Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » NOI APARITII » Bicentenar. Un volum interesant: ”Tudor Vladimirescu în memoria românilor” – de Nelu Vasile

Bicentenar. Un volum interesant: ”Tudor Vladimirescu în memoria românilor” – de Nelu Vasile

În anul bicentenarului dedicat lui Tudor Vladimirescu, figură emblematică a istoriei naționale și deschizător de cale nouă spre modernitate a viitoarei Românii, scriitorul Nelu Vasile s-a alăturat acelor oameni de cultură, istorici și documentariști care au cercetat și au scris, despre marele pandur.

Așa se face că Nelu Vasile – un împătimit filatelist și un redutabil epigramist, continuă munca de cercetare și documentare, iar în acest an aniversar declarat ”Anul Tudor Vladimirescu” reușește să ofere cititorilor o lucrare interesantă, prin tematică și conținutul acesteia.

Volumul se intitulează ”Tudor Vladimirescu în memoria românilor”, și a apărut în acest an la Editura ”Sfera” din Bârlad.

Redăm în cele ce urmează ”Argumentul” autorului pentru care s-a dedicat muncii de documentare și cercetare, de a scrie și a edita acest volum:

”Născut în localitatea Tudor Vladimirescu din județul Teleorman, devenit „gorjean dupe nevastă” prin căsătorie și stabilit prin repartiție guvernamentală în Gorj, vreme de aproape treizeci de ani la Târgu-Jiu și de alți douăzeci de ani la Turburea, la doar câțiva kilometri de locul nașterii celebrului pandur, nu aveam cum să nu fiu interesat de viața și activitatea acestuia.

A fost însă uimitor pentru mine să constat că Tudor Vladimirescu este una dintre cele mai populare personalități românești din toate timpurile. Stau mărturie cele treisprezece localități care-i poartă numele, din zece județe ale țării, peste trei sute de unități stradale, mai multe cartiere și unități de învățământ, este singura personalitate românească din toate timpurile care a dat numele unui ordin și a unei medalii ale României, nu a fost istoric român care să nu cerceteze faptele sale și să nu scrie despre ele, i s-au dedicat sute de lucrări istorice și literare, zeci de opere de artă, primul film românesc pe ecran lat și exemplele ar putea continua.

Fascinat de cele constatate, am purces la a aduna toate aceste informații într-o lucrare unică, menită să pună mai bine în lumină enorma personalitate a conducătorului Revoluției de la 1821, cel care, prin faptele sale, avea să determine schimbarea cursului istoriei acestei țări.

Dedic această carte tuturor gorjenilor, oltenilor și românilor și, nu în ultimul rând, memoriei soției mele Mariana, economist și ofițer, născută în familia Roșogilor Obârșeni din comuna Turburea, județul Gorj, cea care timp de peste o jumătate de veac a reușit să-mi insufle pentru veșnicie dragostea pentru ținutul său natal, sprijinindu-mă fără preget, moral și material, în finalizarea cercetărilor documentare în urma cărora am publicat, în colaborare sau singur, câteva lucrări dedicate spiritualității acestor meleaguri.”

Volumul este structurat astfel: ”Nume pentru eternitate” – cu enumerarea unor instituții, străzi, cartiere, etc. care au primit numele marelui pandur sau legate de acesta, în România , Moldova și Serbia;  ”Localități” –  în care sunt prezentate localitățile din România care poartă numele lui Tudor Vladimirescu sau legat de acesta; ”Monumente” – dedicate lui Tudor Vladimirescu”; ”Cartofilie, numismatică, filatelie” –   ; ”Tudor Vladimirescu în viziunea graficienilor lumii” –  : ”Alte dovezi ale nemuririi Domnului Tudor”, însoțite de un interesant grupaj ilustrativ.

Subliniem faptul că grafica volumului este asigurată de prof. Grigore Haidău.

Apreciem că prin interesanta sa lucrare, care a presupus un mare efort de cercetare și documentare, Nelu Vasile aduce un omagiu Domnului Tudor și ne arată cât de adânc este acesta întipărit în memoria românilor.

Câteva date bibliografice despre Nelu Vasile: s-a născut la data de 7 august 1949 în localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Salcia, Teleorman. A absolvit Școala Medie Mixtă din Salcia,   Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității din Craiova (1972) și Cursurile Postuniversitare de Prelucrare Automată a Datelor (1976).

A lucrat ca inginer la Uzina Mecanică Sadu-Gorj,  analist-programator la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Târgu-Jiu, șef oficiu calcul la Uzina MIRFO Târgu-Jiu, inspector de specialitate în cadrul  comisiei economice a municipiului Târgu-Jiu și a județului Gorj, inginer la Trustul Petrolului  Târgu-Jiu și șef secție Turburea din cadrul Petromservice.

După pensionare, s-a dedicat pasiunii sale – scrisul. Nelu Vasile scrie, epigramă, proză scurtă, umoristică și rondel.

De-a lungul anilor este colaborator cu epigrame la publicațiile ”Meandre”, ”Drum”, ”Teleormanul cultural”, ”Amprenta”, ”Haz de necaz”, ”Lumea epigramei”, ”Cugetul”, ”Țânțarul”, ”Hohote” (redactor-șef), ”Epigrama de Strehaia”, ”Gorjeanul”, ”Turburele” (fondator) etc. Publică mai multe cărți, ca unic autor sau în colaborare cu Al. Doru Șerban și Grigore Marian Dobreanu. De asemenea se îngrijește de apariția mai multor volume de antologie dedicate epigramei.

Este membru al ”Societății Umoriștilor Gorjeni”, al Uniunii Epigramiștilor din România,  membru fondator al Cenaclului ”Hohote” din Târgu-Jiu, al Cenaclului  Epigramiștilor Olteni – Craiova și al Cercului Epigramiștilor Ingineri din cadrul AGIR.

Creațiile lui Nelu Vasilie sunt incluse în peste 35 de antologii sau volume colective de epigramă.

Semnează sub diferite pseudonime: Lelia Venus, Evelin Lașu, Lis Veleanu, Vali Leneșu (toate anagramări ale numelui), NEVA, N. Știutoru, N.V. Teleormăneanu, ș.a.

De remarcat faptul că Nelu Vasile este deținătorul mai multor premii locale și naționale ca epigramist și publicist, creația sa fiind remarcată de maeștri și critici, de editori ai genului umoristic, precum: Alexandru Doru Șerban, Petre Gigea-Gorun, Stan V. Cristea, Valerian Lică, George Corbu, Dumitru Vasile-Delceanu, George Zarafu ș.a.

Ca o recunoaștere a muncii sale din partea comunității, Nelu Vasile a primit titlul de ”Cetățean de onoare” al comunei Turburea, unde locuiește.

Subliniem faptul că  Nelu Vasile este membru fondator al Asociației Autorilor Gorjeni de Carte Documentară și Științifică, devenită ulterior Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban”  căruia îi transmitem  felicitările noastre și succes în noile sale proiecte editoriale.

Victor Troacă

Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban”

 

Facebooktwitterby feather

Despre TROACĂ Victor

Născut la 28 septembrie 1959, în satul Motru Sec, comuna Călugăreni, actualmente comuna Padeș, județul Gorj. Absolvent al Școlii generale din localitatea natală (1974), al Liceului Economic și de Drept Administrativ din Târgu Jiu (1978) și al Facultății Finanțe-Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice București (1983). Doctor în științe economice al instituției de învățământ superior absolvite. Lucrează peste 36 de ani în domeniul bancar și este cadru didactic, de-al lungul timpului, la mai multe instituții de învățământ mediu și universitar din Târgu Jiu și București. Autor sau coordonator a peste 25 de cărți de specialitate, cursuri universitare și lucrări aplicative și peste 100 de articole și studii de cercetare științifică publicate în reviste de specialitate sau volumele unor conferințe științifice, în țară și străinătate. Acomodat cu scrisul, se apleacă din ce în ce mai mult asupra unor studii, etnografice, istorice și a literaturii. Este membru fondator al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”A. D. Șerban” Târgu Jiu, iar din anul 2011 devine președintele acesteia, calitate în care organizează diverse evenimente specifice, scrie cronici literare și recenzii de carte și se ocupă de promovarea scriitorilor locali, dar nu numai. Din anul 2012 este membru al Societății de Gestiune a Drepturilor de Autor ”OperaScrisă.Ro”. Din anul 2017 începe să publice în revista ”Confluențe literare”. Este inițiator, fondator și director al revistei de literatură, arte și istorie culturală ”Spicon” editată de Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban” din Târgu-Jiu și locuiește în Târgu-Jiu. Opera: 1. ”Târgu Jiu – 600. Repere de ieri și de azi” (colaborator), Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2006; 2. ”Motru Sec – Studiu istoric și etnografic”, Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2006; 3. ”Aduceri aminte – după 30 de ani”, Tipog. Darcom Târgu Jiu, 2008, 4. ”La izvorul Motrului – culegere de versuri de ieri și de azi”, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2008; 5. ”Motrișor – cântec de dor”, Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2010; 6. ”Al. D. Șerban – Viață și destin cultural”, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2010; 7. ”Omagiu aniversar – 65 de ani de la nașterea scriitorului Alexandru Doru Șerban”- coordonator, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2014; 8. ”Conacele motrișorenilor”, Editura ”Măiastra” Târgu Jiu, 2016; 9. ”Conacele motrișorenilor - ebook” Editura Digitală București, 2016; 10. ”Mișcarea rotariană – în județul Gorj”, Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2017; 11. ”Anotimpurile copilăriei. Jurnalul anului 1973” – Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 2018. 12. ”Ion Sanda – profesor, om de cultură și poet gorjean”, în curs de tipărire la Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2021.