Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » LIVIA CIUPERCĂ: „Şcoala Gălăţeană” şi Centenarul Întregirii

LIVIA CIUPERCĂ: „Şcoala Gălăţeană” şi Centenarul Întregirii

Sub cupola Asociaţiei Profesionale „Şcoala Gălăţeană”, un colectiv de cadre didactice, coordonat de prof. Ghiţă Nazare – redactor-şef şi prof. dr. Sorin Langu – secretar general de redacţie, s-a finalizat un proiect de istorie, educaţie şi cultură la Dunărea de Jos, aflat sub emblema „România 100”.

Volumul recent lansat, Studii şi articole (Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2018, 340 de pagini), dovedeşte preocuparea cadrelor didactice afiliate acestei asociaţii, titulari în învăţământul preuniversitar din judeţul Galaţi, faţă de valorile trecutului, ce se cuvin cunoscute nu doar generaţiilor de astăzi, cât mai ales transmise, cu pioşenie viitorimii.

Prima secţiune a  volumului se referă la momente istorice de mare simţire românească, pe baza unei documentaţii stricte, precum: Unirea Moldovei cu Ţara Românească şi Războiul de Independenţă (prof. Monica Precupanu, Tecuci); Unirea Românilor oglindită în filatelie (prof. dr. Sorin Langu, Galaţi), Primul Război Mondial (medic Vasile V. Popa, Galaţi), Aviaţia militară română (cpt. Feodor Ichim) şi Galaţiul sub asediu (prof. Florin Cernat), Momentul 1940 (prof. Iulian Grigoraş), Constituţia anului 1923 (prof. Ramona-Elena Livan), rolul P.N.L. (prof. Marius Panait).

Texte migălos documentate şi extrem de interesante, publicate sub semnătura  prof. Gh. Nazare, ing. Silvia Panait şi prof. dr. Ion Cioroiu, reţin plăcut atenţia, anume:  „Monumentele eroilor gălăţeni eternizaţi în piatră”, „Şantierul naval Galaţi” sau Descrierea conacului de la Ghibărţeni (Galaţi).

Cât priveşte istoria învăţământului gălăţean, apreciem textele semnate de profesorii: Adriana Masgras (Corod), Mihai Cristian Crudu (Galaţi), Monica Precupanu (Tecuci), Constantin Şerban (Galaţi), Anişoara Vrânceanu (Piscu), Gh. Felea (Galaţi), Gelu Hommer (Galaţi).

La secţiunea cultură, remarcăm câteva medalioane dedicate pictorului Lucia Cosmescu-Vasiliu (prof. Corneliu Stoica), poetului Gr. Hagiu (prof. Virginia Bobaru), Pr. Vasile Lambrino (Pr. Eugen Drăgoi), Pr. Gh. Ciocănel (Pr. lect. dr. Lucian Petroaia), Ştefan Bujoreanu (prof. Cristian Dragoş Căldăraru), Ecaterina Conachi Vogoride (prof. Vasile Ghica), Emil Nicolau Triandafil (L.C.), precum şi un emoţionant recurs la memoria „martirilor” din închisorile comuniste (ing. Mihail Mişu Galea).

Cu certitudine, acest volum-sinteză cucereşte prin bogăţia informaţiilor şi va deveni o sursă de documentare pentru tinerele cadre didactice, care vor frecventa Casa Corpului Didactic din Galaţi.

În ceea ce priveşte imaginea alăturată, frumoasa şi eleganta clădire a Casei Corpului Didactic din Galaţi, monument istoric, datând din 1939. Dar e bine să precizăm că această clădire a fost construită prin insistenţele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor (forum creat la 1929), respectiv, a  preşedintelui acestui forum, Dumitru V. Ţoni.

Originar din Tg. Bujor, D.V.Ţoni a fost om inimos, activ ataşat cauzelor învăţământului românesc. Fiu de ţăran, D.V.Ţoni nu a uitat nicicum care este datoria sa de învăţător, institutor, inspector şi chiar sub-secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, şi anume, de luminare a fiilor satului românesc. Aşa se explică şi cele două mari distincţii obţinute, care i-au înnobilat cariera didactică: „Răsplata Muncii Clasa I” (în timpul ministrului Spiru Haret) şi „Ordinul Ferdinand I”.

Aşadar, ţinem să amintim colegilor gălăţeni că în 2019, se vor împlini 90 de ani de la crearea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România – şi-avem sfânta datorie de a-i omagia pe distinşii dascăli CORVURLUIENI, care au fost – cu adevărat – fii ai satului – APOSTOLI de nădejde ai NEAMULUI ROMÂNESC. Şi s-ar cuveni, totuşi, să numim câţiva dintre învăţătorii – scriitori, formaţi la Şcoala Normală de Învăţători din Galaţi: Ene I. Patriciu (1862-1936), Dumitru V. Ţoni, Vasile Hondrilă (1902-1974), B. Jordan (1903-1962), Dumitru I. Dogaru (1904-1971), Constantin Ştefăniu (n. 1908), Gheorghe P. Salviu etc. Aceştia au fost beneficiari ai şcolii haretiene, şcoală de înaltă clasă românească.

În anii noştri, Casa Corpului Didactic din Galaţi a cunoscut o reală revigorare, sub bagheta unor inimoase cadre didactice, printre care amintim pe Dl. prof. Ghiţă Nazare – şi pe actualul director, prof. dr. Laurenţiu Ichim.

Tuturor cadrelor didactice care activează sub cupola acestui prestigios forum, noi şi merituoase realizări!

Livia Ciupercă

Secțiunea pentru atașamente

Facebooktwitterby feather