Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » MARINA GLODICI: URMELE NETĂCERII (POEME 3)

MARINA GLODICI: URMELE NETĂCERII (POEME 3)

Urmă

Suavă ca o rouă, visarea  mă atinge…

Cu multă gingaşie în versuri iar mă frânge

Cu mâna pe la tâmple surâde nostalgia

Şi-n picurul secundei se naşte poezia.

În glasul tandru a liniştii din zori

Se-aud cum paşii vieţii calcă lin, domol

Iar seara se apleacă cu dulcele-I alin

În inimă îmi cântă un cor de heruvimi.

Las pleoapa să mai bată din aripile ei

Şi să se-nalţe iarăşi cu ochii spre etern

Să se-mpletească avid doar cu lumina

Şi-n ale clipei palme s-aducă veşnicia.

Necontenit în viaţă, cu visarea–n gene

Destinul lasă urme pe a cărării vreme

Cea mai sacră, însă, dintre ele ar fi

Cea care îndeamnă pe oameni a iubi.

Cluj Napoca, 12 august 2015

 

Fiecare are

Fiecare dintre noi are o chemare

Fiecare are o viaţă de parcurs

Şi se vede dacă o acceptă şi îi dă crezare

După cum ascultă sau nu ascultă de Isus.

Fiecare are de luat  decizii

Să-şi ia crucea sau de a refuza

Să-l urmeze pe Isus sau firii

Să accepte sau să nu accepte Golgota.

Fiecare are o conştiinţă

Care-l mustră sau nu-l mustră niciodat’

Însă dacă-n viaţă nu e pocăinţă

Va fi odată aspru judecat.

Fiecare are o încredere în gând

În Dumnezeu sau doar în “eu”

Dar se va întâlni odată vrând, nevrând

Faţă în faţă cu Bunul Dumnezeu.

Se zice că întârzie răsplata

Şi unii râd cu cinism şi plini de sine,

Crezând că abuza-vor de răbdarea

Domnului Isus care a spus că Vine.

Dar negresit El  drept  va judeca

Faptele din viaţa mea şi a ta

Şi a început  deja o răsplătire

Chiar înainte de a doua Lui venire.

Cluj Napoca, 12 august 2015

 

Drum veşnic

În mine cântă viaţa

Şi murmură ca râul

Ce izvorând din stâncă

El se revarsă-n luncă.

Şi plânge câteodată

Se spulberă-n poeme

Ori arde ca-n văpaie

În nopţile de veghe.

.Aşteaptă ca străjerul

Să se arate zorii,

Lăsând în urmă drumul

Cel veşnic al iubirii.

Cluj Napoca, 12 august 2015

 

 

Cu zarea

 

Cu zarea contopită privirea iar visează

Şi un oftat se-aude ca zborul unui şoim

Ochii mi-s parcă a raiului ferestre

Privind în tihnă viaţa cu dragoste şi dor.

În orizont un vultur plutind în libertate

Îşi unduie aripile prin raze şi prin nori

Cutezător se-avântă plin de seninătate

Călătorind aidoma ca zvonul unui dor.

Mă mângâie eternul şi calc pe efemer

Aripile credinţei mă-nalţă sus pe munte

Unde eternitatea îmi dă un sacru ţel

Nemăsurând trăirea în ore şi minute.

Baia Mare, 15 august 2015

 

 

M-am întrebat

 

M-am întrebat iubite…

De ce atâtea frunze veştede sunt în  vara asta?

De ce îmi aduc în minte toamna ce e-n prag?

De ce în ciuda vremii şi  a vrerilor din oameni,

Eu te aştept pe tine mai cu drag?

De e atâta forfotă şi zgomot în surdină

După efemerul ce curmă viaţa-n doi?

Şi nu auzim cum Iubirea tânjeşte şi ne strigă

Să ne dea secretul veşnicei comori..

Mă-ntreb şi te întreg…

De ce ne taie calea atâta ură şi venin?

De ce mereu cu grabă ne torturăm minutul…

De parcă n-avem dreptul şi noi să ne iubim.

Cluj Napoca, 11 august 2015

 

 

Te-aş fi iubit

Te-aş fi iubit cum numai ziua ştie

Să lumineze lumea cu nesaţ,

Şi ţi-aş fi dăruit o veşnicie

Dumnezeiesc,  necondiţionat.

Ţi-aş fi adus luminători în noapte

Şi cer brăzdat de razele de soare

În suflet ale veşniciei şoapte

Pe buze ale dragostei ninsoare.

Ţi-aş fi pus în păr o diademă

Pictată de speranţe şi cu vise dulci

De-ai fi putut a mă înţelege

Şi pe cărări străine să n-apuci.

Dar te iubesc oricum… te-aş fi iubit…

Prin arderea şi din cenuşa vremii

De ce aş conjuga la infinit?

Căci la prezent sunt urmele iubirii.

Cluj Napoca, 13 august 2015

 

 

 

 

Surâs de vis

Surâs de vis brodat cu clar de lună

Şi îmbăiat cu lacrimi dulci stelare

Mi-a scris răvaş cu mâna-i de lumină

Având pecetea razelor solare.

Geana albastră a nopţilor de mai

Înveşmântată-n dimineţi astrale,

A-ncondeiat al dragostei alai

Pe pânza unei vieţi nemuritoare.

Asemeni  râului vieţii ce străbate

Dimensiunea nemuririi oglindită-n el

Poetul prin versuri viaţa îşi  împarte

În cupele cuvântului din cer.

Cluj Napoca 18 august 2015

 

 

 

Spune

 

Spune frunzei, să mai aştepte pe ram!

Să nu cadă cu atâta grabă…

Să mai viseze la vară, la soare

La iubire, la a vieţii culoare

Spune florilor, să mai zăbovească!

Pe câmpul ce pare de-un verde banal

Vara e gata să ne părăsească

Şi tu taci fără niciun habar.

Trec anotimpuri ne lasă în urmă

Şi pierdem trenul iubirii mereu

Pe unii în timp aşteptarea îi curmă

Alţii stau întristaţi pe un peron.

Asta e a muritorilor soartă

Acelor ce cred, dar fără convingeri

Eu, îţi spun, iubite, că-n viaţă

Am drumul iubirii fără înfrângeri.

Cluj Napoca 12 august 2015

 

 

 

 

Urme milenare

Cutreier poteci milenare

Prin istoria neamului meu cel viteaz

Şi-n urmele paşilor lui mi se pare

C-aud al eroilor glas.

Împletit-au sânge şi lacrimi amare

Luptând să avem libertate

Într-o ţară frumoasă şi înfloritoare

Urmaşii să trăiască cu demnitate.

Întrebat-am codrul cel intinerit

De doinele de jale dacă au auzit

Şi câmpiile cu iarba de mătase

De ştiu cum cântă pasărea măiastră.

Întrebat-am munţii de au ascultat

A fluierului jale cum vatra şi-a cântat

Şi toate împreună răspuns-au deodat’

C-aici românul fost-a stăpânul neîncetat.

Cărările de munte încă mai păstrează

Urmele haiducilor ce vremea le veghează

Şi cântecul din fluier şi doinele cântate

Rămas-au peste veacuri ecourile sacre.

Cutreier poteci milenare

Prin istoria neamului meu cel viteaz…

Şi-n urmele paşilor lui mi se pare

C-aud al eroilor glas.

Cluj Napoca 18 august 2015

 

 

 

 

Am strâns

Am strâns în pălmi splendori de vise

Şi-am împletit înlăcrimat speranţele cu dor

Cu un mânunchi de stele în pupile prinse

Am vrut să-mpart iubire tuturor.

În cântul cel tăcut al dimineţii

În care sufletul mi se înalţă lin spre cer

Călătoresc pe  aripile vieţii

Plutind în nemurire cu al ei mister.

Cuprins-am cu braţele de rouă şi ploi

Un întreg univers de astre şi îngeri…

Pictat-am în stihuri cu ale iubirii culori

S-aduc bucuria sfintei învingeri.

Cluj Napoca, 16 august 2015

 

 

 

 

 

Doamne Tu înaintezi

Doamne, Tu înaintezi prin câmpii

Şi inima mea-i bucuroasă că vii

Urmele paşilor tăi le iubesc

Pe Tine vreau să Te proslăvesc.

Faceţi loc! Faceţi loc!

Vine Domnul, vine la noi!

E sărbătoare peste tot!

Prin munţi înalţi şi prin văi.

Se zguduie întregul Sinai

Când binecuvântarea o dai!

Şi bunătate ne-Ai pregătit

Şi-n putere ne-Ai întărit.

Domnul se suie pe muntele Lui

Cu carăle Lui mii şi zeci de mii

Toţi oamenii cu El vor locui

Căci doar El poate mântui.

Zi de zi povara ne-o porţi

Binecuvântat în veci să Fii!

Vrajmaşii Tu îi vei risipi

Ninsoare de har vom primi.

Glasul Lui Isus răsună etern

Atotputernic e Dumnezeu

Călăreşte ceruri veşnice

Lăudat fie-I în veci Numele

Faceţi loc! Faceţi loc!

Vine Domnul, vine la noi!

E sărbătoare peste tot!

Prin munţi înalţi şi prin văi.

Cluj Napoca 19 august 2015

 

 

 

 

În Tine mi se-ncrede inima

În Tine mi se-ncrede inima!

Bucuros păşesc în urma Ta.

Căutând găsit-am Dragostea

În Tine mi se-ncrede inima!

În Tine mi se-ncrede inima!

Îmbrăcată-i în dreptatea Ta

Şi cu nădejdea vie pururea

În Tine mi se-ncrede inima!

În Tine mi se-ncrede inima!

Tu-mi Eşti Domn şi Mântuitor

Sublima Ta prezenţă o ador

În Tine mi se-ncrede inima!

În Tine mi se-ncrede inima!

Trăiesc etern  făgăduinţa Ta

În viaţa mea facă-se voia Ta

Că-n Tine mi se-ncrede inima.

Cluj Napoca 19 august 2015

Facebooktwitterby feather