Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » NOI APARITII » NOI APARIȚII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 5 IULIE 2016

NOI APARIȚII EDITORIALE ARMONII CULTURALE – 5 IULIE 2016

COLECȚIA LIRIK

************************

 

***1. ION LAZĂR DA COZA (Tulnici Vrancea) – LA GHIZUNIE (versuri, A5, 120 pagini)

COZA_GHIZUNIEDin când în când, prozatorul Ion Lazăr da Coza trage cu ochiul prin frânturile de versuri. E atent să surprindă reacţia cititorului când lirismul atinge cote regale: că de fapt voiam să vă mai spun ceva/ despre Cotin Guscă/ da ăla din povestirea mea Lacul Negru. (Tandreţe, of).

Cum am putea uita reuşitele volume de povestiri, Crucea umbrelor şi Apusul îngerilor, unde scriitorul poartă satul pe epoleţi de paradă şi se mândreşte, ca nimeni altul, că e vrâncean şi că ştie să citească în sufletele oamenilor, că ştie să colinde, cât e ziua de-naltă, pământul în lung şi-n lat (fie chiar pe google earth, pe un display mare), ţesându-şi imaginaţia cu realul – aici fiind maestru neîntrecut. Pentru el, salutul zorilor e plecăciunea pe care o face în faţa cuvântului, totdeauna cu dăruire şi sfinţenie, la fel ca ţăranii în ziua hramului, când nu ştiu cum de-l îmbrăca mama/ că atunci în acea zi [tata] arăta alt-fel/ altfel/ din timp îi pregătea colac în care înfigea/ un leuţ/ şi-n pragul casei/ respectoasă/ îi săruta mâna/ apoi se pupau pe gură/ era singura ocazie/ când în văzu-ne făceau asta/ şi ne erau dragi. (Hramul).

Drag ne este Ion Lazăr da Coza care, astăzi, pe lângă Labirintul de zăpadă, adaugă în palmaresul său liric încă un volum preţios – un crez veritabil cu care sfinţeşte, din plin, talentul. Succesul său e garantat! Ne-o mărturiseşte şi Moş Pricochie, un autentic interpret al ecoului vizuinii-oracol: Apăi cu moşu’/ se spune că ăluia/ căruia ghizunia nu-i întoarce/ vorba aşa cum a grăit-o/ îi om însemnat. (La Ghizunie). (GINA ZAHARIA)                                                                                     

 

 

***2. VASILISIA LAZĂR (Tulnici Vrancea) – ANOTIMPUL ÎNTOARCERILOR (versuri, A5, 102 pagini)

VASILISIA_ANOTIMPULFiecare fiinţă îşi poate combina Yangul cu Yinul altei fiinţe, deoarece aceste două elemente se alătură fără să se întrepătrundă, stabilind astfel un echilibru armonios. Forţa de atracţie a celor două elemente este iubirea. Plecarea unui element într-o altă combinaţie lasă în urmă un spaţiu gol, bântuit, cel puţin o vreme, de dor şi regrete. De aceea versurile unui poet sau ale unei poete pot reflecta varii universuri artistice, armonia cuplului constituindu-se şi reconstituindu-se în timp de către entităţi diferite.

Poezia „Clipa”, despre care se pot scrie zeci de pagini de felul celor de mai sus, este ecoul modern al Big Bang-ului de formare a cuplului, impecabil surprins literar de Vasilisia Lazăr. Aprecieri la acelaşi nivel se pot face şi despre „Icoană”, un minipoem cu reverberaţii simfonice dedicat clipelor de dinaintea trecerii mamei într-o altă dimensiune a existenţei, despre atmosfera bacoviană a unui octombrie din „Pustiu”, când văzduhul hohoteşte de plâns, miroase a ger/ şi tu îţi cânţi pustiul deasupra umbrei mele” sau despre „Regret”, unde timpul şi spaţiul învăluie cuplul cu nemărginirea lor: „Tu, floarea unei clipe şi fructul unui timp/ M-adăposteşti cu grijă când ploi în mine ning”. Superb!…

Am insistat asupra acestor simboluri pentru că multe din poeziile Vasilisiei Lazăr sunt transfigurări „iconice” ale unor foarte intense trăiri, unduind pe rând sau toate împreună într-o lumină care te răcoreşte chiar şi atunci când te arde. (VALERIU ANGHEL)

 

 

***3. LUCIAN DUMBRAVĂ (Portugalia) – WHITE POEMS (author’s anthology, versuri, A5, 96 pagini)

DUMBRAVA_WHITEÎncărcată de sensibilitate, poezia lui Lucian Dumbravă, într-o minunată traducere în limba engleză a Mariei Edith, incumbă același fior unic, inegalabil de romantism și sentiment, până la refuz. Cartea este apărută prin generozitatea scriitoarei bucureștene Silvia CINCA, omul care știe să aprecieze poezia de bună calitate și să facă diferența între valoare și nonvaloare, ea însăși fiind un mesager al frumosului. Mimetic, eclectic, întregul liric al cărții este străbătut de un adânc filon meditativ, care face referire la problemele cu care se confruntă lumea actuală, la potopul de indiferență și dezumanizare. Nevoile celor mulți nu mai sunt propriile noastre nevoi, fiecare obligat fiind de a trăi în propria carapace, aparent indestructibilă, până unde nu se mai aud vaietele celor nevoiași, plânsetele celor aflați în suferință, nici măcar clopotele ce îndeamnă la trezire… (Ropes of bell). Melancolia este și ea prezentă în lirica lui Lucian Dumbravă, făcând trimitere directă la vârstele inocenței – COPILĂRIA – când simplitatea vieții se traduceau prin bucuria și zâmbetul citit pe fețele fericite (Snowman) (GHEORGHE A. STROIA)

     

 

***4. ȘTEFAN MARINESCU * BUCUREȘTI – POEME ȘI POEZII (opere complete): VOL. 4 – Poezie de iubire, morală, sentimente, familie (Partea 1 – A4, 98 pagini și Partea a 2-a – A4, 102 pagini)

MARINESCU_VOL 4Sentimentele de dragoste dintre ființele umane aflate într-o gamă foarte variată, pot fi sentimente dintre cupluri bazate pe relații de sex, materne sau paterne dintre părinți și copii, de prietenie și nu cea de pe urmă dintre oameni a căror morală rezultă din eticul impus de religii, cum ar fi dragostea pentru aproapele nostru, pentru care noi suntem gata să fim pedepsiți când greșim, întorcând și celălalt obraz, în religia creștină sau suntem gata să-i ajutăm pe semenii noștri aflați la necaz, fără condiții. Desigur adaptarea acestor  coduri de morală sau comportament social, cum au fost religiile, au făcut ca omenirea să progreseze social și nu numai, foarte mult, după ce inițial era o lume sălbatică, unde canibalismul se afla în floare.  Subiectele sunt tot atât de diferite, încât practic nu se pot grupa în mai multe categorii, pentru că de asemenea faptele, sentimentele și eticul se întrepătrund, poeziile acestea  fiind complexe. Totuși  fiecare poezie, fără a fi vorba de fabule,  în final  deține  un  extract de morală sau de învățăminte, din care cititorii și în special cei tineri au de învățat. Tocmai acest mod de tratare a subiectului face poezia prezentă foarte atractivă și apreciată de majoritatea  cititorilor, indiferent de gradul lor de pregătire literară și culturală. Cu alte cuvinte acest tip de poezie este la îndemâna oricui, legat de înțelegere și experiență de viață, astfel  încât asta explică faptul  că această poezie este predilect căutată și citită de către fanii autorului.

Dragostea poetului pentru oameni  răzbate din versurile scrise și dedicate acestora, dar umorul său fin nu uită să-i atingă critic, cu înțelegere și în scopul  corijării metehnelor acestora. (ȘTEFAN MARINESCU RĂTEȘTI)

 

 

 

***5. ANCA BUCUR * Mangalia: CINCI ILUZII (Versuri, A5 manșetat, 140 pagini)

BUCUR_5 ILUZIICele CINCI ILUZII ale Anei Maria Bucur, medic de profesie, care circulă prin lume cu pseudonimul ANCA BUCUR, reprezintă o nouă viziune asupra dimensiunilor eului liric, autoarea dovedindu-se, și în acest volum, inovativă, mereu dispusă să facă față provocărilor, să scrie, să șteargă și să rescrie propria-i poveste cu aură de mister. Însăși aranjarea versurilor ori poeziile cărții este făcută după conceptele ”feng-shui”, departe de vibrații negative, echilibrat, măsurat și atent cântărit.

Ansamblul iluziilor globale este întregit de minunata copertă realizată de pictorița Luiza Cala, pe care apare un vas tibetan dintr-un… ghem de lână, din care răsună – prin desprinderea  celor  cinci fire, ușor descâlcite, în culori diferite – iluzia varietății vieții. Corectitudinea textului se datorează muncii asidue, întreprinsă cu mult simț de răspundere, a redactorului lucrării, Liliana-Corina Glogojeanu-Boia, un om special, care știe să fie aproape de tot ceea ce este frumos în cultura contemporană, girând mai multe apariții literare, chiar și valoroase lucrări de tip antologic.  Ideatica iluziilor contextuale este înconjurată de minunatele ilustrații ale profesoarei de istorie, Elena Sanda Pădureanu, ce merită un premiu special, conferind întregului un aspect eclectic, dar unitar. Fiecare ilustrație este o poveste, pe suprafața fiecărui desen împletindu-se mai multe idei tematice: pacea (porumbelul), credința (crucea vie), dragostea (copacul vieții și al iubirii), senzualitatea feminină (dansul), complexitatea (mandalele), aspirația la zbor (păsările), timpul (spiralele, coloana infinitului), natura (pădurea, transhumanța, florile), iluzoriul (valurile), ciclurile naturale (noapte-zi, soare-lună)… Toate desenele din carte aduc, prin simpla lor prezență, un plus de expresivitate poeziilor, pentru care atât ilustratoarea, dar și autoarea, merită un LAUDATIO pentru frumoasa simbioză!

O carte frumoasă, bine scrisă, ce se va constitui într-o lectură agreabilă, în care fiecare suflet poate simți, cunoaște, descrie și își poate însuși… diversitatea emoțiilor induse. De fapt, nu trebuie să uităm că Omul caută instinctual echilibrul. Într-un fel sau altul, el nutrește toată viața speranța că îl va găsi. Însă, cel mai bine ar fi să experimenteze continuu… echilibrul dintre cine dorim să fim și cine avem nevoie să fim. Dar deocamdată, trebuie să ne mulțumim cu cine suntem. (Brandon Sanderson). (GHEORGHE A. STROIA)

 

 

***6. ION N. OPREA * Iași: TRĂIRI eseuri pe verticală (Versuri, A5, 328 pagini)

INO_TRAIRITRĂIRILE lui ION N. OPREA reprezintă tot atâtea moduri de a exprima, cu precizie și condescendență, un mesaj clar, concret legat de nevoile, neajunsurile, problemele și neputințele unei societăți bolnave de mărire și putere, cu o sete acidă pentru înavuțirea unora, în detrimentul altora, de desființare a identității naționale, într-un proces de globalizare tot mai acerb. Jurnalistul ieșean, cu fiecare carte proprie nou apărută, reconfirmă utilitatea unei păreri avizate și tranșant formulate, în peisajul literar contemporan. Prin abordarea multiplelor arii de activitate literară, INO sprijină și motivează participarea tinerilor la actul de creație, descoperirea și reinventarea individualității și autenticității în/prin scris, îi încurajează pe autori să se autodepășească, să învețe să discearnă, să identifice și să separe valoarea de nonvaloare, să urce tot mai sus în împlinirea aspirațiilor proprii, oricât ar fi de înalte.

De asemenea, răbdarea, voința, studiul îndelungat, imparțialitatea și fermitatea, sunt recomandate ca fiind arme de neînvins în formarea și definitivarea constituției literare a unui aspirant la titlul de scriitor. Se poate spune că INO rămâne un bastion al rezistenței ieșene, moldave și, de ce nu, naționale, la nonvaloare, nonliteratură, și la tot ceea ce poate prejudicia sau afecta – într-un fel sau altul – generozitatea și frumusețea oricărei întreprinderi literare.

Suntem solidari întrutotul cu modul de a gândi și de a acționa al jurnalistului ieșean. Trebuie să realizăm cât mai curând, că există posibilitatea să plătim un preț fabulos pentru nepăsarea și indolența generală, așa după cum bine spunea scriitoarea Rita Drumeș: Uneori ajungem să plătim noroiul mai scump decât aurul. Asta, pentru că nu mai distingem valorile de nonvalori.  (GHEORGHE A. STROIA)

 

 

 

***7. ION C. DUȚĂ * Novaci, Gorj : A CINCEA CARTE (Versuri, A5, 212 pagini)

 DUTA_A CINCEA    Poezia duțiană pune în centrul ei pe omul simplu cu suflet curat, înțelept, harnic și muncitor, cu forță fizică și morală. Substanța poeziei lui Ion C. Duță creează un sentiment al legăturii omului cu pământul, este un poet teluric cu elemente heraclitiene, pământul având o funcție generatoare de viață.

     În poema ,,Pământul” Dumnezeu i-a dat omului această bogăție imensă, el ,,l-a luat sfios în palmă, l-a primit ca pe ceva necunoscut, l-a frământat.” Dacă primăvara a venit cu trudă, toamna i-a pus omului pe masă coșul plin și, bucuros, striga: ,,că va iubi pământul ca pe-o mireasă.”

     ,,Poem pentru Țara mea” este un poem mărturisit al dragostei poetului față de Țara sa, concretizată într-un sentiment tonic și profund patriotic. Poem orchestrat în 17 strofe, pleacă de la un sentiment de uimire față de frumusețile naturii: ,,dealuri verzi, munți trufași, deasupra cer albastru, ape argintii care dansează-n lung de lunci.” Poetul se-ntreabă de ce zâmbetul țării e amar, cine tulbură a ei simțire? Trecutul a fost presărat cu eroi al căror sânge a îngrășat pământul. Dacă legea e strâmbă, ,,pe sânul țării au apărut săracii și bogații, flămânzii și îmbuibații.”

     Poet al cugetărilor profunde, căutător al tainelor sufletului, îndrăgostit de cuvânt, scrie poezie cu tematică variată: filozofică, de dragoste, patriotică, populară, religioasă, peisagistică. Autorul folosește un limbaj simplu, dar trăirile sunt intense, așternând pe mantia experienței de viață bogata sa înțelepciune. Poezia rămâne preocuparea de taină a poetului, c-un conținut liric bogat, folosind figuri de stil pe-o plajă întinsă, transmite emoții și dorința de-a fi citită.

      Învelit de cuvânt, universul poetului în creația duțiană este pe un drum ascendent, iar numele creatorului de frumos va rămâne scris pe un sâmbure încrustat în fructul timpului. (SABIN IOAN CERNA)

 

 

 

***8. ELENA CĂRUNTU * Italia: PAȘI CĂTRE MINE ÎNSUMI (DOR DE SATUL ROMÂNESC) (Versuri, A5, 180 pagini, grafica: Radu BERCEA – Gura Humorului, Copertă: Anca BULGARU, Iași)

 

CARUNTU_PASIPoezia Elenei Căruntu este, fără nici cea mai mică umbră de îndoială, o bucurie, un dor profund în care orice suflet ce simte românește se poate regăsi. Salutară este inițiativa Asociației ”Salvați Satul Românesc”, prin președinta STELIANA TOMA, care, prin sprijinul spiritual și material oferit, reușește să sape în marmura ființei lirice și să scoată la iveală, o poezie atât de aproape de sufletele noastre! De numele Elenei Căruntu vom mai auzi cu siguranță, dorul său acerb o va mâna să-l mai aștearnă, ca mărturie, pe albele pânze ale vremurilor ce vor urma. A cita din versurile poeziilor sale, e ca și cum ai păși cu nepăsare într-un templu nepământean, a discredita sinceritatea rugilor adresate divinității, făclii aprinse spre propășirea acestui minunat popor românesc. Opera Elenei Căruntu, prin sentimentele profunde pe care le implică, prin dragostea (în)cântării frumuseților patriei, dar mai ales pentru mândria rostirii numelui de român, este patriotică, până în filoanele adânci ale ființei sale. Așa după cum foarte adevărate este că Elena Căruntu nu manifestă o izbucnire de o clipă a unei emoții nebunești, ci dăruirea sa este liniștea unei statornicii de o viață, așa după cum se afirmă în moto-ul acestui scurt cuvânt.

Lăsăm cititorilor plăcerea de a-și alina suferințele sufletești, de a-și umple gândurile și nevoințele, cu picurii albaștri de rouă, zămisliți, într-o dimineață fierbinte a spiritului, dintre filele de carte ale unor ”PAȘI CĂTRE MINE ÎNSUMI”… (GHEORGHE A. STROIA)

 

 

***9. DEBUT EDITORIAL – ADRIAN SILVIU MIRONESCU* Adjud, Vrancea: NOPȚI ALBE (Versuri, A5 manșetat, 130 pagini)

 

ASM_NOPTI ALBEAdrian Silviu Mironescu s-a născut la Adjud, într-o zi de 13 octombrie 1966. Sub pecetea vremii, copilul sensibil s-a transformat într-un adolescent sensibil, care și-a cântat emoțiile și sentimentele în versuri proprii, acompaniate de chitara care i-a fost de la 14 ani un prieten nedespărțit. Printre oameni și locuri, și-a făcut făgaș precum apele care l-au însoțit ca un destin de-a lungul vieții, lăsând pe unde a trecut o fărâmă de suflet, poate prea mult câteodată.

Pe cursul Trotușului, ce tivește grădina natală pentru a se vărsa în Siret, a mers spre Dunăre, locuind 19 ani la Brăila, unde și-a întemeiat o familie, alături de Manuela, având o fiică, Bianca-Cristina, de la care acum are o nepoțică, Daria-Maria. După un periplu spaniol, glasul apelor știut din copilărie l-a chemat acasă, revenind în 2013 în orașul natal unde locuiește în prezent. Este membru al Cenaclului SST care se desfășoară lunar la Adjud, cenaclu în cadrul căruia l-am cunoscut și eu, interpretând cu timbrul său specific cântece pe versuri proprii.

Așa mi-am zis că Adrian Silviu Mironescu scrie bine și intuiam deja manuscrisele ascunse în sertar. Un mesaj consistent din partea autorului ajunge într-o zi în căsuța mea de e-mail. Am fost încântată să descopăr că intuițiile mele s-au adeverit. Poezia lui Adrian Silviu Mironescu este plină de sensibilitatea care l-a însoțit, precum apele destinului toată viața și gravitează în jurul sentimentului suprem: iubirea, care a generat în balansul timpului, de care poetul este fascinat, “Nopți albe”.

Despre sine vorbește puțin, e rezervat și strâns ca melcul în cochilia lui, fără să fie taciturn. Detestă minciuna și oamenii duplicitari, oameni care l-au învățat cum să nu fie. În “cornoasele cămăși”, a găsit substanțe de suflet protectoare și spațiu-cămin pentru gânduri nerostite, dar care iau calea lirică a metaforelor și a epitetelor, a comparațiilor și a antitezelor, care separă lumina de întuneric, într-o retorică circulară precum desenul cochiliei amintite.

În anul aniversării unei vârste rotunde, Adrian Silviu Mironescu dăruiește și își dăruiește, prin “Nopți albe”, un „vis împlinit”! (prof. ALINA ZOLTAN)

 

 

COLECȚIA EPOSS

************************

 

***1. CLAUDIU CĂRĂUȘU *Pitești, Argeș: LAS TOTUL ÎN URMĂ (jurnal, A5 manșetat, 48 pagini)

 

CARAUSU_LAS TOTULPovestea reprezintă jurnalul unei vârste adolescentine, dispusă să-și savureze porția de ”libertate”, fără să reflecteze asupra urmărilor grave pe care le poate avea o astfel de decizie, asupra propriei persoane, cât și asupra celor din jur. Însă, maturitatea, înțelepciunea și convingerile izvorâte din experiență ale adultului, s-au dovedit a fi – și în acest caz – o veritabilă lecție de viață pentru răzvrătirea adolescentului, atunci când i se pare că toată lumea îi stă împotrivă și că doar gustul libertății îl poate satisface pe deplin. Această ”libertate” s-a dovedit a nu fi de bun augur, uneori l-a făcut să simtă  gustul amar al singurătății, trădării, să se lovească doar de interesul așa-zișilor ”prieteni”, fără să beneficieze de înțelegerea și sprijinul unei prietenii sincere.

Încetul cu încetul, conștientizându-și greșelile, el reușește să își găsească un loc de muncă, să-și asigure independența materială, să aprecieze viața, cu măsură întreagă. De aici și tonul explorator, psihanalitic, orientat spre a înțelege și a-și explica, al jurnalului său. După fiecare lovitură, reușește să se ridice, continuă să spere și să meargă mai departe. (GHEORGHE A. STROIA)

 

 

 

***2. MIHAELA SU *Verona, Italia: COPILĂRIA UNEI COMUNISTE (roman, A5, 120 pagini)

SU_COMUNISTEMihaela SU, un alt român plecat departe de țară pentru împlinirea visurilor sale de prosperitate, scrie, cu o sinceritate debordantă, despre copilăria petrecută în anii dictaturii comuniste, în frumosul târg al Iașilor sau în imediata vecinătate rurală a acestuia. Copilăria sa, departe de a fi una banală, este plină de întâmplări hazlii –  micile și nevinovatele năzbâtii ale copilului, căruia greutățile, foamea, frigul, lipsurile, nu-i puteau smulge zâmbetul și bucuria vârstei. Minunatul ”pescuit la copcă”, joaca ”de-a doctorul”, joaca ”de-a afaceristul”,  ”coada la lapte”, ”piscina din grădina bunicii”, ”căzutul în gheață”, sunt doar câteva dintre întâmplările care, cu siguranță, vor crea amuzament și vor binedispune. Cu un stil simplu, dar natural, cu suficientă precizie în construirea ”eposului” său, MIHAELA SU reușește să realizeze o scriere plăcută, ce poate trezi unora dintre cititori nu atât nostalgia vremurilor trecute, cât nostalgia Copilăriei, iremediabil pierdute… (Gheorghe A. STROIA)

 

 

 

 

***3. GEORGETA VIȘAN (Craiova, Dolj): JUCĂTORUL (roman, 204 pagini, A5)

 

VISAN_JUCATORULPersonajul principal – JUCĂTORUL – descoperă puterea banilor și luptă pentru a deveni ”cineva”. Rapacitatea, dar și nevoia extremă de a face bani cât mai repede cu putință, îl trimit către jocurile de noroc, unde dacă pierzi mai mult decât câștigi, atunci ești… pe calea cea ”sigură” spre ”afirmare”. La un moment dat, setea de bani dezumanizantă îl face să devină pătimaș, atât în viață, cât și în iubire, dar să și sufere pe măsura împătimirii sale. Setea de bani atrage un șir nesfârșit de violențe, agresiuni, abuzuri, asupra celor apropiați, cum este cazul altui personaj – nu un jucător, ci un șantajist de ”carieră”.  Cel mai grav lucru din toate este că prietenia își pierde irevocabil valoarea, transformată fiind în interes meschin, dublat de perfidie.

Întâmplările, derulate secvențial, cu o succesiune logică, definesc un epos atractiv și interesant, ce merită a fi citit, fie doar și pentru sinceritatea trăirilor cu care ”strada” este descrisă. În mahala, oamenii simpli se transformă în clevetitori, care au perceput democrația ca pe o stare în care fiecare poate spune orice, învinui pe oricine, fără să existe remușcări ale acțiunilor lor, care pot distruge, facil, o viață. Imaginația străzii este cuvântul de ordine, o imaginație bolnavă, dar ridicată la nivel de adevăr unic, prin prisma ei făcându-se orice judecată a celor din jur. Mahalaua, ca personaj colectiv, devine martora destinelor duse până la extrem, această ”psihologie” a străzii influențându-le într-un fel sau altul. Personajele romanului sunt – așa cum și-a obișnuit cititorul prozatoarea craioveană – atent creionate, cu trăiri profunde, urmărite obsesiv de scopul lor, uneori chiar lipsit de scrupule. O carte frumoasă, scrisă cu pasiune scriitoricească și aplomb literar, suficient cât să ne pună pe gânduri, vis-à-vis de așa-zisa stare de ”normalitate” a societății contemporane.  (GHEORGHE A. STROIA)

 

 

 

COLECȚIA ANTOLOGIS

*******************************

 

***1. MARIANA VICKY VÂRTOSU – Coordonator: SETEA DE CER (Antologia LSR, Filiala Vrancea, 284 pagini, A5)

MVV_SETEA DE CERPrivind retrospectiv, îmi amintesc anul 2009, an în care o parte dintre scriitorii vrânceni, vreo cincisprezece la număr, au decis să se constituie într-o grupare literară afiliată Ligii Scriitorilor din România (mă refer la acei scriitori care, ca şi mine, nu fuseserăm admişi în USR). Privesc peste umăr cu nostalgia timpului trecut şi mă gândesc la uşurinţa cu care unii dintre noi s-au retras, fără a-şi asuma responsabilitatea scrisă, aşa cum  procedaseră la înscriere. Nu voi nominaliza, n-are sens… Dar îmi pasă… De aceea m-am folosit de citatul de mai sus, pentru că îmi pasă. Mă încântă atunci când primesc cereri de înscriere, când semnez recomandări şi trimit dosare spre validare, alegând filiala noastră din motive intuitive. Unii au plecat, au venit în schimb alţii, mai mulţi şi din toate colţurile Europei. Numai în 2015 ni s-au alăturat poeta Laura Schussmann care locuieşte şi munceşte în Germania, prof. Virginia Bogdan, poet, traducător, prozator, şi critic literar; au urmat poetul Luca Daniel care trăieşte şi munceşte pe undeva prin Europa (mai exact  la Istres,  pe Coasta de Azur),  Maria Giurgiu, poetă şi prozatoare, trăieşte şi munceşte în Italia, poeta Elena Spătaru. În anul 2016 ni s-au alăturat două scriitoare din Galaţi, Olimpia Sava şi Tudosia Lazăr  şi George Militaru din  Ploieşti. Ni s-a alăturat în mod onorific poetul tecucean Dan Movileanu. Iar Simion Moni Constantin îşi tot exprimă simpatia.  Retrospectiva fiind încheiată, spun că, în anul acesta au hotărât să-şi unească antologic numele,  între coperţile acestei cărţi,  următorii colegi: 1. Elena Stroe-Otavă, 2. George Stroia poetul, editorul (şi unul dintre vicepreşedinţii LSR/Fil. Vrancea), 3. Constanţa Cornilă, 4. Ion Croitoru, 5. Dumitru K. Negoiţă, 6. Fănică Ene-Voinea, 7. Laura Schussmann, 8. Luca Daniel, 9. Maria Giurgiu, 10. Tudosia Lazăr, 11. Olimpia Sava,  12. George Militaru, 13. Marina Raluca Baciu, 14. Dan Movileanu şi 15. Mariana Vicky Vârtosu.

Dar,

Nu pot să nu-i amintesc şi să onorez publicaţia (prin prezenţa scriitorilor  Virginia Bogdan, Diana Sava, Ion Micheci, Gheorghe Sucoverschi, Petre Abeaboeru, Ionel Marin, Elena Spătaru, Trandafir Sînpetru, Vasile Buruiană şi restul… care,  din motive  personale,  nu ni se pot alătura în alcătuirea antologiei  cu materiale recente. Am  selectat, în numele unora dintre cei amintiţi,  pagini sugestive, dedicate anului 2015, luându-i în acest fel,  lângă noi şi în acest volum.

Voi pune punct notei mele de prezentare, dar nu înainte de a-i mulţumi lui George Nicolae Stroia  pentru darul său,   titlul şi motto-ul volumului, fapt care a condus la   desăvârşirea antologării actului nostru creator, dedicat anului 2015. Mulţumiri anticipate şi pentru copertă. (Mariana Vicky Vârtosu)

_________________

Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, la următoarele date de contact: Editura ARMONII CULTURALE, Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea, fix: 0337-107.414/ , mobil: 0741-078.627, e-mail: geocosynus@gmail.com.

*

*     *

 

ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!

____________________

 

În curând la Editura Armonii Culturale… Al Francisc (Canada), Ștefan Marinescu-Rătești (București), Nicoleta Orghidan (Brașov), Rodica Popel (Iaşi), Cornel C. Costea (Cluj-Napoca), Gabriel Dragnea (București), Margareta Chiurlea (Marea Britanie)… și multe alte noi apariţii editoriale!

 

Armonii Culturale

5 iulie 2016

 

Facebooktwitterby feather