Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » In memoriam: Material comemorativ – omagial, dedicat Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H.C. Constantin Voicu, cu prilejul împlinirii a trei ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică…

In memoriam: Material comemorativ – omagial, dedicat Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H.C. Constantin Voicu, cu prilejul împlinirii a trei ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică…

In memoriam: Material comemorativ – omagial, dedicat Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H.C. Constantin Voicu, cu prilejul împlinirii a trei ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică…

Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu s-a născut în data 5 decembrie 1929, în oraşul Braşov, într-o familie evlavioasă. Cursurile primare, şi studiile liceale şi le-a făcut la binecunoscutul Liceu „Andrei Şaguna”, din localitatea natală. Şi-a luat examenul de bacalaureat în anul 1948, după care a urmat cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu în perioada anilor 1948-1952. După finalizarea studiilor de licenţă, şi-a continuat pregătirea şi aprofundarea teologică la Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti, unde a frecventat cursurile de doctorat, la Secţia istorică, specializarea Patrologie şi Literatură postpatristică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman. În anul 1975 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul „Teologia muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei”.
A urmat cursuri de specializare postdoctorală la Facultăţile de Teologie Protestantă din Neuchâtel şi Geneva (Elveţia) între anii 1977-1978.
În anul 1952, va fi hirotonit ca şi diacon de către vrednicul de pomenire Mitropolit al Ardealului Nicolae Bălan (1920-1955), iar în anul 1976 a fost hirotesit arhidiacon stavrofor. În această calitate Părintele Constantin Voicu s-a dedicat o viaţă întreagă slujirii ca diacon la catedrala mitropolitană cu hramul „Sfânta Treime” din Sibiu. A fost membru, în mai multe legislaturi, în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului şi în Adunarea Naţională Bisericească.

Activitatea profesională
Aceasta s-a concretizat şi în îndeplinirea succesivă a mai multor funcţii în cadrul Institutului Teologic de grad Universitar (ulterior Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”) din cadrul Universitaţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
– bibliotecar al Bibliotecii mitropolitane (1952-1959);
– secretar-şef al Institutului Teologic de grad Universitar Sibiu (1959-1973);
– lector universitar (disciplina Patrologie şi Literatură postpatristică, 1973-1975);
– conferenţiar universitar (aceeaşi disciplină, 1975-1976);
– profesor universitar (aceeaşi disciplină, 1976-1996).
Pe linie administrativă, între anii 1976-1979 a îndeplinit funcţia de prorector al Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, iar între anii 1979-1992 pe cea de rector, fiind cel mai longeviv rector din istoria acestei instituţii.
În perioada în care a condus în calitate de prorector şi apoi ca rector al Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, Preacucernicia Sa a pus mult suflet şi devotament pentru buna desfăşurare a activităţii acestei instituţii, ajutând la promovarea mai multor cadre didactice tinere, bine pregătite, care au reuşit să menţină la aceeaşi cotă înaltă învăţământul teologic sibian, a cărui faimă a fost şi este recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate.
Perioada anilor 1979-1989 a fost una extrem de dificilă pentru Biserică în general şi pentru învăţământul teologic în special. Au fost ani grei, ani de încercări, dar tenacitatea şi spiritul inventiv al Părintelui Rector au reuşit să surmonteze toate opreliştile şi toate încercările. În ciuda acestor greutăţi, Preacucernicia Sa a făcut dovada unei înalte şi abile diplomaţii bisericeşti, reuşind, cu ajutorul lui Dumnezeu, să rezolve toate problemele care au apărut. Cu toate că autorităţile comuniste au încercat să reducă numărul studenţilor teologi şi să limiteze accesul tinerilor spre teologie, dânsul a reuşit să dejoace cu abilitate acest plan în aşa fel încât an de an numărul studenţilor teologi a crescut, iar pe foarte mulţi preoţi şi monahi, în pofida interdicţiilor autorităţilor de atunci, ia ajutat să-şi completeze studiile teologice, la forma fără frecvenţă. Am putea spune că a fost omul providenţial pentru acele vremuri. Dumnezeu a ştiut să-şi aleagă oamenii potiviţi pentru a-şi putea îndeplini planurile pe care le-a avut cu învăţământul teologic. Patriarhul Teoctist a recunoscut şi a apreciat în mod cu totul aparte efortul şi calităţile sale: „ Părintele Voicu, în mod tacit, asumându-şi responsabilităţile şi riscurile, primea zeci de monahii şi monahi la studii universitare înscriidu-i într-un catalog paralel şi urmând îndeaproape formarea lor. De asemanea, tot prin abilitatea, înţelepciunea şi tactul Prea Cucerniciei Sale erau primiţi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu şi absolvenţi de liceu, nu numai de seminarii, aşa cum cereau aceleaşi reglementări discriminatorii. La acestea este necesar să amintim grija şi priceperea cu care organiza şi coordona cursurile preoţeşti…”
I.P.S. Părinte Antonie Plămădeală – Mitropolitul Ardealului, întăreşte cele afirmate mai sus spunând despre Părintele Profesor Constantin Voicu: „ A pus mult suflet la Sibiu, pentru bunul mers al activităţii Institutului Teologic ca prorector şi apoi ca rector, într-o vreme în care Biserica era marginalizată, iar preoţii şi studenţii teologi erau supravegheaţi cu sticteţe. A ştiut să lucreze cu înţelepciune rezolvând problemele care se iveau şi erau destul de multe în aşa fel încât an de an numărul studenţilor teologi creştea, iar mulţi preoţi şi călugări în pofida interdicţiei autorităţilor de atunci îşi complectau studiile la fără frcvenţă.”
Cu toate că şi-a asumat aceste responsabilităţi şi riscuri, cei care nu le-au cunoscut sau nu au vrut să le cunoască şi-a atras unele critici nefondate: „ Toate acestea au fost realităţi pe care mulţi nu le-au cunoscut, de unde şi unele critici nefondate din partea unora, care nu cunoşteau realitatea, dar care, aflând adevărul, şi-au revăzut atitudinea şi au înţeles situaţiile aşa cum au fost ele, în tot dramatismul şi constrângerea lor.”
În perioada cât a fost rector şi-a dat tot interesul pentru a ridica prestigiul Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, reuşind, după mari şi susţinute eforturi să obţină, în anul 1984, dreptul pentru ca această renumită şcoală de teologie românească să organizeze cursuri de doctorat şi să acorde titlul de „doctor în teologie”. Este interesant faptul că în această perioadă grea prea puţini au fost aceea care şi-au dorit să conducă destinele învăţământului teologic, pentru ca imediat după 1989 când situaţia din România s-a schimbat şi nu au mai fost atâtea riscuri să apară şi alţi pretendenţi la conducere .
Astfel, după 37 de ani de trudă la Institutul Teologic din Sibiu, în anul 1996 a s-a transferat pe postul de profesor universitar la disciplina Patrologie şi Literatură postpatristică la noua Facultate de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, aşezământ la a cărui înfiinţare a avut un aport deosebit. Între anii 1996-2000 a deţinut şi funcţia de decan al acestei facultăţi. Aici a trebuit să muncească din greu la temeliile noii Facultăţii de Teologie, dar experienţa acumulată pe parcursul zecilor de ani, a reuşit să dea roade.
În primăvara anului 2000 a fost ales ca Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea. De fapt, aici a venit ca şi profesor asociat la disciplina Patrologie şi Literatură postpatristică din anul 1992.
Eu l-am avut ca profesor în anii 1 şi 2, şi cu toţii am reuşit să cunoaştem: „ …un prototip şi un profil de dascăl, model de urmat…”
După alegerea sa ca şi decan al Facultăţii de Teologie din Oradea s-a implicat cu multă dragoste pentru promovarea tinerelor cadre universitare, astfel că din vara anului 2000 a înfiinţat revista Facultăţii „Orizonturi Teologice”. În această revistă au publicat studii de specialitate numeroase cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Oradea, dar şi din alte centre universitare din ţară şi străinătate, precum şi numeroşi doctoranzi.
Ca şi decan al Facultăţii de Teologie s-a bucurat de dragostea, preţuirea şi ajutorul vrednicului de pomenire, rector al Universităţii din Oradea Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor Maghiar. Cu ajutorul acestuia a definitivat lucrările de finalizare la noua capelă a Facultăţii; pictură, iconostas, mobilier, iar la consacrarea capelei în anul 2002 a participat şi P. F. Părinte Teoctist – Patriarhul de atunci al României. De asemenea s-a îngrijit şi de biblioteca Facultăţii contribuit la îmbogăţirea acesteia prin dotarea şi donarea a numeroase cărţi.
În cei 4 ani cât a fost decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea a reuşit să ridice prestigiul acestei instutuţii de învăţământ superior, prin simpozioanele naţionale şi internaţionale pe care le-a organizat. Tot în această perioadă la propunerea Facultăţii de Teologie, Universitatea din Oradea a acordat titlul de Doctor Honoris Causa mai multor personalităţi teologice din străinătate dintre care amintim: Stylianos Papadopoulos – Atena, Hans Schwarz – Regensburg, Constantine Scouteris – Atena, Albert Rauch – Regensburg. A fost un om al păcii şi iubirii interconfesionale, un exemplu şi model pe care ar fi bine să-l urmeze şi alţii.
În anul 2004 s-a pensionat, după o activitate de peste 50 de ani.

Aprecieri din partea celor care l-au cunoscut
În volumul omagial „ Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti”, mai multe personalităţi au dorit să-l omagieze şi să-i aducă recunoştinţa pentru tot ceea ce a făcut pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate şi de aceea aş dori să amintesc câteva dintre acestea. Vreau să precizez că aceste aprecieri au fost făcute când Părintele Voicu era în pensie şi de aceea consider că ele au fost făcute cu sinceritate şi nu din interes. Când Eusebiu de Cezareea a scris Viaţa lui Constantin cel Mare mulţi l-au acuzat că a fost un scriitor de curte linguşitor şi că ar fi exagerat în unele privinţe. În calitate de ucenic al Părintelui Voicu am vrut să scriu mai multe despre realizările Sale în volumul omagial „ Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti”, dar nu m-a lăsat, din smerenie, considerând că pentru binele pe care l-a făcut nu a dorit să fie apreciat şi răsplătit de oameni ci de Dumnezeu.
P. F. Părinte Teoctist – fostul Patriarh al României, a recunoscut şi a apreciat în numeroase rânduri puterea de muncă şi dragostea faţă de Dumnezeu şi semeni a Părintelui Voicu : „ Meritele dobândite l-au recomandat autorităţilor bisericeşti, care l-a promovat în funcţii de răspundere, dar mai ales dragostei discipolilor care, fără excepţie, păstrează amintirea luminoasă a profesorului de vocaţie şi a dascălului plin de căldură sufletească şi înţelegere.”
I. P.S. Părinte Nicolae Corneanu – Mitropolitul de pie memorie a Banatului, care l-a cunoscut din anul 1958, pe Părintele Constantin Voicu mărturiseşte: „ Astfel am putut cunoaşte, aş putea zice pe omul, slujitorul Bisericii şi profesorul de Teologie. Din toate aceste puncte de vedere, l-am apreciat, l-am preţuit şi l-am îndrăgit. Pe parcursul vremii, simt nevoia să adaug, am putut să descopăr în profesorul de Teologie Constantin Voicu şi pe specialistul patrolog. Mărturisesc – şi acum este vorba de ceva foarte personal – că am fost atras din perioada studenţiei de studiul Patrologiei. Am rămas deci uimit să descopăr în cunoscutul de altădată pe specialistul în vechea literatură creştină. I-am citit numeroasele articole apărute în revistele bisericeşti despre Sfinţii Părinţi şi i-am apreciat recentul manual de Patrologie pentru Seminariile teologice care îi încununează, într-un fel, strădaniile aparţinând acestui domeniu.”
I.P.S. Părinte Laurenţiu Streza – Mitropolitul Ardealului, în volumul omagial: „ Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu Dr. H. C. Universitatea Oradea – o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti”, scoate în evidenţă personalitatea Părintelui Constantin Voicu, iar titlul articolului vorbeşte de la sine: „ Părinte, dintru început, prieten apropiat şi coleg sprijinitor şi iarăşi părinte” Părintele Profesor Constantin Voicu a ştiut să-i iubească, aprecieze, dar mai ales să-i încurajeze pe cei tineri în îndeplinirea aspiraţiilor: „Părintele Profesor Arhidiacon Constantin Voicu a devenit pentru toţi cei tineri prieten apropiat şi coleg sprijinitor în împlinirea îndatoririlor academice… L-am văzut uneori trist şi supărat cu atâta răspundere şi cu „atâţia pe cap”, dar niciodată nu l-am văzut răzbunător. Părintele Constantin Voicu este un răbdător, de aceea este şi un învingător… Părintele Constantin Voicu a ştiut să-şi folosească pozitiv autoritatea funcţiei deţinute, încurajând şi sprijinind pe cei tineri”
Modul de comportare şi atitudinea pe care a avut-o Părintele Constantin Voicu faţă de cei subordonaţi constituie un exemplu demn de urmat, mai ales pentru ierarhi, profesori şi preoţi pentru că Părintele Voicu a pus în practică învăţăturile Sfintei Scripturi, şi ale Sfinţilor Părinţi şi de aceea P.S. Părinte Ioan Mihălţan – Episcopul Oradiei spunea: „ A căutat să ajute pe cât mai mulţi cât a fost cu putinţă, fiind foarte îngăduitor. Datorită acestui fapt şi-a menţinut prietenia cu mai mulţi studenţi şi preoţi de mai târziu. Ca rector la Academia Teologică din Sibiu, a fost foarte punctual la serviciu, rămânând în mijlocul studenţilor de dimineaţa până seara târziu. A căutat şi a păstrat o legătură apropiată cu autorităţile de stat spre folosul Bisericii.” Cât adevăr în cele spuse mai sus, şi ce pildă demnă de urmat, mai ales pentru cei care conduc destinele Bisericii, ce păcat că nu s-au născut mai mulţi ca şi Părintele Constantin Voicu!…
Pe parcursul celor peste 50 de ani de muncă în ogorul Bisericii Părintele Constantin Voicu s-a întâlnit cu multe personalităţi bisericeşti din ţară şi străinătate, iar calităţile sale au fost recunoscute şi apreciate de toţi cei care l-au întâlnit şi cunoscut, iar printre aceştia se numără şi Episcopul Bisericii Evanghelice C. A. din România, Christoph Klein: „ Ne gândim cu satisfacţie la deceniile trecute, când ne-am întâlnit în mod regulat la Conferinţele teologice interconfesionale organizate de Institutele noastre Teologice. Rectorul de atunci de la Sibiu, P. C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, era în acel timp unul din promotorii principali, însufleţit de un adevărat şi autentic spirit ecumenic şi frăţesc pe care l-a păstrat până în prezent.”
Rectorul de vrednică pomenire a Universităţii din Oradea, Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor Maghiar, cel care a legat a strânsă prietenie cu Părintele Constantin Voicu, dar şi cu toţi ceilalţi angajaţi ai Universităţii mărturiseşte: „M-a uimit întotdeauna, aşa cum mă uimeşte şi acum, extraordinara capacitate a domniei sale de a se apropia de tineri, de a le descifra păsurile, răbdarea cu care îi ascultă şi îi iartă, blândeţea cu care îi dojeneşte şi îi îndeamnă. Persoana Părintelui Voicu este întruchiparea perfectă a slujirii la altar şi catedră… Ne-a uimit întotdeauna prin statornicia sentimentelor sale, prin ataşamentul cald, firea deschisă şi comunicativă, prin deschiderea spre dialog interuman şi interconfesional.”
De această puternică prietenie care s-a legat între cei doi rectori au fost legate cele mai mari realizări ale Facultăţii de Teologie din Oradea, fiind şi cei mai frumoşi ani, cred că şi colegii mei sunt de acord cu această părere, iar pentru bucuria de a-i fi întâlnit Îi mulţumesc lui Dumnezeu spunând: „Mărire Ţie, Doamne, pentru oamenii pe care Pronia Ta mi i-a adus în cale!”
Ca şi o concluzie la cele de mai sus am putea spune că succesul Părintelui Constantin Voicu s-a datorat faptului că între Dânsul ca şi persoană şi instituţiile pe care le-a condus a existat o legătură indisolubilă.

Activitatea sa de cercetare teologică constă în publicarea a 8 lucrări de specialitate (dintre care 2 în colaborare), şi a peste 130 de articole şi studii în revistele şi periodicele bisericeşti. De asemenea, a participat la peste 40 de conferinţe, congrese, simpozioane şi întruniri interne şi internaţionale, la care a prezentat comunicări sau referate.

În domeniul activităţii didactice, trebuie amintit faptul că pe parcursul celor 33 de ani de activitate la catedră a îndrumat peste 600 de studenţi în vederea elaborării tezei de licenţă, iar în calitate de conducător de doctorat a avut sub îndrumare circa 90 de doctoranzi, dintre care 77 sunt deja doctori, iar 14 sunt cadre didactice şi ierarhi.
A făcut parte din (150) comisii de examen pentru susţinere a tezei de doctorat, atât în domeniul teologie, cât şi în domenii adiacente precum filosofia şi istoria, în câteva din marile centre universitare din ţară.
Timp de mai mulţi ani a fost membru în Comisia Naţională de Atestare a Diplomelor şi Titlurilor Universitare (CNADTU) şi în Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), comisii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi în Consiliul Naţional de Atestarea şi Acreditare Academică (CNAAA).
De asemenea, a fost membru activ în unele societăţi şi asociaţii ştiinţifice internaţionale precum: Asociaţia Internaţională de Studii Patristice de la Oxford, Seminarul de Istorie Sud-Est Europeană, Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor. În mod activ a participat şi în Comisia de Istorie Eclesiastică Comparată din România.
Pentru această activitate prestigioasă în anul 2004 a primit ordinul „Meritul Cultural”, în grad de ofiţer din partea Preşedintelui României.
Ca o recunoaştere a meritelor sale incontestabile pe linie didactică şi a aportului adus la dezvoltare teologiei patristice româneşti, în anul 2004, Preacucernicia Sa a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Oradea.
Implicarea sa fără nici o ezitare în slujirea Bisericii i-a fost recunoscută răsplătită prin decernarea mai multor distincţii bisericeşti, primind cruci patriarhale din partea Patriarhilor Iustinian Marina (1976), Iustin Moisescu (1982), Teoctist Arăpaşu (1988 şi 2001). În luna octombrie 2009, în cadrul unei sesiuni speciale a Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Ciobotea i-a conferit Diploma şi Crucea patriarhală, clasa I, pentru activitatea neobosită depusă pe tărâm didactic şi în slujirea Bisericii. De asemenea, în anul 2006. Înalt Preasfinţia Sa Prof. univ. dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, ca o recunoaştere a meritelor sale l-a decorat cu Crucea Şaguniană, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Ardealului.
Pentru neobosita muncă pe care a depus-o în slujba Bisericii, în anul 1987 Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Demetrios I (1971-1991) i-a conferit crucea patriarhală.
Se cuvine să mai amintim un aspect important din viaţa şi activitatea PC Sale şi anume că a avut marele privilegiu de a fi ucenicul devotat şi unul din apropiaţii Mitropolitului de pioasă amintire Nicolae Bălan al Ardealului, de la care a învăţat bunătatea, echilibrul, iubirea şi respectul faţă de Dumnezeu, de Biserică şi de oameni, capacitatea de a înţelege realităţile şi problemele oamenilor nu doar cu mintea, ci şi cu sufletul. Tot de la mitropolitul Nicolae Bălan a primit în urmă cu 60 de ani, hirotonia în treapta de diacon.
A rămas în conştiinţa şi amintirea generaţiilor de studenţi de la Sibiu, ca şi a celor din Alba-Iulia şi Oradea ca un adevărat părinte sufletesc, arătându-le acestora în permanenţă înţelegere, dragoste şi bunăvoinţă. Părintele Voicu a înţeles că bunătatea – ca virtute creştină – constituie cea mai trainică legătură spirituală dintre oameni, că ea este fundamentul liniştii, fericirii şi ne ajută să realizăm armonia dintre credinţă şi faptă.
În relaţiile cu studenţii, cu colegii şi cu oamenii, în general, Părintele profesor Constantin Voicu este perceput ca fiind un om al păcii, al echilibrului şi al bunei înţelegeri, calităţi care izvorăsc dintr-un suflet nepătimaş, deschis, sincer, cald şi cu consideraţie faţă de cei din jur. Părintele Voicu a înţeles şi a pus în practică sintagma potrivit căreia dragostea înseamnă „suprema responsabilitate pentru altul” şi că atât valorăm ca oameni, cât de mult bine reuşim să facem în jurul nostru.

Activitatea Publicistică a P.C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu

a) Cărţi publicate

1. Teologia muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei, Sibiu, Tipografia Eparhială, 1975, 140 p.
2. Biserica strămoşească din Transilvania în lupta pentru unitatea spirituală şi naţională a poporului român, Sibiu, Tipografia Eparhială, 1989, 343 p.
3. TRANSYLVANIA. Romanian History and Perpetuation, Patronaged by PRO PATRIA cultural-scientific Foundation, Bucharest, 1993, 448 p. (în colaborare).
4. Transilvania – istorie şi dăinuire românească – documentele oficiale ungare confirmă, Bucureşti, Editura Sirius, 1995, 320 p. (în colaborare).
5. Patrologie, manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, 320 p. (împreună cu Pr. Conf. univ. dr. Nicu Dumitraşcu)
6. Studii de Teologie patristică, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, 466 p.
7. Patrologie, vol. I-III, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009-2010, 383+408+518 p.
8. Botezul în tradiţia patristică, Sibiu, Editura Agnos, 2011, 316 p.

b) Articole şi volume omagiale

1. *** Urcuş pe treptele slujirii. Omagiu P. C. Arhid. prof. dr. Constantin Voicu, la împlinirea vârstei de 70 de ani, număr aniversar al revistei „Revista Teologică”, serie nouă, anul X (82), 2000, nr. 3-4 (iulie-decembrie), pp. 31-214.
2. *** Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, Dr. H. C. Universitatea Oradea – o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti, coordonator ştiinţific Pr. Prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005, 652 p.
3. *** Patristică şi actualitate. Omagiu în onoarea P. C. Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, la împlinirea a 75 de ani de viaţă, coordonator editorial Pr. Conf. univ. dr. Ioan Mircea Ielciu, Sibiu, Editura Andreiană, 2008, 550 p.

c) Articole şi studii

1. Sărbătorile Bisericii şi rostul lor, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1955”, Sibiu, Tiparul Tipografiei „Reîntregirea”, 1955, pp. 127-130.
2. Lumina culturii, în „Telegraful Român”, anul 107 (1959), nr. 29-34 (1 august-1 septembrie), p. 4.
3. Întâmpinarea Domnului, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1959”, Sibiu, Tiparul Tipografiei „Reîntregirea”, 1959, pp. 65-69.
4. Mîntuirea prin Biserică, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul bisect de la Hristos 1960”, Sibiu, Tiparul Tipografiei „Reîntregirea”, 1960, pp. 92-95.
5. Probleme dogmatice în opera „Marele Cuvânt Catehetic” a Sfântului Grigorie de Nyssa, în „Ortodoxia”, Bucureşti, anul XIII (1961), nr. 2 (aprilie-iunie), pp. 214-229; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 127-148.
6. Hristologia Părinţilor Apostolici, în „Ortodoxia”, Bucureşti, anul XIII (1961), nr. 3 (iulie-septembrie), pp. 405-418; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 5-23.
7. Gherman S. Titov, al doilea cosmonaut, în „Telegraful Român”, anul 109 (1961), nr. 37-38 (1 octombrie), pp. 1-2.
8. Sfântul Ioan Gură de Aur, în „Telegraful Român”, anul 109 (1961), nr. 43-44 (15 noiembrie), pp. 3-4.
9. Candela, lumânarea şi tămâia, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1961”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1961, pp. 138-140.
10. Pâinea, vinul, apa şi untuldelemn în cultul Bisericii noastre, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1961”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1961, pp. 141-145.
11. Maica Domnului în teologia Sfântului Ioan Damaschin, în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, anul XIV (1962), nr. 3-4 (martie-aprilie), pp. 165-184, reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 438-465.
12. Sfântul Grigorie de Nazianz, în „Telegraful Român”, anul 110 (1962), nr. 33-34 (1 septembrie), pp. 3-4.
13. Sfântul Ioan Gură de Aur, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1962”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1962, pp. 181-186.
14. Problema ομοούσιος la Sfântul Atanasie cel Mare, în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, anul XV (1963), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), pp. 3-20; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 57-81.
15. Sfântul Vasile cel Mare, în „Telegraful Român”, anul 111 (1963), nr. 3-4 (15 ianuarie), p. 3.
16. În Cosmos, în „Telegraful Român”, anul 111 (1963), nr. 29-30 (1 august), pp. 1, 4.
17. Munca după Sfântul Vasile cel Mare, în „Telegraful Român”, anul 111 (1963), nr. 37-38 (1 octombrie), p. 3.
18. Sfântul Atanasie cel Mare, în „Telegraful Român”, anul 111 (1963), nr. 47-48 (15 decembrie), pp. 2-3.
19. Gemenii Cosmosului, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1963”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1963, pp. 71-78.
20. Părinţii Apostolici, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1963”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1963, pp. 203-207.
21. Sfântul Grigorie de Nazianz, despre pace, în „Telegraful Român”, anul 112 (1964), nr. 7-8 (15 februarie), pp. 1-2.
22. Problematica teologiei Sfântului Grigorie de Nissa, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul IX (1964), nr. 3-4 (martie-mai), pp. 230-251; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 149-175.
23. Din nou în Cosmos, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul bisect de la Hristos 1964”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1964, pp. 59-65.
24. Sfântul Ioan Casian, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul bisect de la Hristos 1964”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1964, pp. 165-166.
25. Sfântul Ciprian, în „Telegraful Român”, anul 113 (1965), nr. 17-18 (1 mai), p. 4.
26. Sfântul Grigorie de Nissa, în „Telegraful Român”, anul 113 (1965), nr. 41-42 (1 noiembrie), p. 4.
27. Arhiereul Hristos, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1965”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1965, pp. 147-151.
28. Mijlocirea Sfinţilor, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1965”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1965, pp. 171-173.
29. Sfântul Vasile cel Mare şi Pacea, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1966”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1966, pp. 53-56.
30. Maica Domnului, în „Telegraful Român”, anul 115 (1967), nr. 33-36 (1-15 septembrie), p. 2.
31. Sfântul Vasile cel Mare, despre muncă, „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1967”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1967, pp. 85-88.
32. Sfinţii Trei Ierarhi, în „Telegraful Român”, anul 116 (1968), nr. 5-6 (1 februarie), pp. 1-2.
33. Sfântul Grigorie Dialogul, în „Telegraful Român”, anul 116 (1968), nr. 11-12 (15 martie), pp. 1, 3.
34. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în „Telegraful Român”, anul 116 (1968), nr. 31-32 (15 august), p. 4.
35. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei, în „Telegraful Român”, anul 117 (1969), nr. 1-2 (1 ianuarie), pp. 3-4.
36. Sfântul Ioan Scărarul, în „Telegraful Român”, anul 117 (1969), nr. 15-16 (15 aprilie), pp. 2-3.
37. Învăţătura ortodoxă despre Biserică, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1969”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1969, pp. 88-94
38. Sfintele Taine, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1970”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1970, pp. 119-126.
39. Sfântul Ioan Damaschin despre Maica Domnului, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1971”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1971, pp. 161-164.
40. Sfintele Liturghii şi timpul săvârşirii lor, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul bisect de la Hristos 1972”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1972, pp. 127-131.
41. O entuziastă sărbătorire la Blaj, în „Telegraful Român”, anul 121 (1973), nr. 25-26 (1 iulie), p. 1 (semnat ca Redacţia)
42. Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1973”, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1973, pp. 164-166.
43. Teologia muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei (teză de doctorat), în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul XX (1975), nr. 3-5 (martie-mai), pp. 195-326 (şi extras).
44. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii, în „Studii Teologice”, Bucureşti, seria a II-a, anul XXVIII (1976), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), pp. 72-81; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 289-304.
45. Războiul de Independenţă şi românii sibieni, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul XVII (1977), nr. 4-6 (aprilie-iunie), pp. 258-267.
46. Unitatea Bisericii la Sfinţii Părinţi, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1977”, anul 125, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1977, pp. 236-239.
47. Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, în „Învierea”, Geneva, 1977, nr. 5, pp. 7-12.
48. Comunitatea consiliară în Mişcarea Ecumenică şi poziţia Bisericilor creştine din ţara noastră, în „Mitropolia Banatului”, Timişoara, anul XXVII (1977), nr. 7-9 (iulie-septembrie), pp. 588-597.
49. Sfinţii Trei Ierarhi, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul XXII (1977), nr. 7-9 (iulie-septembrie), pp. 499-504.
50. Învierea Mântuitorului, în „Învierea”, Geneva, 1978, nr. 2, pp. 18-25.
51. Critical Examination of the Application of Theology, vol. „Deuxième Congrès de Théologie Orthodoxe”, Athènes, 1978, pp. 442-454.
52. Unitatea Bisericii în oikumene după Sfântul Vasile cel Mare, în „Mitropolia Banatului”, Timişoara, anul XXIX (1979), nr. 4-6 (aprilie-iunie), pp. 275-285; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 272-288.
53. Munca după Sfântul Vasile cel Mare, în „Telegraful Român”, anul 127 (1979), nr. 19-20 (15 mai), p. 3.
54. Sfântul Duh în teologia interconfesională, în „Studii Teologice”, Bucureşti, seria a II-a, anul XXXI, (1979), nr. 5-10 (mai-decembrie), pp. 740-746.
55. Sfinţii Părinţi despre tradiţie, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul bisect de la Hristos 1980”, anul 128, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1980, pp. 275-278.
56. Învăţătura despre creaţie la Sfântul Vasile cel Mare, în vol. „Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1980, pp. 70-93; reluat în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 176-202 şi sub titlul: Învăţătura despre crearea lumii la Sfântul Vasile cel Mare, în vol. „Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani” (Studia Basiliana 1), ediţia a II-a, revăzută, adăugită şi îngrijită de Emilian Popescu şi Adrian Marinescu, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp. 179-199.
57. Defence and Arms Control, în vol. „Peace and the Sciences”, Vienna, 1980, nr. 4, pp. 68-72.
58. Die Rumänische Orthodoxe Theologie und die Menschenrechte, în vol. „Erkampf der Menschenrecht”, Hamburg, 1981, pp. 98-106.
59. Autoritatea divină a Sfintei Scripturi şi unitatea ei la Sfinţii Părinţi, în „Renaşterea”, München, anul V (1981), nr. 3, pp. 8-12.
60. Necesitatea fundamentării învăţăturilor de credinţă pe Sfânta Scriptură, în „Renaşterea”, München, anul V (1981), nr. 4, pp. 5-8.
61. Institutul Teologic Universitar din Sibiu 1811-1981, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul comun de la Hristos 1981”, anul 129, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1981, pp. 106-116.
62. La position de l’Église orthodoxe au sujet de la contestation, în „Concilium”, 1982, nr. 178, pp. 33-38.
63. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii, în „Mitropolia Banatului”, Timişoara, anul XXXII, (1982), nr. 1-3 (ianuarie-martie), pp. 73-84; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 289-304.
64. Sfântul Ciprian, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1985”, anul 133, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1985, pp. 82-83.
65. Concepţia patristică despre tradiţia biblică, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul XXX (1985), nr. 7-8 (iulie-august), pp. 409-421; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 223-240.
66. Pentru apărarea păcii şi a vieţii pe pământ, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1986”, anul 134, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1986, pp. XVI-XVIII.
67. Anul internaţional al păcii, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul XXXI (1986), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), pp. 20-31.
68. Două sute de ani de învăţământ reologic la Sibiu, în „Studii Teologice”, Bucureşti, seria a II-a, anul XXXVIII (1986), nr. 1 (ianuarie-februarie), pp. 81-91.
69. Î. P. S. Antonie Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei, la cinci ani de activitate la Sibiu, în „Mitropolia Ardealului”, Sibiu, anul XXXII (1987), nr. 2 (martie-aprilie), pp. 20-31.
70. Contribuţia Astrei la unitatea spirituală a tuturor românilor, în vol. „Astra 1861-1950. Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, 125 de ani de la înfiinţare”, sub redacţia dr. Victor V. Grecu, Sibiu, s. l., 1987, pp. 89-92.
71. Der Heilige Johannes Chrysostomus und die einheit der Kirche, în „Grenzüberschreitende Diakonie”, Stuttgart, 1987, pp. 4-16.
72. Convieţuirea frăţească a tuturor fiilor ţării. La a 50-a Conferinţă teologică interconfesională, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1988”, anul 136, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1988, pp. XXII-XXV.
73. Circulaţia scrierilor patristice în teritoriile intracarpatice şi specificul spiritualităţii transilvănene, în vol. „Mitropolia Ardealului. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă”, Sibiu, 1988, pp. 118-142, reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 305-341.
74. Raporturi istorice, etnice şi demografice în Transilvania (împreună cu Prof. Mihai Racoviţan), în „Telegraful Român”, anul 136 (1988), nr. 9-10 (1 martie), p. 1; nr. 11-12 (15 martie), p. 3; nr. 11-12 şi 13-14 (1 şi 15 aprilie), p. 3; nr. 17-18 (1 mai), p. 3; nr. 19-20 (15 mai), p. 3; nr. 23-24 (15 iunie), p. 3; nr. 25-26 (1 iulie), p. 3; nr. 27-28 (15 iulie), p. 3; nr. 29-30 şi 31-32 (1 şi 15 august), p. 3; nr. 33-34 şi 35-36 (1 şi 15 septembrie), p. 3; nr. 37-38 şi 39-40 (1 şi 15 octombrie), p. 3, nr. 41-42 (1 noiembrie), p. 3; nr. 43-44 (15 noiembrie), p. 3; anul 137 (1989), nr. 3-4 (15 ianuarie), p. 3; nr. 5-6 (1 februarie), p. 3; nr. 7-8 (15 februarie), p. 3; nr. 9-10 (1 martie), p. 3, nr. 11-12 (30 martie), p. 3.
75. Sibiul-cetatea marilor vestiri ale neamului (împreună cu Prof. Mihai Racoviţan), în „Telegraful Român”, anul 137 (1989), nr. 1-2 (1 ianuarie), pp. 3-4.
76. Neoiredentismul-alte măşti, aceeaşi faţă, în „Telegraful Român”, anul 137 (1989), nr. 41-42 şi 43-44 (1 şi 15 noiembrie), pp. 3-4.
77. Îndatoriri ale cultelor pentru promovarea vieţii pe pământ, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1989”, anul 137, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1989, pp. 33-36.
78. Basilius der Grosse in Leben der rumänischen orthodoxen Kirche und die Öecumenische aktualität, seiner Lehre über die Heilige Taufe, în vol. „Die Anfänge des Christentums unter den Völken Ost und Südosteuropas”, Heidelberg, 1989, pp. 141-152.
79. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim Mărturistorul, în „Studii Teologice”, Bucureşti, seria a II-a, anul XLI (1989), nr. 4 (iulie-august), pp. 3-20, reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 82-108.
80. Autori patristici în spaţiul carpato-danubian până în secolul al IX-lea, în „Revista Teologică”, Sibiu, serie nouă, anul I (73), (1991), nr. 4 (iulie-august), p. 3-11.
81. Munca şi rugăciunea la Sfinţii Părinţi, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1991”, anul 139, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1991, pp. 175-180.
82. Sfântul Ioan Damaschin, pregătitor al formulărilor doctrinare de la Sinodul VII Ecumenic, în „Revista Teologică”, Sibiu, serie nouă, anul II (74), (1992), nr. 1 (ianuarie-martie), pp. 3-11; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 109-126.
83. Alianţa românilor, sîrbilor şi slovacilor din regatul ungar, în „Telegraful Român”, anul 140 (1992), nr. 23-24 (15 iunie), pp. 3-4.
84. Sfinţii Părinţi mai de seamă ai Bisericii, în vol. „Mitropolia Transilvaniei. Credinţă ortodoxă şi viaţă creştină”, Sibiu, 1992, pp. 58-96.
85. Sfântul Ciprian şi unitatea Bisericii, în „Altarul Banatului”, Timişoara, serie nouă, anul III (XLII), (1992), nr. 10-12 (octombrie-decembrie), pp. 36-58; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 241-271.
86. Cu privire la Sfinţii Părinţi, în „Telegraful Român”, anul 140 (1992), nr. 45-48 (1 şi 15 decembrie), p. 4.
87. Orthodox Theology and the Problems of the Environment, în „The Greek Orthodox Theological Review”, 38 (1993), nr. 1-4, pp. 173-186.
88. Părinţii Apostolici, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1992”, anul 140, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1992, pp. 114-118.
89. Părinţii Apostolici, în „Telegraful Român”, anul 141 (1993), nr. 1-4 (1 şi 15 ianuarie), p. 5.
90. Simbolul Apostolic, în „Telegraful Român”, anul 141 (1993), nr. 5-6 (1 februarie), p. 3.
91. Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în vol. „Facultatea de Teologie Ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani”, volum tipărit cu binecuvântarea Î. P. S. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, din iniţiativa Pr. prof. decan Dr. Mircea Păcurariu, sub îngrijirea Diac. asist. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Editura şi tiparul Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu, 1993, pp. 589-607.
92. Învăţătura celor doisprezece Apostoli, în „Telegraful Român”, anul 141 (1993), nr. 11-12 (15 martie), p. 3.
93. Sfântul Atanasie cel Mare, apărătorul Ortodoxiei la Sinodul I Ecumenic, în „Îndrumătorul bisericesc pe anul de la Hristos 1993”, anul 141, Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1993, pp. 190-192.
94. Sfinţii Trei Ierarhi şi cultura vremii lor, în „Legea Românească”, Oradea, serie nouă, anul V (1994), nr. 1 (ianuarie-martie), pp. 2-4.
95. Sfântul Clement Romanul, în „Telegraful Român”, anul 142 (1994), nr. 1-4 (1 şi 15 ianuarie), p. 7.
96. Sfântul Ignatie Teoforul al Antiohiei, în „Telegraful Român”, anul 142 (1994), nr. 5-8 (1-15 februarie), pp. 6-7.
97. Învăţătura Sfântului Ignatie Teoforul al Antiohiei, în „Telegraful Român”, anul 142 (1994), nr. 21-24 (1 şi 15 iunie), p. 7.
98. Sfinţii Trei Ierarhi şi cultura vremii lor, în „Altarul Banatului”, Timişoara, serie nouă, anul V (XLIV), (1994), nr. 7-9 (iulie-septembrie), pp. 21-28.
99. Sfântul Policarp, în „Telegraful Român”, anul 142 (1994), nr. 31-34 (15 august şi 1 septembrie), p. 3.
100. Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, viaţa şi opera, în „Telegraful Român”, anul 142 (1994), nr. 37-38 (1 octombrie), p. 3.
101. Hristos în viaţa şi opera Sfântului Ignatie Teoforul, în „Altarul Banatului”, Timişoara, serie nouă, anul V (XLIV), (1994), nr. 10-12 (octombrie-decembrie), pp. 15-38; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 24-56.
102. Taţian Asirianul, în „Telegraful Român”, anul 143 (1995), nr. 1-2 (1 ianuarie), pp. 3-4.
103. Teofil al Antiohiei, în „Telegraful Român”, anul 143 (1995), nr. 3-4 (15 ianuarie), pp. 1, 4.
104. Epistola către Diognet, în „Telegraful Român”, anul 143 (1995), nr. 5-6 (1 februarie), p. 3.
105. Tertulian, în „Telegraful Român”, anul 143 (1995), nr. 11-12 (15 martie), p. 2 (viaţa); nr. 13-14 (1 aprilie), p. 2 (opera), nr. 15-18 (15 aprilie-1 mai), p. 5 (opera); nr. 19-20 (15 mai), p. 3 (opera), nr. 21-24 (1 şi 15 iunie), pp. 6-7 (doctrina).
106. Atenagora, în „Telegraful Român”, anul 143 (1995), nr. 29-32 (1 şi 15 august), pp. 4, 8.
107. Sfinţii Trei Ierarhi, în „Credinţa Ortodoxă”, Alba Iulia, anul I, 1996, nr. 1 (aprilie-iunie), pp. 7-15.
108. Elementul apologetic în Actele Martirilor, în „Credinţa Ortodoxă”, Alba Iulia, anul I, 1996, nr. 2 (iulie-septembrie), pp. 23-41; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 203-222.
109. Sfântul Ioan Damaschin, apărător al Sfintelor Icoane, în vol. „Facultatea de Teologie Ortodoxă «Andrei Şaguna» – Sibiu, Teologie, Slujire, Ecumenism. Omagiu Î. P. S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, la împlinirea vârstei de 70 de ani”, Sibiu, 1996, 412-424.
110. Preocupări umaniste la Mitropolitul Andrei Şaguna, în „Revista Teologică”, Sibiu, serie nouă, anul VI (78), (1996), nr. 1-2 (ianuarie-iunie), pp. 7-12.
111. Minucius Felix, în „Telegraful Român”, anul 144 (1996), nr. 7-8 (15 februarie), p. 3.
112. Sfântul Irineu, în „Telegraful Român”, anul 144 (1996), nr. 17-18 (1 mai), pp. 2-3 (Viaţa şi opera); nr. 19-20 (15 mai), pp. 1-2 (Învăţătura).
113. Rolul Bisericii Române din Transilvania şi Banat în păstrarea fiinţei naţionale a poporului român (împreună cu Prof. Mihai Racoviţan), în „Telegraful Român”, anul 145 (1997), nr. 7-8 (15 februarie), p. 3; nr. 9-10 (1 martie), p. 3; nr. 13-14 (1 aprilie), p. 3; nr. 15-16 (15 aprilie), p. 4; nr. 17-18 (1 mai), p. 1; nr. 19-22 (15 mai şi 1 iunie), p. 5; nr. 23-24 (15 iunie), pp. 1, 5; nr. 25-26 (1 iulie), p. 1; nr. 27-28 (15 iulie), p. 1.
114. Sfântul Ambrozie, în „Telegraful Român”, anul 145 (1997), nr. 19-22 (15 mai şi 1 iunie), p. 6.
115. Botezul prin întreita cufundare în numele Sfintei Treimi, în lumina Sfinţilor Părinţi, în „Anuarul Facultăţii de Teologie «Andrei Şaguna»”, Sibiu, 2001, pp. 114-127; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 391-409.
116. Taina Sfântului Botez în lumina harului, după Sfinţii Părinţi, în „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul II, 2001, nr. 1 (ianuarie-martie), pp. 3-15; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 410-423.
115. Botezul de la Hristos în lumina Sfinţilor Părinţi, în „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul II, 2001, nr. 2 (aprilie-iunie), pp. 3-12; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 379-390.
116. Viziunea patristică asupra Botezului lui Hristos, în „Anuarul Facultăţii de Teologie «Andrei Şaguna» din Sibiu”, nr. IV (XXIX), anul 2001/2002, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2002, pp. 84-92.
117. Atitudinea Sfinţilor Părinţi faţă de război, în „Altarul Banatului”, Timişoara, serie nouă, anul XIII (LII), (2002), nr. 10-12 (octombrie-decembrie), pp. 7-28; reluat sub titlul: Argumente contra războiului la Sfinţii Părinţi, în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 342-378.
118. Biserici ctitorite de grecii din Sibiu (compania grecească), în „Orizonturi Teologice”, Oradea, anul V, 2004, nr. 1, pp. 3-33.
119. Preocupări umaniste la Mitropolitul Andrei Şaguna, în vol. Simpozionului „Modernism, postmodernism şi religie”, Constanţa, mai 2005, organizat de Universitatea «Ovidius» din Constanţa, Facultatea de Litere şi Teologie Ortodoxă [referent ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu, coordonator volum Conf. pr. dr. Vasile Nechita], Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 2005, pp. 36-42.
120. Munca în concepţia etică a antichităţii, în vol. „Studii teologice dedicate ilustrului istoric sibian – Părintele Profesor Academician Dr. Mircea Păcurariu la împlinirea vârstei de 75 de ani”, coordonatori: Pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, Lect. dr. Paul Brusanowski, Sibiu, Editura Andreiană, 2007, pp. 41-55.
121. Munca în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, în vol. Simpozionului ştiinţific internaţional „Teologie şi societate în opera Sfântului Ioan Gură de Aur. 1600 de ani de la intrarea sa în veşnicie”, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2007, pp. 115-139.
122. Legăturile bisericeşti ale Braşovului cu Ţările române, în „Altarul Banatului”, Timişoara, serie nouă, anul XVIII, (LVII), (2007), nr. 1-3 (ianuarie-martie), pp. 116-126.
123. Sfântul Vasile cel Mare în viaţa poporului român, în ziarul „Lumina”, Bucureşti, 2011, nr. 32, p. 4.
124. Casiana, în „Telegraful Român”, anul 159 (2011), nr. 9-12 (1 şi 15 martie), p. 6.
125. Cine poate boteza ?, în „Telegraful Român”, anul 159 (2011), nr. 25-28 (1 şi 15 iulie), pp. 6, 11, reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 424-430.
126. Hristos cu noi, în „Telegraful Român”, anul 159 (2011), nr. 29-32 (1-15 august), pp. 6-7; reluat şi în vol. „Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Studii de Teologie patristică”, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2004, pp. 431-437.
127. In Memoriam, în vol. „ In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006) dascăl şi istoric, Editura Universităţii din Oradea, 2011, pp.11-26.
128. Sfinţii Trei Ierarhi, îndemnători la cultură, în „Telegraful Român”, anul 160 (2012), nr. 1-4 (1 şi 15 ianuarie), pp. 6, 8.
129. Slujirea omului, în „Telegraful Român”, anul 160 (2012), nr. 5-8 (1 şi 15 februarie), p. 5.
130. 20 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, în „Telegraful Român”, anul 160 (2012), nr. 37-40 (1 şi 15 octombrie), p. 10.

d) Referate şi comunicări susţinute la conferinţe, simpozioane şi congrese
A. pe plan internaţional:

1. Al II-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Atena (Grecia), august, 1976.
2. Consultaţie ecumenică, Ferch (R. D. Germania), noiembrie 1977.
3. Cea de-a doua Consultaţie ecumenică, Buckov (R. D. Germania), mai 1978.
4. Consultaţia „Bazele teologice ale drepturilor omului”, Geneva, mai 1980.
5. Simpozionul „The Peace of World”, Detroit (S.U.A), septembrie 1980.
5. Simpozion teologic, Universitatea din Hamburg (R. F. Germania), noiembrie 1980.
6. Simpozion la Institutul Ecumenic, Bossey (Elveţia), iulie, 1981.
7. Congres Teologic la Universitatea Pontificală din Salamanca (Spania), iunie 1982.
8. Pregătirea celei de a şasea Adunări generale a Consiliului Ecumenic Al Bisericilor, Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia), iulie, 1982.
9. Săptămâna ortodoxă, Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia), mai 1983.
10. Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Programul ecumenic, Geneva (Elveţia), aprilie 1984.
11. Învăţământul teologic în Biserica Ortodoxă Română, la Facultatea de Teologie a Universităţii din München, august 1985.
12. Consultaţie ecumenică la Universitatea Heidelberg (R. F. Germania), mai 1984.
13. Academia Teologică din Zagorsk (U.R.S.S.), 300 de ani de învăţământ teologic.
14. Lucrările „Syndesmos”, Leningrad (U.R.S.S.), februarie 1986.
15. Întronizarea patriarhului Partenios I al Alexandriei, Alexandria (Egipt), martie 1987.
16. Evaluarea întrunirilor ecumenice, Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia), mai 1987.
17. Vizita P.F. Părinte Patriarh Teoctist Arăpaşu în Austria, iunie 1987.
18. Al III-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Boston (S.U.A.), august 1987.
19. Al VI-lea Congres European de Teologie Evanghelică, Viena (Austria), septembrie 1987.
20. Simpozionul internaţional teologic „Douăsprezece secole de la cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic (787)”, Constantinopol (Turcia), octombrie 1987.
21. Simpozionul internaţional „Biblia de la Bucureşti”, Viena (Austria), noiembrie 1988.
22. Congresul „Pace prin dreptate”, Basel (Elveţia), mai 1989.
23. Simpozionul internaţional organizat de Institutul Sud-Est European, Heidelberg (Germania), august 1989.
24. Diaconia în Biserica Ortodoxă Română, Universitatea din Kempten (Germania), mai 1990.
25. Aniversarea zilei de 1 decembrie, Viena (Austria), 1990.
26. Simpozion Mihai Eminescu, Chişinău (Rep. Moldova), ianuarie 1991.
27. A VII-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, Canberra (Australia), februarie 1991.
28. Simpozion ortodox organizat de Universitatea din Graz (Austria), iunie 1991.
29. Simpozion la Academia Teologică din Chişinău (Rep. Moldova), februarie 1992.
30. Simpozion organizat de Fundaţia „Pro Oriente”, Viena (Austria), iunie 1992.
31. A X-a Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene, Praga (Cehoslovacia), septembrie 1992.
32. „Biserica Fraţii Domnului” din Olomouc (Cehoslovacia), septembrie 1992.
33. Simpozion organizat de Fundaţia „Pro Oriente”: Religiile şi Bisericile din vechea Austrie, Saltzburg (Austria), noiembrie 1992.
34. Dialogul Vechi Catolic-Ortodox, Frankfurt (Germania), iunie 1993.
35. Dialogul Ortodox-Catolic de rit bizantin/greco-catolic, Mödling-Viena (Austria), septembrie 1993.
36. Ziua eroilor români de la Viena (Austria), 1 noiembrie 1993.
36. Sfinţirea catedralei din Sommerein (Austria), 9 ianuarie 1994.
37. Simpozion ortodox-greco-catolic organizat de Fundaţia „Pro Oriente”, Viena (Austria), 27 mai-1 iunie 1996.
38. Conferinţa „Autori patristici în spaţiul carpato-danubian până în deceniul al IX-lea”, Detroit (S.U.A.), 12 noiembrie 2003.
39. Simpozionul „Zilele Ortodoxiei”, Budapesta (Ungaria), 24 aprilie 2004.
40. Conferinţa „Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul”, organizată de Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia), 24-27 septembrie 2004.
41. Simpozionul internaţional „Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii”, Sibiu, 16-18 octombrie 2009.

B. pe plan intern:

1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Institutul Biblic Emanuel din Oradea, 5 aprilie 1996.
2. Cursurile de vară de romanistică, Sinaia, 30 iulie 1996.
3. Al IV-lea Congres al Facultăţilor de Teologie, Bucureşti, 12-16 august 1996.
Din cele prezentate, am reuşit să vedem un model şi exemplu demn de urmat atât ca activitate ştiiţifică, dar mai ales de iubire faţă de Dumnezeu şi semeni şi cred că de aceea, Bunul Dumnezeu l-a binecuvântat cu o viaţă lungă de aproape 86 de ani, P. C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H. C. Constantin Voicu a rămas pentru noi: „Tata Voicu.”
S-a mutat la veşnicele şi cereştile lăcaşuri în dimineaţa zilei de 13.11.2015, la Sibiu, în chiar ziua de pomenire/prăznuire a Sfântului Părinte Ioan Gură de Aur!…
Aici şi acum, în concluzia şi încheierea acestui material comemorativ – omagial, vom afirma şi reţine cu toată convingerea că cele mai mari calităţi ale Părintelui Arhid. Profesor Constantin Voicu au fost dragostea, înţelegerea şi răbdarea pe care le-a manifestat fără încetare faţă de toţi cei care i-au cerut sprijinul academic şi părintesc.
Aceste trăsături sufleteşti l-au făcut căutat şi preţuit de toţi ucenicii săi care au devenit ierarhi, profesori, clerici și buni slujitori ai Bisericii.
Acum, la împlinirea a trei ani de la trecerea sa la sfintele şi cereştile lăcaşuri, ne rugăm lui Dumnezeu Preabunul şi Atotmilostivul, să-l aşeze cu drepţii şi să-l numere cu aleşii Săi, în Împărăţia cea Preaveşnică a Sfintei Treimi!…
Acum, în aceste momente comemorative, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să aşeze sufletul Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu în ceata sfinţilor Săi slujitori, în lumina şi pacea Împărăţiei Cerurilor!…

Veşnica lui pomenire din neam în neam! Amin!…

Bibliografie:

1. Două sute de ani de învăţamânt teologic la Sibiu, 1786-1986, Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Sibiu, 1987, pp. 369-370
2. Dicţionarul Teologilor Români, Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, pp. 481-482.
3. Urcuş pe treptele slujirii. Omagiu P. C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, la împlinirea vârstei de 70 de ani, număr aniversar al revistei „Revista Teologică”, serie nouă, anul X (82), 2000, nr. 3-4 (iulie-decembrie), pp. 31-214.
4. Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, Dr. H. C. Universitatea Oradea – o viaţă în slujba Bisericii şi a şcolii româneşti, coordonator ştiinţific Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005, 652 p
5. Patristică şi actualitate. Omagiu în onoarea P. C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, la împlinirea a 75 de ani de viaţă, coordonator editorial Pr. Conf. univ. dr. Ioan Mircea Ielciu, Sibiu, Editura Andreiană, 2008, 550 p.

Abstract

P. C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu was born on December, 5 1929 in Braşov. He ttended secondary and high school in his native town. Starting from 1948 we studied at the Universitary Theological Institute Sibiu, which he graduated from in 1952.In 1975 he became a doctor in theology with his work: The Theology of work at Saint John of the Golden Mouth. From 1977 to 1978 we attended post- doctorate courses at the universities of Protestant Theology from Geneva si Neuchatel. From 1976 he has been a professor at the Institute from Sibiu. In 1979 he became the rector of this institution, being the only person in the history of this faculty who has had this position for so long. In the period 1996-2000 he was the dean of the Faculty of Theology from Alba Iulia, and from 2000 to 2004 he was the dean of the Faculty of Theology from Oradea, from where he retired in 2004. He had a great activity in the field of theology, being the author of 8 works and 129 articles and studies in this speciality. He also participated at more than 40 national and international congresses, conferences symposia and meetings. In 2004 he received the title of Doctor Honoris Causa of the University from Oradea an din 2013 of the University from Alba Iulia.

Cuvinte cheie:

Biserică, Constantin, decan, facultate, profesor, teologie, rector, Voicu.

Dr. Stelian Gomboş

https://steliangombos.wordpress.com/

Facebooktwitterby feather

Despre Stelian GOMBOS

Stelian Gombos – Scurta prezentare – Nascut la 08.07.1977, in municipiul Oradea, judetul Bihor – Teolog, jurist si publicist – Absolvent a doua facultati: Teologie si Drept – Absolvent a multiple si diferite cursuri, stagii si sesiuni de pregatire precum si a numeroase studii, postuniversitare, masterale, de specialitate, atat in tara cat si in strainatate – Doctor in Teologie – Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) din cadrul Guvernului Romaniei – Autor si coautor a 30 de carti sau volume de profil – Autor a numeroase studii de specialitate, lucrari, articole, eseuri, interviuri si recenzii – Initiator, organizator si coordonator a numeroase conferinte, seri duhovnicesti si evenimente spiritual – culturale – Participant la foarte multe simpozioane, conferinte, seri duhovnicesti si manifestari cultural – spirituale – Initiator, organizator, realizator si coordonator a numaroase proiecte, activitati sau campanii social – umanitare precum si actiuni sau proiecte caritativ – filantropice – Colaborator si participant la realizarea si desfasurarea a diferite evenimente cultural – spirituale, proiecte si evenimente social – umanitare sau comunitare – Membru a diferite organizatii, asociatii sau fundatii cultural – spirituale sau comunitar – sociale – Bun comunicator, colaborator, initiator, organizator, coordonator, orator, scriitor si vorbitor!… Eseurile: „Punct si de la capat ori ba?!”, „Romania in si din noi”, „A fi ortodox astazi!”, „Cand m-am intors acasa”, „Cine arunca primul cu piatra?!”, „Ipocrizia”, „Recunostinta”, „Dreapta socoteala”, „Incercarile vietii”, „Judecata”, „Constiinta”, „Preotul”, „Credinta”, „Pocainta”, „Rabdarea”, „Sinceritatea”, „Curajul”, „Unitatea”, „Demnitatea” si „Identitatea”, „Treizeci de ani de la Revolutie”, „Normalitatea” si „Schimbarea”, „Simplitatea” si „Intalnirea” precum si multe altele sunt tot atatea fericite prilejuri sau binecuvantate ocazii de a constitui obiectul sau subiectul unei intalniri, prelegeri, meditatii, discurs, carte ori conferinta, la care va fac aleasa poftire pentru a organiza si, deci, a fi laolalta/impreuna, spre a impartasi, in mod concret, asemenea valori sanatoase si principii comune, in acest an, cu care ne-a (mai) inzestrat, miluit si binecuvantat Dumnezeu!… Asadar, va stau la dispozitie, cu aleasa pretuire si deosebita consideratie!… Pastram legatura!… Dumnezeu sa ne ajute, tuturor, in continuare, in tot lucrul cel bun! Amin!… @Stelian Gombos Telefon: 0745/265661 e-mail: stelian_gombos@yahoo.com steliangombos@hotmail.com steliangombos@gmail.com https://steliangombos.wordpress.com/ https://www.facebook.com/stelian.gombos