Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Poezie » Emilia Ţuţuianu: Versuri

Emilia Ţuţuianu: Versuri

De ce-ai plecat?

                              ( Pentru Sheila )

 

De ce-ai plecat iubito
când noi valsam în doi?
Doar muzica divină
a mai rămas din noi?

 

Unde să te caut, iubito?
Cărări eu tot străbat
și drumu-i greu,
mai îngustat
de timpul ce apune.
Te strig, te chem, iubito
acum când singurătatea mea
stă ancorată frenetic
legănându-se de stea.
Te caut prin cărțile nescrise
unde povestea noastră de amor
poartă pecetea iubirii interzise
și măreția dulcelui fior.

 

Mi-e dor de tine, iubire
și fiecare secundă arde
te strig și te cuprind fierbinte
iubita mea de-o veșnicie.

 

Why did you leave?

                                (For Sheila )

 

Why did you leave my love
When we waltz in two?
Now just the divine music
Is it left of us?

 

Where shall I look for you my love?
I keep crossing pathways
And road it’s hard,
Narrowed more
By the time which sets.
I shout, I call for you,
Now when my loneliness
Is frantically anchored
Dangling by a star.
I’m looking for you in unwritten books
Where our love story
Wears the seal of forbidden love
And the greatness of the gentle thrill.

 

I miss you love
And every second burns
I cry out to you and hold you fervently
My love of an eternity.

 

Catedrala iubirii

 

Tu te asemeni unui arhitect
clădindu-ți catedrala iubirii
știind că-n amare vremuri
multe suflete va izbăvi.

 

Sunt iubiri ce rămân
încrustate în piatră sacră
ce mulți o vor descoperi
in anii ce vor mai veni.
Vă spun la ceas de taină
Iubiți și fiți mai buni!
Nu risipiți în van
secundele ascunse-n veșnicii…

 

The Cathedral of Love

 

You are alike an architect
Building your cathedral of love
Knowing that in bitter times
It will deviver many souls.

 

There is love which remains
Embedded in sacred stone
What, many will discover
In years to come.
I’m telling you in my time of mistery
Love and be better!
Do not waste in vain
Seconds hidden in eternity.

 

Taina

 

Omul este taină,
creație
și mister.
Omul este copilul
cerului
ce știe
că există un început
și un sfârșit.
Depindem toți
de alegerea drumului
spre lumină sau hău.

 

Omul este o taină
și oricât am vrea,
nu o să putem pătrunde
în universul lui.

 

Mystery

 

Man is mysterious,
creation
and an enigma.
Man is the child
of heaven
who knows
that there is a beginning
and an end.
We all depend
of choosing the road
to the light or the murk.

Man is a mystery
and no matter how much we want,
we will not be able to

————————–

Emilia Ţuţuianu

Traducere în limba engleză: Dianu Sfrijan

Facebooktwitterby feather