Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » BOR » Înălțarea Mântuitorului la Împărăția Tatălui

Înălțarea Mântuitorului la Împărăția Tatălui

Înălțarea Mântuitorului la Împărăția Tatălui

* Puterea credinței divine este spiritul care te ajută să crezi în ceea ce nu vezi și să ți se pară cunoscut ceea ce nu ai văzut. – Maria Filipoiu

„Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu” – Marcu: 16, 19

După Înviere, Mântuitorul S-a arătat apostolilor, timp de 40 de zile, după care S-a Înălțat la Cer, de față cu ei. (Faptele Apostolilor: 1, 1-11)
Trupul lui Hristos a fost slăvit din momentul Învierii Sale, după cum mărturisește Sfânta Scriptură.
Timp de patruzeci de zile, Iisus a mâncat în mod obișnuit cu ucenicii Săi și i-a inițiat în apostolat, vorbindu-le despre Împărăția lui Dumnezeu.
Ultima apariție a lui Iisus s-a sfârșit prin intrarea Sa în Împărăția Tatălui – Înălțarea Domnului, la 40 de zile după Învierea Domnului. Din acel moment, Iisus stă „de-a dreapta Tatălui”.
„Prin dreapta Tatălui înțelegem slava și cinstea dumnezeirii în care Cel care exista ca Fiu al lui Dumnezeu mai înainte de toți vecii stă așezat cu trupul după ce s-a întrupat și după ce trupul lui a fost preaslăvit”- Sfântul Ioan Damaschinul

Aceasta era împlinirea viziunii profetului Daniel despre Fiul Omului:
„Și lui i s-au dat stăpânirea, slava și împărăția, și toate popoarele, neamurile și limbile îi slujeau lui. Stăpânirea lui este veșnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi nimicită niciodată” – Daniel: 7, 14.

Din acel moment, apostolii au devenit martorii „Împărăției care nu va avea sfârșit.”
Înălțarea Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas, este prăznuirea Înălțării lui Hristos la Dumnezeu.
Izvor de lumină și bucurie, sărbătoarea este prilej de înălțare în spiritul credinței, când toți creștinii se salută cu „Hristos S-a înălțat!” , primind răspunsul „Adevărat S-a înălțat!”

În anul 2021, Înălțarea Domnului este prăznuită în 10 iunie, totodată fiind prăznuită și Ziua Eroilor.
Învingând moartea, prin Învierea și Înălțarea Sa, Hristos a început viața veșnică alături de Dumnezeu, pe care le-a pregătit-o și apostolilor Săi.
Spiritualitatea Înălțării se întemeiază pe speranță, iar creștinii pregătesc drumul vieții de apoi, trăind pe Pământ și prăznuind Împărăția în care domnește Mântuitorul.

Înălțarea lui Hristos marchează intrarea definitivă a lui Iisus în Împărăția lui Dumnezeu, de unde „iarăși va veni cu mărire și cu slavă, a cărei împărăție nu va avea sfârșit.” – Crezul
Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri, care le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, să nu fie copleșiți de durerea despărțirii.
Din Sfânta Scriptură aflăm că „Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta, S-a înălțat la cer” ( Luca: 24, 51)

„În acest timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor.” (Faptele Apostolilor 1,9)
Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile divine, menite să reveleze prezența Divinității.
Înălțarea lui Hristos intru slava si sederea Sa de-a dreapta Tatalui este chipul deplinei indumnezeiri a umanitatii Lui. Prin toate minunile Sale: Întrupare (Buna-Vestire), moarte, Înviere și Înălțare, Hristos a îndumnezeit firea omenească.
Înalțarea lui Hristos cu trupul la cer este o mărturie a faptului ca omul a fost creat pentru veșnicie, întrucât Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu (Duh) ci și ca Om. Hristos prin Înalțarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale si putere (Calea, Adevărul și Viața), ca omul să ajungă la starea de înălțare spirituală. El sade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc.

Odată cu Înălțarea Domnului, în România se serbează și Ziua Eroilor, din 1920, prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, când s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului. În acest praznic, după Liturghie, sunt oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora din țară și din străinătate. Apoi la miezul zilei, ora 12, în această zi de sărbătoare națională sunt trase clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România, în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și apărarea integrității gliei și pentru întregirea neamului românesc.
În anul 2021 – anul pandemiei Covid-19, la Înălțarea Domnului se spune o rugăciune specială.

Rugăciune care ajută la depășirea necazurilor

„Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce Te-ai pogorât din cer pe Pământ ca om, ai înviat și Te-ai inălţat, ca un Dumnezeu, fii milostiv cu firea noastră cea căzută, la Tine să cădem cu smerenie şi ne rugăm, Mântuitorule!
– Trimite peste noi Duhul cu harul Tău, de lumină, de iubire şi de pace sufletească!
– Alungă din noi, gândurile rele care ne tulbură inimile și ne întunecă mințile în lupta cu dușmanul cel nevăzut!
– Vindecă rănile noastre sufleteşti şi luminează ochii cugetelor noastre!
– Trimite harul Tău, Doamne, pentru nevoile trupești și cele sufletești!
– Ajută-ne, Mântuitorule, să ne trezim din somnul greu al păcatului şi să ne înălţăm cugetele şi simţirile noastre la cer, pentru a ne împărtăşi şi noi de bucuria veacului ce va să fie!
Amin!”.

Tradiții și superstiții la Înălțarea Domnului

Tradițiile și superstițiile sunt obiceiuri străbune în casele creștinilor ortodocși la orice mare sărbătoare, iar datinile si obiceiurile specifice Înălțării Domnului sunt păstrate cu mare sfințenie.
– De la mic la mare oamenii se salută cu „Hristos S-a înălțat”, respectiv „Adevărat S-a înălțat”.
În ajunul Înălțării, gospodinele pregătesc pasca și înroșesc ouă, pe care le împart în memoria celor trecuți în neființă.
– Un alt obicei specific Înălțării Domunului este acela de a purta frunze de nuc și leuștean la brâu, pentru că așa a avut și Iisus Hristos când S-a Înălțat la ceruri.
– Legat tot de obiceiuri si tradiții, în unele regiuni ale țării se obișnuiește să se împodobească casele cu crenguțe de paltin, iar vitele sunt bătute cu funze de leuștean, pentru a se îngrașa și a fi sănătoase tot restul anului.
– Ca orice sărbătoare religioasă, Înălțarea Domnului aduce cu ea și o serie de credințe și superstiții culese din popor.
– Se spune că oamenii care mor în preajma acestei mari sărbători vor ajunge în Rai, după credința că între Înviere și Înălțare sunt deschise cerurile.
– Nu este bine ca la Înălțare să împrumuți sare sau să faci foc, fiindcă îți va vui casa tot restul anului, iar vitele nu se vor înmulți.
– O superstiție legată de agricultură spune că ce va fi semănat după Înalțarea Domnului nu va avea roade.
– În legendă populară se spune că, la Nașterea Domnului Iisus Hristos, caii au nechezat, făcând gălagie, iar Fecioara Maria i-a blestemat să nu se mai sature decat în ziua de Înălțare. De aceea, ziua de Înălțare mai este numită „Ispas” sau „Paștele Cailor”. În vremurile noastre, această expresie are înțelesul de “niciodată”.
– O tradiție păstrată cu sfințenie la Înălțarea Domnului este prăznuirea eroilor neamului – Ziua Eroilor.
Dumnezeu să-i pomenească întru Împărăția Sa!
Amin!

Sursa: Creștin Ortodox

LUMINA PENTRU EROII SANITARI

Salvatorul nu-și mai aparține,
Când un bolnav în clinică a intrat,
Iar viață de profesie ține,
În act medical cu suflet devotat.

Datorie pe deplin a-și face,
Își riscă viața-n orice misiune.
Neștiind când se va mai întoarce,
Pentru izbândă spune rugăciune.

Cu iubire pe fii îi sărută
Și le oferă exemplu personal.
Dar uneori, soarta e prea crudă,
Cand prematur vine al vieții final.

Pe frontul dintre viață și moarte,
Ca soldatul căzând la datorie,
Salvatorul de vieți are parte
De glorie ce ade în făclie.

În orice zi, fără încetare,
Medicina este militărească.
Șansa vieții e triumfătoare
Doar pentru mulțumire sufletească.

Îndemn sufletesc e orice apel,
La frați de cruce, mereu umanitari,
De-a salva viața pentru nobil țel,
Cu preț ce-l plătesc eroii sanitari.

*În memoria victimelor din echipajul elicopterului SMURD,
prăbușit în Republica Moldova, la 2.06.2016.
Memorie veșnică!

* De Înălțarea Domnului, tuturor creștinilor, salutul creștinesc:
„Hristos S-a înălțat!”

Maria Filipoiu / poet, prozator, jurnalist / UZPR

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București