Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » FARMACISTUL – VECTOR AL SĂNĂTĂȚII

FARMACISTUL – VECTOR AL SĂNĂTĂȚII

FARMACISTUL – VECTOR AL SĂNĂTĂȚII

„Să îți dorești să fii sănătos este o parte de sănătate.” – Seneca

În data de 25 septembrie se celebrează „Ziua Internațională a Farmacistului”.

Sărbătoarea a fost înființată în anul 2000, la inţiativa Federaţiei Internaţionale a Farmaceuticelor, care și-au propus să atragă atenţia activanţilor din domeniul farmaceutic asupra modului în care sunt în slujba oamenilor bolnavi.
Federaţia Internaţională a Farmaceuticelor încurajează pe toți reprezentanţii domeniului farmaceutic să celebreze această zi ajutând la răspândirea informaţiilor despre această ramură şi beneficiile sale în societate.
Obiectivul principal al celebrării Zilei Mondiale a Farmaciștilor este conștientizarea utilizării adecvate a medicamentelor, conștientizarea măsurilor preventive împotriva bolilor și dezvoltarea generală a sistemului de sănătate: „De la cercetare la asistența medicală: Farmacistul este la dispoziția ta”.
Sub deviza „Farmacistul reprezintă coloana vertebrală a serviciilor de sănătate”, profesia de specialist în domeniul farmaceutic informează pacienții asupra beneficiilor terapeutice și le recomandă schema de administrare medicamentoasă. Comunitatea farmaciștilor este unul dintre cei trei piloni principali ai sistemului de asistență medicală: doctori asistenți medicali, farmaciști.
Federaţia Internaţională a Farmaciștilor are ca obiectiv principal conștientizarea utilizării adecvate a medicamentelor, măsurilor preventive împotriva bolilor și dezvoltarea generală a sistemului de sănătate.
Federația încurajează factorii decizionali ai societății să mediatizeze această zi, pentru a organiza activități care să promoveze și să pledeze pentru rolul farmacistului în îmbunătățirea stării de sănătate în fiecare colț al lumii.

Doctorii fără de arginți – Sfinții tămăduitori

Profesia de medic este predestinare pentru cel care o practică, iar medicul este cel prin care Dumnezeu lucrează și dăruiește bolnavului sănătate de cele mai multe ori. Înțeleptul Isus Sirah precizează în cartea sa de înțelepciune: „Și el (doctorul) se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi sănătate spre viaţă”. (Sir. 38, 14).
Dumnezeu lumineze gândirea medicului să aleagă cel mai bun medicament sau să opereze în modul cel mai înțelept și responsabil, acolo unde intervenția chirurgicală se impune, cât și spre ajutorul și tămăduirea bolnavului care, dacă s-ar ruga, șansele de vindecare ar fi sporite.
De aceea, medicul este mai tămăduitor dacă se roagă: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe robul Tău (…). Astfel, rugăciunea va fi pentru fiecare suflet pe care Dumnezeu l-a trimis în mâinile sale.
Printre „Sfinții doctori fără de arginți”, care au venit în ajutorul semenilor atunci când situaţia o impunea sunt: Cosma și Damian din Arabia, Cosma și Damian din Asia Mică, Chir și Ioan, Talaleu, Cosma și Damian din Roma, Ermolae, Pantelimon, Anichit și Fotie, Diomid, Luca al Crimeei etc.
Din „Viețile Sfinților” aflăm că, atunci când săvârșeau tămăduiri, se adresau celor bolnavi: „Nu numai mâinile punem peste voi, căci cu puterea noastră nimic nu putem face. Toate le lucrează prin noi tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unul adevăratul Dumnezeu, în Care, de veți crede cu neîndoială, îndată veți fi sănătoși”.
Ei nu acceptau nicio plată pentru serviciile lor şi vindecau nu doar prin medicamentele prescrise, cât mai ales datorită rugăciunii lor puternice către Dumnezeu.
În timpul tratamentului, unii dintre acești sfinți tămăduitori îi îngrijeau pe cei bolnavi în casa lor, iar pe cei imobilizați la pat îi purtau pe umerii lor, făcând eforturi să le vindece neputința și durerea. Alături de tratamentul și îngrijirea medicală, Sfinții Doctori fără de arginți recomandau bolnavilor să se roage şi să se pocăiască de păcatele lor. Pe lângă consultațiile medicale și tratamente pentru vindecare, ei răspândeau învățătura lui Hristos și vegheau necontenit ca toți creștinii convertiți „să calce drept”, după cuvântul Evangheliei și să nu apostazieze. Această misiune le-a adus în cele din urmă și moarte martirică.
Datoria unui medic bun nu se rezumă doar la a diagnostica și a prognostica, la modul cât mai exact, cu mijloacele și metodele cele mai avansate, cât și a înțelege, a asculta, a stabili o relație de încredere cu pacientul și familia sau apropiații acestuia. Medicul credincios își recunoaște limitele și, fără a fi atins de mândrie și autosuficiență, apelează la un ajutor mai presus de puterile sale, care îi dăruiește medicului înțelepciune și pricepere, îi luminează mintea spre descoperirea bolii și aplicarea tratamentului.
„Medicul viitorului nu va prescrie medicamente, ci va instrui pacientul cu privire la îngrijirea adecvată a ființei umane, alimentație și prevenirea îmbolnăvirii prin îndepărtarea cauzelor ce o produc.” ― Thomas A. Edison

Medicul care își dedică priceperea celor suferinzi, îi ajută, apropiindu-se de ei cu dragoste și bunăvoință, Îl cheamă în ajutor pe Mântuitorul Hristos, Care lucrează prin el pentru tămăduirea celor bolnavi. Medicul de vocație și de bună credință se angajează solemn în a-și consacra întreaga viață în serviciul umanității și în a exercita această artă cu conștiință și demnitate, considerând sănătatea pacientului ca primul său scop.
Omul fiind bipolar (trup și suflet), aplicarea unui tratament complet trebuie să aibă acțiune atât asupra trupului cât și asupra sufletului.

„Când a fost întrebat ce anume îl surprinde cel mai mult în privința omenirii, Dalai Lama a răspuns: Omul, fiindcă își sacrifică sănătatea pentru a face bani, după aceea își sacrifică banii pentru a-și recupera sănătatea, iar după aceea este atât de îngrijorat de viitor încât nu se mai bucură de prezent; rezultatul este că el nu mai trăiește nici în prezent și nici în viitor, ci trăiește ca și cum nu ar muri, dar moare ca și cum niciodată nu ar fi trăit!” ― Dalai Lama
De regulă, medicii creștini iau în calcul acest fapt, fiindcă ei sunt chemați să slujească omul în integritatea sa de persoană cu trup și suflet și nu doar un trup bolnav sau un caz ori o boală. Astfel, spre binele bolnavului și vindecarea lui cu celeritate, acesta va fi îndrumat în a urma și un tratament sufletesc.

Cinstește medicul ca pe o entitate divină!

Printre învățăturile sale mântuitoare pe care ni le îmbie să ni le însușim și să le transpunem în fapte, Sfânta Scriptură face referire și la respectul pe care îl datorăm medicilor. Astfel stă scris în cartea „Înțelepciunile lui Isus Sirah” : „Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul”; Și doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, căci şi de el ai trebuinţă. Că este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă” (Is. Sir. 38, 1-12-13).Este o misiune mare, de maximă importanță, nobilă și sfântă aceea de a fi medic, de a ajuta la menținerea vieții și la sporirea ei, de a alina durerea și de a tămădui suferința.
Unul dintre marii luminători ai Bisericii, numește medicina „artă”, care ni s-a dat de către Dumnezeu, spre ajutor, căci ea ajută, atât cât se poate, pe bolnavi:„Fiecare artă ne-a fost dată de Dumnezeu ca ajutor pentru natura noastră slabă.” – Sfântul Vasile cel Mare
Ca răspuns chemării lui Dumnezeu pentru a îmbrățișa această artă au fost evocate succint de către Sfântul Vasile cel Mare: „Toţi cei care vă îndeletniciţi cu medicina ştiţi că chemarea voastră înseamnă grija faţă de om. Şi mi se pare că cel care pune ştiinţa aceasta înaintea tuturor celorlalte îndeletniciri, cărora îşi poate închina omul râvna, şi-a găsit judecata cuvenită şi nu s-a depărtat de ceea ce trebuie crezut; în schimb e tot atât de adevărat că de lucrul cel mai preţios dintre toate, care este viaţa, îţi vine greu să fugi ca de ceva dureros atunci când nu poţi reda cuiva sănătatea”. – Epistola 189, PSB, 12, p. 183.
(Sursa: Basilica.ro – portal ortodox )

Potrivit Bisericii Ortodoze, Sfântul Ierarh Nicolae este ocrotitorul farmaciştilor.
De Ziua Internațională a Farmacistului, să urăm tuturor care profesează în acest domeniu:

La mulți ani cu sănătate, pentru a-și desfășura activitatea cu dăruire spirituală, devotament şi corectitudine, prin profesionism și noblețe!
* Medicamentul este factorul adjuvant al sănătății, în cazul deteriorării ei.
* Medicii, asistenții medicali și farmaciștii sunt vectori al sănătății trupești și sufletești.
* Medicina este arta de a săvârși miracole.

Site „Poeții Noștri”
https://poetii-nostri.ro//farmacistul–vector-al-sanatatii-proza-sau-text-user-id-1856/

Maria Filipoiu / UZPR
București, România

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București