Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » dr. GALINA MARTEA: Constelaţii Diamantine – revistă de performanţă în cultura universală

dr. GALINA MARTEA: Constelaţii Diamantine – revistă de performanţă în cultura universală

Pentru a dărui cititorului o satisfacţie cât mai placută din lectura citită, atunci conţinutul acesteia trebuie să fie cât mai performant, complet şi competitiv în diversitatea domeniilor literare, culturale, ştiinţifice şi a întregii creaţii umane. Astfel, cititorul, prin lectura citită, se va regăsi spiritual şi moral în dimensiunea celor mai agreabile sentimente faţă de sine şi lumea înconjurătoare şi, în mod special, faţă de creatorul/realizatorul acestor produse literare, care, la rândul lor, dezvoltă şi produc efectul pozitiv în evoluţia culturală şi intelectuală a omului. Respectiv, printre aceste valori culturale/spirituale şi prin diversitatea lecturii contemporane, cititorul reuşeşte să facă diferenţieri între bun şi rău, între importanţă şi necesitate, şi, astfel, reuşeşte să valorifice acele conţinuturi ale creaţiei umane care cu adevărat îi insuflă plăcere şi dorinţa de a le cunoaşte cât mai profund. În aşa mod, printre diversitatea lecturii/lecturii contemporane, cititorul se regăseşte cu multă pasiune în a citi şi reciti creaţiile literare de calitate şi, în mod prioritar, revista Constelaţii Diamantine (Revistă de Cultură Universală editată sub egida Ligii Scriitorilor Romậni, fondată la Craiova, România) care, în viziunea acestuia, este o nouă punte plină de valori în spaţiul universal literar şi cultural. Dacă să ne expunem părerea cu accente clare pe calitatea, valoarea şi importanţa acestei reviste, atunci putem menţiona, cu certitudine, că meritul deosebit în această performanţă îi revine colectivului redacţional, care completează cu mult succes imaginea expresivă a revistei, şi, nu în ultimul rând, Doamnei Doina Drăguţ (redactor şef al revistei Constelaţii Diamantine, poet, scriitor, membru al Ligii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România), persoana cu o expresie distinctă în munca umană creatoare.

Constelaţii Diamantine, revista pentru toţi cititorii doritori de lucruri frumoase care trezesc admiraţie, este o lectură cât se poate de necesară şi atractivă prin diversitatea subiectelor abordate; prin profunzimea şi calitatea lucrărilor publicate care exprimă realitatea în diviziunea timpului şi anume: despre cultura şi literatura clasică care a fost, este şi va rămâne o valoare veşnică de-a lungul veacurilor, dar şi despre viaţa contemporană relatată în diverse ipostaze ce cuprind conţinuturi literare, artistice, ştiinţifice, culturale; prin splendoarea minunatelor poeme, poezii, sonete scrise de scriitori celebri ai neamului românesc;  prin reprezentarea grafică a unor figuri, peisaje, simboluri, etc. care se corelează destul de frumos cu lucrările literare; prin   totalitatea notelor esenţiale care determină întreaga varietate a fenomenelor şi proceselor ce au loc în viaţa culturală universală; şi, respectiv, prezenţa în calitate de autori a celor mai de seamă scriitori, poeţi, dramaturgi, critici literari, actori, oameni de ştiinţă din diverse domenii de activitate, etc. Cu o imagine aparte, revista Constelaţii Diamantine este prezentă prin frumuseţea lucrărilor artistice executate de pictorul Florin Măcesanu, care, în ansamblu, sunt creaţii plastice ce definesc atât personalitatea omului-pictor, cât şi personalitatea lecturii în cauză. Fiind o nouă punte plină de valori spirituale în cultura universală şi, nemijlocit, naţională, revista (publicaţie periodică lunară ce cuprinde articole, eseuri, creaţii literare în versuri, studii, aspecte şi viziuni din diverse domenii de activitate socială, etc.) ne propune în mod sistematic să cunoaştem componentele calităţii şi performanţei ce sunt mereu în pas cu creaţia ştiinţei şi literaturii, şi care sunt într-o schimbare   pozitivă continuă şi au un rol deosebit în dezvoltarea umană. Prin componentele calităţii se prezintă atât colaboratorii revistei (Doina Drăguţ – redactor sef; Janet Nică – secretar general de redacție; Florin Măceșanu – redactor artistic; Iulian Chivu, Livia Ciupercă, Daniel Marian, Baki Ymeri – redactori literari),  cât şi autorii acesteia (Nicolae Mătcaş, cu minunatele sonete; George Petrovai, cu lucrări de valoare; Ştefan Dumitrescu, cu eseuri; Doina Drăguţ, cu poeme şi eseuri; Janet Nică, cu eseuri; Marian Nencescu, cu eseuri; Livia Ciupercă, cu eseuri; Gheorghe A.Stroia, cu eseuri; Petru Hamat, cu eseuri; Roni Căciularu, cu eseuri; Paula Romanescu, cu poeme; Marian Patraşcu, cu eseuri; Constantin Miu, cu eseuri; Viorel Roman, cu eseuri; Florentin Smarandache, cu eseuri; Galina Martea, cu poeme şi eseuri; Daniel Marian, cu poeme; Marian Hotca, cu poeme; Florin Măcesanu, cu eseuri; Luca Cipola, cu poeme; Stelian Gambos, cu eseuri; Maria Tronea, cu eseuri; Camelia Suruianu, cu eseuri; Petre Gigea-Gorun, cu eseuri; George Popa, cu eseuri; etc.). O contribuţie specială le revine şi membrilor de onoare ai colectivului de redacţie (Prof.univ, dr. Remus Rus; Prof. dr. Florin Agafiţei, orientalist, sanscritolog; Diplomatul Petre Gigea-Gorun, ambasador, scriitor; Prof.univ. dr. George Popa, scriitor, traducător, eminescolog, critic de artă) şi redactorilor asociaţi (Prof.univ. dr. Florentin Smarandache, SUA, membru al Academiei Româno-Americane; Prof. Cristian Petru Balan, SUA, membru al Academiei Româno-Americane; Prof.univ. dr. Viorel Roman, Germania, membru al Academiei Româno-Americane; Prof. Mariana Zavati Gardner, Anglia, poetă bilingvă, critic literar, traducător).

Aniversând şapte ani de la fundare, Constelaţii Diamantine este acea creaţie literară/culturală care tinde mereu să cuprindă esenţa lucrurilor demne de apreciere, iar cititorul să-i fie fidel şi recunoscător pentru lectura propusă şi prezenţă lunară. Eleganţa, calitatea şi frumuseţea estetică cu care se prezintă revista distinge, în mod evident, armonia dintre valoare/importanţă/necesitate, elemente esenţiale necesare fiinţei umane în existenţă. Cred, este cazul să spunem, ne mândrim pentru o asemenea lectură care ne îmbogăţeşte spiritual în viaţa de toate zilele, iar prezenţa revistei în spaţiul universal reflectă imaginea clară şi nivelul de cultură a naţiunii române.

Felicitări, Constelaţii Diamantine!

dr. Galina MARTEA***,

academician, scriitoare

***Galina Martea (n. 30 iulie 1959, comuna Cornești, raionul Ungheni, Republica Moldova), este o scriitoare, poetă, publicistă, savant, academician, pedagog cu renume din Basarabia, economist, filozof (opinia mai multor scriitori și personalități academice), lector universitar cu titlul științific de “Doctor în  ştiinţe economice” (1999) și titlul onorific de “Academician de onoare al învăţământului superior universitar din R.Moldova” (2005); membru al Academiei Româno-Americane (2016); cercetător ştiinţific în domeniul managementului educaţional și al managementului resurselor financiare; Deţinătoarea Gradului de calificare pentru funcția publică în serviciul public (Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului din R.Moldova) – Consilier de clasa I-a şi Consilier de stat de clasa III-a, rangul doi; autoare de cărți academice și cărți de poezii; autoare de peste o sută cincizeci de articole/articole ştiinţifice si literare (în volum mare) în domeniul economiei, învăţământului, sociologiei, filozofiei.

Facebooktwitterby feather