Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » Întâmpinarea Domnului – miracol al credinței

Întâmpinarea Domnului – miracol al credinței

Întâmpinarea Domnului – miracol al credinței

„– Eu sunt pâinea vieţii.
Cel ce vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată!” – Ioan: 6-35

Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare ortodoxă, catolică și luterană, prăznuită de credincioși în data de 2 februarie, la 40 de zile după Nașterea Domnului.
Cu o însemnatate religioasă la fel ca Paștele, Întâmpinarea Domului se referă la prezentarea pruncului Iisus în Templu – adus de mama Sa, Maria, alături de dreptul Iosif.
„În vremea aceea au adus părinții pe Iisus Pruncul în Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului», și ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, «o pereche de turturele sau doi pui de porumbei». Și, iată, era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și, din îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis:
– Acum, Stăpâne, eliberează-L pe robul Tău în pace, după cuvântul Tău.
Căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, pe care ai pregatit-o înaintea popoarelor,
lumină care să slujească celorlalte neamuri drept revelație, iar poporul Tău,
Israiel, drept glorie!” – Luca 2, 29-31
Tatăl și mama lui Iisus se mirau de ceea ce se spunea despre El.
Simeon i-a binecuvântat și i-a zis Mariei – Mama lui Iisus:
– Iată, Copilul acesta este rânduit pentru căderea și ridicarea multora în Israel și pentru a fi un semn care va stârni împotrivire, ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi.
Și o sabie va străpunge chiar sufletul tău!” (anticipând răstignirea lui Hristos)
Din Sfânta Evanghelie aflăm că „Duhul lui Dumnezeu era deasupra Lui”, iar de acest Duh L-a înștiințat când să vină la Templu. Astfel, sărbătoarea Întâmpinării Domnului face parte din pregătirea poporului ales pentru primirea lui Mesia – Cel făgăduit, Unsul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Dreptul Simeon și prorocița Ana reprezintă generațiile de evrei care așteptau venirea lui Mesia cu multă răbdare, dar și cu multă evlavie.
„După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea Nazaret. Iar Copilul creștea și Se întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra Lui.” – Ev. Luca: 2; 39-40
Această sărbătoare creștină simbolizează trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament.
Semnificația religioasă a sărbătorii creștine „Întâmpinarea Domnului” este dată de prezența lui Hristos ca lumină a tuturor neamurilor, care a adus lumina lui Dumnezeu într-o lume întunecată de păcat. De aceea, creștinii trebuie să ducă această lumină în lume, împărtășind misiunea și viața lui Iisud Hristos. El a împlinit acest lucru pentru oameni, prin moartea și Învierea Sa, zdrobind păcatul și puterea lui. Pentru acestea, Hristos a devenit Om – „Unul-Născut, nu făcut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat…”
Astfel, Iisus Hristos S-a dăruit dreptului Simeon nu doar ca Prunc, ci și ca Dumnezeu adevărat, pentru ca să-L cunoască și să înțeleagă omenirea că El S-a dăruit total omenirii. Noi putem să-L primim nu doar în casele noastre, ci și în inimă, cu toată ființa noastră, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Săi la Sfintele Paști și în alte sărbători creștine.
Pentru a ne arăta iubirea față de Domnul Hristos, să ne rugăm Lui cu smerenie și evlavie, având convingerea că îi ajută pe cei care sunt ispitiți, ori se află în primejdie.

Rugăciune către Mântuitorul, pentru ieșire din primejdie

„Doamne Iisuse Hristoase – Fiul Lui Dumnezeu – știu că nu sunt vrednic de mila Ta, dar Te rog să primeşti şi rugăciunea mea, întru ajutor!
Cu puterea Duhului Sfânt alungă tulburarea care m-a cuprins.
Îndepărtează viforul necazurilor ce se ridică asupra mea, că numai Tu mă poți ajuta și în Tine mi-e toată nădejdea.
Fii stavilă apelor furtunoase și a răului ce mă bântuie, ca să-Ți pot mulțumi și să-ți cânt:
„Slavă Ție, Dumnezeule, slavă Ție!”
Aprinde, Doamne, cărbunii credinței în sufletele noastre și iartă-ne toate câte am greșit cu gândul sau cu fapta!
Depărtează de la mine orice rău pierzător de suflete și ajută-mă să birui neputința ce mă apasă!
Poruncește îngerilor Tăi, ca la „Întâmpinarea Domnului”, să ne apere de toate relele știute și neștiute, și să ne dăruiască în fiecare zi pacea sufletească, spre binecuvântare și izbăvire!
Alungă spiritul rău ce învăluie sufletele, că Tu ești izbăvitorul și nădejdea tuturor, Hris­toa­se Dumnezeule, ca să putem aduce multumire pentru toate, Ta­tălui şi Fiului şi Sfântului Duh, întru slava lui Dumnezeu, acum și pururea, prin veacul veacului!
Amin!

Maria FILIPOIU

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București