Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » ELENA ARMENESCU: Sa urăm LA MULȚI ANI! poetului FLORIAN SAIOC LA 90 de ANI!

ELENA ARMENESCU: Sa urăm LA MULȚI ANI! poetului FLORIAN SAIOC LA 90 de ANI!

Sa urăm LA MULȚI ANI! poetului FLORIAN SAIOC LA 90 de ANI!

Florian Saioc s-a născut la 27 ian. 1931, în comuna Seaca, jud. Teleorman, într-o familie de ţărani, tatăl – Ionel Saioc – supranumit Moţu, şi mama, Catrina, născută Dorcescu. Studiile primare le face în comuna natală, apoi, Liceul Comercial în Turnu-Măgurele şi Bucureşti. Este absolvent al Şcolii de Literatură şi Critică Literară „Mihai Eminescu”, în prima sa promoţie. Debutează la revista Flacăra şi, după absolvirea şcolii, în 1950, este repartizat ca redactor la revista Viaţa Românească. În acelaş an, la Concursul Naţional de Literatură, organizat de Editura Tineretului, primeşte premiul al III-lea din mâna lui Mihail Sadoveanu, premiul I nefiind acordat.

Din cauza divergenţelor dintre ceea ce învăţase în şcoală şi realitatea comunistă, în 1952 şi-a dat demisia de la Viaţa Românească, şi este trimis sub escortă la muncă forţată în batalioanele D.G.S.M. 2 Constanţa (Mangalia, Medgidia). După toate acestea, se doreşte reeducarea lui prin muncă şi este trimis ca necalificat la uzinele Semănătoarea, după care devine redactor la Semănătoarea. Nu-l mai publică nimeni şi, în 1965, este exclus din Uniunea Scriitorilor, fiind reprimit imediat după Revoluţie.

 

La Editura Litera îi apare volumul Baladă pe rug şi, în 1973, volumul Motive istorice. În 1979, la Editura Albatros, apare volumul Cerul perfect. Urmează Ştefăniţă Luminiţă – Editura Ion Creangă, 1979, Arborele de sânge – Editura Cartea Românească, 1986, Cartea cu ferestrele deschise – Editura Albatros, 1988, Coşmarurile din carcera comună – Editura Omnia, 1993, În ogradă la bunici – Editura Diogene, 1997, Dragoste la vârsta întâi, dragoste la vârsta a treia – Editura Semne, 2001, Imaginara paranghelie – C.J.C.C. Gorj, 2002, Psalmul cenuşii (holocaustul perpetuu) – Editura Rhabon, 2003, Revelaţii sacre (poeseuri) – Editura Corgal Press, Bacău, 2003, Divina Creaţie (poeseuri) – Editura Semne, 2003, Cu diktatul şi ucazul ne-am înlăcrimat obrazul – Editura Clusium, Cluj, 2004, Fericirea infinitei mirări – Editura Clusium, Cluj, 2004, Anotimpurile cuvântului – Editura Clusium, Cluj, 2004, Nocturnele – Editura Măiastra, 2007, Slugă la zădărnicie – Editura Măiastra, 2008, Carte de indentitate – Editura Măiastra, 2009, 101 poeme – Editura Biodova, 2010. În 2006, scriitorul apare în Antologia scriitorilor gorjeni.

Colaborează la diferite ziare şi reviste, Ramuri, Măiastra, Columna, Ecouri Dunărene.

 

Despre opera sa au scris Gh. Grigurcu, Al. Balaci, Mircea Ciobanu, Pan M. Vizirescu, Zenovie Cârlugea şi alţii.

În 17 septembrie 2010, este învestit cetăţean de onoare al comunei sale natale, Seaca, pentru oglindirea în opera sa a frumuseţii Teleormanului.

Este căsătorit cu Zefira Victoria, căreia îi dedică mai multe volume de versuri.

În prezent, locuieşte la Târgu-Jiu.

 

Îi urăm viaţă lungă, multă sănătate şi cărţi inspirate.

La mulţi ani!

 

 

cu Planeta la Dumnezeu

 

 

 

visai că mă urcai în sus pe zare cu tot Pământul nostru în spinare

 

un ins opri în drum motocicleta: unde te duci bă vere cu planeta

 

păi mulţumesc întâi de întrebare i-o duc lui Dumnezeu să o repare

 

s-o ţină-o vreme la întinerire că-aproape nu mai poate să respire

 

când ajunsei la Dumnezeu prea sfântul îmi zise:

 

bine, lasă jos Pământul

 

tu stai aci să te-odihneşti niţel şi o să văd ce o să fac cu el

 

privii apoi Pământul cu ochii mari uimiţi

 

scăpase de-nvârteli şi de-nvârtiţi dar nu şi de-ameţeli de ameţiţi

 

 

 

 

inima

 

 

 

mi s-a înfipt o gheară în piept

 

şi nu-mi mai dă voie să mai respir

 

inima speriată a rupt-o la fugă

 

şi s-a aruncat în braţele lui Dumnezeu

 

cu mine cu tot El ne-a salvat de neant

 

 

Facebooktwitterby feather