Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » Cezarina ADAMESCU: CRISTIAN PETRU BĂLAN – UN SPIRIT GENEROS ȘI O AVERE INESTIMABILĂ

Cezarina ADAMESCU: CRISTIAN PETRU BĂLAN – UN SPIRIT GENEROS ȘI O AVERE INESTIMABILĂ

Despre oameni importanți este bine să cunoaștem cât mai mult pentru că, la un moment dat, ne pot deveni modele de viață și de comportament. Cu atât mai mult despre un om cu o personalitate de excepţie, trecut prin toate experienţele vieţii. Un erudit care doreşte să-şi împărtăşească din preaplinul său, cu generozitate şi mare iubire de oameni.

Mărturisesc că nu am întâlnit niciodată până la această venerabilă vârstă, o personalitate atât de copleșitoare prin complexitatea ei, capabilă să facă față atâtor domenii în care a excelat, ca distinsul profesor Cristian Petru Bălan.

Deși este doar o cunoștință internetistică, pot afirma cu deplin temei că mi-a marcat existența, luând cunoștință de o mare parte din opera domniei sale, menită să intimideze orice scriitor de bună credință. Și chiar pot spune că mă simt onorată că mi-a încredințat cărțile și a acceptat să le fac recenzii, cronici, prefețe sau postfețe. Frapează diversitatea domeniilor abordate într-o singură viață, practic a acoperit toate domeniile vieții sociale, scoțând la iveală opere inedite, romane, scrieri fantasy, nuvele, povestiri, monografii, evocări, poezii, scenarii, piese de teatru, eseuri, cărți pentru copii, etc. Un spirit enciclopedic care toată viața s-a străduit să se documenteze, să studieze, să aprofundeze toate domeniile de bază ale vieții.

Cred că nimeni nu a reușit să cuprindă în lectura sa, toate cărțile lui Cristian Petru Bălan. Din toate, am spicuit un număr de cărți reprezentativ, din care decurge complexitatea acestui om de excepție care poate fi înnobilat fără greș, cu titlul onorific de geniu. Jorge Luis Borges, marele orb își închipuia Paradisul ca o imensă bibliotecă, de fapt, un tezaur inestimabil de spirite generoase care ne-au lăsat moștenire aurul lor de cuvinte. Să ne împărtășim din el și să-l împărțim cu alții, pentru că dacă-l folosim doar pentru noi, va fi ca și când am îngropat talantul în pământ, după pilda christică.

De aceea, strădania mea smerită a încercat să fie în consens cu darurile lăsate de acest copleșitor poet și scriitor. În întreaga domniei sale operă sunt cuprinse o sumedenie de învățături livrești, panseuri, aforisme, pilde christice, istorioare morale, ceea ce demonstrează uriașa cultură enciclopedică a autorului. Cărțile sale pot fi socotite manuale, îndrumare, ghiduri în diferite domenii. Te poți minuna cât de multe cunoștințe pune la dispoziție autorul în cărțile sale. De fapt, acesta este și scopul: unul pedagogic-didactic pentru toate categoriile de vârstă și studiu. Nimeni nu poate rămâne indiferent când întâlnește un asemenea spirit bogat în informații de toate felurile. Și peste toate, impregnat cu un farmec de povestitor fără egal.

În cartea ”Oaspeții din Elizeu”, aflăm istoria unor spirite mari ale omenirii, relatată chiar de ei înșiși, prin intermediul unor colocvii cu un om de știință, cu un scriitor (alte-egoul autorului) și a unui mediu. Ineditul lucrării îl constituie chiar confesiunile acestora despre care nu s-a aflat încă și felul în care se materializează bi sau tridimensional. Cum putem cunoaște un autor mai bine decât din lectura propriilor sale creații? Prin aceste scrieri, Cristian Petru Bălan se dovedește a fi un original plin de imaginație și dinamică, apt de a trezi interesul cititorilor.

Minuțios documentat, autorul este o adevărată enciclopedie în viață, putând oferi informații în orice domeniu. Iubitor de cultură și artă, de știință și filozofie, Cristian Petru Bălan s-a remarcat încă din tinerețe pentru ineditul scrierilor, dar și al creațiilor sale picturale și sculpturale. El lasă localității unde a văzut lumina zilei opere care-i vor perpetua memoria. Totodată, prin tot ce a întreprins, autorul a dovedit pe deplin calitatea supremă: aceea de a fi un bun român, care a cultivat limba strămoșilor săi, a păstrat tradiția, a perpetuat cultura națională, ducând peste hotare și făcând cunoscută calitatea și numele de român.

E aproape de domeniul miracolului ca un om, într-o viață, să acumuleze, să interpreteze, să prefigureze atâta știință cât ar fi necesar într-o sută de vieți normale. Și într-aceasta, personalitatea lui Cristian Petru Bălan strălucește în atâtea domenii în chip desăvârșit. Cine a avut șansa să-l cunoască, se poate socoti un om norocos. Coborât din spiritele care au tutelat Renașterea Universală, autorul atâtor lucrări și creații a învins inerția regimurilor și s-a înălțat deasupra nimicniciei acelora care ar fi vrut să-i oprească izvorul inspirației și al cunoașterii.

Substanță și esență, repartizate egal în orice lucrare, ca să vădească faptul că omul poate ieși biruitor dacă are spiritul curat și generos și nu-l poate ataca nici ceata celor potrivnici dezvoltării intelectuale umane. Ceea ce m-a îndemnat să-mi îndrept atenția asupra copleșitoarei sale personalități este deschiderea autorului spre toți cei care doresc să cunoască adâncimile vieții în toată splendoarea și decăderea ei.

De asemenea, Cristian Petru Bălan a fost preocupat întotdeauna de cercetarea, aflarea și păstrarea tradițiilor românești, mergând pe urmele acelora care s-au ocupat întreaga viață de cultivarea lor. El nu și-a uitat limba maternă, dimpotrivă, a îmbunătățit-o, a reînnoit-o, i-a adăugat nuanțele specifice ale celor plecați spre alte zări, care trăiesc în dor continuu de țară.

Pe lângă faptul că este un autor evocator al acestor tradiții și obiceiuri specific românești, el este și un vizionar, un imaginativ care știe cu iscusință să așeze România pe locul cuvenit în panoplia țărilor Europei, fără prejudecăți sau resentimente. Orice semnal venit din țară e menit să-i facă inima să vibreze și să-l emoționeze profund.

Cristian Petru Bălan este un om al Binelui christic pe care-l cultivă de când se știe. Deși percepe Răul în perpetuă luptă cu acest Bine, el nu-i permite să-i invadeze viața, conștiința, inima. Nu cunoaște răzbunarea și trădarea și este cât se poate de recunoscător când oamenii de bine îi caută prezența. Știe să răsplătească orice gest de prietenie cu aceeași afecțiune.

Iată un portret moral ad-hoc care m-a îndreptățit întrucâtva să-i alcătuiesc această monografie critică asupra operei sale. În toate creațiile sale literare se remarcă acuratețea stilului, preferința pentru detaliu, o artă desăvârșită a scrisului, ceea ce l-a consacrat definitiv pe acest autor. Prin tot ce face, autorul a devenit un veritabil abasador al culturii și artei românești peste hotare. Toate scrierile sale, adunate și reeditate alcătuiesc diagrama sufletească a acesteui inedit om de cultură și civilizație universală. Cu adevărat, pornind de la particular la universal, Cristian Petru Bălan ne-a înscris destinul românesc pe harta universalității moderne în multe domenii cultural-artistice. E o părere aproape unanimă a celor care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul deceniilor. Și nu o dată, ci de fiecare dată, și-a dovedit patriotismul curat, simțirea românească, ridicată la cele mai înalte cote.

O experiență inedită o constituie pentru autor scrierea unei cărți cu aforisme, ca niște frânturi de vitraliu, carte intitulată ”Cioburi de cristal”, esență de spirit românesc. Sufletul său proiectat pe un imens vitraliu ceresc. Aici se regăsesc toate neliniștile sale creatoare picurate în sipete minuscule. Timbrată, profundă, vibrantă, vocea poetului transpare în aceste diamante filozofico-lirice. 4000 de gânduri spontane sau pritocite bine în minte, alcătuind rotundul numit iubire de țară, iubire de viață, de Dumnezeu, de familie, de natură și de tot ce există sub soare ca și creaturi ale lui Dumnezeu. 4000 de fire de nisip, preț de o clepsidră de viață. Sau preț de un sfert de secol. Mult, puțin, sunt ofranda omului față de Creator. Se remarcă ineditul gândirii transpusă-n imagini de o rară prospețime și candoare, ca într-un caleidoscop cu viu colorat care se transformă dintr-una în cealaltă într-o secundă, născând altele și altele, cu mult mai frumoase.

Pentru Cristian Petru Bălan cultura și arta nu au hotare. El le-a purtat din țară în țară și le-a făcut pe fiecare să se simtă acasă. Nu numai personalitatea scriitorului și gânditorului transpare din aceste ziceri aforistice, dar mai cu seamă cea a omului care răspunde la numele Cristian Petru Bălan. Un fin observator al vieții, cu un spirit viu, autoironic atât cât se cuvine și un umor românesc sănătos și curat, menit să aducă stropi de liniște în marea agitată a existenței.

Ceea ce este cu adevărat remarcabil în multitudinea aforismelor acestui strălucit autor este faptul că, preia motive din istorie, geografie, mitologie, folclor, literatură, etc. pe care le prelucrează și le aduce în contemporaneitate în haină nouă. O caracteristică importantă a acestor aforisme este că ele conțin elemente de limbaj poetic, metaforic, prin aceasta trădând firea romantică a poetului. Demne de reținut sunt toate fructele gândirii acestui autor româno-american strânse vreme de un sfert de secol și aduse acum la lumină.

Dar, adevărata valoare a acestor gânduri este dată de faptul că în ele, cititorul se poate regăsi pe sine în diverse situații. Unele aforisme iau forma unor definiții foarte reușite. Aforismele au rostul de a ne invita la meditație asupra marilor teme ale omenirii. Ele ne deschid o poartă spre marile adevăruri ale lumii, asupra cărora, din diverse motive, nu ne aplecăm îndeajuns, fie din indiferenţă, fie din lipsă de timp sau din simplă ignoranţă. Poezia cosmică este concretizată în volumul cu titlul „Visuri cosmice”, concepută ca un mic tratat de astronomie în versuri. Un domeniu fascinant care are drept tărâm de desfăşurare infinitul ceresc. Prin toate manifestările artistice, scriitorul Cristian Petru Bălan se străduiește să repună omul în locul care i-a fost hărăzit de Dumnezeu, fără a-i nesocoti condiția de creatură. Mijloacele umane fiind destul de limitate, poziția scriitorului este una de smerenie față de Atotputernicia lui Dumnezeu.

Autorul are idei inedite cu privire la teoria cosmică a genezei transpuse în versuri astrale. Pentru un poet, o teorie nouă cosmogonică ar fi o sursă interesantă de inspirație care trebuie cercetată. Cristian Petru Bălan folosește din plin datele astrononiei pe care le împletește cu fantezia sa, în realizarea unor poezii cu acest spectru. În ciuda faptului că folosește elemente și date științifice, poeziile cosmice dezvăluie latura romantică și sentimentală a poetului care caută necontenit expresii frumoase pentru creațiile sale.

De multe ori, limbajul folosit este figurativ, simbolistic. O trăsătură esențială o constituie însă și atribuirea proprietăților antropologice, elementelor astronomice: stele, luceafăr, cer, care gândesc, simt, acționează la fel ca și oamenii. Pentru aceasta, însă, e nevoie de o documentare serioasă și cât se poate de exactă. În toate acestea poetul pune accent pe spectaculozitate. De multe ori, în paginile prozelor sale, distingem vocea auctorială, scriitorul devenind personajul principal. La Cristian Petru Bălan, natura dobândește însușiri antropomorfice, acționând precum oamenii: zâmbește, mângâie, mustră, lovește, etc. În personajul Codrin Elizeanu îl recunoaștem chiar pe autor. Acesta implică nume şi date reale din viaţa lui, pe altele le îmbracă în straiele ficţiunii, astfel ca scrierea să capete parfumul de roman fantastic. Amestecul de real și imaginar este o caracteristică a romanelor acestui autor.

Și sonetul a fost abordat de Cristian Petru Bălan în volumul ”Nemărginiri”, cuprinzând toate speciile de sonet cunoscute. Și aici, autorul își permite să folosească o gamă largă de mijloace de expresie, metafore splendide, expresii aforistice, comparații, epitete, personificări, hiperbole, ș.a. Prin întreaga sa creație, Cristian Petru Bălan se dovedește a fi un mare iubitor de oameni, un spirit generos și cald, gata oricând să se alăture celor care au drept ideal frumosul sub toate aspectele sale.

Autorul a încercat și o prezentare romanțată a vieții lui Mihai Eminescu, intitulată „Geniu sublim”, sub formă de scenariu, rodul unei prodigioase munci de cercetare laborioasă. Nici nu putea rămâne indiferent față de un asemenea simbol românesc. Dovadă a prețuirii față de marele reper al literaturii și culturii române, Cristian Petru Bălan a pictat mai multe tablouri cu chipul genialului poet, a sculptat două busturi ale acestuia, i-a dedicat două cărți acestui simbol absolut al românismului. El introduce și unele evocări referențiale din vremea când era elev.

Pentru orice român de bună credință, a cunoaște și cerceta viața celui mai mare poet romantic este o datorie morală. În acest sens, Cristian Petru Bălan vine cu informații certe bazate pe documentații minuțioase și pe dragostea lui pentru tot ce e românesc și ajută la aprofundarea istoriei vieții sale, venind cu precizări însemnate care să sublinieze elementele care-i întregesc personalitatea de excepție. Cunoașterea atmosferei literare românești a jumătății de veac al XIX-lea până spre sfârșitul acestuia este, de asemenea, de mare importanță. Lumea literară a acestei perioade frământate, ecourile care veneau din partea studențimii vieneze, conturează o imagine vie a boemiei literare.

Autorul a încercat și o trecere în revistă a scriitorilor români, încă de la începuturi, în lucrarea ”Precursorii și urmașii”. O schiță-program a unei lucrări grandioase scrisă în versuri, în care sunt cuprinși o sumă de scriitori români și operele lor reprezentative. Un fel de Breviar literar care merge până la rădăcini, adică la cronicarii români. Dar și primele mlădițe poetice ale fraților Văcărești. O dovadă peremptorie de dragoste față de cultură, bazată pe o documentație amplă.

Ultima carte recenzată este un volum de versuri recente, intitulat ”Drone lirice”. Volumul este o dovadă în plus a patriotismului său autentic, trăit la mii de kilometri de țara lui dragă. Volumul dovedește, de asemenea că autorul și-a păstrat nealterat spiritul românesc pe care-l promovează și-l pune în practică în lucrările sale literar-artistice.

Încununarea întregii sale creații cu acest volum de poezie reprezintă o dovadă în plus a dăruirii autorului în favoarea limbii române, a poporului său de care se simte acum, în amurgul vieții sale, mai legat ca niciodată.

––––––––––

Cezarina ADAMESCU

Membră a USR

14 Iulie 2020 Ziua Franței

Facebooktwitterby feather