzut”, care a vorbit despre “Practici ale vieții spirituale în contextul vieții cotidiene – reflecții ale filocaliei creștine și datele recente din cercetarea neuroștiințelor”
06 Mai – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Continuitatea Bisericii” susţinută de către scriitorul, traducătorul, editorialistul şi publicistul Dan Ciachir din Bucureşti.
13 Mai – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Vederea în Duh”, susţinută de către Părintele Cristian Galeriu – Slujitor la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti.
20 Mai – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Terapia Crucii” susţinută de către filosoful şi eseistul Andrei Găitănaru din Bucureşti.
27 Mai – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Domnul Theodor Paleologu – Scolarh al Casei Paleologu, care vorbit despre “Creştinism şi filozofie antică”.
03 Iunie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Petru Moga de la Câmpina – Prahova, care a vorbit despre “Scrisori de pe frontul de Est”.
10 Iunie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Sensul şi finalitatea existenţei omului” susţinută de către Teologul Victor Marola de la Buzău.
17 Iunie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Credinciosul creştin ortodox contemporan între ideologizarea şi trăirea autentică a credinţei în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii”, susţinută de către Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “Vlahaia” din Târgovişte – Dâmboviţa.
22 – 23 Iunie – un grup de douăzeci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe, precum şi la Catedralele Arhiepiscopale din municipiile Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Argeş şi la Închisoarea – Memorial din municipiul Piteşti, judeţul Argeş.
24 Iunie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Arhim. Dr. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti, care a vorbit despre “Cuvintele şi faptele în lucrarea de mântuire a omului”.
01 Iulie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Arhim. Mihail Stanciu – Vieţuitor al Sfintei Mănăstiri Antim din Bucureşti, care a vorbit despre “Contribuția Sf. Ier. Antim Ivireanul la întărirea Ortodoxiei și a conștiintei noastre naționale”.
02 Septembrie – după Sfânta Liturghie duminicală Doamna Avocat Ana Corina Săcrieru ne-a vorbit despre „Educația copiilor noștri, încotro? Schimbări care ne afectează”
23 Septembrie, Părintele Profesor Ioan Stoica – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din municipiul Târgovişte – Dâmboviţa, ne-a vorbit, în cadrul următoarei conferinţe parohiale, marca “Şerban Vodă” despre: “Taina lumii, uimire şi mirare”.
07 Octombrie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele, de pie memorie şi vrednică amintire, Nicolae Bordaşiu, care ne-a vorbit despre “1918 – cel mai frumos an din Istoria Românilor!”
14 Octombrie – a avut loc conferința şi lansarea cărții Preacuviosului Părinte Ierodiacon Iustinian Stoica din Sfântul Munte Athos – Grecia, titlul volumului fiind „Părinții mei duhovnicești. Mărturii și trăiri” – o veritabilă istorie contemporană a monahismului românesc.
21 Octombrie – a avut loc întâlnirea spiritual – apologetică cu tema: “Indicii şi limite ale terapiilor alternative” avându-l ca invitat de onoare pe Domnul Dr. Pavel Chirilă – Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă – Spitalul „Christiana” din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii „Christiana” din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului – Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative „Sfânta Irina” din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical – Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical – Creştin „Naturalia” din municipiul Bucureşti.
28 Octombrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: „Rolul istoric și destinul, poporului român în iconomia lucrării lui Dumnezeu”, invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea – Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Protopopul de Bran – Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.
03 Noiembrie – în Sâmbăta Moşilor de Toamnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toţi Făuritorii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918… şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate “Anului comemorativ al Unităţii de Credinţă şi de Neam şi al Făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”.
04 Noiembrie – a avut loc spectacolul extraordinar intitulat „Bat clopotele cântând reîntregirea”, Cenaclul “Lumină Lină”, recital extraordinar cu participarea Părintelui Doru Gheaja, autorul faimoaselor cântece patriotice „Așa-i românul”, „Tu, Ardeal” , „Cântecul lui Ștefan cel Mare”, „Măi, Ardeal”.
11 Noiembrie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe scriitorul, publicistul şi mărturisitorul creştin Cornel Constantin Ciomâzgă, care a vorbit despre “Har, harisme şi false truisme”

18 Noiembrie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Părintele Constantin Galeriu, de-un leat cu Ţara”, invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon – Slujitor la Biserica „Sf. Proor. Ilie Tesviteanul” – Gorgani din Bucureşti.
23 – 24 Noiembrie – un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

Alte detalii, amănunte, informaţii suplimentare, documentar foto – video şi informaţii suplimentare, cu privire la toate aceste momente spirituale, evenimente duhovniceşti, activităţi umanitar – bisericeşti şi acţiuni caritativ – filantropice, precum şi multe altele, puteţi găsi pe site-urile parohiilor în cauză – www.bisericasfantulantonie.ro şi www.parohiaserbanvoda.ro.

Dumnezeu să ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!…

Mare mulţumită lui Dumnezeu pentru toate! Amin!…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Amin!…

Bucureşti – Decembrie 2018

Cu deosebită consideraţie, în numele tuturor organizatorilor, partenerilor media şi a participanţilor, Dr. Stelian Gomboş

www.bisericasfantulantonie.ro

www.parohiaserbanvoda.ro

Telefon: 0745/265661

E-mail: stelian_gombos@yahoo.com;
steliangombos@gmail.com; steliangombos@hotmail.com

https://steliangombos.wordpress.com/

Facebooktwitterby feather

Despre Stelian GOMBOS

Stelian Gombos – Scurta prezentare – Nascut la 08.07.1977, in municipiul Oradea, judetul Bihor – Teolog, jurist si publicist – Absolvent a doua facultati: Teologie si Drept – Absolvent a multiple si diferite cursuri, stagii si sesiuni de pregatire precum si a numeroase studii, postuniversitare, masterale, de specialitate, atat in tara cat si in strainatate – Doctor in Teologie – Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) din cadrul Guvernului Romaniei – Autor si coautor a 30 de carti sau volume de profil – Autor a numeroase studii de specialitate, lucrari, articole, eseuri, interviuri si recenzii – Initiator, organizator si coordonator a numeroase conferinte, seri duhovnicesti si evenimente spiritual – culturale – Participant la foarte multe simpozioane, conferinte, seri duhovnicesti si manifestari cultural – spirituale – Initiator, organizator, realizator si coordonator a numaroase proiecte, activitati sau campanii social – umanitare precum si actiuni sau proiecte caritativ – filantropice – Colaborator si participant la realizarea si desfasurarea a diferite evenimente cultural – spirituale, proiecte si evenimente social – umanitare sau comunitare – Membru a diferite organizatii, asociatii sau fundatii cultural – spirituale sau comunitar – sociale – Bun comunicator, colaborator, initiator, organizator, coordonator, orator, scriitor si vorbitor!… Eseurile: „Punct si de la capat ori ba?!”, „Romania in si din noi”, „A fi ortodox astazi!”, „Cand m-am intors acasa”, „Cine arunca primul cu piatra?!”, „Ipocrizia”, „Recunostinta”, „Dreapta socoteala”, „Incercarile vietii”, „Judecata”, „Constiinta”, „Preotul”, „Credinta”, „Pocainta”, „Rabdarea”, „Sinceritatea”, „Curajul”, „Unitatea”, „Demnitatea” si „Identitatea”, „Treizeci de ani de la Revolutie”, „Normalitatea” si „Schimbarea”, „Simplitatea” si „Intalnirea” precum si multe altele sunt tot atatea fericite prilejuri sau binecuvantate ocazii de a constitui obiectul sau subiectul unei intalniri, prelegeri, meditatii, discurs, carte ori conferinta, la care va fac aleasa poftire pentru a organiza si, deci, a fi laolalta/impreuna, spre a impartasi, in mod concret, asemenea valori sanatoase si principii comune, in acest an, cu care ne-a (mai) inzestrat, miluit si binecuvantat Dumnezeu!… Asadar, va stau la dispozitie, cu aleasa pretuire si deosebita consideratie!… Pastram legatura!… Dumnezeu sa ne ajute, tuturor, in continuare, in tot lucrul cel bun! Amin!… @Stelian Gombos Telefon: 0745/265661 e-mail: stelian_gombos@yahoo.com steliangombos@hotmail.com steliangombos@gmail.com https://steliangombos.wordpress.com/ https://www.facebook.com/stelian.gombos