Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » COMUNICATE PRESA » COMUNICAT DE PRESÃ EXPRESIA IDEII

COMUNICAT DE PRESÃ EXPRESIA IDEII

Sâmbãtã, 3 octombrie 2015, Asociaṭia “Clubul EXPRESIA IDEII”, Oneṣti, judeṭul Bacãu, a iniṭiat ṣi desfãṣurat la Oituz, judeṭul Bacãu, o serie de activitãṭi incluse în proiectul “Tradiṭii ṣi continuitate în comuna Oituz, judeṭul Bacãu”.  Realizat în colaborare cu Primãria Oituz, Şcoala Gimnazialã Oituz ṣi Parohia “Sfinṭii Împãraṭi Constantin ṣi Elena” Grozeṣti, proiectul a fost dedicat Zilei Mondiale a Educaṭiei (5 octombrie) ṣi a constat în: program muzical –artistic (în care s-au remarcat corul tradiṭional al comunei Oituz îndrumat de profesorul Gheorghe Oprea), o dublã lansare de carte (volumul de versuri “Darul iubirii”, autor Constanṭa Caitãr Ghilodum, Editura Karta.ro, 2015 ṣi antologia literarã “EXPRESIA IDEII-Pod de dor cãtre bunici”, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2015), o Sesiune de comunicãri ṣtiinṭifice cu titlul “Tradiṭii ṣi continuitate în comuna Oituz, judeṭul Bacãu” ṣi o vizitã la Casa tradiṭionalã Grigore Caitãr din Oituz. Activitãṭile proiectului au fost moderate de cãtre profesor Mariana Bendou , Preṣedintele Asociaṭiei “Clubul EXPRESIA IDEII”. Programul a debutat cu o scurtã slujbã de binecuvantare rostitã de preotul paroh Simion Purice împreunã cu ceilalṭi slujitori bisericeṣti invitaṭi la eveniment: preotul Bogdan Piṣtea, preotul Ilarion Mâṭã (biserica Hârja) ṣi preotul Gheorghe Pânzaru ( biserica din Caraclãu). Profesorul Gheorghe Oprea, în calitate de reprezentant al Primã-riei Oituz, a rostit un cuvânt de bun venit fãcând referire ṣi la poziṭia ṣi potentialul istoric ṣi cultural deosebit al comunei. În cadrul Sesiunii de Comunicãri ṣtiinṭifice, demne de remarcat au fost, mai ales, lucrãrile prezentate de Dr. Ioan Vasiliu, Directorul Muzeului Municipal de Istorie Oneṣti (despre istoria ṣi etnografia comunei Oituz), inginer Corneliu Cristea, Preṣedinte al Asociaṭiei “Cultul Eroilor-Regina Maria”, Filiala Oneṣti (file de istorie localã), inginer Gheorghe Bogza (despre deṭinuṭii politici oituzeni din lagãrele ṣi închisorile comuniste), prof.Ştefan Epure (impresii ṣi amintiri personale), etc. Despre antologia “EXPRESIA IDEII-Pod de dor cãtre bunici”, a vorbit foarte frumos doamna profesor de limba ṣi literatura românã Raluca Gîdioi Cãlinescu, de la Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”, Oneṣ iar unul dintre elevii domniei sale, de la acelaṣi liceu, a recitat câteva ver-suri. Deoarece Sesiunea de Comunicãri a avut în vedere ṣi o a doua secṭiune dedicatã Educaṭiei ṣi Educatorului, au existat ṣi cadre didactice care ṣi-au spus, din acest punct de vedere cuvântul. Cele mai interesante comunicãri vor fi publicate într-un numãr special al Revistei “EXPRESIA IDEII” dedicat evenimentului. La Casa tradiṭionalã Grigore Caitãr, oaspeṭii au fost întâmpinaṭi de cãtre fiica acestuia, educatoarea Constanṭa Caitãr Ghioldum care , pe lângã valoroasele exponate ṣi colecṭiile personale, a prezentat ṣi arborele genealogic al familiei Caitãr cu bine documentate referiri istorice. Minunatul tablou al acestor activitãṭi a fost completat ṣi de un soare vesel care a dat un plus de strãlucire ṣi cãldurã evenimentului…

Facebooktwitterby feather