Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » ANA-MARIA RADU, DIN NOU DESPRE „HERMENEIA” MIRELEI-IOANA DORCESCU

ANA-MARIA RADU, DIN NOU DESPRE „HERMENEIA” MIRELEI-IOANA DORCESCU

Doamnei Mirela-Ioana Dorcescu, la o aniversare.
Recenta carte a Mirelei-Ioana Dorcescu, intitulată Hermeneia și apărută, la începutul acestui an, la Editura Mirton din Timișoara, are toate însușirile unei lucrări bine realizate, începând de la textura hârtiei, trecând prin consistența și originalitatea textului și desăvârșindu-se prin tectonică, prin așezarea în pagină.
Hermeneia numără 316 pagini și este alcătuită din trei secțiuni: Excelența textului, Haloul textului, Efigii. Prefața este semnată de Ildikó Gábos-Foarţă, iar pe ultima copertă a fost inserat poemul Scribul al lui Eugen Dorcescu.
Prefața poartă titlul 77, deoarece Hermeneia este dedicată Poetului Eugen Dorcescu, la împlinirea vârstei de 77 de ani. Ildikó Gábos-Foarţă valorifică simbolistica cifrei șapte, sub a cărei vibrație se află această carte, și susține că Mirela-Ioana Dorcescu a scris Hermeneia „cu inspirație, ajutată de talentul ei nativ, de seriozitatea și tenacitatea-i ieșită din comun, de rigoarea cercetării și a analizei literare și stilistice, de profesionalism, toate sub semnul imensei bucurii pe care i-o induce scrisul, al entuziasmul ei adolescentin și al darului care i-a fost dat în plus: prodigiozitatea”.
Prima secțiune a cărții, Excelența textului, este divizată în două capitole. Primul aduce în discuție (noutate absolută în comentariul critic de la noi) Secțiunea de aur în poezie. Autoarea explică ce înseamnă secțiunea de aur, afirmând că ea poate fi verificată matematic prin numărul Phi, care atestă „proporția divină”. Bazându-se pe o cercetare anterioară a Poetului Eugen Dorcescu, Mirela-Ioana Dorcescu continuă investigarea secțiunii de aur în lirica actuală, abordând, din această nouă și suprinzătoare perspectivă, poezia lui Eugen Dorcescu și pe aceea a Șerban Foarță. Pentru fiecare din cei doi poeți contemporani, alege un corpus de texte, în cazul lui Eugen Dorcescu: În tăcere, Nirvana, Ecclesiast, Trubadurul din vis 9, Triada, Elegiile de la Carani 4, Ioanitul, iar în cazul lui Șerban Foarță: Donna con donna, Spălai ferestre, Nu știu alții cum sunt… (Poeme bătrânești).
Identificarea secțiunii de aur în poezia acestor doi poeți demonstrează (sau măcar semnalează ori, mai degrabă, confirmă) prezența valoarii.
Afirm cu tărie și stărui: nu putem aprecia îndeajuns extraordinarul merit al acestui capitol, în contextul comentariului literar autohton și în contextele, mai largi, al teoriei literare și al esteticii. Mă alătur, în această privință, lui Lucian Bureriu, poet subtil și erudit, care a publicat câteva eseuri entuziaste despre Hermeneia Mirelei-Ioana Dorcescu (vezi, între altele, Verslibrismul și secțiunea de aur, „Melidonium”, 22 aprilie 2019).
Următorul capitol se intitulează Exegeză: Eugen Dorcescu și cuprinde analiza hermeneutică a câtorva teme, definitorii pentru viziunea poetului: Nirvana, Lupul, Rimele rare, Râul, Drumul.
Haloul textului, a doua parte a cărții, prezintă evenimente de viață și literatură, în răstimpul 27 mai 2017 – 11 ianuarie 2019. Episoadele sunt autentice, încărcate de reflecții și sentimente, au căldura și profunzimea faptului deopotrivă trăit și transfigurat, ceea ce le asigură, după opinia noastră, o receptivitate maximă la cititor. Aceste episoade sunt unice și irepetabile, întocmai va ireversibilul timp. Este minunat că au fost captate, imortalizate în carte.
Fiecare capitol din Haloul textului evocă un eveniment special, cu grea încărcătură existențial-estetică, și poartă ca titlu o dată calendaristică. Primul, 27 mai 2017, prezintă o vizită neprevăzută la necropola Mitropolitului Vasile Lazarescu, ierarh celebru, „ierarh martir” (după spusa Părintelui Vicar Dr. Ionel Popescu), rudă cu autoarea. Al doilea relatează despre lansarea uui volum de poezie al Marianei Pâșlea, la Mănăstirea Almăjului. Al treilea fixează în timp un semnificativ eveniment literar, realizat la Universitatea de Vest din Timișoara, în Amfiteatrul G.I Tohăneanu, eveniment ce a încoronat „anul Eugen Dorcescu”. Evenimentul din iulie 2018 se desfășoară la Uzdin, Serbia, la Festivalul „Drumuri de spice”. Dacă în 2017 Eugen Dorcescu a primit Marele premiu „Sfântul Gheorghe”, în anul 2018 Grigore Leșe a fost cel premiat. Următoarele întâmplări sunt simetrice: în 9 octombrie 2018, se lansa Celesta, cunoscutul roman al Mirelei-Ioana Dorcescu, la Biserica din Piața Dacia, Timișoara. În 9 noiembrie, același an, în sala 202 de la UVT, avea loc lansarea Realismului simbolic. Proza și eseistica Mirelei-Ioana Dorcescu, lucrare reprezentând debutul editorial al Anișoarei-Violeta Cîra, fostă studentă a Mirelei-Ioana Dorcescu. Două lansări de neuitat, lecții de literatură și spiritualitate. În 29 noiembrie 2018, la sediul Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, Prof. Univ. Dr. Cornel Ungureanu, Președintele Filialei, a decernat premiile literare și a primit noii membri. Între aceștia, s-a numărat și Mirela-Ioana Dorcescu, recunoaștere și răsplată spirituală ale talentului și operei sale. Iar finalul anului 2018 surprinde familia Dorcescu în compania familiei Foarță, spre a întâmpina, împreună, trecerea în Noul An.
Haloul textului, acest jurnal sui-generis, este important, în sine, în autonomia sa artistică, dar și ca document de istoriei literară. Precum a declarat, la lansarea din 5 aprilie, de la Filiala Uniunii Scriitorilor, Eugen Dorcescu: „Cândva, un fericit cititor va înțelege, străbtând textul, cum se făcea și cum se trăia literatura, în anii de acum, în această preaiubită cetate – Timișoara”.
Efigiile, ultima parte a cărții, prezintă persoane importante din lumea academică și, în general, cultural-artistică timișoreană, persoane ce au marcat, într-un fel sau altul, cursul scriitoricesc și academic al autoarei. Portrete emoționante, zugrăvite cu gratitudine, nostalgie, înfiorare, încercări, izbutite, de a smulge uitării chipuri, gesturi, cuvinte.
Cele trei secțiuni ale Hermeneiei sunt diferite, fiecare are o substanță aparte și un stil propriu, dar necesarele distincții se revendică de la o unitate profundă, conferită de personalitatea creatoare a Mirelei-Ioana Dorcescu, de datele acestei personalități. Mai întâi: sentimentul adânc și cultul valorii (ilustrate, prioritar, de prima secțiune, Excelența textului). Apoi: trăirea intensă a relației dintre timp și durată, dintre individul trecător și eternitate (Haloul textului, Efigii). În fine, și mai cu seamă, puternicul talent scriitoricesc al Mirelei-Ioana Dorcescu, capababil să dea nu doar credibilitate, ci și strălucire, atât demersului teoretico-analitic, precum și celui prozastic.
HERMENEIA. O carte despre care, cu siguranță, vom mai citi și vom mai auzi.
Timișoara, la 15 Mai 2019.
Facebooktwitterby feather