Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU: Cel mai iubit înțelept – PETRE ȚUȚEA

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU: Cel mai iubit înțelept – PETRE ȚUȚEA

Cel mai iubit înțelept – PETRE ȚUȚEA

 

Părinte-mi ești, maestru-mi ești tu mie

      tu singur ești acel ce-a dat viață

      frumosului meu stil ce-mi e mândrie.”

(DANTE Alighieri, Cântul I)

 

Pe admirabilul nostru filosof creștin – Petre Țuțea, l-am admirat ca pe un templu celest privind divina sa înțelepciune ortodoxă din al cărei izvor, omenirea își merită cu prisosință savoarea și splendoarea.

Cu înțelepciunea lui a atins marginile lumii, iar cu faima demnității și onoarei stelele cerului.

Pilda lui a înmugurit gândul, a înflorit graiul, a odrăslit rodul faptei frumoase, țîșnind în torentul prezent al desăvârșirii viitoare.

Adeseori printr-o minune deosebită, Mântuitorul Hristos ori Maica Domnului – Maria, pe care filosoful nostru i-a adorat cel mai mult, datorită jertfei și dragostei marelui nostru gânditor și împotriva oricărei înțelegeri omenești, ne sprijină și ne ocrotește Neamul, întru dăinuirea lui misionară și mesianică.

Mi-ar fi plăcut să se numească PAVEL, care să fie „cît Mediterana”, așa cum l-a numit el pe cel mai mare Apostol, dar mama, frumoasa, evlavioasa mușceleanca Maria de Argeș, i-a dăruit numele tatălui, vrednicul de pomenire și dăruire, preotul Petre.

Oricum, înțelepciunea sa și dragostea lui pentru Neam și Dumnezeu îl poate gratula cu cognomenul DURANTE, cuvânt pelasgo-get, din a cărui tulpină a țâșnit pentru Roma, marele dacolatin DANTE Aligheri, iar pentru Națiunea noastră, marele dacoromân Petre Țuțea, ce va DURA, pururea întru veșnicia Seminției noastre primordiale.

Cromatica, semantica și simfonia numelui pelasg – DURANTE, mai semnifică prin seva lui însăși, izvorul omeniei ce susură prin limpezimea frumoasă a sufletului: har, dor, strălucire, iubire, dăinuire.

Viața sa cumpătată, sacra suferință, demnitatea credinței, înveșnicirea tradiției, apoteoza Neamului, jertfirea întru Adevăr și Frumos, i-au odrăslit dulci roade bogate în adevăruri istorice, filosofice ori teologice în care a crescut Pomul cunoștiinței lui – „Între Dumnezeu și Neamul meu”.

   Cu mierea Adevărului divin s-a cuminecat ca fiu ales al Națiunii, hărăzite de Dumnezeu întru marile ei înfăptuiri hristico-mesianice, universale.

Frumusețea lui fizico-moral-spirituală l-a călăuzit spre Filosofie – acel izvor dăruit Neamului nostru pelasgo-get, dintru fașa ontologică și, pentru ca nici o parte a filosofiei să nu-i rămână necunoscută s-a cufundat cu mintea lui ascuțită în adâncurile cele mai tainice ale teologiei ortodoxe.

Înfăptuirea dorinței nu s-a lăsat prea mult așteptată, căci prin prinosul suferinței jertfelnice din temnițele regimului concentraționar, prin harul Duhului Sfânt a priceput ceea ce puțină minte omenească poate pricepe aici pe pământ, despre esența divină și despre celelelte inteligențe separate – cele nouă ceruri angelice…

Pe vremea când albastrul Cerului hristic a împodobit verdele Pământului dacic al Fecioarei Maria, cu frumusețea spirituală a geniului argeșean și profet al Neamului – Petre Țuțea, Dacoromânia s-a răsfrânt în Aura Eroismului, reflectat pururea în Icoana Martiriului cu sclipiri valahe Durante…

Harul, erudiția, jertfa, mărturisirea i-au adus marelui gânditor creștin – PETRE Țuțea, cununa ortodoxă a laurului celest: NEMURIREA spirituală!

Stațiunea AURORA – Cap, hotel California – Dacoromânia

Tuturor Românilor iubitori de frumos și înțelepciune!

29 Iunie 2024

+ Sf. Apostoli PAVEL și Petru

 

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

 

Facebooktwitterby feather